Kemija

1. teden
2. teden
3. teden
4. teden
5. teden
6. teden
7. teden

8. teden: 11.-15. 5. 2020

KEM9r7t rešitve Utrjevanja

ORGANSKE KISIKOVE SPOJINE – PREVERJANJE ZNANJA

 

7. teden:  4. 5. – 8. 5.

KEM96tresitvePolisaharidi

ORGANSKE KISIKOVE SPOJINE – UTRJEVANJE

V zvezek zapiši naslov in reši naloge.

Učbenik, str. 96 in 99

Delovni zvezek, str. 45, 6. naloga in 63, 4. naloga

Ko naloge rešiš, si vzemi odmor in naredi nekaj telovadnih vaj  – minuta za zdravje.

Za konec preveri rešitve in popravi napake.

 

Prvomajske počitnice

 

6. teden: 20. 4. – 24. 4.

rešitve Disaharidi 5t

Polisaharidi

 

5. teden:

kem9rOH4t

DISAHARIDI
4. teden: Hranila

Ogljikovi hidrati

 

3. teden:

KEMIJA 9. razred (a, b, c) 3. teden Datum: 30. 3. – 3. 4. 2020
Hoj, hoj,
že tretji teden se družimo na daljavo. Ni tako hudo, kot smo sprva mislili.
Če se ti kje ustavi, ne veš, kako bi nadaljeval, ali imaš mogoče samo kakšno vprašanje, ali morda lepo misel, mi piši na eAsisteta.
POTEK DELA
1. Najprej preglej rešitve v zvezku in popravi nepravilnosti.

KEM9hranila in zivila

2. Ogled na spletu http://eVedez.si/Dokaz hranil (glukoze, škroba v moki, beljakovin in maščob) v živilih

3. Napiši naslov HRANILA IN ŽIVILA – VLOGA POSAMEZNIH HRANIL, nato s pomočjo učbenika, str. 77 – 81, naredi vaje in reši naloge. Vse zapiši v zvezek.

2. teden: KEMIJA 9. razred (a, b, c) Datum: 23. 3. – 27. 3. 2020
Spoštovane učenke in učenci,
nadaljujemo z učenjem na daljavo. Za vsak teden /2 uri/ bodo pripravljene zadolžitve. Natančno bo opredeljeno, kaj zapišete v zvezek, kaj rešite v delovnem zvezku in kaj lahko rešite ustno. Na začetku vsake ure bodo podane rešitve nalog. Če boste imeli probleme z razumevanjem, lahko vprašanja posredujete preko eAsistenta.
Za povezavo na spletne strani eVedez.si, se registrirate in prijavete s kodo, zapisano v delovnem zvezku.
Želim vam uspešno delo.

Kemija 9.r – 23. 3. – 27. 3. 2020 MILA IN SINTETIČNI DETERGENTI

DOPOLNILNI POUK 9.r – 25. 3. 2020

DODATNI POUK KEMIJA – 9. razred

V mapi, ki ste jo dobili na ključku imate zbrane naloge in rešitve za pripravo tekmovanje iz kemije. Dodatno ste dobili tudi povzetke vsebin, ki bodo vključene v tekmovanje. Dobro preglejte povzetke vsebin, pomagajte si tudi z učbenikom in delovnim zvezkom in rešujte zbrane naloge iz ključka.

Želim vam uspešno pripravo na tekmovanje!  V primeru, da imate kakšno vprašanje, mi lahko pišete na: marica.rozic@gmail.com.

 

1. teden: Kemija 9. razred (a, b, c)

Datum: 16. 3. – 20. 3. 2020

 MAŠČOBE

(učbenik, str. 66– 71 in DZ, str. 43 – 45)

 Reši 1. nalogo v DZ na str. 43.

Maščobe  glede na agregatno stanje in izvor

 Dopolni preglednico.

Agregatno stanje / izvor Rastlinske Živalske
Trdno
Tekoče

MAŠČOBE SO ESTRI

Reši 2. nalogo v DZ na str. 43

 Nasičene in nenasičene maščobe

 Reši 4, 5. in 6. nalogo v DZ na str. 44, 45

LASTNOSTI in POMEN MAŠČOB

Razmisli, poišči, razloži, pojasni

  • Topnost /polarnost/, gostota
  • Hidrogeniranje maščob
  • Kvarjenje maščob
  • Zakaj so maščobe pomembne za človeka.

UTREVANJE ZNANJA

  • Razmisli in odgovori – učbenik str. 71
  • Oglej si eksperimente na spletni strani….eVedez.si (koda DZ –registracija in prijava)
  • Kviz znanja 2 : Organske kisikove spojine, 1. del, 2. del na spletni strani…eVedez.si.
(Skupno 3.608 obiskov, današnjih obiskov 1)