2022/23

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA pri zgodovini

SSSSZ1SSSSZEmonaRimskaKuhinjaSSSSZ2V letošnjem šolskem letu, natančneje, v drugi polovici šolskega leta, smo tudi pri pouku zgodovine, v okviru učnih vsebin, v vseh 7. razredih, ugotavljali prehranjevalne navade ljudi v stari Grčiji in Rimu. Zanimal nas je antični vsakdanjik s poudarkom na prehrani v antiki.

Učenci so ob pomoči različnih pisnih virov (knjig), člankov in spletnih strani iskali podatke in nastajali so plakati, predstavitve PP, kakšen posameznik pa se je lotil celo priprave jedilnika iz sestavin, ki so bile na voljo v tistem času. Nastali so meniji. Na koncu so sledile predstavitve skupin in vsi učenci so se seznanili s to tematiko.

Učenci so ugotovili, da je bila prehrana antičnih Grkov preprosta. Revnejši so se preživljali z žitaricami, zelenjavo, sirom, olivami, figami in ribami, bogati pa so pogosto uživali meso.

Prehrana Rimljanov je bila sestavljena iz kruha, zelenjave (stročnice, zelje, olive), sadja (fige, jabolka, slive, grozdje) in različnih oreščkov. Premožnejši so jedli več vrst mesa, cenjena pa je bila ribja omaka, imenovana garum. Najobilneje so jedli zvečer.

Razlike v družbi so se v tem obdobju kazale tudi v prehrani.

Nekaj utrinkov našega skupnega dela je v prilogah.

 

Sabina Žnidar, prof.

ŠS Gospodinjstvo, Lidija Pocajt, prof.

ŠS 8. a, Špela Plavše, prof.

ŠS OPB 1. c, Kristina Bele Pajk, prof.

ŠS 6. c, Tanja Ferk, prof.

ŠS 6. a

izobrazevalneAktivnosti6aPri razredni uri smo se pogovarjali o pomenu uživanja sadja in zelenjave.

Učenci so na to temo ustvarili igro spomin, katero smo se kasneje še večkrat z veseljem igrali.

 Tejo Torej, prof

2. d

SS2dsvetovniDanZdravja7_4_2023PRV 2. d smo skozi šolsko leto uspešno skrbeli za svoje zdravje, saj se zavedamo kako pomembno je biti zdrav in zdravje ohranjati.

Na svetovni dan zdravja – 7. aprila, smo že zjutraj pojedli krhlje jabolk, ki nam jih je učiteljica pripravila na dveh pladnjih.

Pri likovni umetnosti smo poustvarjali. Rdeče jabolko ni bilo okusno le za nas, ampak tudi za kosa in črvička.

NDZdravje14_3_2023PRImeli smo tudi dan dejavnosti na temo ZDRAVJE. Pripravili smo si zdrave obroke:

  • sok iz pomaranče, limone, mandarine z dodatkom cimeta in medu;
  • z denarjem, ki smo si ga prislužili na kvizu o zdravju smo si lahko kupili sadje (jagode, borovnice, jabolka, kivi, banane, pomaranče…) in si pripravili sadno kašo;
  • pripravili smo si tudi domač puding z dodatkom medu.

Skozi leto smo pri malici redno izpraznili posodo z različnimi sadeži. Za zdravje bomo skrbeli tudi v prihodnje.

Učenci z učiteljico Polono Ramšak, prof.

2. a

izobrazevalneAktivnosti2aV  2. a razredu smo v šolskem letu 2022/23 izvedli dan dejavnosti, ki je bil namenjen zdravju. Pogovarjali smo se o zdravi hrani. Naredili smo sadno solato iz sadja, ki so ga učenci prinesli s sabo od doma.

V istem tednu smo seveda pri spoznavanju okolja govorili o zdravi prehrani, o številu obrokov, ki so zelo pomembni za naše zdravje. Pri likovni umetnosti smo izdelali TRGANKO – sadje in zelenjava. Pripravljali smo tudi jedilnike za zdrav zajtrk.

Praktično vsak teden smo na dneve, ko je bilo za malico sadje ali zelenjava iz šolske sheme, spodbujali eden drugega, da poskusimo vse kar nam je ponujeno.

Razredničarka Alenka Grabner, prof.

4. b

likovnoustvarjanje4bzaSolskoShemo

Pesmi o sadju in zelenjavi 4. b, Lilijana Ograjenšek, prof.

 

4. c

izobrazevalneAktivnosti4cPobliže smo se seznanili z mavrico zelenjave in sadja ter se pogovarjali o tem, zakaj je potrebno uživati raznovrstno zelenjavo in sadje. Podrobneje smo se seznanili z značilnostmi posameznega sadja in zelenjave. Prav tako smo se posebej osredotočili na pomen sezonskega in lokalnega sadja ter zelenjave.

Izdelali smo plakate na temo sadja in zelenjave. Pri LUM smo naredili trganko najljubšega sadja in zelenjave ter pripravili razstavo izdelkov.

Okušali smo špinačni in korenčkov smuti. Skušali smo določiti ter opisati pričakovano barvo in okus ter opisati sestavine, ki jih zaznamo in iz katerih naj bi bila pripravljena špinačni in korenčkov smuti.

V 4. c smo se tekom celega šolskega leta 2022/23 v okviru različnih vsebin pogovarjali o pomenu rednega uživanja sadja in zelenjave.

Razredničarka 4. c: Tanja Kompan, prof.

4. d

SSS4d2023MJV šolskem letu 2022/23 smo v 4. d razredu skozi celo šolsko leto govorili o pomenu vsakodnevnega uživanja sadja in zelenjave.

Pri SLJ so učenci pisali krajša besedila in pesmi, kjer so navajali pomen rednega uživanja sadja in zelenjave.

Pri razrednih urah so bile vključene posamezne vsebine projekta Šolska shema.

Pri LUM smo risali in slikali sadje in zelenjavo.

V učilnici smo pripravili razstavo pesmi, zgodbic, risb in slik.

Vsebine o pomenu rednega uživanja sadja in zelenjave, smo vključevali v medpredmetno povezovanje (NIT, DRU).

Bistvo vseh izvedenih dejavnosti je ozavestiti učence o pomenu zdravega načina prehranjevanja in ohranjanja lastnega zdravja.  

Razredničarka 4.d: Marija Jakopič, prof.

2. b

kamisibaj2bsss2bUčenci so si po skupinah izmislili pravljico na temo sadja. Pravljico so narisali in jo predstavili pred razredom s pomočjo namiznega gledališča – Kamišibaja.

 Ana Dvornik, prof.

4. a

sadjeNarezemoprehranskaPiramidaRU15_5_20234a  dodamoSladoledPri RU smo se pogovarjali o pomenu uživanja zdrave zelenjave in sadja. Po zbranih podatkih smo ugotovili, da imamo raje sadje, ki smo si ga tudi privoščili (z malo sladko pregreho).

Miša Ovčjak, prof.

OPB 9 (učenci 3.b in 3.c), april in maj 2023

V podaljšanem bivanju smo se z učenci pogovarjali o vzgoji sadik zelenjave. Posejali smo seme paradižnika in paprike ter skrbeli za razvoj rastline. Spremljali smo kalitev semena in se pogovarjali o potrebnih pogojih zanj. Proces smo fotografirali in pripravili plakat. Več

Katja Drev, dipl. soc. ped.

SPH: 7. a, 7. b, 7. c: april, maj

Učenci so v okviru teoretičnega in praktičnega dela poglabljali znanje o prehrani z vidika zagotavljanja in ohranjanja zdravja. Pri načrtovanju prehrane so upoštevali načela zdravih prehranskih navad.

sadnaKupaSPHSPH1SPHjuha19_4SPHsolata19_4lupimopripravaJediSPH

Naše telo potrebuje poleg ostalih hranilnih snovi tudi vitamine in minerale, ker ti sodelujejo pri kemičnih procesih v celicah in ščitijo organizem pred boleznimi. V telo jih vnesemo s pravilno izbiro raznovrstne hrane, pri čemer imata zelenjava in sadje ključni pomen.

Če pa sta lokalnega izvora, sveža in postrežena brez termične obdelave, je pa to še bolje.

Anica Pudgar, predm. učitelj

ŠS v 2. t POŠ Topolšica – pri pouku matematike in spoznavanja okolja

SPO: 2. c

Učenci 2.c smo se pri SPO pogovarjali o zdravi hrani – poudarek smo dali lokalno pridelani hrani. Izvedli smo naravoslovni dan SKRB ZA ZDRAVJE – ZDRAVA HRANA. Izdelali smo prehranske piramide in ustvarili družabne igre. Več

Tasja Srotič

ŠS 5. b

5bPesem5bStripPo pogovoru o šolski shemi sadja in zelenjave so za izhodišče: ZDRAVA PREHRANA NAJ BO DEL VSAKDANA zapisali zgodbo v obliki stripa oziroma pesem.

Razredničarka: Zlatka Hudej

ŠS 5. a

jablaneZ učenci smo se najprej pogovarjali o pomenu sadja in zelenjave v prehrani človeka. Nadaljevali smo z raziskovanjem starih sort jablan. Učenci so vprašali starejše ljudi, katere sorte so obstajale v njihovem otroštvu ter kakšne se jim zdijo, če jih primerjajo z novimi sortami. Izdelali so plakat na to temo.

                                                                            Razredničarka: Bojana Turnšek Prah

30. 3. 2028: POŠ Topolšica, 3. t in 4. t

izobraevalneAktivnostisSSS202334tNa današnji dan smo pri pouku 3. t in 4. t obravnavali način prehranjevanja, zakaj jemo, prehrambno piramido, pomen sadja in zelenjave …

Delali so v skupini, izdelali miselni vzorec – zakaj jemo, izvor in predelava hrane ter kaj jemo?

Spoznali so prehrambno piramido, ob tem poudarili pomen uživanja sadja in zelenjave ter izdelali jedilnik.

                                                                                                                     Mojca Šabec, prof.

Marec 2023: matematika 8. razred / skupina 5

V okviru sheme šolskega sadja smo v osmem razredu (skupina 5) pri matematiki izvedli dejavnost, kjer so učenci raziskovali kemijsko sestavo sadežev. Izbrani sadež so prinesli v šolo, kjer smo s pomočjo spletnih strani raziskali njegovo kemijsko sestavo. Potem so preračunali koliko posameznih snovi se nahaja v njihovem sadežu in preračunali v odstotke. Učenci so zelo uspešno opravili svoje delo in nato sadeže tudi pojedli.

SSSMAT8_5_2023

                                                                                                      Albina Rak, prof.  

SLOVENŠČINA, marec 2023

SSSjedilnikNKPri pouku slovenščine v 7. a (7/1) in v 6. a (6/1) smo kot primer medpredmetnega povezovanja združili naravoslovno temo in vrsto neumetnostnega besedila kot obliko funkcionalnega sporočanja. V 7/1 so učenci tvorili opis zdravega načina življenja najstnika, v 6/1 pa so oblikovali najbolj zdrav tedenski jedilnik (ta vrsta besedila spada v učno snov o seznamih).

S sodelovalno obliko učenja so ustvarjali besedno in nebesedno (poleg besedil so nastale slikovite preglednice ter zanimivi urniki delovnega dne, sobote in nedelje ter počitnic). Sedmošolci so v svoj opis načina življenja poleg sadja in zelenjave vključili tudi čim več gibalnih ali športnih dejavnosti.

Izvirnejši izdelki so nastajali več kot eno šolsko uro. Sedmošolci so jih prebrali v razredu, šestošolci pa so jih pritrdili na pano.

V njihovih izdelkih boste morda le našli kakšen koristen drobec za svoj način življenja.

 Vlasta Šuber, prof.

PRILOGE:

RU 7. bzdrava prehrana, sadje in zelenjava, Barbara Vinkler, prof., Marica Rožič, predm. učit.

6. b, izdelava lesenih podstavkov za kozarce, Barbara Zupan, prof.

RU 7. a

Ponedeljek, 6. marec 2023, 6. šolska ura (razredna ura)

Po razgovoru, katere vrste sadja učenci dobijo v okviru šolske sheme sadja, smo se pogovorili o tem, kako sestaviti sadno križanko.

Učenci so najprej sestavili križanko z vsemi črkami, si jo zamislili (enostavna križanka, križanka z geslom), nato pa so križanko brez rešitev narisali na list. Nekateri učenci so sadje tudi pobarvali.

Po končani aktivnosti smo izdelke pritrdili na stenski pano v razredu.

Križanke

Irena Rotovnik Aplinc, univ. dipl. org

RU 9. c: Vitaminsko presenečenje, Metka Berk, prof.

POŠ Topolšica: 1. t

SSS1tZ učenci smo se pogovarjali o rednemu uživanju sadja in kako to vpliva na naše zdravje.

Jabolko na dan odžene zdravnika stran.

Izdelek: trganka, lepljenka: Jabolko

  Helena Urh, prof.

ŠS 3. c

izobrazevalneaktivnostis3cTudi v letošnjem šolskem letu smo se v 3. c razredu veliko pogovarjali o zdravju. Poudarek smo dali predvsem na zdravi prehrani ter prehranjevalnih navadah. Ponovili smo, katera vrsta hrane je zdrava in katera škodljiva, če je zaužijemo preveč. Ogledali in ponovili smo tudi prehransko piramido in ugotovili, da je potrebno uživati čim več sadja in zelenjave ter manj sladkorja in mastnih jedi.

V ta namen smo pri likovni umetnosti iz kartona izdelali kapo oziroma trak s sadnim drevesom (15.2.2023).

Polona Libnik, prof.

SPO, 3. a

SSSvrtSSS3aPri SPO smo spoznavali različna življenjska okolja in njihov pomen za človeka. Učenci so izbrali življenjsko okolje in izdelali plakat.

9. 12. 2022 so življenjska okolja predstavili sošolcem. Poudarek je bil na koristih za človeka (človek jih je ustvaril, da dobi hrano zase in za domače živali).

Ob tem smo se pogovarjali tudi o vzgoji rastlin na vrtu in v sadovnjaku, o pomenu lokalno pridelanih živil ter o pomenu uživanja sadja in zelenjave za zdrav telesni razvoj otroka.

Anita Plamberger, prof.

5. c: prehranski krožnik, plakata ob svetovnem dnevu hrane (16. 10.) in boja proti revščini (17. 10.), Jožica Dobnik, prof.

GOS: januar/februar 2023, Lidija Pocajt, prof.

Januar 2023, 1. a: SPO, LUM, Saša Kokol, dipl. vzg., Mateja Čokelc, prof.

Januar 2023: pouk gospodinjstva

6rGOSJan2023LPVse šestošolke se niso udeležile smučarske šole v naravi. Kanček šolskega dela so si popestrile s  pripravo palačink s sadjem. Pogovarjale smo se o šolski shemi sadja in zelenjave, ter o pomenu vitaminov in mineralov v prehrani. Punce so pri pripravi sladice uživale, še raje pa so jo pojedle.

  Lidija Pocajt, prof.

POŠ Topolšica: december 2022: razstava likovnih del na temo sadje

POSTop12_2022V šolskem prostoru je ena izmed vsakodnevnih dejavnosti, ki jo izvajamo, prehrana. Učiteljice na POŠ Topolšica v razredu pri malici  in v oddelkih podaljšanega bivanja učence navajamo na higieno rok,  kulturno uživanje hrane, spodbujamo jih na to, da poskusijo hrano, spoznavajo bonton pri jedi, pridobivajo informacije o pomenu zdrave/uravnotežene prehrane za njihov razvoj, navajamo jih, da odgovorno ozaveščajo informacije/izkušnje o pomenu obrokov/ritmu prehranjevanja. Spoznavajo in analizirajo šolske jedilnike in predvsem uživajo pri hranjenju.

Pri tem z učenci načrtujemo tudi različne, pestre in zanimive dejavnosti. Pogovor o pomenu vsakodnevnega uživanja sadja smo tako v podaljšanem bivanju izkoristili za likovno dejavnost. Učenci so slikali svoj najljubši sadež in pripovedovali o svojih izkušnjah. Likovne izdelke smo razstavili in tako polepšali našo jedilnico.

Tinka Žohar, dipl. vzg.

 

RU 6. d, december 2022

SSSRU6dABPri razredni uri smo se pogovarjali o pomenu uživanja sadja in zelenjave. Učenci so sadje in zelenjavo narisali, nekateri so risali kar več razrednih ur.

   Anka Balant, prof.

SLJ, november 2022

V medpredmetnem sodelovanju z go. Anico Pudgar, ki vodi na šoli projekt Shema šolskega sadja in zelenjave, smo pri slovenščini združili naravoslovno in leposlovno temo in jo izrazili v obliki sodobne pesmi. Učenci so na šaljiv in metaforičen način prenašali svojo domišljijsko čutno predstavo in s pomočjo pesniške oblike ter pesniških prvin oblikovali domiselno in razigrano igro besed, v katerih je v ospredju sadje in zelenjava. Z dodano vrednostjo povezovanja dveh sicer snovno in vsebinsko različnih predmetov, so učenci bralcu na izviren način približali razmišljanje o sadju in zelenjavi.

O njihovi besedni šaljivosti pa se prepričajte sami.

pesmi o sadju in zelenjavi 6c7d8d

 Tomaž Repenšek, prof.

1. c, LUM, november 2022

ss1ciss1cProjekt sva izvajali z učenci 1.C razreda pri 2 urah LUM.  Učence sem najprej motivirala s pravljico: Mala miška, HVALA!

Po pogovoru o predstavljeni vsebini pravljice, sva z razredničarko učencem razdelili “kocko” gline in jih povabili h intenzivnemu gnetenju le-te. Zgneteno glineno “kocko” so učenci po najinih navodilih oblikovali v “krog”. Razdelili sva jim razpolovljena jabolka in posušene jesenske liste. V glinen “krog” so učenci močno odtisnili razpolovljeno jabolko nato pa še jesenski list. Razdelili sva jim “špile” in tanke čopiče. Učenci so najprej s “špilo” natančno obrisali odtis jabolka in lista. Poudarili so podrobnosti jabolka in lista. S koncem tankega čopiča pa so po najinih navodilih okrasili izdelek in se na spodnji rob s “špilo” tudi podpisali.  Učence sem pri likovnem ustvarjanju tudi fotografirala.

Končne izdelke smo si skupaj ogledali, jih ovrednotili ter dali sušiti na omaro.

Glineni izdelki so se sušili nekaj dni. Z likovno pedagoginjo smo se dogovorile tudi za žganje gline, ves ta čas pa so se izdelki sušili na omari.

Po končanem likovnem ustvarjanju smo se vsi skupaj pogovarjali o pomenu sadja in zelenjave za naše zdravje ter raznolikem uživanju hrane.

Vsi skupaj smo z veseljem sodelovali pri projektu naše šole.

Nina Lambizer, prof.

Natalija Novak, dipl. vzg. 

OPB 2

SSS1NN21_11_2022SSS1Poučujem v 1.C razredu, projekt pa sem izvajala z učenci 1. B, 1. A in 1. D razreda v OPB 2. Podaljšano bivanje imam 3 – krat na teden, zato sem učencem projekt najprej predstavila. Seznanila sem jih s pravljico: Mala miška. HVALA!

Po pogovoru o predstavljeni vsebini pravljice, sem učencem pripravila šablone dreves, ki so jih obrisovali. Vsak učenec je obrisal 2 drevesa in ju natančno izrezal.

Naslednji dan sem pripravila likovni material (tanke čopiče, tempera barve (rumeno, rdečo, rjavo in zeleno), posodice z vodo, palete ter učence spodbudila k slikanju. Učenci so v krošnji drevesa ( jablani) najprej naslikali (rumena, rdeča ali zelena) jabolka, nato pa pobarvali deblo drevesa. Izdelke smo dali na okensko polico in jih pustili, da so se posušili.

Naslednjič so učenci naslikali jabolka še na drugi strani obeh dreves ter končali izdelke.

Čez vikend smo vse izdelke sušili na okenskih policah v razredu.

V ponedeljek je vsak učenec sestavil svojo jablano, nato pa smo si skupaj ogledali vse izdelke. Jablane smo razstavili in fotografirali.

Pri pogovoru ob likovnem ustvarjanju sem želela poudariti pomen sadja in tudi zelenjave za naše zdravje. Vsi učenci so pri projektu zelo uživali.  

   Natalija Novak, dipl. vzg.

RU, 14. 11. 2022: 9. a

SS9a SS9a1

Z učenci smo se tekom razredne ure pogovarjali o pomenu zdravega prehranjevanja in vsakodnevne športne aktivnosti. Še posebej smo poudarili pomen uživanja zadostne količine sadja in zelenjave dnevno. Že vrsto let so učenci navajeni, da si lahko dnevno vzamejo sadje v jedilnici. In to tudi z veseljem počnejo. Skoraj vsako razredno uro gremo iskati sadje za ves razred. Zavedamo se, da so minerali in vitamini, ki so del sadja in zelenjave nujno potrebni za dobro funkcioniranje človeškega telesa, torej da so ključnega pomena za naše zdravje in dobro počutje!

Sadje je zakon!

 Razredničarka: Barbara Povše, prof.

 

recepti8c7_11_2022AV7. 11. 2022: 8. c razred, razredna ura: Pisanje receptov s sadjem in zelenjavo (juhe, glavne jedi in sladice).

Razredničarka: Ana Velički, prof.

ŠS 3. b

28. 9. 2022 smo imeli ND Skrbimo za zdravje. Učenci so imeli preventivni zdravstveni pregled. V šoli smo se pogovarjali o zdravi prehrani, prehranski piramidi in zdravem načinu življenja. Pogovarjali smo se o velikem pomenu sadja in zelenjave za naše telo, o njegovi pridelavi in predelavi. V sklopu naravoslovnega dne smo pripravili tudi razstavo risb tihožitje na temo svežega sadja.

mag. Mateja Modrej

Učenci 6. b, 6. c in 6. d razreda so se v dneh od 26. 9. 2022 do 28. 9. 2022 pri pouku naravoslovja pogovarjali o naravoslovnem dnevu v sadovnjaku, opisovali svoje občutke ob ogledu sadovnjaka, izdelovali figure iz sadja in zelenjave, risali sadje, pisali pesmi in slogane,…

Sreda, 21. 9. 2022, Naravoslovni dan za šestošolce: Sadovnjak, foto: Anica Pudgar

(Skupno 971 obiskov, današnjih obiskov 1)