Slovenščina

1. teden
2. teden
3. teden
4. teden
5. teden
6. teden
7. teden
8. teden

9. teden: 18. 5.–22. 5.

SLOVENŠČINA

          Nekaj je v zraku. Lepega. Nežnega. Mimobežnega. Nekaj JE v zraku.

(Tone Pavček)                                           

Učna tema Delo in gradivo

1.     del

SODOBNA

KNJIŽEVNOST

Za ogrevanje pred delom prisluhni pesmi, katere verzi so misel današnjega tedna.

https://www.youtube.com/watch?v=pGjkluB7SJg

Na spodnji povezavi si najprej oglej videoposnetek, ki govori o sodobni slovenski književnosti, potem pa besedilo pod

2. nalogo (v modrem okvirčku) prepiši v zvezek.

Poslušaj še kakšno pesem iz 4. naloge.

https://ucilnice.arnes.si/pluginfile.php/1890623/mod_resource/content/2/SLJ%209%203.4.Sodobna%20slovenska%20knji%C5%BEevnost.pdf

 2.     del

 RAZUMEVANJE

UB – 1. del

Pozorno preberi besedilo in reši naloge. Vse rešitve bomo pregledali v šoli.

PRILOGA 1

Z vedoželjne pa še dodatek:

https://eucbeniki.sio.si/slo9/2410/index5.html

8. teden: 11. 5.–15. 5.

SLOVENŠČINA                     

                                        Samo en cvet, en češnjev cvet, dehteč in bel odlomi …

(Karel Destovnik – Kajuh)                                           

Učna tema Delo in gradivo

1.     del

 

KNJIŽEVNOST NOB

Karel Destovnik – Kajuh spada v obdobje književnosti NOB.

Kaj je književnost NOB in kaj je zanjo značilno, si preberi v berilu na str. 93 (okvirček Literarnovedna pojasnila).

V zvezek napiši naslov KNJIŽEVNOST NOB in prepiši besedilo iz okvirja (Literarnovedna pojasnila).

2.     del

 

ŽIVLJENJE IN DELO

NAŠEGA ROJAKA

KARLA

DESTOVNIKA – KAJUHA

V zvezek oblikuj miselni vzorec ali zapis o življenju in delu

Karla Destovnika – Kajuha.

Pomagaš si lahko z berilom, kjer imaš na str. 92 pomembnejše podatke, ali pa pobrskaš po spletnih straneh.

Na spodnjih povezavah si lahko ogledaš dva kratka filma o

Karlu Destovniku – Kajuhu.

https://www.youtube.com/watch?v=KsWK6GHY68s

https://www.youtube.com/watch?v=HA2ron7zRF0

3.     del

 

KAREL DESTOVNIK – KAJUH:

JESENSKA PESEM

Predstavljaj si pozni jesenski večer – temno noč, budne vojake na bojiščih … Kje se zadržujejo sredi noči? O čem se pogovarjajo?

Kako se počutijo? Po čem hrepenijo?

V berilu na str. 92 preberi Kajuhovo pesem Jesenska pesem.

Lahko jo tudi poslušaš na spodnji povezavi:

https://folio.rokus-klett.si/?credit=NSIB9&pages=92-93

Spada med pesmi, v katerih je v ospredju aktualna tematika časa, to je narodnoosvobodilni boj med 2. svetovno vojno. Toda s svojim izrazom in sporočilom nagovori tudi današnjega bralca.

Po branju/poslušanju pesmi odgovori na vprašanja v prilogi 1.

Odgovore zapiši v zvezek, rešitve pa bomo pregledali v šoli.

Z vedoželjne pa še dodatek:

http://gradiva.txt.si/slovenscina/slovenscina-za-gimnazije-srednje-sole/3-letnik/knjizevnost-med-nob/karel-destovnik-kajuh-bosa-pojdiva-2/o-avtorju-75/

7. teden: 4. 5.–8. 5. 2020

SLOVENŠČINA                      

 V mladih brezah tiha pomlad, v mladih brezah gnezdijo sanje

(Ivan Minatti)

Učna tema Delo in gradivo

1.     del

ŽIVLJENJE IN DELO

CIRILA KOSMAČA

Na spletni strani, ki jo sedaj že dobro poznaš, se boš  seznanil/-a z življenjem in delom Cirila Kosmača.

Odpri stran https://eucbeniki.sio.si/slo9/2408/index6.html  in reši prve tri naloge (do novele).

V zvezek si izpiši pomembnejše podatke o Kosmačevem življenju in delu.

2.     del

 

CIRIL KOSMAČ:

 

GOSENICA

Za ogrevanje pred delom reši križanko v prilogi. Njeno geslo je naslov dela pisatelja Cirila Kosmača. (rešitev križanke)

Simbole že poznaš, so povsod okrog nas, poleg osnovnega pomena imajo še nek višji smisel, uporabljal jih je Cankar, uporabljamo jih v vsakdanjem življenju.

Odpri stran https://eucbeniki.sio.si/slo9/2408/index.html  in reši naloge na tej strani.

Na strani  https://eucbeniki.sio.si/slo9/2408/index1.html preberi odlomek iz Kosmačeve novele Gosenica in reši naloge do vključno strani 494.

Besedilo lahko tudi poslušaš na povezavi                https://folio.rokus-klett.si/?credit=NSIB9&pages=96-97 in si v berilu ogledaš še ilustracije.

V zvezek prepiši zapis iz priloge 2.

3.     del

 

NOVELA

 

Gosenica je novela, je edina Kosmačeva novela, postavljena izven pisateljeve domače pokrajine, v rimsko ječo.

Odpri stran https://eucbeniki.sio.si/slo9/2408/index6.html in reši naloge pod naslovom NOVELA.

V zvezek napiši naslov NOVELA in s prejšnje spletne strani prepiši, kaj je značilno za to besedno zvrst (besedilo, ki je na koncu v okvirčku).

Z vedoželjne pa še dodatek – rešite vajo 12 na spodnji povezavi.

https://eucbeniki.sio.si/slo9/2408/index10.html

prvomajske počitnice, prazniki: 27. 4.-1. 5.

6. teden: – SLJ 9

Drage učenke in učenci,

pa smo ga dočakali, zadnji teden pred počitnicami. Saj se jih veselite, kajne? Gotovo pa ne tako, kot bi se jih, če bi hodili v šolo. Vsi si želimo, da se tam čim prej srečamo. Če bo to že v maju, še ne vemo, da takrat pa bomo delali tako, kot smo se sedaj že kar dobro navadili.

V tem tednu imate le eno enoto, in sicer v torek, kajti v ponedeljek in petek imate dneve dejavnosti. Zato tudi dela v priponki ni tako veliko. Opravite ga skrbno in ne pozabite dva izdelka (besedilo in konstrukcijo) poslati na ogled.

Preživite prvomajske počitnice kar se da lepo ob upoštevanju vseh predpisanih omejitev.

 Učitelji slovenščine

5. teden:

Dragi devetošolci,

začenjamo nov, zaradi praznikov nekoliko krajši teden. V njem boste najprej razmišljali, potem pa spoznavali slovenskega pesnika s Krasa. Odkrili boste njegov smisel za novosti in poskuse nenavadne in neobičajne besedne umetnosti. V priponki vas čakajo navodila za delo, ki ga boste na ogled poslali šele prihodnji teden.

Vaši učitelji

4. teden: SLJ 9.  4. teden

Devetošolci,

nov teden, novo delo. Zdaj stvari že kar uspešno tečejo, žal pa nekateri še vedno ne pošiljate predpisani nalog. Bilo bi dobro, da začnete z delom (v priponki), saj tedni hitijo, tudi šolsko leto proti počitnicam, pred tem pa bo še potrebno dokazati svoje znanje. Potrudite se, prav vsi, šlo bo.

Učitelji vam v tem prazničnem tednu želimo lepih trenutkov in prijetno praznovanje v družinskem krogu.

POMEMBNO: Kdor želi opraviti bralno značko, se dogovarja z go. Grobelnik: brigita.grobelnik@gmail.com.

3. teden:

Delo na daljavo SLJ 9. –  3. teden

Dragi devetošolci!

Očitno se bosta dva obljubljena tedna dela na daljavo raztegnila v prihodnost. Do kam, ne ve nihče. Vemo pa, da bomo nadaljevali z delom, ki smo ga kar dobro začeli.

V prejšnjem tednu ste pisali preverjanje in ga večinoma skrbno poslali v pregled. Dobili ste povratna sporočila in napotke za izboljšavo svojega dela. Lepo bi bilo, če bi svoje delo opravili še tisti, ki ga do sedaj še niste. Kdaj se bomo ocenjevali, trenutno še ne vemo, ste pa gotovo že slišali za informacije o delu do konca šolskega leta. Spremljajte medije in novice, upoštevajte navodila (OSTANI DOMA!), vmes pa poskrbite zase v smislu rasti svojega znanja, kajti to je edini zaklad, ki vam ga ne more nihče vzeti.

Korajžno se lotite dela za ta teden in se nam z nalogami oglasite po e-pošti.

Učitelji slovenščine

PRIPIS: Ker menimo, da to stran odpirate vsi devetošolci, vas ob tej priložnosti razredničarke vabimo, da pogledate tudi pod zavihek RU, kjer vas čakajo prijazna sporočila.

Št. učne enote  1.
Učna tema Opis in oznaka osebe
Delo in gradivo

1.     del: V tej enoti se boš seznanil/-a z dvema vrstama neumetnostnih besedil: opisom in oznako osebe.

Pri delu uporabljaj učbenik Slovenščina v oblaku 9 na str. 92-95.

Najprej preberi besedilo na str. 92, nato ustno reši naloge 1.-10., v zvezek pa zapiši rešitve le dveh, in sicer 3. ter 9.

(Če ti je lažje delo v e-učbeniku, lahko uporabljaš naslednjo spletno stran: https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak9SDZ4&pages=20-21

Rešiš naloge do 12.; le-ta ti bo morda v naslednjem tednu prišla še kako prav.)

Ko končaš, prepiši v zvezek še priponko z miselnim vzorcem in jo dopolni.

2.     del: Reši 15. nalogo v učbeniku (str. 97), naredi jo v zvezek, poslikaj in pošlji učiteljici/učitelju.

Komunikacija z učiteljem/-ico Sliko z rešeno 15. nalogo pošlješ s pomočjo e-pošte učitelju/-ici.

 

Št. učne enote 2.
Učna tema Pripoved o življenju osebe
Delo in gradivo

1.     del: Spoznal/-a in tvoril/-a boš vrsto besedila: pripoved o življenju osebe.

Na spodaj navedeni spletni strani poišči podnaslov Pripoved o življenju osebe. Na str. 114 se najprej seznani, kakšno besedilo je pripoved o življenju osebe, potem pa si na str. 115 preberi primer (naloga 1).

Nadaljuj z 2., 3. in 5. nalogo, rešitve pa zapiši v zvezek.

Ko končaš, si izdelaj povzetek o tej vrsti besedila.

 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=ODGKS9_2izd&pages=114-115

 

2.     del: Napiši (z računalnikom ali v zvezek) pripoved o življenju osebe svoje prijateljice/svojega prijatelja.

(Najbrž ne boš imel/-a preveč težav s pridobivanjem podatkov; uporabi vse možne komunikacijske poti.)

Besedilo pošlji učitelju/-ici na vpogled.

 

Vir: https://www.irokus.si/izbirka (Od glasov do knjižnih svetov 9, str. 114-117)

Komunikacija z učiteljem/-ico Besedilo kot priponko ali sliko iz zvezka pošlješ na vpogled.

 

2. teden:

Dodatni pouk25. 3.: Ivan Cankar – Skodelica kave

rešitve DOD

Delo na daljavo – slovenščina – 9. razred

Teden: 23.-27. marec 2020

Spoštovani devetošolci!

Za nami je že teden dni samostojnega dela. Upali smo, da boste skrbno in odgovorno opravljali predpisane naloge. V zadnji uri ste morali napisati pesem in jo poslati na ogled, a smo učitelji dobili bolj malo izdelkov, zaradi česar ne moremo biti zadovoljni. Naj bo ta teden boljši.

 Učitelji slovenščine

 

Št. učne ure 1.
Učna tema Ponavljanje in utrjevanje književnosti moderne
Delo in gradivo Učenci rešite učni list (lahko ga predhodno natisnete ali le rešitve zapišete v zvezke za književnost).

 

Št. učne ure 2.
Učna tema Pregled in poprava učnega lista
Delo in gradivo

Odpri si rešitve in preglej ter popravi svoje odgovore.

Pripiši si točke in ovrednoti izdelek.

47,5-52 = odl

41,5-47 = pdb

32,5-41 = db

26-32 = zd

0-25,5 = nzd

 

Št. učne ure 3.
Učna tema Preverjanje – pisna naloga – razlagalni spis
Delo in gradivo

V priponki Preverjanje – pisna naloga – razlagalni spis imaš napisana navodila za delo. Preberi jih natančno in se nato loti dela. Najprej razmisli, o čem boš pisal/-a, potem si pripravi osnutek, ki ga nato pretvori v besedilo. Bodi pozoren/-na, da boš v svoj zapis vključil/-a vse naštete točke.

Besedilo nato iz zvezka pretipkaj in kot dokument pošlji svojemu učitelju oz. učiteljici na njegov/njen e-mail.

Besedilo pošlji v sredo do 15.00.

Prejel/-a boš povratno informacijo o tem, kako si bil/-a pri delu uspešen/-na.

 

Št. učne ure 4.
Učna tema Poprava preverjanja – razlagalni spis
Delo in gradivo Po navodilih učitelja/učiteljice popravi svoj izdelek.

 

Dragi devetošolci!

Pred nami so dnevi, ki jih nismo sami načrtovali. So kar prišli in nam naš vsakdan postavili na glavo.

Bo dolgčas?

Sylvia Browne je o tem zapisala:

»Če ste zdolgočaseni, počnite nekaj,

saj je na tem svetu vedno mogoče kaj delati, videti ali raziskovati.«

Učitelji slovenščine vas bomo na daljavo obiskovali dnevno in vas povabili k samostojnemu raziskovanju. Bodite pri tem delu radovedni, vedoželjni in uspešni.

Če boste imeli kakšno vprašanje, lahko z nami komunicirate s pomočjo e-dopisov.

Ostanite ZDRAVI.

Prijazno vas pozdravljamo v upanju, da se kmalu vidimo.

Učitelji slovenščine

Na vaša vprašanja v zvezi z učno snovjo smo vam na voljo na elektronskih naslovih:

anka.voh@gmail.com

brigita.grobelnik@gmail.com

sonja.bric@gmail.com

tomaz.repensek@gmail.com

vlasta.suber@gmail.com

Razveselili pa se bomo tudi pozdravov, pesmic, fotografij, kako pridno delate naloge, uživate na soncu, pomagate staršem na vrtu …

 

1. teden:

Dopolnilni poukBranje Cankarjevih črtic

Št. učne ure

 

Učna tema

 

Delo in gradivo

 

Sem opravil/-a

1.

Oton Župančič:

Žebljarska (branje, vsebinska analiza)

Učenec, učenka,

pri delu lahko uporabljaš berilo, drugače pa si odpri spletno stran

https://eucbeniki.sio.si/slo9/2396/index.html,

na kateri po navodilih rešuješ pripravljene naloge.

Zapise si samostojno tvori v zvezek za književnost.

Delo prični na str. 421 (Ponavljanje, ponavljanje,

ponavljanje …), končaj pa s stranjo 423.

Pripis: Pobrskaš lahko tudi po straneh nazaj, kjer lahko utrjuješ snov moderne, ki jo boš moral/-a izkazati z razlagalnim spisom.

 

Št. učne ure Učna tema Delo in gradivo Sem opravil/-a
2.

Oton Župančič:

Žebljarska

(pesniški jezik)

Nadaljevanje dela na spletni strani https://eucbeniki.sio.si/slo9/2396/index3.html .

Rešiš naloge na straneh 424, 427, 428 in 429 – 12. nalogo.

Tudi danes moraš v zvezek narediti zapise/povzetke obravnavane snovi.

 3. Življenje in delo Otona Župančiča
  1. del:

V berilu preberi pesem Žebljarska. S pomočjo zapisov v zvezku ponovi vsebinske značilnosti besedila in pesniški jezik. Svoje vedenje o tej temi si izboljšaj tudi s pomočjo rubrik v berilu.

 

  1. del:

Na spletni strani, ki jo že poznaš, reši naloge, s pomočjo katerih se boš seznanil/-a z življenjem in delom Otona Župančiča (str. 425 , 426).

Naredi si zapiske v zvezek in po dodatnih podatkih pobrskaj še po kakšni literaturi, npr.:

http://gradiva.txt.si/slovenscina/slovenscina-za-gimnazije-srednje-sole/3-letnik/3-letnik/modena/motivacija-6/o-avtorju-36/o-avtorju-36/

 

Bodi vedoželjen/-na.

4. Poustvarjanje – tvorba pesemskega besedila

Pesem Žebljarska je nastala že pred 1920. Ali bi lahko po tvojem mnenju podobna pesem o težkem, enoličnem delu in slabih življenjskih razmerah nastala tudi v našem času?

A) Delo vseh nas, ki smo vpeti v vsakdanji ritem, je prav tako enolično. Bi lahko to trdil tudi za svoje delo?

Po vzoru Župančičeve Žebljarske skušaj napisati pesem Šolarska.

Primer najdeš na spletni strani, na kateri si se prejšnje dneve seznanjal z Žebljarsko; zapis je na str. 429, nal. 11.

B) Morda si v teh dneh »koronomanije« že začutil/-la enoličnost dogajanja oz. vsakdana, ki bi ga želel/-a izraziti v pesmi. Poskusi; naj ti uspe.

Nastalo besedilo (ali A ali B) najprej zapiši v zvezek, nato pa ga pretipkaj v Wordov dokument in pošlji svoji učiteljici oz. učitelju kot priponko e-dopisa (e-naslov poznaš, saj si na ta način z njo/njim že komuniciral). Saj še znaš napisati e-pismo, kajne?

Bodi kreativen/-na in ustvarjalen/-na.

Čakamo tvoj izdelek – do konca tedna.

Pripis (za delo v naslednjem tednu):

V prihajajočem tednu boš moral/-a napisati preverjanje (razlagalni spis), v katerega boš vključeval/-a poleg znanja o moderni še Cankarjeve črtice, predpisane kot domače branje. Si jih že prebral/-a? Če nimaš knjige, si pomagaj s spletnimi stranmi ali za pomoč poprosi svojega učitelja oz. učiteljico.

(Skupno 7.207 obiskov, današnjih obiskov 1)