3. a

1. teden
2. teden
3. teden
4. teden
5. teden
6. teden
7. teden

8. teden: Torek Sreda Četrtek Petek

Ponedeljek, 11. 5. 2020, 3. A, mag. Mateja Modrej

SLOVENŠČINA

 1. URA: Oton Župančič (BERILO, stran 57)

Ali se spomniš zgodbe o Indiji Koromandiji?

Če se ne spomniš, preberi zgodbo na učnem listu: učni list.

Učenci preberejo pesem o Indiji Koromandiji v delovnem zvezku na strani 57. V zvezek napišejo naslov Moja Indija Koromandija in svojo Indijo Koromandijo narišejo.

 1. URA: Zdravilne rastline (DELOVNI ZVEZEK, stran 60 in 61)

Učenci si na strani 60 in 61 izberejo eno besedilo, ga preberejo ter rešijo prvo nalogo na strani 61.

MATEMATIKA

 1. in 2. URA: Računam do 100 (DELOVNI ZVEZEK, stran 96, 97 in 98)

Učenci rešijo naslednje naloge:

96/ 1. naloga, 2. naloga (2. stolpec),

97/ 3. naloga (ugotovi ime ene punce in enega fanta), 4. naloga (en stolpec),

98/ 5. naloga, 7. naloga (en okvirček), 8. naloga (en stolpec).
Torek, 12. 5. 2020, 3. A, mag. Mateja Modrej

SPOZNAVANJE OKOLJA

1., 2. in 3. URA: Gibanje (UČBENIK, stran 66 in 67)

Učenci preberejo snov v učbeniku na strani 66 in 67.

Pogledajo posnetek:

https://www.youtube.com/watch?v=ALtI8ikkwjQ

Učenci izvedejo poskuse: učni list.

Zapis v zvezek: učni list.

MATEMATIKA

 1. URA: Preverim svoje znanje (DELOVNI ZVEZEK, stran 107, 108 in 109)

Učenci rešijo:

 • 107/ 1. naloga (dva stolpca), 2. naloga (dva stolpca). 3. nalogo, 4. nalogo,
 • 108/ 5. nalogo.

Učenci, ki so hitri pri računanju, naj se preizkusijo z miselnimi orehi na strani 109.
sSreda, 13. 5. 2020, 3. A, mag. Mateja Modrej

SLOVENŠČINA

 1. URA: Čemu moramo piti vodo (DELOVNI ZVEZEK, stran 62 in 63)

Učenci 2x preberejo besedilo na strani 62 in rešijo naloge na strani 63.

2. ura: SLJ: Feri Lainšček: Mišek Miško in Belamiška

Zgodba

potreben prenos projekcije: MisekBelamiska

Razmisli

LUM: Risanje živali
Četrtek, 14. 5. 2020, 3. A, mag. Mateja Modrej

MATEMATIKA

 1. URA: Simetrija

Učenci pogledajo posnetka:

 https://www.youtube.com/watch?v=Q45-B-Xnx1c

https://www.youtube.com/watch?v=YGo53dKkyFU

Učenci preberejo: učni list.

Učenci zapišejo v zvezek: zapis v zvezek.

 1. URA: Skladni liki

Učenci pogledajo posnetek:

https://www.youtube.com/watch?v=RjVZTvTcN1U

Preberejo učni list in rešijo naloge v zvezek: učni list.
Petek, 15. 5. 2020, 3. A, mag. Mateja Modrej

SLOVENŠČINA

 1. in 2. URA: Preverim svoje znanje (DELOVNI ZVEVZEK, stran 65 in 66)

Učenci rešijo delovni zvezek stran 65 in 66. Pri prvi nalogi odgovore zapišejo v zvezek.

GUM: potreben prenos projekcije (25,5 MB): ZivalskaPiramida

 

7. teden: Torek Sreda Četrtek Petek

Ponedeljek, 4. 5. 2020, 3. A, mag. Mateja Modrej

SLOVENŠČINA

 1. in 2. ura: Radijska igra: Palčica (BERILO, stran 85)

Učenci poiščejo podatke o radijski igri Palčica v berilu na strani 85 in jih preberejo. Poiščejo tudi katere književne osebe nastopajo v radijski igri.

Poslušajo radijsko igro Palčica: https://www.youtube.com/watch?v=N-T3tvXOEiU&t=165s

Učenci v zvezek napišejo naslov Hans Christian Andersen, Radijska igra: Palčica in še enkrat poslušajo radijsko igro z naslovom Palčica. Ob poslušanju si v zvezek beležijo, KJE se dogaja vsak izmed delov pravljice.

 

MATEMATIKA

 1. in 2. URA: Zakon o združevanju pri množenju (DELOVNI ZVEZEK, stran 89 in 90)

Učenci pogledajo posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=JDbz3ISRK-8

V delovnem zvezku na strani 89 pogledajo slikovni prikaz ter račune, ki sta jih zapisala Lili in Bine.

Učenci rešijo 1. in 2. nalogo na strani 89 ter 1. in 2. nalogo na strani 90.

Zapis v zvezek: učni list.
Torek, 5. 5. 2020, 3. A, mag. Mateja Modrej

SPOZNAVANJE OKOLJA

1., 2. in 3. URA: Kolesar v prometu (UČBENIK, stran 16 in 17)

Učenci preberejo snov v učbeniku na strani 16 in 17.

Pogledajo posnetka:

https://www.youtube.com/watch?v=jUJC9riCdDA

https://www.youtube.com/watch?time_continue=266&v=LXqQGNFVfQc&feature=emb_logo

Zapis v zvezek: učni list.

Rešijo nalogo: http://www2.arnes.si/~osngso3s/promet_kolo.htm

Rešijo nalogo. Pri nalogi kliknite na pravilni odgovor DA ali NE:

http://www2.arnes.si/~osngso3s/promet_oprema.htm

MATEMATIKA

 1. URA: Številski izrazi (DELOVNI ZVEZEK, stran 91)

Učenci pogledajo posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=l–HhxZzpFQ

V delovnem zvezku pogledajo razlago na strani 91, na modri podlagi.

Učenci rešijo 1. in 2. nalogo na stran 91.

Sreda, 6. 5. 2020, 3. A, mag. Mateja Modrej

SLOVENŠČINA

 1. URA: Varčujemo (DELOVNI ZVEZEK, stran 52 in 53)

Učenci si v delovnem zvezku na strani 52 in 53 izberejo eno besedilo (po svojih zmožnostih), ga preberejo in rešijo naloge.

SLJ:  Miška si kuje srečo

LUM: RISANJE, STRIP, “MOJE SANJE”

Četrtek, 7. 5. 2020, 3. A, mag. Mateja Modrej

MATEMATIKA

 1. in 2. URA: Številski izrazi (DELOVNI ZVEZEK, stran 92, 93 in 94)

Ne pozabi! Najprej množimo!!!

Učenci rešijo naloge:

 • stran 92/ 3. naloga (dva stolpca), 4. naloga, 5. naloga (en stolpec),
 • stran 93/ 6. naloga (dva stolpca), 7. naloga, 8. naloga (en stolpec).
 • stran 94/ 9., 11. in 12. naloga.

Če ti gre računanje dobro, se lahko preizkusiš še v kateri izmed nalog Reši, saj zmoreš, na strani 95.

Petek, 8. 5. 2020, 3. A, mag. Mateja Modrej

SLOVENŠČINA

 1. in 2. URA: Besede z ožjim in besede s širšim pomenom (DELOVNI ZVEVZEK, stran 57, 58 in 59)

Učenci pogledajo posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=2mrnjVNW3KY

Učenci rešijo naloge v delovnem zvezku na strani 57.

Zapis v zvezek: učni list.

https://video.arnes.si/portal/asset.zul;arnesvideo=5AAB51B6386081735E71B9F70A224A66?id=a2UeKPjkYKLXSPEXmOc6QG7Y

Učenci rešijo 1., 2., 3. in 4. nalogo v  delovnem zvezku na strani 58 in 59.

GUM: ZBRALE SO SE KUKARAČE

potreben prenos projekcije: Kukarače (13 MB)

 

Prvomajske počitnice

 

6. teden: Torek Sreda Četrtek Petek

Ponedeljek, 20. 4. 2020, 3. A, mag. Mateja Modrej

MATEMATIKA

 1. URA: Poštevanka števila 1 (DELOVNI ZVEZEK, stran 83)

Učenci v zvezek zapišejo naslov POŠTEVANKA ŠTEVILA 1. Nato poštevanko števila 1 zapišejo na enak način kot vse poštevanke do sedaj. Rešijo delovni zvezek stran 83.

 1. URA: Deljenje z 1 (DELOVNI ZVEZEK, stran 84)

Učenci v zvezek zapišejo naslov DELJENJE Z 1. Nato deljenje s številom 1 zapišejo po ustaljenem postopku. Rešijo delovni zvezek stran 84.
SLJ:Bina Štampe Žmavc: Popravljalnica igrač

potreben prenos projekcije: Popravljalnica igrač

Vprašanja

Torek, 21. 4. 2020, 3. A, mag. Mateja Modrej

SPOZNAVANJE OKOLJA

1., 2. in 3. URA: Promet (UČBENIK, stran 14 in 15)

Učenci preberejo snov v učbeniku na strani 14 in 15.

Ustno odgovorijo na vprašanja: učni list.

Učenci pogledajo naslednje posnetke:

https://www.youtube.com/watch?v=jLcYS57JZPU

https://www.youtube.com/watch?v=DWxDh0tjb9I

https://www.youtube.com/watch?v=i3dDmYYw7P8

Zapis v zvezek: učni list.

MATEMATIKA

 1. URA: Preverim svoje znanje (DELOVNI ZVEZEK, stran 87)

Učenci rešijo delovni zvezek stran 87.

Sreda: TD – Promet

Četrtek, 23. 4. 2020, 3. A, mag. Mateja Modrej

MATEMATIKA

 1. in 2. URA: Množenje in deljenje z nič (DELOVNI ZVEZEK, stran 85 in 86)

Učenci preberejo snov v delovnem zvezku na strani 85.

Zapis v zvezek: učni list.

Učenci rešijo 1. in 3. nalogo ter nalogo Ponovim v delovnem zvezku na strani 86.
Petek, 24. 4. 2020, 3. A, mag. Mateja Modrej

SLOVENŠČINA

 1. in 2. URA: Preverim svoje znanje (DELOVNI ZVEVZEK, stran 51)

Učenci rešijo naloge v delovnem zvezku na strani 51.

V zvezek zapišejo naslov vaja in prepišejo prvo nalogo (prepis). Pazijo na velike začetnice, vejice in lepo ter čitljivo pisavo.

GUM: Ljudska glasba

 

 

5. teden: Sreda Četrtek Petek

Torek, 14. 4. 2020, 3. A, mag. Mateja Modrej

SPOZNAVANJE OKOLJA

1., 2. in 3. URA: Vremenski pojavi in padavine (UČBENIK, stran 68 in 69)

Učenci pogledajo predstavitev: Vreme.

Preberejo snov v učbeniku na strani 68.

Zapis v zvezek: učni list.

Pogledajo še dva prispevka:

https://www.youtube.com/watch?v=0do70C0qbZw

https://www.youtube.com/watch?v=-lUdRwRsHlk

Če želiš lahko izdelaš dežemer in ga preizkusiš. Navodila imaš v učbeniku na strani 69.

MATEMATIKA

 1. URA: Utrjevanje poštevanke

Učenci utrjujejo poštevanko v delovnem zvezku. Rešujejo naloge, ki jih še niso rešili.

Poštevanko in deljenje lahko utrjujejo še na spodnjih povezavah:

https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_100/gradiva_mat_100/deljenje/deljenje-do-100/index.html

https://learningapps.org/watch?v=pgq8esrzc18
Sreda, 15. 4. 2020, 3. A, mag. Mateja Modrej

SLOVENŠČINA

 1. URA: Jure, Jurček (DELOVNI ZVEZEK, stran 49)

Zapis v zvezek: učni list.

Učenci rešijo 1., 2. in 3. nalogo v delovnem zvezku.

SLJ – RESNI LJUDJE

2. del – od vstopil si v smehasto deželo

ResniLjudje

ResniLjudje.ppsx (10 MB)

LUM: RISANJE, ČLOVEŠKA FIGURA, naslov: “VOZIM KOLO”
Četrtek, 16. 4. 2020, 3. A, mag. Mateja Modrej

MATEMATIKA

 1. in 2. URA: Dan, teden (DELOVNI ZVEZEK, stran 79)

Minute za poštevanko: https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/blockpuzzle_multiplications.htm?language=slovenian&linkback=../../../education/math-multiplications/index.htm

Zapis v zvezek: učni list.

Učenci rešijo naloge v delovnem zvezku na strani 79.

Ponovimo:

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/DNEVI_V_TEDNU/Dnevi_v_tednu.htm
Petek, 22. 4. 2020, 3. A, mag. Mateja Modrej

SLOVENŠČINA

 1. in 2. URA: Narcisa (DELOVNI ZVEVZEK, stran 48)

Učenci 2x preberejo besedilo v delovnem zvezku. Nato odgovorijo na vprašanja v celih povedih. (Vsako vprašanje podčrtajo z drugo barvo. Odgovor poiščejo v besedilu in ga podčrtajo z enako barvo kot vprašanje.)

GUM: Godala (20 MB)

 
4. teden: Torek Sreda Četrtek Petek

Ponedeljek, 6. 4. 2020, 3. A, mag. Mateja Modrej

SLOVENŠČINA

 1. in 2. URA: Mesto (DELOVNI ZVEZEK, stran 40 in 41)

Učenci 2x preberejo besedilo. Rešijo 1. in 2. nalogo. Nato se besedilo naučijo prebrati tekoče, z ustreznimi poudarki in stavčno intonacijo.

MATEMATIKA

 1. URA: Poštevanka števila 7

Učenci v zvezek zapišejo naslov POŠTEVANKA ŠTEVILA 7. Nato poštevanko števila 7 zapišejo na enak način kot vse poštevanke do sedaj.

Pozorni so na račun 7 ∙ 7 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 49 (to je edini račun, ki ga zapišejo s seštevanjem).

Ne pozabi: 3 ∙ 7 = 21 to je enako kot 7 ∙ 3 = 21 (Skoraj vse poštevanke števila 7 že znaš.)

 1. URA: Poštevanka števila 7 (DELOVNI ZVEZEK, stran 76 in77)

Učenci v delovnem zvezku rešijo 2., 3. in 7. nalogo.
Torek, 7. 4. 2020, 3. A, mag. Mateja Modrej

SPOZNAVANJE OKOLJA

1., 2. in 3. URA: Dediščina

Učenci ustno odgovorijo na vprašanja na učnem listu.

Učenci pogledajo: https://www.youtube.com/watch?v=LIWAQxsSikY

Nekaj stvari o svojem kraju so že izvedeli. Danes podatke in informacije o svojem kraju zberejo še sami na različne načine (starši, babice, dedki, knjige, internet…). Nato v zvezek izdelajo časovni trak na katerem prikažejo pomembne dogodke iz preteklosti kraja. Lahko si pomagajo z učnim listom.

 

MATEMATIKA

 1. URA: Deljenje s 7 (DELOVNI ZVEZEK, stran 78)

Učenci v zvezek napišejo naslov DELJENJE S 7. Nato v zvezek po vrstnem redu zapišejo račune deljenja enako kot pri ostalih poštevankah. V delovnem zvezku rešijo 1. in 3. nalogo.

 

 

Sreda, 8. 4. 2020, 3. A, mag. Mateja Modrej

SLOVENŠČINA

 1. URA: Na ekskurziji (DELOVNI ZVEZEK, stran 46 in 47)

Učenci preberejo besedilo in rešijo naloge v delovnem zvezku. 1. nalogo rešijo s pomočjo staršev.

SLJ – RESNI LJUDJE

ResniLjudje

ResniLjudje.ppsx (10 MB)

LUMZAJČEK IZ TULCA

 

Četrtek, 9. 4. 2020, 3. A, mag. Mateja Modrej

MATEMATIKA

 1. in 2. URA: Poštevanke števil 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (DELOVNI ZVEZEK, stran 80 in 81)

Učenci rešijo naslednje naloge v delovnem zvezku:

str. 80/ 1., 2. (en stolpec), 3. (1. in 4. besedilna naloga);

str. 81/ 4. (dva stolpca) in 5. nalogo.
Petek, 10. 4. 2020, 3. A, mag. Mateja Modrej

ŠPORTNI DAN

SLOVENŠČINA sreda15. 4.

 1. in 2. URA: Opis slik (pripoved ob slikah)

Učenci si natančno ogledajo slike in poiščejo pravilno zaporedje slik. Izmislijo si pripoved.

Na tej povezavi najdejo sličice (mamice in hčerke): https://www.pinterest.com/pin/422071796329377579/

Zgodbo zapišejo v zvezek za šolsko delo. Starši mi jo prosim pošljite. Lahko si pomagajo z navodili, ki ste jih dobili v petek 20. 3. 2020.

 

 

3. teden: Torek Sreda Četrtek Petek

PONEDELJEK: KD 3. r. – Šege in navade velikonočnega časa

Torek, 31. 3. 2020, 3. A, mag. Mateja Modrej

SPOZNAVANJE OKOLJA

 1. URA: Dediščina (UČBENIK, stran 50 in 51)

Učenci ponovijo praznike: https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/NASI-PRAZNIKI_1/NASI_PRAZNIKI_1.htm

Učenci preberejo snov v učbeniku na strani 50 in 51.

Kakšen spomenik je rudarska kolonija v Trbovljah?

V SSKJ (Slovar slovenskega knjižnega jezika) poiščite razlago za besedo etnološki.

Pogledajo predstavitev Dediščina.

Zapis v zvezek: učni list.

 1. URA: Dediščina našega kraja

Učenci opravijo naslednje naloge:

– trikrat poskoči po levi nogi,

– dvigni desno roko,

– z levo roko se primi za desno koleno,

– z desno roko se primi za levo uho,

– pomahaj z obema rokama,

– z levo roko se primi za desno uho,

– z desno roko se primi za levo koleno,

– objemi se,

– trikrat poskoči po desni nogi.

Učenci si pogledajo predstavitev Dediščina domačega kraja.

Zapis v zvezek: učni list.

 1. URA: Dediščina

Učenci si pogledajo predmete nekoč.

Nato si pogledajo še naslednje posnetke.

https://www.youtube.com/watch?v=KsWK6GHY68s

https://www.youtube.com/watch?v=8BkWiSwR1Jg

https://www.youtube.com/watch?v=OfBJ1o-a3wU

MATEMATIKA

 1. URA: Mreža (DELOVNI ZVEZEK STRAN, 72 in 73)

Minute za poštevanko: https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/P_9/1.htm

 1. naloga

Poglej legendo in ugotovi, kaj pomenijo posamezne puščice.

Bodi pozoren na:

 • navodila beremo od zgoraj navzdol,
 • navodilo je sestavljeno iz števila korakov in smeri gibanja.

S prstom se postavi na rdečo piko in po navodilih potuj po mreži.

Če si navodila bral pravilno in se pravilno gibal, potem si s prstom potoval po zeleni črti.

 1. naloga

Pri drugi nalogi ti namesto sošolca pomagajo starši.

 1. naloga

Navodila, ki si jih že vrisal, sproti prečrtaj, saj se tako v množici navodil ne boš izgubil.

 1. naloga

Zapiši Binetovo pot po mreži. V prvi kvadratek vpiši število korakov, v drugega pa s puščico nakaži smer gibanja.

 1. naloga

Napiši navodila za potovanje po mreži. Starši naj narišejo pot.

Učenci rešijo še nalogo Ponovim.
SREDA

Sreda, 1. 4. 2020, 3. A, mag. Mateja Modrej

SLOVENŠČINA

 1. URA: Poročilo (DELOVNI ZVEZEK, stran 33)

Učenci preberejo besede in njihov pomen na učnem listu.

Učenci 2x pozorno poslušajo posnetek številka 10.

Natančno boste poslušali posnetek številka 11. Pozorni bodite na spremembe v besedilu.

Poslušajo posnetek številka 11.

V čem se besedilo razlikuje od prejšnjega?

Preberejo navodila in rešijo naloge v delovnem zvezku.

Napišejo poročilo o športnem dnevu, naravoslovnem dnevu ali prometni nesreči. Poročilo tvorijo po dogodku, ki so ga že doživeli. V pomoč jim je miselni vzorec na učnem listu.

SLJ 2. uri: Možiček med dimniki

LUM

 

Četrtek, 2. 4. 2020, 3. A, mag. Mateja Modrej

MATEMATIKA

 1. URA: Načrt (DELOVNI ZVEZEK, stran 74 in 75)

Učenci preberejo delovni zvezek stran 74.

Bodi pozoren: polja poimenuješ tako, da najprej poveš črko in nato še številko polja (A, 3)!

Učenci rešijo naloge v delovnem zvezku.

 1. URA: Ponovimo

Učenci rešijo naslednje naloge:

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1w4ln43y8448

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1z6evbhw4krn
Petek, 3. 4. 2020, 3. A, mag. Mateja Modrej

SLOVENŠČINA

 1. URA: V živalskem vrtu (DELOVNI ZVEVZEK, stran 38 in 39)

Učenci 2x preberejo besedilo na glas in rešijo naloge v delovnem zvezku.

 1. URA: Vejica pri naštevanju

Zapis v zvezek: učni list.

Učenci preverijo svoje delo s pomočjo učnega lista.
GUM

 

2. teden: Torek Sreda Četrtek Petek

Ponedeljek, 23. 3. 2020, 3. A, mag. Mateja Modrej

SLOVENŠČINA

Stavba na železniški postaji (DELOVNI ZVEZEK, stran 30, 31).

Učenci berejo  besedilo, ko ga znajo gladko prebrati, rešujejo naloge.

Hišica na jasi (DELOVNI ZVEZEK, stran 32).

Učenci pozorno poslušajo posnetek in rešijo naloge v delovnem zvezku.

Učenci morajo vsak dan vaditi tehniko branja.

MATEMATIKA

Deljenje z 9 (DELOVNI ZVEZEK, stran 64).

Zapis v zvezek:

Delim z 9

90 : 9 = 10, ker je 10 ∙ 9 = 90 (Ostale primere rešijo sami.)

18 : 9 =

72 : 9 =

81 : 9 =

63 : 9 =

9 : 9 =

36 : 9 =

45 : 9 =

54 : 9 =

27 : 9 =

Učenci rešijo naloge še v delovnem zvezku na strani 64.

SPOZNAVANJE OKOLJA

Prazniki

Učenci si na spodnji povezavi pogledajo PowerPoint predstavitvi praznikov.

PRAZNIKI in PRAZNUJEMO

Torek, 24. 3. 2020, 3. A, mag. Mateja Modrej

ŠPORTNA VZGOJA

Vaje z žogo.

Naloge so naslednje:

učenci se najprej ogrejejo, tako kot se ogrevamo pri športni vzgoji;

učenci primejo svojo žogo in z njo žonglirajo – mečejo jo v zrak tako visoko, da jo lahko ulovijo;

– enaka vaja, vendar morajo pred prijemom z rokama ploskniti (lahko tudi večkrat);

– učenci vržejo žogo v zrak in se enkrat obrnejo, ko se žoga odbije od tal, jo učenci lahko primejo;

– vodenje žoge z eno in drugo roko na mestu, v hoji, v rahlem teku, v počepu;

– metanje žoge z eno roko ob steno in lovljenje odbite žoge, metanje v določen cilj.

 

SLOVENŠČINA

Tone Pavček

Pesem: Kaj je to škoda (BERILO, stran 54, 55).

Učenci preberejo pesem 2x, ustno odgovorijo na vprašanja v berilu in pesem preberejo še enkrat. V zvezek za šolsko delo tvorijo pesem po vzoru. Lahko tvorijo pesem samostojno ali pa jo dopolnijo s pomočjo učnega lista.

Zapis v zvezek:

KAJ JE TO ŠKODA

Po vzoru spesnil __________________________                                                    

(Na črto napišejo svoje ime in priimek.)

V nadaljevanju tvorijo pesem.

Voščilo za mamo

Učenci na list papirja sestavijo voščilo za materinski dan, ki ga bodo potrebovali jutri. (Razmislijo naj zakaj imajo svoje mamice radi, kaj za njih mamice dobrega naredijo in zakaj so za njih tako posebne). Pozorni naj bodo na naslednje podatke: kraj, datum, nagovor in kdo vošči.

Učenci morajo vsak dan vaditi tehniko branja.

ODMOR

Učenci se malo sprostijo in razgibajo.

https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk#action

MATEMATIKA

Preverim svoje znanje (DELOVNI ZVEZEK, stran 65).

Učenci rešijo naloge v delovnem zvezku.

Miselni orehi (DELOVNI ZVEZEK, stran 66).

Kdor zmore reši še miselne orehe.

GLASBENA UMETNOST

Mamica je kakor zarja

Učenci pesem zapišejo v zvezek, zraven narišejo in se s pomočjo posnetka naučijo pesem zapeti.

Zapis v zvezek:

MAMICA JE KAKOR ZARJA

Mamica je kakor zarja,

zjutraj se smehlja,

ko še dete v postelji se

s sanjami igra.

In zato nikdar

nikomur je ne dam,

eno le na svetu širnem

mamico imam.

Mamica je kakor luna,

vse noči bedi,

da počiva njeno dete

mirno brez skrbi.

In zato nikdar …

Mamica je kakor sonček,

srček njen je zlat,

kakor žarek, ki posije

iz nebeških vrat.

In zato nikdar…

https://www.youtube.com/watch?v=DSm5RBwPv0A

Sreda, 25. 3. 2020, 3. A, mag. Mateja Modrej

Vsaka mama je prava mama,

dana za srečo in na veselje.

Prava. In ena sama.

Za vse življenje.

(Tone Pavček)

Drage mamice, ker ste v zadnjih dneh še dodatno obremenjene in nam učiteljicam pomagate, da pouk poteka naprej, sem za danes pripravila malo manj snovi. Hvala ker nam pomagate. Želim vam lep materinski dan.

MATEMATIKA

Poštevanke števil 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 (DELOVNI ZVEZEK, stran 65).

Učenci rešijo naloge v delovnem zvezku. Pri 4. nalogi učenci pred vstavljanjem znakov (<, >, =) nad račune zapišejo tudi rezultate (narišejo šalčko in vanjo napišejo rezultat).

SPOZNAVANJE OKOLJA

Prazniki

Učenci ponovijo praznike (pomagajo si s ponedeljkovimi predstavitvami). Pogledajo še naslednje prispevke:

https://www.youtube.com/watch?v=xzgfKWnxIcE&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=I-H7uVhlgQc&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=sSPLxF7bc2o&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=B_Hgr7Mtvc8&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=OTd9D2DYm-s

LIKOVNA UMETNOST

VOŠČILNICA ZA MATERINSKI DAN

Učenci izdelajo voščilnico in vanjo prepišejo voščilo, ki so ga včeraj sestavili za mamico. Navodila za voščilnico imajo na učnem listu.

Četrtek, 26. 3. 2020, 3. A, mag. Mateja Modrej

MATEMATIKA

Reši saj zmoreš (DELOVNI ZVEZEK, stran 68, 69).

Učenci rešijo naloge v delovnem zvezku. Pri besedilnih nalogah podatke podčrtajo z rdečo barvo, vprašanja z zeleno. Pozorni naj bodo na izraze:

 • za dva več pomeni + 2, torej (6 + 2)
 • za dva manj pomeni – 2, torej (6 – 2)
 • dvakrat več ali dvakrat toliko pomeni ∙ 2, torej (6 ∙ 2)
 • dvakrat manj pomeni : 2, torej (6 : 2)

Učenci vsak dan vadijo znane poštevanke.

SLOVENŠČINA

Opis slik (pripoved ob slikah).

Pripoved ob slikah (opis)

Natančno si oglej slike in poišči pravilno zaporedje slik. Izmisli si pripoved. Bodi pozoren na naslednje stvari:

 • Zgodbi  izberi primeren naslov.
 • Zgodba mora biti ustrezno dolga in vsebinsko bogata.
 • Besedilo naj ima uvod (začetek), jedro (nadaljevanje), zaključek.
 • V zgodbi si dogajanja smiselno sledijo.
 • Zgodba ima glavni dogodek, lahko tudi stranske dogodke.
 • Celotna zgodba se dogaja v istem času.
 • Zgodbo pripoveduj v 3. osebi.
 • Govori čim bolj razločno in primerno glasno, knjižno, tekoče in sproščeno.

Zgodbo zapiši še v zvezek za šolsko delo.

Pri zapisu v zvezek ne pozabi narediti odstavkov za uvod, jedro in zaključek (uvod začneš pisati običajno, pri jedru se pomakneš v novo vrstico in na začetku vrstice spustiš za dva prsta prostora, tako kot smo pokazali v šoli. Enako narediš pri zaključku. Postaviš se v novo vrstico in na začetku vrstice pustiš za dva prsta prostora.)

Učenci morajo vsak dan vaditi tehniko branja.

GLASBENA UMETNOST

Učenci ponovijo pesmi in plese, ki smo se jih učili (v pomoč so vam posnetki od četrtka, 19. 3. 2020).

DODATNI POUK

Mehurčki – Učenci ustno ali pisno rešijo naloge od 6. do 12. na učnem listu. 10. nalogo narišejo na list papirja.

 

PETEK

PETEK, 27. 3

SPO – Zapis v zvezek Praznujemo

 

1. teden: Torek Sreda Četrtek Petek

Ponedeljek, 3. A, mag. Mateja Modrej

SLOVENŠČINA

Čestitka (DELOVNI ZVEZEK, stran 26).

Učenci preberejo čestitki (z različnimi barvami podčrtajo kraj in datum, nagovor, besedilo in pošiljatelja). Pozorno naj preberejo zapis na rumenem lističu. Nato rešijo nalogi 1. in 2.  (1. nalogo odgovorijo v zvezek za šolsko delo. Naslov v zvezku je ČESTITKA).

V zvezek za šolsko delo si sami izmislijo in zapišejo čestitko (pazijo, da čestitka vsebuje naslednje podatke: kraj, datum in kdo čestita).

Učenci morajo vsak dan vaditi tehniko branja.

 

MATEMATIKA

Zapis v zvezek za šolsko delo:

SODA IN LIHA ŠTEVILA

POŠTEVANKA ŠTEVILA 8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

V zvezek narišejo veliko številko 8 in vanjo vpišejo vse večkratnike števila 8.

Poštevanka števila 8 (DELOVNI ZVEZEK, stran 57).

Rešijo naloge v delovnem zvezku.

Učenci vsak dan vadijo znanje poštevanke in računanje do 100.

 

SPOZNAVANJE OKOLJA

Slovenija v Evropski uniji in po svetu (UČBENIK, stran 76).

Učenci ponovijo vse, kar že vedo o celinah, Sloveniji, nato preberejo besedilo v učbeniku.

Zapis v zvezek:

 

(Pod zadnji naslov snovi SLOVENIJA narišejo zastavo Slovenije.)

 

SLOVENIJA V EVROPSKI UNIJI

Od 1. maja 2004 je Slovenija članica Evropske unije, ki združuje evropske države. Te države so se združile z namenom, da bi bilo življenje vseh članov boljše in lažje. Evropska unija ima svojo zastavo in himno (ODA RADOSTI).


(Narišejo zastavo Evropske unije.)

Torek, 17. 3. 2020, 3. A, mag. Mateja Modrej

 SPOZNAVANJE OKOLJA

Slovenci po svetu (UČBENIK, stran 77).

Učenci ponovijo vse, kar že vedo o celinah, Sloveniji, nato preberejo besedilo v učbeniku.

SLOVENŠČINA

Kaj je Čenčarija (BERILO, stran 56).

Učenci berejo pesem, ko jo znajo prebrati gladko, v zvezek za šolsko delo napišejo naslov pesmi in odgovorijo na vprašanja.

 1. Kdo so čenčači?
 2. O čem čvekajo čvekači?
 3. O čem čenčajo čenčači?
 4. Če polistaš po berilu, kaj najdeš v berilu, čvekarije ali čenčarije?
 5. Koliko so stari čenčači? Kako to veš?

Naštej nekaj čenčačev, ki jih poznaš.

Bilo je nekoč (DELOVNI ZVEZEK, stran 27, 28, 29).

Učenci si izberejo besedilo na strani 27, 28 ali 29. Berejo  besedilo, ko ga znajo gladko prebrati, rešujejo naloge.

Učenci morajo vsak dan vaditi tehniko branja.

 

MATEMATIKA

Poštevanka števila 8 (DELOVNI ZVEZEK, stran 58).

Učenci ponovijo poštevanko števila 8 in rešijo naloge v delovnem zvezku.

Zapis v zvezek za šolsko delo:

DELJENJE Z 8

32 : 8 = 4, ker je 4 ∙ 8 = 32           (Ostale primere učenci rešijo sami.)

16 : 8 =

40 : 8 =

56 : 8 =

80 : 8 =

48 : 8 =

72 : 8 =

24 : 8 =

8 : 8 =

64 : 8 =

Deljenje z 8 (DELOVNI ZVEZEK, stran 59).

Učenci rešijo naloge v delovnem zvezku.

Učenci vsak dan vadijo znane poštevanke, računanje do 100.

 

GLASBENA UMETNOST

Adlešičko kolo

Učenci ponovijo besedilo, zapojejo pesem, zaplešejo.

Spletna stran: https://www.youtube.com/watch?v=CdogR6mbUUM

 

Sreda, 18. 3. 2020, 3. A, mag. Mateja Modrej

MATEMATIKA

Računam do 100 (DELOVNI ZVEZEK, stran 60).

Naloge rešijo v zvezek za šolsko delo, rezultate vpišejo v delovni zvezek.

Učenci vsak dan vadijo znane poštevanke, računanje do 100.

SPOZNAVANJE OKOLJA

Slovenci po svetu (UČBENIK, stran 77).

Preberejo besedilo v učbeniku. V zvezek za spoznavanje okolja napišejo naslov SLOVENCI PO SVETU in pisno odgovorijo na vprašanja.

Poišči podatke v učbeniku in odgovori na vprašanja.

 1. Kdo so izseljenci?
 2. Napiši, kateri so bili najpogostejši razlogi za izselitev Slovencev v druge države.
 3. Kako Slovenci po svetu ohranjajo slovenski jezik in pripadnost domovini?
 4. V katerih državah so slovenske narodne manjšine?
 5. Kdo so pripadniki slovenskih narodnih manjšin?
 6. Katere narodne manjšine so v Sloveniji?
 7. Kdo so pripadniki narodnih manjšin v Sloveniji?
 8. V katerih jezikih so dvojezični napisi ob italijanski meji, kjer živijo pripadniki italijanske manjšine v Sloveniji?
 9. Kaj je značilno za dvojezične šole?

LIKOVNA UMETNOST

Učenci oblikujejo čestitko. Sami si izmislijo komu je namenjena in za kaj bodo čestitali. Pozorni naj bodo na podatke, ki jih mora čestitka vsebovati. Na koncu čestitko tudi ilustrirajo (narišejo ustrezen motiv).

Kdor ima možnost jo lahko oblikuje na računalnik s programom Slikar (start – vsi programi – pripomočki – slikar). Tudi računalnik je orodje za risanje in slikanje. Sliko shranijo v jpg formatu. Zaženejo program Word in vstavijo sliko v program. Dodajo besedilo in shranijo.

Četrtek, 19. 3. 2020, 3. A, mag. Mateja Modrej

MATEMATIKA

Računam do 100 (DELOVNI ZVEZEK, stran 61).

Naloge rešijo v zvezek za šolsko delo, rezultate vpišejo v delovni zvezek.

Učenci vsak dan vadijo znane poštevanke, računanje do 100.

SLOVENŠČINA

Bilo je nekoč (DELOVNI ZVEZEK, stran 29).

Učenci rešijo nalogo Ponovim. V zvezek za šolsko delo napišejo povedi.

Pravljica Punčka v travi (berilo, stran 74 – 77).

Učenci preberejo odlomek v berilu. Ko znajo besedilo gladko prebrati, pravljico še pripovedujejo.

Učenci morajo vsak dan vaditi tehniko branja.

Učenec ima na koncu 3. razreda usvojeno tehniko branja s tiskanimi in pisanimi črkami, če:

 • bere tekoče, z ustreznimi poudarki in stavčno intonacijo,
 • je izgovorjava razločna,
 • predlog pravilno prebere skupaj z naslednjo besedo,
 • pravilno prebere črke in besede, ki se drugače pišejo kot izgovarjajo.

GLASBENA UMETNOST

Učenci ponovijo plese:

https://www.youtube.com/watch?v=CdogR6mbUUMŽ

DODATNI POUK

Mehurčki – Učenci ustno ali pisno rešijo naloge od 1. do 5. na učnem listu.

Petek, 20. 3. 2020, 3. A, mag. Mateja Modrej

MATEMATIKA

Poštevanka števila 9 (DELOVNI ZVEZEK, stran 62, 63).

Zapis v zvezek za šolsko delo:

POŠTEVANKA ŠTEVILA 9

 

V zvezek narišejo veliko številko 9 in vanjo vpišejo vse večkratnike števila 9.

Rešijo naloge v delovnem zvezku stran 62 in 63.

Učenci morajo poštevanko čim prej avtomatizirati.

 

SLOVENŠČINA

Opis slik (pripoved ob slikah).

Pripoved ob slikah (opis)

Natančno si oglej slike in poišči pravilno zaporedje slik. Izmisli si pripovedi. Bodi pozoren na naslednje stvari:

 • Zgodbi  izberi primeren naslov.
 • Zgodba mora biti ustrezno dolga in vsebinsko bogata.
 • Besedilo naj ima začetek (uvod), nadaljevanje (jedro), zaključek.
 • V zgodbi si dogajanja smiselno sledijo.
 • Zgodba ima glavni dogodek, lahko tudi stranske dogodke.
 • Celotna zgodba se dogaja v istem času.
 • Zgodbo pripoveduj v 3. osebi.
 • Govori čim bolj razločno in primerno glasno, knjižno, tekoče in sproščeno.

Zgodbo zapiši še v zvezek za šolsko delo.

Slike

SPOZNAVANJE OKOLJA

Ponovimo.

Učenci v zvezku in učbeniku ponovijo učno snov in ustno odgovorijo na vprašanja na delovnem listu.

Upam, da se imate lepo, da se veliko igrate in da ste zdravi. Ostanite doma! Želim vam prijeten vikend. Učiteljica Mateja 

(Skupno 11.357 obiskov, današnjih obiskov 1)