Slovenščina

1. teden
2. teden
3. teden
4. teden
5. teden
6. teden
7. teden
8. teden
9. teden

10. teden: Kako pišemo …, Preverjanje znanja

 

9. teden: Pridevniki: vrste, spol, število

SLJ5rPridevnikMV

 

8. teden: PRIDEVNIKI

 

7. teden: V KATEREM ŠTEVILU SO SAMOSTALNIKI?

EDNINSKI IN MNOŽINSKI SAMOSTALNIKI

rSLJ5r7t

 

Prvomajske počitnice
6. teden: KATEREGA SPOLA SO SAMOSTALNIKI?

REŠITVE: SLJ

MOŠKI SPOL ŽENSKI SPOL SREDNJI SPOL

brat

predmet

trenutek

konec

izlet

očka

mojster

nahrbtnik

nesreča

minuta

nezgoda

zračnica

sreča

kolo

5. teden:

5. teden: od 14. do 17. 4. 2020   –  SLOVENŠČINA
Učna vsebina: KAJ POIMENUJEMO S SAMOSTALNIKI?   –    SDZ SLJ, str. 50 – 53
Cilj: da prepoznaš samostalnike, da spoznaš strategijo za prepoznavanje, jih razvrščaš v skupine, da ločiš stvari in pojme, bitja in osebe

Navodilo:

 1. V SDZ reši 1., 2. in 3. nalogo. Ali poznaš odgovor na Cofovo vprašanje?

POJEM ni

 • bitje (človek, živali, rastline) in ne
 • stvar-predmeti, snovi (jo vidimo, otipamo…),
 • pojme zaznamo z umom, razumom, jih čutimo (sreča, ljubezen, vreme, delo, skrb, lepota, jeza, znanje, mraz, poskus, čas, promet, toplina, jok…)

 

 1. Nadaljuj z reševanjem do vključno 9. naloge.

 

 1. 10. naloga:

    Kako prepoznaš samostalnike v množici besed ali v povedi?

 • Najprej poskušaj prepoznati, če beseda pomeni človeka, rastlino, žival, pojem ali stvar.
 • Pomagaš si lahko tudi z vprašalnico

  KDO je to?                oz.                KAJ je to?

za človeka                                              za ostala bitja, stvari in pojme

Odg.    To je …..                                                  To je ….

 

Če je beseda, ki jo vstaviš v odgovor, smiselni odgovor, je ta beseda SAMOSTALNIK.

Primer iz 10. a naloge. Vprašamo se, KDO/KAJ JE TO?

Odg.: To je možat. – nesmiselno

To je moški.  – smiselno

To je omožen.  – nesmiselno

To je možic.   – smiselno               Obkrožiš samostalnika moški in možic.

 1. Sedaj reši še ostale naloge, do konca 53. strani.

Rešitve preveri v www.Radovednih-pet.si.

 1. Lahko se igraš igrico ČRKARIJA, kot je opisana pri dopolnilnem pouku pri pouku na daljavo.

4. teden: Datum: 6. 4. – 9. 4. 2020

SLOVENŠČINA

 • KAKO POVZAMEMO VSEBINO OPISA PREDMETA?

SDZ 2, str. 36, 37/1,. 2., 4., 5. (prvi del) naloga

Navodilo: Dobro preberi navodila in reši naloge.

 

 • KAKO POVZAMEMO VSEBINO OPISA PREDMETA?

SDZ 2, str. 38/5. naloga (drugi del)

Navodilo Napiši opis dežnika. Besedilo napiši v zvezek ali na računalnik. V pomoč ti je miselni vzorec o dežniku na str. 37.

Če imaš možnost, opis pošlji učiteljici po elektronski pošti, da ti bo povedala svoje mnenje o njem in ti svetovala, kako bi opis lahko izboljšal.

       SDZ 2, str. 38, 39/7., 8., Dopolni in pomni

Navodilo: Natančno preberi navodila in reši naloge.

 

Zapomni si, da v opisu ne zapisujemo svojega mnenja o predmetu, rastlini …

 

BRALNA ZNAČKA

 • ŠOLSKO GLASILO

Navodilo: Odpri na šolski spletni strani Šolsko glasilo. Prebiraj pisne prispevke,  fotografije, poišči kakšen zanimiv likovni izdelek (mogoče celo svoj)…

Če želiš, lahko pobrskaš tudi po glasilih prejšnjih let in malo obujaš spomine.

 • Če imaš možnost, mi preko elektronske pošte svojih staršev napiši, kaj vse si prebral v šolskih glasilih, kaj ti je bilo zanimivo, smešno, kaj ti je bilo všeč… pa ti bom prebrano upoštevala pri bralni znački, ki je še nisi v celoti opravil. Izkoristi idealno priložnost in opravi BZ na malo drugačen način.

 

3. teden: Datum: 31. 3. – 3. 4. 2020

PONEDELJEK, 30.3.2020

SLOVENŠČINA  (za učence 5. a in 5. b razreda)/5. cd ŠD

 • IGRIVO PREVERJANJE ZNANJA

Na spodnjem spletnem naslovu boš našel veliko vaj za utrjevanje snovi pri slovenščini.

https://interaktivne-vaje.si/

Izberi slovenščino od 1 do 5. Tam boš našel vaje za utrjevanje znanja o sopomenkah, nadpomenka, veliki začetnici, števnikih, umetnostnih in neumetnostnih besedilih…

Bodi odgovoren in se trudi po svojih najboljših močeh rešiti čim več nalog. Tako boš na igriv način preveril svoje znanje.

SLOVENŠČINA (za vse učence)

Učna vsebina: OPIS PREDMETA

 • KAKO OPIŠEMO PREDMET?

SDZ str. 32/ 1. naloga

     Navodilo: Izberi predmet doma, opazuj ga in ustno opiši. Pomagaj si z vprašanji v SDZ.

SDZ str. 32/ 2. naloga

     Navodilo: Preberi besedilo (tiho ali glasno). Lahko tudi večkrat.

Na kratko odgovori na vprašanja pod besedilom.

SDZ, str. 33/ 3., 4., 5. naloga

Navodilo: Pri vseh nalogah natančno preberi navodila in naloge reši.

 

 • KAKO OPIŠEMO PREDMET?

SDZ, str. 34/6. naloga

Navodila: Dopolni nepopolne povedi s ključnimi besedami.

Zapomni si, da v opisu nikoli ne izražamo svojega mnenja o predmetu. Govorimo ali pišemo le o njegovih delih, merah, barvi, uporabi oz. namembnosti …

       SDZ, str. 34, 35/ 7., 8., 9., Dopolni in pomni

       Navodila: Natančno preberi navodila in  reši naloge.

Najprej se bom lotil ključnih besed.

2. teden:

Datum: 23. 3. – 27 . 3. 2020

SLOVENŠČINA 

Učna vsebina: TVORIMO OPIS RASTLINE

Prejšnji teden si se naučil opisati rastlino. Upam, da si uspešno rešil naloge na straneh od 20 do 31, če ti kaj ni uspelo nič hudega.

Rešitve si lahko pogledaš www.Radovednih-pet.si.

V tem tednu boš svoje znanje o opisu rastline poglobil in utrdil. Opisal boš dve rastlini, ki   v  tem času cvetita in blagodejno vplivata na naša pljuča.

 • SDZ str. 30/ 6. naloga

Navodilo: Tisti, ki ste to nalogo že naredili, poglejte, če ste se dovolj potrudili, nalogo lahko dopolnite, popravite ali napišete na računalnik.

Tisti, ki pa te naloge še niste opravili, imate čas, da jo opravite ta teden. Potrudite se pri delu.

Navodilo:  Ob miselnem vzorcu opiši navadni lapuh.

Navodilo: Preberi podatke, naredi miselni vzorec in ob miselnem vzorcu opiši navadni pljučnik.

Pri opisu v zvezek ali na računalnik pazi:

 • Napiši naslov in podnaslov.
 • Tvori povedi – ne piši ključnih besed.
 • Ne ponavljaj ime rastline.
 • Opisuj v ustreznem zaporedju (ime rastline, zunanjost, čas cvetenja, rastišče, uporabnost, družina).
 • Delaj odstavke.
 • Piši čitljivo in pravopisno pravilno.

Želim ti veliko ustvarjalnega navdiha. Potrudi se.

Ko imaš napisane vse tri opise, se še malo poigraj na spodnji povezavi.

https://www.liveworksheets.com/worksheets/sl/Sloven%C5%A1%C4%8Dina/Razlaga_besed/Opis_rastline_pc30965zt

 • BERILO: Dane Zajc – Vrata (str. 32, 33)

Pomagaj si z interaktivnim gradivom Radovednih pet 5.

Navodilo:  Poišči pesem v berilu. Sledi navodilom v berilu ali na Radovednih 5.

Ko opraviš naloge, v zvezek napiši avtorja in naslov (z rdečo) ter odgovori na vprašanja (1. – 5. ).

Če imaš ustvarjalno žilico, se lahko lotiš tudi 6. naloge (napiši pesem).

DODATNO DELO (NI OBVEZNO):  Medijska ustvarjalnica

Med ponujenimi nalogami si izberi tisto, ki ti je najbolj všeč. Zapiši jo v zvezek.

______________________________________________________________

Kaj še lahko počnem?

Berem knjige po lastnem izboru.

Pogledam kakšen mladinski film, risanko, izobraževalno oddajo…, pišem dnevnik, pišem pesmi, poslušam pravljice, rešujem križanke…

https://podcasti.si/lahko-noc-otroci/

https://www.audibook.si/?download=&_branch_match_id=718209952260973111

https://otroski.rtvslo.si/lahko-noc-otroci/pravljice

 

1. teden: Datum: 16. 3. – 20. 3. 2020

SLOVENŠČINA 

Učna vsebina: OPIS RASTLINE

Navodilo: Delaj po navodilih posameznih nalog.

 • Kako opišemo rastlino (SDZ str. 20 – 23)
 • Kako povzamemo vsebino opisa rastline ( SDZ str. 24 – 27)
 • Kako tvorimo opis rastline? ( SDZ str. 28 – 31)

 

BERILO: Vadi branje že obravnavanih besedil.

Beri tudi knjige po lastnem izboru.

(Skupno 6.346 obiskov, današnjih obiskov 1)