LIK. svet

SKOZI ČAS

RAZSTAVA OTROŠKIH LIKOVNIH DEL V ŠOŠTANJU

cas
Otroška ustvarjalnost je v zadnjih letih deležna velike pozornosti in tudi razstave Likovni svet otrok doživljajo lep sprejem. Gledalcu kažejo neizčrpno bogastvo otroškega likovnega izpovedovanja, močno likovnovzgojno, strokovno in pedagoško rast.
Likovno ustvarjalno delo otroka oblikuje, ga vzgaja, mu približuje bogastvo ustvarjenih umetnin in mu daje možnost, da tudi sam ustvarja.
Pričevanje o izvirnosti otroških likovnih del, ki so po svoji kreativni moči in likovnem sporočilu izredno kvalitetna, nam prikazujejo
vsakoletne razstave Likovni svet otrok v Šoštanju. Razstave Likovni svet otrok imajo predvsem dva pomena.
Prvi je predstaviti izvirna dela otrok, ki nastajajo pod strokovnim vodstvom
likovnih pedagogov, učiteljic in vzgojiteljic pri urah likovne vzgoje in so pomembna za razvoj likovne vzgoje v osnovni šoli.
Drugi pomen teh razstav pa je splošnokulturni.

Z razstavami Likovni svet otrok je slovenski javnosti predstavljen strnjen prikaz likovnovzgojnega dela v osnovni šoli. Vsako
leto so predstavljena dela, ki so najpomembnejši mejniki v razvoju sodobne likovne vzgoje in pričajo o likovnoustvarjalnem
delu otrok od 1. do 9. razreda osnovne šole, od leta 1991 pa tudi predšolskih otrok.

NA SPREHODU SKOZI ČAS

Februarja leta 1969 je zagledala luč prva razstava, imenovana LIKOVNA RAZSTAVA UČENCEV OSNOVNIH ŠOL. Udejanjila se je
želja in ideja Majde Lesničar, učiteljice likovne vzgoje, in takratnega ravnatelja OŠ Karla Destovnika Kajuha, Karla
Kordeša. Že ob tej prvi razstavi, na kateri je z likovnimi izdelki sodelovalo 22 slovenskih osnovnih šol, je bila izražena
želja, da bi tudi v prihodnjih letih nadaljevali z razstavljanjem in da bi se povečalo zanimanje in sodelovanje učiteljev
likovne vzgoje in njihovih učencev. Že naslednje leto pa je ta razstava dobila ime LIKOVNI SVET OTROK, ki ga nosi še danes.

(Skupno 3.306 obiskov, današnjih obiskov 1)