Tekmovanja

Koledar tekmovanj 2023/2024

Koledar tekmovanj iz znanj v šolskem letu 2023/2024

Podrobnejše informacije o izvedbi tekmovanj so objavljene na spletni strani Zavoda RS za šolstvo (TJA, TJN, GEO, ZGO, SLJ – Cankarjevo) in na strežnikih DMFA, ZOTKS

Tekmujem.si

Obvestila o dosežkih naših učencev in podrobnosti najdete na podstraneh tekmovanj.

 

 

2019/2020

ZARADI COVID19, vsa tekmovanja od 2./2 marca odpadla. Izvedel se je le Kengurujček 1.-3. r. konec maja.

Šolsko tekmovanje iz logike bo v četrtek, 26. septembra 2019, ob 13. uri.
Državno tekmovanje bo 19. oktobra 2019 na OŠ Prebold.

Šolsko tekmovanje Bober bo v šolskem letu 2019/2020 od 11. 11. do 15. 11.2019.
Državno tekmovanje bo 18. 1. 2020 v Ljubljani. Razpis Bober

TEKMOVANJE IZ SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE 2019/2020

DATUM TEKMOVANJA:

Šolsko tekmovanje:

 • od 1. do 3. razreda (Mehurčki): četrtek, 2. 4. 2020
 • od 4. do 9. razreda: torek, 12. november 2019

Za tekmovalce 8. in 9. razredov še:

 • območno tekmovanje: četrtek, 9. januar 2020
 • državno tekmovanje: sobota, 7. marec 2020

TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE 2019/2020

TEMA: PRAZGODOVINA NA SLOVENSKEM – OB 90. LETNICI

               IZKOPAVANJ DR. SREČKA BRODARJA V POTOČKI ZIJALKI

Šolsko tekmovanje: torek, 3. 12. 2019, ob 13.00.

Območno tekmovanje: torek, 4. 2. 2020, ob 14.00.

Državno tekmovanje: sobota, 14. 3. 2020, ob 10.00.

Literatura in viri – dostopno na: https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/2019-09-03-literatura-in-viri-za-solsko-tekmovanje-iz-znanja-zgodovine-v-solskem-letu-2019_2020.pdf

Mentorica: Sabina Žnidar, prof.

TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE 2019/2020

TEMA: PODNEBNE SPREMEMBE – OPOMIN NARAVE SEDANJIM IN

              PRIHODNJIM GENERACIJAM ČLOVEŠTVA

Šolsko tekmovanje: sreda, 11. 12. 2019, ob 14.00.

Območno tekmovanje: četrtek, 13. 2. 2020, ob 14.00.

Državno tekmovanje: petek, 17. 4. 2020, ob 10.00.

Literatura in viri – dostopno na: https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/2019-09-16-viri-in-literatura-za-tekmovanje-iz-znanja-geografije-za-os-in-ss-v-sol-letu-2019_20.pdf

Mentorica: Jožica Razbornik Kukovičič

Robotika

Področno tekmovanje iz robotike je sredi aprila na Mic v Velenju, državno pa sredi maja 2020 na FERI v Mariboru.

Mentorica: Marija Podvratnik, prof.

Tekmovanje iz fizike

5. 2. 2020 bo potekalo šolsko tekmovanje iz fizike za 8. in 9. razred. Priprave in vse informacije dobijo učenci pri dodatnem pouku iz fizike.

Mentorica: Albina Rak, prof.

Tekmovanje iz znanja angleščine za učence 8. razreda
Šolska raven: 21.10.2019, ponedeljek, ob 13.00 uri
Državna raven: 25.11.2019, ponedeljek, ob 14.00 uri
Naloge na šolskoi ravni bodo vsebinsko vezane na temo “History of Slovenia – A people without the knowledge of their past origin and culture is like a tree without roots (Marcus Garvey)”, za državno raven pa je izbrana tema “History – People are trapped in history and history is trapped in them (James Baldwin)”.

Tekmovanje iz znanja angleščine za učence 9. razreda
Šolska raven: četrtek, 14.11.2019 ob 13.00 uri
Območna raven: sreda, 15.1.2020 ob 14.00 uri
Državna raven: torek, 17.3.2020 ob 14.00 uri
Knjižna predloga za območno in državno raven tekmovanja – John Green: Turtles All the Way Down

Vodja tekmovanja: Vesna Ernecl, prof.

Tekmovanje iz znanja biologije za osnovne šole za Proteusovo priznanje
Tema tekmovanja: ČLOVEŠKA RIBICA IN JAMSKI EKOSISTEM
Šolsko tekmovanje: 16. oktober 2019 ob 13.00
Državno tekmovanje: 29. november 2019 ob 15.00

Mentor: Anica Pudgar, predm. učit.

2018/2019

Tekmovanje Šolsko Regijsko Državno
Matematika OŠ 21. 3. 2019 ob 13.00   13. 4. 2019 ob 9.00
Fizika OŠ 6. 2. 2019 ob 13.00 15. 3. 2019 ob 14.00 6. 4. 2019 ob 10.00
 Vesela šola 2018/2019

49. šolsko tekmovanje: 13. 3. 2019

državno tekmovanje: 10. 4. 2019

 
CANKARJEVO TEKMOVANJE
Naša dediščina: Kjer preteklost sreča prihodnost
šolsko tekmovanje,  6.-9. r., 11. 12. 2018, 13.00
območno: 23. 1. 2019, 13.30, OŠ Mozirje
državno: 9. 3. 2019, 9.30, OŠ Ljudski vrt Ptuj
 
Kemija – Preglovo priznanje
30. 3. 2019 – državno tekmovanje iz znanja kemije
21. 1. 2019 – šolsko tekmovanje iz znanja kemije,

TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE 2018/2019

TEMA: MIGRACIJE – GEOGRAFSKO ZGODOVINSKA POKRAJINSKA POSEBNOST SVETA

Šolsko tekmovanje: torek, 15. 1. 2019, ob 14.00.
Območno tekmovanje: sreda, 6. 3. 2019, ob 13.00.
Državno tekmovanje: petek, 12. 4. 2019, ob 11.00.

Mentorica: Jožica Razbornik Kukovičič

TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE 2018/2019

TEMA: Ob 150-letnici prvega tabora na Slovenskem – Od čitalniškega gibanja, bésed do taborov na Slovenskem

Šolsko tekmovanje: torek, 4. 12. 2018, ob 13.00.
Območno tekmovanje: torek, 5. 2. 2019, ob 14.00.
Državno tekmovanje: sobota, 16. 3. 2019, ob 10.00.

Mentorica: Sabina Žnidar, prof.

ACM Bober, tekmovanju v računalniškem mišljenju: šolsko tekmovanje bo potekalo od 12. do 16. novembra 2018, državno tekmovanje bo 12. 1. 2018 na UM FERI v Mariboru. Več o Bobru
 
17. 10. 2018 – šolsko tekmovanje iz biologije za Proteusovo priznanje
15. 10. 2018 – šolsko tekmovanje iz znanja angleščine za osmošolce
12. 10. 2018 – šolsko tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni,
17. 11. 2018 – državno tek. v znanju o sladkorni bolezni.
26. 9. 2018 – šolsko tekmovanje iz logike
 

2017/18

POROČILO O DELU IN USPEHIH V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 NA OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA ŠOŠTANJ
Za nami je spet šolsko leto polno novih doživetij in  uspehov.  Učenci in zaposleni na OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj smo soustvarjali dneve pouka in jih obarvali z različnimi dejavnostmi in tekmovanji. Krepili smo solidarnost s sodelovanjem na dobrodelnem Skazovem teku, konec leta pa spet zbirali zvezke in šolske potrebščine za socialno ogrožene otroke v Sloveniji. V šoli ni manjkalo pesmi, plesa, športnih dejavnosti, nastopov za starše in zunanje goste. Izvedene so bile ekskurzije po celi Sloveniji, višješolci pa so pokukali tudi onkraj slovenskih meja – v Avstijo. Šolski zbor si je za izjemen uspeh na državnem tekmovanju v Zagorju zaslužil izlet v čokoladnico, kjer so se pevke in pevci lahko do onemoglosti naužili sladke črne pregrehe. Učenci so pridno raziskovali in izdelanih je bilo kar 6 kakovostnih raziskovalnih nalog. Na vseh tekmovanjih iz znanj, ki se izvajajo v Sloveniji, so naši učenci dosegali lepa priznanja.

TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZLATO PRIZNANJE
na državnem tekmovanju
SREBRNO PRIZNANJE
na državnem tekmovanju
Srebrno priznanje na področnem tekmovanju BRONASTO PRIZNANJE
o sladkorni bolezni   1 1 21
biologije       8
matematike   8  

102 in

1 DIAMANTNI

zgodovine   1 3 5
geografije       8
logike   3   15
kemije   1   12
angleščine 1 2 1 19
nemščine   1   3
fizike     6 11
slovenščine     3 24
Pil vesela šola       5
Likovno področje 14     26 (državno)
Tekmovanje v robotiki   11. mesto v državi   4
Tekmovanje Mehurčki       76
Zdrav dih za navdih 10 1   9
Bober 1     107

ZLATA PRIZNANJA iz znanj
RAZISKOVALNE NALOGE
Tjaš Paradiž – zlato priznanje in prva nagrada
Tomaž in Sebastjan Turinek – zlato priznanje

TEKMOVANJE BOBER
Ambrož Sovič

TEKMOVANJE IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA
Art Špegel

LIKOVNO PODROČJE
Likovni svet otrok:
Alina Urbanc, 5. r.
Anže Bricman, 5. r.
Brin Kortnik, 6. r.
Ditka Volk, 5. r.
Eva Sevčnikar, 5. r.
Gregor Aleksić Kladnik, 5. r.
Hana Boj, 5. r.
Jure Bernjak, 5. r.
Klara Lorenčič, 5. r.
Livia Štakne, 7. r.
Melisa Ros, 5. r.
Rebeka Koradej, 6. r.
Taj Gavez, 5. r.

Bienale otroške grafike:
Robi Hriberšek

GLASBENO PODROČJE
Mladinski pevski zbor – državno tekmovanje v Zagorju, zlato priznanje in nagrada za najboljšo izvedbo ljudske pesmi

NATEČAJ PLJUČNIH IN ALERGIJSKIH BOLNIKOV SLOVENIJE- tekmovanje ZDRAV DIH ZA NAVDIH
Živa Brvar, Neža Flis, Teja Rožič, Patricija Venta, Maja Klančnik, Sara Pirečnik, Maja Potočan, Livia Štakne, Denis Balant, Dominika Rak.

SREBRNA PRIZNANJA iz znanj
RAZISKOVALNE NALOGE
Alja Huremovič, Vida Volk, Urška Grudnik

NATEČAJ PLJUČNIH IN ALERGIJSKIH BOLNIKOV SLOVENIJE- tekmovanje ZDRAV DIH ZA NAVDIH
Zala Katanec

TEKMOVANJE IZ ZNANJA SLADKORNE BOLEZNI: Tomaž Turinek

TEKMOVANJE V ZNANJU ZGODOVINE: Sinja Kortnik

LOGIKA: Ambrož Sovič, Zala Katanec, Tjaš Paradiž

PREGLOVO PRIZNANJE – kemija: Luka Božič

VEGOVO PRIZNANJE – matematika: Brin Kortnik, Ambrož Sovič, Denis Balant, Zala Katanec, Aljaž Rogelšek, Jan Novak, Tim Sešel, Tjaš Paradiž

TEKMOVANJA IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA : Vesna Žnidar, Brina Miklavžina

TEKMOVANJE IZ NEMŠKEGA JEZIKA: Daria Zager

ODLIČNJAKI
Med letošnjimi devetošolci je bilo kar 13 takšnih, ki bi imeli odličen uspeh, če bi se ta še upošteval. Tako pa so zbrali toliko petic, da so dosegli povprečno oceno nad 4,5. To so bili učenci: Kaja Borovšek, Sinja Kortnik, Tomaž Turinek, Nadja Stropnik, Sara Klančnik, Eneja Paradiž, Tjaš Paradiž, Vita Plamberger, Tim Sešel, Kaja Urbanc, Naja Kofler, Polona Mežnar in Enja Tonkli.

ZLATI BRALCI
Lara Bačovnik, Kaja Borovšek, Anamarija Hrastnik, Sara Klančnik, Maja Kolar, Sinja Kortnik, Eva Osterc, Laura Penšek Kozmelj, Sara Pirečnik, Nadja Stropnik, Tomaž Turinek, Taja Golob, Tara Golob, Eneja Paradiž, Tjaš Paradiž, Vita Plamberger, Taja Rudolf, Tjaša Pritržnik, Tim Sešel, Peter Aleksić Kladnik, Melani Anželak, Helena Klavž, Jakob Menih, Neža Menih Dokl, Polonca Mežnar, Manca Nahtigal, Lejla Softić, Enja Tonkli, Lara Zabukovnik.

ŠPORT

To šolsko leto je bilo zaznamovano z odličnimi dosežki na atletskih stadionih.

Učenci so se po zmagi na področnem tekmovanju, uvrstili na ekipno državno finale v atletiki in zasedli 2. mesto v državi.

Sodelovali smo tudi na državnem finalu v krosu, kjer je Timotej Dobrila osvojil 4. mesto, Blaž Pusovnik 7. in Tomaž Turinek 9. mesto v državi.

Kar 10 naših učencev se je udeležilo državnega finala v atletiki posamično, ki je potekalo v Žalcu. Kar 3 šolski rekordi in 3 medalje na državnem nivoju, je bil več kot dober izkupiček za naše učence. Tomaž Turinek je postavil nov šolski in svoj osebni rekord v teku na 300 m in osvojil odlično 2. mesto v državi. Štafeta učencev 4×100 m v sestavi Peter Aleksič Kladnik, Matic Ravnikar, Tim Topolovec in Tomaž Turinek je z res vrhunskim tekom, kjer je pomembna usklajenost in dobro sodelovanje 4 tekačev, osvojila srebrno medaljo in 2. mesto v državi in dokazala, da so na naši šoli odlični atleti v državnem merilu. Timotej Dobrila je v teku na 1000 m osvojil 3. mesto in bronasto medaljo. Deja Koren je v suvanju 3 kg krogle osvojila 7. mesto, Anja Kosi je s skokom v daljino 4 metre 88 centimetrov postavila nov šolski rekord in osvojila 11. mesto, 11. je bil tudi Nik Šlehta v metu vortexa. Odlično se je odrezala Neli Komar v teku na 300 m in osvojila 12. mesto.

Po osvojenem ekipnem 2. mestu na področnem tekmovanju v smučanju, smo se uvrstili na državno finale.

Učenke so osvojile ekipno 3. mesto na področnem tekmovanju v Šolskem plesnem festivalu in se uvrstile na državno finale, kjer so zasedle 9. mesto. Ekipo so sestavljale: Tjaša Todić, Lija Neja Dobovšek Grebenar, Eneja Paradiž, Katja Robida in Emina Ribić. Kot posameznica je bila najboljša Tjaša Todić na 21. mestu, ki si je tudi priborila naziv naj plesalke šole.

Košarkarska reprezentanca učencev je osvojila 4. mesto v državi. V odbojki na mivki so se učenci uvrstili na državno polfinale. V rokometu pa so osvojili 2. mesto na državnem četrtfinalu.

Zaključili pa smo tudi tekmovanje za vzornega športnika in športnico šole:

Vzorna športnica šole je Nika Andrejc Sevčnikar, 2. mesto pa si delita 2 učenki: Enja Tonkli in Manca Nahtigal.

Vzorni športnik šole je Tomaž Turinek z zbranimi rekordnimi 1660 točkami, kar do zdaj ni uspelo še nikomur, 2. mesto je osvojil Matic Ravnikar, 3. mesto pa Sebastjan Turinek.

Učenci šole so bili Eneja Paradiž, Tjaš Paradiž in Tomaž Turinek.

Na šoli so celo leto delovali različni krožki, v katerih so učenci lahko razvijali znanje in spretnosti v tistih področjih, ki jih zanimajo. Na spletni strani šole (http://www.os-sostanj.si/) redno izhaja šolsko e-glasilo. Lahko ga prelistate tudi za nekaj let nazaj. Vrtnarji in čebelarji skrbijo za lepo in zdravo okolico šole. Mlajši in starejši planinci so osvojili prenekateri vrh naših lepih gora.
Dejavnosti so pestere in barvite, otroci polni novij idej in pripravljeni ustvarjati in raziskovati. Včasih se jim je malo težko naučiti vse, kar zahtevajo učni načrti, a vsak je na koncu zadovoljen, ko uspe doseči cilj – ne samo pri ocenah, ampak pri izkušnjah za življenje.

Klementina Rednak Mežnar, prof.

Bober 2017: – šolsko: od ponedeljka, 13. 11. 2017, do petka, 17. 11. 2017, od 7.00 do 19.00. Prijava 6.-9. r.: https://bober.acm.si/simple/competition/solsko-2017/

2016/17

Koledar tekmovanj 2016/17

34. tekmovanje “ČISTI ZOBJE OB ZDRAVI PREHRANI”  v osnovnih šolah za šolsko leto 2016/2017. Najboljše rezultate so dosegli učenci naslednjih razredov:

1. mesto : 5. c razred z učiteljico DARINKO KURNIK

2. mesto : 1. c razred z učiteljico BRIGITO ROBIDA

1. a razred z učiteljico TASJO SROTIČ

3. mesto : 2. b razred z učiteljico ALENKO GRABNER

4. a razred z učiteljico JOŽICO DOBNIK

Zmagovalni razred prejme republiško priznanje in praktično nagrado.

Zmagovalnemu razredu iskreno čestitam, ostale učence pa vabim k prizadevnejšemu, rednemu in pravilnemu čiščenju zob, zato naj bo zobna ščetka vaša spremljevalka tudi v času počitnic.

Zahvaljujem se vsem pedagoškim delavcem in vodstvu šol za pomoč pri izvajanju zobozdravstvene vzgoje.

JUNIJ, 2017

ZDRAVSTVENI DOM VELENJE, REFERAT ZA ZZV IN PREVENTIVO

Irena Skrinar, izvajalka zobozdravstvene vzgoje

Kemija – za Preglovo priznanje: šolsko – 16. januar 2017, državno – 1. april 2017
Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni: šolsko – 14. oktober 2016, državno – 19. november 2016
Biologija:
Šolsko tekmovanje: sreda, 19. 10. 2016 ob 13. uri Učilnica: SPL 2
Trajanje tekmovanja: 45 minut
Državno tekmovanje bo v petek, 2. 12. 2016 na naši šoli.
Mentorica tekmovanja: Anica Pudgar

Tekmovanje iz slovenskega jezika:

Mehurčki – 1.-3. r.,  šolsko –  7.  4.  2017

(V prvem triletju se je Cankarjevo tekmovanje preimenovalo v Mehurčke.)

Cankarjevo tekmovanje 4.-9. r.

9. 12. 2016 — šolsko tekmovanje;

25. 1. 2017 — območno;

11. 3. 2017 — državno.

logika državno – 22.10.2016 na OŠ VRansko
fizika: šolsko: 9.2.2017
področno: 17.3.2017
državno: 8.4.2017
matematika: šolsko 16.3.2017
državno: 22.4.2017

tekmovanje iz angleščine za osmošolce:
šolska raven: 17. 10. 2016, ponedeljek, ob 13. uri
državna raven: 21. 11. 2016, ponedeljek, ob 14. uri

tekmovanje iz angleščine za devetošolce:

šolska raven: 17. 11. 2016, 13.00

regijska raven: 18. 1. 2017, 14.00

državna raven: 21. 3. 2017, 14.00

tekmovanje iz nemškega jezika:

šolska raven: 24. 11. 2016, 13.00
državna raven: 14. 3. 2017, 14.00

ZGO:
Šolsko tekmovanje: četrtek, 1. 12. 2016 ob 13.00
Območno tekmovanje: sreda, 1. 2. 2017 ob 14.00
Državno tekmovanje: sobota, 18. 3. 2017 ob 10.00

GEO:
Šolsko tekmovanje: torek, 17. 1. 2017 ob 14.00
Območno tekmovanje: četrtek, 9. 3. 2017 ob 14.00
Državno tekmovanje: petek, 7. 4. 2017 ob 12.00

 Tekmovanje iz robotike:  področno april 2017, državno maj 2017.

Bober: šolsko tekmovanje od 7. do 11. novembra 2016, državno 14. 1. 2017 v Mariboru.

Vesela šola: šolsko: 8. 3. 2017, državno: 12. 4. 2017.

2015/2016

Kemija: šolsko – 18. januar 2016, državno – 2. april 2016
Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni: šolsko – 16 oktober 2015, državno – 21. november 2015

Datumi tekmovanj za angleščino:
šolsko 8.r 19.10. 2015
državno 23.11.2015

šolsko 9. r: 19.11.2015
regijsko: 27.1.2016
državno 22.3.2016

Datumi tekmovanj za nemščino:
šolsko tekmovanje: 24.11.2015
državno tekmovanje: 5.3.2016

Tekmovanje iz biologije:
Šolsko tekmovanje iz biologije za Proteusovo priznanje bo v sredo, 21. 10. 2015 ob 13. uri. Tekmovanje bo potekalo v splošni učilnici in učilnici za kemijo. Seznam tekmovalcev bo visel na vratih učilnic. Tekmovanje bo trajalo 45 minut.
Mentorica tekmovanja: Anica Pudgar

ZGO Šolsko tekmovanje torek, 1. 12. 2015, ob 13.00 uri
Področno tekmovanje torek, 2. 2. 2016, ob 14.00 uri
Državno tekmovanje sobota, 19. 3. 2016, ob 10.00 uri

Tema: Ob 500. obletnici velikega kmečkega upora na Slovenskem – podobe življenja
na prehodu iz srednjega v novi vek.

GEO Šolsko tekmovanje torek, 19. 1. 2016, ob 14.00 uri
Območno tekmovanje torek, 8. 3. 2016, 14.00, OŠ Petrovče
Državno tekmovanje torek, 19. 4. 2016, ob 14.00 uri, ŠC Rogaška Slatina

Tema: Naravne znamenitosti Slovenije

Logika: 17.10.2015 državno
Fizika: 3.2.2016 šolsko, 18.3.2016 področno, 9.4.2016 državno
Matematika: 17.3.2016 šolsko, 16.4.2016 državno

Cankarjeva tekmovanja 2015/16:

 • Šolsko tekmovanje: sreda, 9. 12. 2015
 • Področno tekmovanje: četrtek, 21. 1. 2016, OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj, 14.00.
 • Državno tekmovanje: sobota, 12. 3. 2016

Mladina in gore – regijsko tekmovanje: 7.november 2015, OŠ Fram; državno: 23. 1. 2016, OŠ Tržič.

Projekt za osmošolce: “Varujmo in ohranimo Šaleško dolino” (izvajajo Medobčinska zveza prijateljev mladine v sodelovanju z ERIC-om): 3. november 2015; Velenje

17. državno tekmovanje “Zdrav dih za navdih”: oddaja izdelkov 31.1 2016; razglasitev rezultatov: 14. maj 2016; Srednja zdravstvena šola v Ljubljani

Bober: šolsko tekmovanje  od 9. do 13. novembra 2015, državno  16. januarja 2016 v Ljubljani.

2014/15

Uspeh je, če ljubiš tisto, kar delaš

Medtem ko drugi delajo inventuro in merijo uspeh ob izteku koledarskega leta, pa na šoli to opravimo konec šolskega leta. Če bi hoteli vsaj približno napisati, kaj vse smo počeli in kakšni so bili uspehi, bi popisali vsaj 191 strani, kolikor je bilo v tem šolskem letu dni pouka. Vsak dan je bil zase zanimiv, vsaj za koga nekaj posebnega. Nekaterim so bili najbolj všeč dnevi različnih dejavnosti, drugi so se veselili ekskurzij na začetku in ob koncu leta, v nepozabnem spominu vedno ostane tudi šola v naravi. Za nekatere pa so v lepem spominu ostala različna tekmovanja iz znaja in na likovnem ter športnem področju, saj so dosegli izjemne uspehe.

ZLATI UČENCI NA TEKMOVANJIH IZ ZNANJA

Najuspešnejša med vsemi je bila letos Anamarija Mežnar, 8. d, saj je osvojila kar 4 zlata priznanja, in sicer:

iz matematike za Vegovo priznanje,   3. v državi,

iz slovenščine za Cankarjevo priznanje,

iz logike, 1. v državi,

iz znanja kemije za Preglovo priznanje.

Hana Marija Žibert, 8. B, in Metod Mazej, 8. C, sta osvojila zlato priznanje iz znanja kemije za Preglovo priznanje.

Tina Lihteneker, 9. a, in Neja Kotnik, 9. b, sta bili zlati na tekmovanju iz angleškega jezika, Tina je celo dosegla vse možne točke.

Florjan Plešnik, 7. a, je na natečaju Pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije na tekmovanju Zdrav dih za navdih dosegel zlato priznanje.

Žan Novak, 9. c, in Tjaša Srotič, 9. c, sta dosegla priznanje DIAMANTNI KENGURU, saj sta od 1. do 9. r. na šolskih matematičnih tekmovanjih vsa leta dosegla priznanje.

Seveda so naši učenci preverjali svoje znanje še na mnogih drugih področjih, se tudi uvrščali na državna tekmovanja in tam nekateri osvajali srebrna priznanja.

TEKMOVANJE IZ ZNANJ SREBRNO PRIZNANE BRONASTO PRIZNANJE
o sladkorni bolezni 2 8
o alergijskih bolnikih 6 10
biologija   4
matematika 3 na drž., 10 na podr.  
zgodovina 1 3
geografija   3
logika 3 22
kemija 1 11
nemščina 1 2
angleščina 5 1
fizika 3 8
slovenščina 3  
Vesela šola 1 1
planinska orientacija A 4. mesto v državi  

DEVETOŠOLCI, KI SO BILI VSA LETA ODLIČNI

Že nekaj let se ne določa več, kakšen uspeh imajo učenci na koncu šolskega leta. Uradno ni več odličnjakov, vendar želimo vseeno posebej izpostaviti tiste, ki so v vseh 9 letih presegli povprečje ocen 4,6. Naši »odličniki« so naslednji:

 1. a:

Tina Lihteneker

Nika Krošel

 1. b:

Neja Kotnik

Petja Plamberger

Pika Potočnik

Tina Rotnik

Lara Acman

Kilian Čop

 1. c:

Ajda Dobnik

Matija Kugovnič

Anja Mazej

Tjaša Srotič

Žan Novak

ZLATI BRALCI

Ob vedno večji uporabi elektronskih medijev je pravi čudež, da učenci sploh vzamejo knjigo v roke. Tisti devetošolci, ki so vseh devet let ostali zvesti knjigi in vsako leto osvojili Kajuhovo bralno značko, so postali zlati bralci. Teh je bilo letos 36, in sicer:

 1. A

Viktorija Hriberšek

Klara Klančnik

Maruša Koren

Tanja Kovač

Nika Krošel

Tina Lihteneker

Saša Strožič

 1. B

Lara Acman

Aldin Hankić

Tina Kopušar

Petja Plamberger

Karin Plazl

Pika Potočnik

Nastja Pusovnik

Tina Rotnik

Oskar Rednak

Aljoša Skledar

Kilian Čop

Vid Ojsteršek

Neja Kotnik

 1. C

Urban Lukanc

Maruša Maze

Anja Mazej

Žiga Meh

Žan Novak

Pija Plaznik

Urban Prosenjak

Tjaša Srotič

Luka Zajc

Ajda Dobnik

Matija Kugovnič

Denis Karahasanović

Leon Volk

Nina Koren

Tajda Robida

Nina Kotnik

LIKOVNO PODROČJE

Na likovnih natečajih naši učenci množično sodelujejo in dosegajo uspehe. Tako so na Likovnem svetu otrok prejeli 15 srebrnih in 33 bronastih priznanj, na natečaju Evropa v šoli pa 3 priznanja za sodelovanje na državni ravni. Na natečaju Po Fabianijevih poteh pa so prejeli 5 bronastih priznanj.

ŠPORTNI REZULTATI NA DRŽAVNEM NIVOJU

Vsa leta žanjemo uspehe na športnem področju in tako zelo pripomoremo k prepoznavnosti naše šole po Sloveniji. Tudi v tem šolskem letu smo bili zelo uspešni v atletiki ekipno, atletiki posamično, krosu in plesu.

Učenke so se uvrstile na ekipno državno finale v atletiki in zasedle 10. mesto, med posameznicami so izstopale Maja TAJNIK s 3. mestom v metu krogle, Anja MAZEJ s 3. mestom v metu vortexa in Katja KUMER z 8. mestom v teku na 1000 m.

Sodelovali smo tudi na državnem finalu v krosu, kjer je Aleš VIDEČNIK osvojil 9. mesto, Klara PIRNAT 10. mesto in Neli Goršek 12. mesto, ekipno so letniki 2001 osvojili 4. mesto v državi, vseekipno pa smo osvojili 16. mesto.

Že vrsto let pa smo nepogrešljivi in zelo uspešni tudi na državnem finalu na Šolskem plesnem festivalu. Ekipno so 6. mesto priplesale Danijela in Dijana TODIĆ, Neli GORŠEK, Tajda ROBIDA, Tina LIHTENEKER in Lucija MENIH. Najboljša posameznica je bila Danijela TODIĆ, ki je osvojila 9. mesto v državi.

Z dobrim rezultatom na področnem tekmovanju v atletiki posamično so si 3 naši učenci priborili pravico nastopa na državnem finalu, ki je bilo 4. junija v Kopru v Športnem parku Bonifika. V finalu se pomeri po 20 najboljših učenk in učencev v državi, v posamezni atletski disciplini. Neli GORŠEK je osvojila odlično 2. mesto v državi in srebrno medaljo v skoku v višino in postavila nov šolski rekord s preskočenimi 147 cm. Tudi Maja TAJNIK je postavila nov šolski rekord v suvanju krogle, sunila jo je neverjetnih 11.46 m in osvojila 4. mesto v državi. Tomaž TURINEK je osvojil 12. mesto v teku na 60 m.

VZORNI ŠPORTNIK IN ŠPORTNICA ŠOLE:

3. mesto je osvojila Maja Tajnik

2. mesto Neli Goršek in

1. mesto IN NAZIV VZORNE ŠPORTNICE ŠOLE je osvojila Anja Mazej.

Pri učencih je

3. mesto osvojil Tim Terček

2. mesto Domen Kučiš in

1. mesto IN NAZIV VZORNEGA ŠPORTNIKA ŠOLE je osvojil Vid Ojsteršek.

VZORNA ŠPORTNICA

Anja Mazej

V tretje gre rado, bi lahko rekli za Anjin naslov vzorne športnice. Dvakrat ji je za las ušel, letos pa je nosilka tega prestižnega športnega dosežka.

Anja je svojo izredno športno nadarjenost pokazala že v četrtem razredu, ko je bila daleč najboljša učenka v Šaleški dolini v atletskem troboju. Zmagala je ponovno v petem razredu in dokazala, da prejšnja zmaga ni bila zgolj naključje. Posebno uspešna je v metu vortexa, z dobrim metom na področnem posamičnem tekmovanju v atletiki se je kot sedmošolka uvrstila na državno finale, kjer je z metom 54 metrov in 87 centimetrov osvojila odlično 4. mesto v državi in postavila nov šolski rekord. V tem šolskem letu je s 3. mestom v državi v metu vortexa veliko pripomogla k dobri ekipni uvrstitvi učenk naše šole na državnem ekipnem atletskem finalu. Vsako leto je tudi zelo uspešna na krosu, kjer je bila velikokrat v devetih letih tudi področna zmagovalka. Na šolskem atletskem četveroboju edina zbere maksimalno število točk, kar pomeni 1. mesto v vseh štirih atletskih disciplinah v svoji generaciji.

Šolo je zastopala v namiznem tenisu, kjer je osvojila naslov področne zmagovalke in tudi ekipni področni naslov, ekipno so učenci naše šole zmagali tudi v četrtfinalu, kjer je bila Anja kot posameznica četrta, na državnem polfinalu pa je osvojila odlično 8. mesto.

Vsako leto tekmuje na področnem tekmovanju v smučanju, v lanskem šolskem letu pa je s šolsko smučarsko ekipo osvojila 3. mesto v državi.

V nogometu in košarki so učenke naše šole, in med pomembnimi igralkami je bila tudi Anja, postale medobčinske zmagovalke, na področnem tekmovanju pa so osvojile 3. mesto.

Poleg vseh naštetih uspehov pa je še športna panoga, ki je Anji najljubša in ji posveča največ časa. To je odbojka. S šolsko ekipo je kot kapetan osvojila naslov medobčinskih in področnih zmagovalk, tekmovanje pa so končale na državnem četrtfinalu, kjer so osvojile 2. mesto. Sodelovala je tudi v odbojki na mivki, kjer so se uvrstile na državno polfinale.

Anja že od sedmega razreda trenira in igra za člansko ekipo Ženskega odbojkarskega kluba Kajuh Šoštanj. Je tudi članica regijske reprezentance za starejše deklice, kjer igra na mestu prvega libera. Z izrednim občutkom za žogo in prostor, vrhunsko koordinacijo in hitrostjo je Anja tudi kandidatka za državno kadetsko odbojkarsko reprezentanco.

Na videz nežno in krhko dekle, v sebi pa odločna in samozavestna, polna energije za uspehe in dobre rezultate, to je Anja Mazej.

VZORNI ŠPORTNIK

Vid Ojsteršek

Vid je že v 1. razredu opozoril nase, ko smo mu športni pedagogi zaradi neposlušnosti za mesec dni prepovedali obiskovati športno vzgojo vsak dan. Takrat si je verjetno mislil, vam bom že pokazal, kdo je Vid Ojsteršek. In res nam je, in sicer tako, da svojo odvečno energijo zelo uspešno sprošča v športu in niza uspeh za uspehom.

Njemu najljubša športna panoga je košarka, čeprav izhaja iz družine z rokometnimi geni. Na košarkarskih igriščih s svojimi izrednimi gibalnimi sposobnostmi mnoga leta navdušuje in pleni pozornost, tako na šolskih tekmovanjih kakor tudi klubskih tekmah. Že kot 10-letni fantič je bil eden izmed močnejših členov ekipe mlajših dečkov KK Elektra, ki je leta 2010 osvojila 3. mesto v državi, pa čeprav je bil kar dve leti mlajši od soigralcev. In ravno to dejstvo, da je v ekipah, v katerih je igral tudi kasneje, bil vedno med mlajšimi, a med boljšimi, potrjuje, da je Vid iz pravega testa. Tako je zopet kot najmlajši udeleženec zmagal v prostih metih na Košarkarskem taboru v Postojni. S šolsko košarkarsko ekipo mlajših dečkov je dvakrat osvojil 4. mesto v državi. V sezoni 2014/2015 pa je igral tudi v kadetski ekipi KK Elektre, ki je osvojila odlično 3. mesto v Sloveniji.

Da pa je Vid res vsestranski športnik, dokazuje dejstvo, da je igral vodilno vlogo prav v vseh šolskih reprezentancah z žogo: nogometu, rokometu, odbojki, namiznem tenisu, tekmoval je tudi v smučanju, kjer je njegov nastop pripomogel k osvojitvi 2. mesta na področnem tekmovanju.

Seveda niso izostali rezultati tudi v kraljici športov, atletiki, kjer je bil z zelo dobro kondicijsko pripravljenostjo vsako leto zelo uspešen v krosu, tudi v državnem merilu, na področnem tekmovanju je osvojil 2. mesto. V teku na 1000 m, disciplini, ki se je večina učencev na daleč izogne, je Vid osvojil odlično 3. mesto in zelo pripomogel k dobri ekipni uvrstitvi učencev naše šole na področnem atletskem tekmovanju. Da ima tudi dobro odrivno moč, je dokazal s 4. mestom v skoku v daljino z zaletom.

Vid Ojsteršek ni ravno zgovoren fant, temveč svoje nadpovprečne sposobnosti dokazuje z zelo uspešnimi dejanji, zato mu tudi mnogi mladi sledijo. Z veseljem lahko rečemo, da je pravi vzorni športnik in da je prišel naslov v prave roke.

DRŽAVNO FINALE V ŠOLSKEM PLESNEM FESTIVALU

Z osvojenim 3. mestom na področnem tekmovanju smo se uvrstili na državno finale v šolskem plesnem festivalu, kjer so učenke naše šole tekmovale posamezno, ekipno in s šolsko plesno produkcijo ( to je plesna koreografija).

Državno finale je organizirala OŠ Radlje ob Dravi 1. 6. 2015. Ekipno smo osvojili odlično 6. mesto v državi. Kot posameznice pa so učenke osvojile naslednja mesta:

TODIĆ Danijela, 9. mesto

GORŠEK Neli, 31. mesto

LIHTENEKER Tina, 50. mesto

TODIĆ Dijana, 67. mesto

ROBIDA Tajda, 86. mesto

MENIH Lucija, 103. mesto

Odlično smo se predstavili tudi s plesno produkcijo, osvojili smo 7. mesto med 15 finalisti, kjer so poleg že naštetih učenk sodelovale še: Tina Rotnik, Petja Plamberger, Tina Kopušar, Maruša Tajnik, Ela Medved, Pia Brusnjak, Lea Aram in Tia Marija Delopst.

NAJ UČENKA ŠOLE

Tjaša Srotič

Priznanje za naj učenko šole je letos Tjaša zaslužila z vztrajnim in vestnim delom in udejstvovanjem na različnih področjih življenja šole in širše. Skozi vsa leta šolanja je dosegala odličen učni uspeh in zavidljive rezultate na številnih področjih. V sedmem razredu je osvojila zlato priznanje iz logike. V osmem razredu je z raziskovalno nalogo z naslovom Pripadnost Slovencev osvojila bronasto priznanje v gibanju Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline in sodelovala na državnem tekmovanju v Murski Soboti. V tem šolskem letu je osvojila srebrna priznanja iz znanja na državnem nivoju iz matematike, fizike, slovenščine, angleščine in kemije.

Tjašo zanima veliko stvari. Je navdušena in uspešna glasbenica, v glasbeni šoli igra tolkala, sodeluje v komorni skupini in mladinskem pihalnem orkestru. V lanskem letu je dosegla srebrno priznanje na regijskem tekmovanju mladih glasbenikov celjske in koroške regije.

Ukvarja se tudi s poezijo, med drugim je sodelovala na Kajuhovem spominskem večeru, v literarnem zborniku Šaleških literarnih ustvarjalcev Hotenja so ji objavili pesem, sama pa je že izdala knjigo pesmi z naslovom Umetnost z mojimi besedami. Na natečaju Moje pesmi, moje sanje je bila njena pesem izbrana za najboljšo pesem in objavljena v reviji Cool.

Tjaši ni nobena stvar pretežka. Dela se loteva z veseljem in radovednostjo. S svojo vedrino in prijaznostjo ter kopicami idej je pozitivno vplivala na sošolce, ki jim je tudi velikokrat rada priskočila na pomoč.

Po zaključku osnovne šole bo Tjaša izobraževanje nadaljevala na Umetniški gimnaziji v Velenju.

Skrivnost uspeha ni v tem, da človek dela tisto, kar ljubi, temveč v tem, da ljubi tisto, kar dela.

Če bomo še naprej sledili tej modrosti W. Churchilla, verjamem, da bodo sledili še mnogi uspehi.

Devetošolcem želim uspešen vpis v srednjo šolo, vsem pa prijetne in sproščujoče zaslužene počitnice.

Za kolektiv OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj zbrala podatke

Jožica Andrejc

MATEMATIKA

Šolsko tekmovanje Evropski matematični kenguru je 19. 3. 2015 ob 13.00 za 4. – 9. razred in ob 10. 30 za prvo triado.

Marija Podvratnik, prof.

Področno tekmovanje v znanju matematike: sreda, 1. 4. 2015 na naši šoli.

Klementina Rednak Mežnar, prof.

SLOVENŠČINA

Državno Cankarjevo tekmovanje (SLJ) bo 28. 3. 2015 ob 10. uri na Ptuju, udeležila se ga bo Anamarija Mežnar.

Tomaž Repenšek, prof.

FIZIKA

Področno tekmovanje (za srebrno Stefanovo priznanje): 27. marec 2015, ob 14. uri, OŠ Livada, Velenje
Državno tekmovanje (za zlato Stefanovo priznanje ): 11. april 2015, ob 10. uri, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Maribor

Albina Rak, prof.

ZGODOVINA

Šolsko je potekalo 9. decembra 2014, področno pa 3. februarja 2015.
 
Državno tekmovanje bo v soboto, 14. marca 2015 na OŠ Prežihovega Voranca v Ljubljani.
Sabina Žnidar, prof.
(Skupno 3.562 obiskov, današnjih obiskov 1)