Angleščina

Spoštovane učenke in učenci!
Zaradi nastale situacije v državi bomo v prihodnjih dneh izvajali pouk na daljavo. Na spletni strani šole lahko tako najdete material učnih ur, katerega boste reševali samostojno. Vsako naslednjo učno uro pa vam bomo podali rešitve prejšnje učne ure, da boste lahko vaše rešitve preverili.
Z namenom spodbujanje branja v tem letu angleško bralno značko obravnavamo vsi učenci skupaj z učiteljicami. Vsebine knjig smo vam zapisali, vključene pa so tudi naloge vezane na besedilo za preverjanje razumevanja. Če nimate možnosti tiska delovnih listov naloge rešite v zvezke, v šoli pa boste potem od učiteljic prejeli še natisnjen učni list. Vse vsebine knjig bomo pa pred tekmovanjem predelali še skupaj.
Ostalo snov rešujete pisno v zvezke (ne pozabite napisati naslova učne ure), lahko pa tudi na natisnjene liste, če imate to možnost. V tem primeru ga nato prilepite v zvezek.
Bodite zdravi!

V primeru vprašanj in nerazumevanju navodil se lahko obrnete na vaše učiteljice angleščine:

ana.velicki@os-sostanj.si 4. c – spremljajte spletno učilnico  na: https://padlet.com/gkv7visecp/hylzpf3d65fl

alenka.jursnik@os-sostanj.si
1. teden
2. teden
3. teden
4. teden
5. teden
6. teden
7. teden
8. teden
9. teden

10. teden: 25.-29. 5. 2020

18. ura: UVOD V 6. ENOTO – TIME FOR SCHOOL

19. ura: VAJE V DELOVNEM ZVEZKU

rTJA4r10t1819h

dodatni pouk, torek, 26. 5., Prepositions of place: in, on, under, behind, next to, between

rdodTJA4r10t

 

9. teden: 18.-22. 5. 2020

16. ura: CHATTERBOX

17. ura: PONOVITEV 5. ENOTE

rešitve TJA 4. r. 9. teden

 

 

Dopolnilni pouk, 19. 5.: crossword – In the house

rešitve dopolnilni pouk 9. teden

 

8. teden:

14. ura: UTRJEVANJE – UNIT 5

rTJA4r8t14h

15. ura: PROJEKTNO DELO

 

Dodatni pouk, 12. 5. 2020: MY CRAZY HOUSE

 

7. teden:

12. ura: WHAT CAN YOU DO IN THE…?

13. ura: THERE IS / THERE ARE

rešitve 12. in 13. ure

Dopolnilni pouk,  5. 5. 2020

rešitve dopolnilni

 

Prvomajske počitnice

 

6. teden:

10. ura:  PREPOSITIONS OF PLACE (krajevni predlogi)

11. ura: UTRJEVANJE

TJA46tres10_11h

dodatni pouk: Plurals

dod46tres

 

5. teden:

9. učna ura: PLURAL (množina)

 DOPOLNILNI POUK: In and around the house

rešitve dopolnilni

 

4. teden:
7. učna uraFURNITURE

8. učna ura: UTRJEVANJE

Dodatni pouk, 2. ura: VAJE V DZ

rdod4r

4tresitve67h

 

3. teden:

Dopolnilni pouk:  CHATTERBOX, MY CRAZY FAMILY

r

5. učna ura: HOME

6. učna ura: WHERE DO THEY LIVE?

r5h

UČ str. 76: Poveži prebivališča z osebami, ki tam živijo. Glej primer, ki je že rešen. Izbiraj med osebami:

girl          Prince            bird            cow           Inuit          grandma          farmer
human fish           scout            native American           captain Hookie           Twig

 

Vse osebe zapiši še po slovensko, pomagaj si s sličicami v učbeniku.

flat girl (deklica)
igloo
farmhouse
cottage
nest
castle
cave
barn
tepee
boat
palm tree
tent

 

2. teden:

3_učna_ura_Winnie_The_Witch

učni_list_Winnie_The_Witch

DOD4r Dodatni pouk, 1. ura, 24. 3. 2020

1. ura ANSWERS dodatni

4_učna_ura_Twig_and_Hookie’s_family

1. teden: 2. ura

4R Dopolnilni pouk Family

4RDOPFamilyresitve

4. razred – 1. učna ura:

BRALNA ZNAČKA: SLEEPING BEAUTY

  1. Učenci preberejo besedilo na učnem listu. Vsebino zgodbe in glasbene posnetke lahko učenci poslušajo na spletni strani:

https://www.pearson.co.jp/en/catalog/product.php?item=552002

(klik na: Full Audio including chants)

 

Vsebinsko podobne zgodbice (za lažje razumevanje vsebine) lahko najdete na kanalu Youtube:

https://www.youtube.com/results?search_query=sleeping+beauty+read+along+storybook

 

Učenci si lahko pri delu pomagajo s spletnim slovarjem Pons, na spletni strani:

https://en.pons.com/translate?q=&l=ensl&in=&lf=en

 

  1. Učenci rešijo naloge na delovnem listu.

(rešitve učnega lista bodo objavljene pri naslednji učni uri, pred tekmovanjem za bralno značko bomo vse zgodbice obnovili)

4. razred – 2. učna ura: What are they like?

2_učna_ura_What_are_they_like

 

(Skupno 3.214 obiskov, današnjih obiskov 1)