Matematika

1. teden
2. teden
3. teden
4. teden
5. teden
6. teden
7. teden
8. teden

9. teden: Padlet
8. teden:

Padlet

Tokrat so navodila objavljena v aplikaciji Padlet. S klikom na dokument se le – ta poveča. Za ogled vseh vsebin si pomagate z drsnikom ob stolpcu. Pred začetkom pozorno preberite navodila na levi strani.

Lepo preživite naslednji teden.

 

7. teden:

Spoštovani šestošolci!

Pred vami so navodila za 7. teden pouka na daljavo. Upam, da ste delo opravili vestno in odgovorno. Navodila so za vse 6. razrede enaka. Pripravljene so 3 ure pouka. V začasnem urniku je zapisano, da imate matematiko v ponedeljek ter sredo in četrtek. Lahko pa si čas po dnevih razporedite sami.

V mesecu maju bomo tudi pri matematiki izvedli eno ocenjevanje. To bo v zadnjem tednu v maju. Vsa navodila boste dobili pravočasno. Do takrat pa vse opravljajte sproti in mi pošiljajte, kar je potrebno. Tako bomo lahko vaše sprotno delo upoštevali pri zaključevanju ocen v juniju.

 

Lepo preživite naslednji teden.

 

PONEDELJEK

Reši naloge, ki so na učnem listu. Ob teh nalogah boš ponovil in utrdil svoje znanje iz dolžinskih in ploščinskih enot, ter obsega in ploščine pravokotnika in kvadrata.

Učni list 1

Svoje delo si preglej, ustrezno popravi in razmisli o pravilnih rešitvah.

https://drive.google.com/file/d/1DoFCqX0chLzsQ44VeVnIOKgPHThevGqd/view?usp=sharing

 

SREDA

Reši naloge, ki so na učnem listu. To so naloge iz vsakdanjega življenja, ob teh nalogah boš ponovil obseg in ploščino pravokotnika in kvadrata.

Učni list 2

Svoje delo si preglej, ustrezno popravi in razmisli o pravilnih rešitvah.

https://drive.google.com/file/d/1zNf5sVIs537Pt7m6qgC_2zdcynIMm-Jm/view?usp=sharing

 

ČETRTEK

KVADER  in KOCKA (naslov v zvezek)

Zapis v zvezek:

Kvader je oglato geometrijsko telo, saj ima vse mejne ploskve ravne. Omejuje ga šest mejnih ploskev, pravokotnikov. Nasprotni ploskvi sta skladni in vzporedni. Ploskve se stikajo v dvanajstih robovih. Ima osem oglišč. V vsakem oglišču se stikajo trije robovi.

Več o kvadru si oglej na

https://eucbeniki.sio.si/matematika6/540/index1.html

S pomočjo posnetka na https://eucbeniki.sio.si/matematika6/540/index2.html v zvezek nariši kvader v poševni projekciji.

Zapis v zvezek:

Mejne ploskve kvadra, razgrnjene v ravnino, imenujemo mreža kvadra. Mreža telesa je lik.

Mrežo kvadra si oglej na https://eucbeniki.sio.si/matematika6/540/index3.html

in pri zgledu desno na https://eucbeniki.sio.si/matematika6/540/index4.html

Preglej še povzetek in reši naloge.

https://eucbeniki.sio.si/matematika6/540/index5.html

Zapis v zvezek:

Kocka je kvader. Omejena je s šestimi skladnimi ploskvami, kvadrati. Ima 12 robov in 8 oglišč. V vsakem oglišču se stikajo trije med seboj pravokotni robovi. Sosednji ploskvi sta med seboj pravokotni, nasprotni ploskvi pa vzporedni.

V eučbeniku reši zgled https://eucbeniki.sio.si/matematika6/541/index1.html

S pomočjo postopka na desni v zvezek nariši kocko v poševni projekciji.

https://eucbeniki.sio.si/matematika6/541/index2.html

O mreži kocke si oglej na https://eucbeniki.sio.si/matematika6/541/index3.html

Reši še naloge v eučbeniki na

https://eucbeniki.sio.si/matematika6/541/index4.html

https://eucbeniki.sio.si/matematika6/541/index5.html

 

Če ti je ostalo še kaj časa in želiš še znanje dodatno utrditi reši še naloge pri Dopolnilnem in Dodatnem pouku. Rešitve mi lahko pošlješ v pregled. mitjapranjic@gmail.com

Za ta teden je to vse.

 

dodatni pouk MAT

 

dopolnilni pouk

 

Prvomajske počitnice

 

6. teden:

Spoštovani šestošolci!

Pred vami so navodila za 6. teden pouka na daljavo. Upam, da ste delo opravili vestno in odgovorno. Navodila so za vse 6. razrede enaka. Pripravljeni sta 2 uri pouka. V začasnem urniku je zapisano, da imate matematiko v ponedeljek ter sredo (22. 4. je dan dejavnosti) in četrtek. Lahko pa si čas po dnevih razporedite sami.

Lepo preživite naslednji teden.

 

PONEDELJEK

PLOŠČINA PRAVOKOTNIKA IN KVADRATA

Pregled snovi na strani 151. Preberi si o besedah površina in ploščina. Oglej si kako določimo ploščini pravokotnika in kvadrata na sliki.

V zvezek si zapiši.

ploscinaKvadrataPravokotnika

Za konec te ure pa reši še naloge 1, 2, 3 iz strani 153. Pri 1.nalogi namesto šolske klopi in učilnice izberi domačo mizo in en prostor v stanovanju ali hiši.

 

ČETRTEK

Oglej si rešitve nalog 1, 2, 3 iz strani 153.

https://drive.google.com/file/d/1TAMtEvtJDGw1mElJPE5QIJXXYbX7_2Nd/view?ts=5e999b2d

Preglejte zgled 2 na strani 152 in 153.

Rešite naloge 7, 8, 10, 11 in 12 na strani 154.

Oglej si rešitve in ustrezno popravi.

https://drive.google.com/file/d/1kQi1wZ9W-1FhT2tFUPrlALJQAXbLdKrZ/view?ts=5e999aa2
Svoje znanje pa preveri še v kvizu.
Vpiši svoje ime, prvo črko priimka in razred.

https://kahoot.it/challenge/09895740?challenge-id=49307acc-9a79-44dc-968a-bcbce58b1800_1587455063574

 

To je za ta teden vse. Nalog tokrat ni potrebno pošiljati. Če pa imate kakšno vprašanje pa lahko napišete.

Če pa vam je ostalo še kaj časa, pa lahko rešite še učni list, ki je pri dopolnilnem pouku ali se poizkusite z reševanjem nalog iz tekmovanja Kenguru, ki so pri dodatnem pouku.

 

DODATNI POUK

Vsi srčno upamo, da bomo s skupnimi močmi uspeli širjenje epidemije v Sloveniji čim prej ustaviti v tolikšni meri, da se bodo otroci lahko vrnili v šolo. V tem primeru DMFA Slovenije namerava izvesti šolsko tekmovanje za Vegovo priznanje (Mednarodni matematični kenguru) čim prej po ponovnem začetku šole.

 

Da pa bodo otroci lažje počakali na letošnje tekmovanje, je sedaj možno spletno reševanje nalog še za eno od preteklih let. Naloge so dostopne na naslovu

https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx

DMFA Slovenije

DOPOLNILNI POUK

 

5. teden:

Spoštovani šestošolci!

Pred vami so navodila za 5. teden pouka na daljavo. Upam, da ste delo opravili vestno in odgovorno. Navodila so za vse 6. razrede enaka. Pripravljeni sta 2 uri pouka. V začasnem urniku je zapisano, da imate matematiko v ponedeljek (praznik) ter sredo in četrtek. Lahko pa si čas po dnevih razporedite sami.

Lepo preživite naslednji teden.

 

SREDA

MERJENJE PLOŠČINE  in PLOŠČINSKE ENOTE (Zapis v zvezek)

Kaj je to ploščina?  Ploščina nam pove, kako velika je ploskev.

Za merjenje ploščin uporabljamo ploščinske enote.  Osnovna enota je 1 kvadratni meter (to je kvadrat s stranico 1 m)

Na strani 147 si oglej enote 1 dm2, 1 cm2, 1 mm2. Vse predstavljajo kvadrate.

Iz slike razberemo, da je:

1 dm2 = 100 cm2 = 10 000 mm2

1 cm2 = 100 mm2

Če je 1 m = 1 dm iz tega ugotovimo, da je:

1 m2 = 1 00 dm 2 = 10 000 cm2 = 1 000 000 mm2.

Uporabljamo še naslednje enote.

Kvadratni kilometer je kvadrat s stranico 1 kilometer

Hektar (ha) je kvadrat s stranico 100 metrov.

Ar (a) je kvadrat s stranico 10 metrov.

 

Za merjenje ploščine najpogosteje uporabljamo naslednje enote.  (Zapis v zvezek)

Kvadratni kilometer : 1 km2 = 100 ha= 10 000 a = 1 000 000 m2

Hektar :  1 ha = 100 a = 10 000 m2

Ar : 1 a = 100 m2

Kvadratni meter: 1 m2

Kvadratni decimeter:  1 dm2

Kvadratni centimeter: 1 cm2

Kvadratni milimeter: 1 mm2

Pretvornik med dvema sosednjima enotama je 100. Če je ena enota vmes je 10 000.

O ploščinah reši še naslednji kviz.

https://interaktivne-vaje.si/naravoslovje/gradiva_naravoslovje/fi_kol/ploscina_en/ploscina_enote_lazje.htm

Oglej si rešen primer 3. na strani 149.    1 cm2 predstavljajo 4 kvadratki.

Za konec pa reši še nalogi 1 in 2 na strani 149.

 

ČETRTEK

Preglej si rešitve naloge 1 in 2 str. 149. REŠITVE 1. URA 5 t

PRETVARJANJE PLOŠČINSKIH ENOT

Pri pretvarjanju si pomagamo za naslednji  postopkom, ki smo ga uporabljali že pri dolžinskih enotah.

PRETVARJANJE IZ VEČJE ENOTE V MANJŠO: množimo z ustreznim pretvornikom.

PRETVARJANJE IZ MANJŠE ENOTE V VEČJO: delimo z ustreznim pretvornikom.

Oglej si primere, kjer je razloženo pretvarjanje med ploščinskimi enotami. Za lažje razumevanje si rešene primere pretvarjanja zapiši v zvezek in razmisli o postopku pretvarjanja.

Za konec reši še naloge 5, 6, 7, 8 in 9. Ustno pa razmisli še o rešitvah nalog 10, 11 in 12.

Pri vsakem primeru si zraven zapiši tudi postopek, tako, da ti bo čimbolj razumljivo.

Pošlji v pregled učitelju mitjapranjic@gmail.com

 

DOPOLNILNI POUK

Vadi pretvarjanje ploščinskih enot.

https://www.thatquiz.org/sl-n/?-j83gs00008-l3-mpnv600-nk-p2to

 

DODATNI POUK

Reševanje nalog iz učbenika: str. 150/ 13, 14, 15, 16, 17

Vadiš lahko še pretvarjanje enot.

https://www.thatquiz.org/sl-n/?-j83us00008-l5-mpnv600-nk-p3t0

 

 

4. teden:

Spoštovani šestošolci!

Pred vami so navodila za 4. teden pouka na daljavo. Upam, da ste delo opravili vestno in odgovorno. Navodila so za vse 6. razrede enaka. Pripravljene so 3 ure pouka, namesto 4,  ker 2 razredoma zaradi dneva dejavnosti 1 ura odpade odpade. V začasnem urniku je zapisano, da imate matematiko v ponedeljek, sredo in četrtek. Lahko pa si čas po dnevih razporedite sami.

Lepo preživite naslednji teden.

Z reševanjem Špele se preizkusi smo zaključili poglavje o Kotu in krogu.

S pomočjo rešitev si preglej rešeno iz prejšnje ure in popravi napake.

 

Če imaš kakšno vprašanje mi sporoči na mitjapranjic@gmail.com.

 

PONEDELJEK

OBSEG, PLOŠČINA, POVRŠINA, PROSTORNINA

(Zapis v zvezek. To je naslov celotnega sklopa snovi.)

 

DOLŽINSKE ENOTE (Zapis v zvezek)

Dolžinske enote ali enote za merjenje dolžine ste spoznali že v nižjih razredih.

Oglej si tabelo za pretvarjanje dolžinskih enot je na strani 141.

Za merjenje dolžine najpogosteje uporabljamo naslednje enote.  (Zapis v zvezek)

kilometer km : 1 km = 1 000 m = 10 000 dm = 100 000 cm = 1 000 000 mm

meter  m : 0,001 km = 1m = 10 dm = 100 cm = 1 000 mm

decimeter dm : 0,1 m = 1 dm = 10 cm = 100 mm

centimeter cm : 0,01 m = 0, 1 dm = 10 mm

milimeter mm : 1 mm = 0,1 cm = 0,01 dm = 0,001 m

 

Najpomembnejše, kar se moraš naučiti je PRETVARJANJE MED DOLŽINSKIMI ENOTAMI.

Za začetek se poskusi v pretvarjanju enot na povezavi

https://www.thatquiz.org/sl-n/?-js0004n-l2-nk-p3t0

Rešuj toliko, da boš dobro razumel in znal.

Pri pretvarjanju med enotami si lahko pomagamo tudi z množenjem in deljenjem za 10, 100, 1000…

S pomočjo nalog na povezavah ponovimo:

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?IVZD8192

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?WSFB4038

Rešuj tako dolgo, da boš dobro znal množenje in deljenje z 10, 100, 1000,…

Zapis v zvezek:

PRETVARJANJE IZ VEČJE ENOTE V MANJŠO: množimo z ustreznim pretvornikom.

PRETVARJANJE IZ MANJŠE ENOTE V VEČJO: delimo z ustreznim pretvornikom.

Oglej si rešene primere pretvarjanja, zapiši jih v zvezek in razmisli o postopku pretvarjanja.

Za konec reši še nalogi 3 in  4 iz strani 142.

Pri vsakem primeru si zraven zapiši tudi postopek, tako, da ti bo čimbolj razumljivo.

 

 

 

SREDA

Preglej si rešitve naloge 3 in 4 str. 142. REŠITVE 1. URA 4 t

Nato vadi pretvarjanje še na naslednji povezavi.

https://www.thatquiz.org/sl-n/?-js0005v-l5-nk-p3t0

Oglej si postopek

Nato nadaljuj z reševanjem naloge 5 na strani 142.

Reši še nalogi 6 in 7 na strani 143.

Zapis v zvezek:

Obseg lika izračunamo tako, da seštejemo vse njegove stranice.

Reši še naloge: 8, 9  na strani 143.

 

ČETRTEK

Preglej si rešitve naloge 5 iz strani 142 ter 6, 7, 8, 9 iz strani 143   REŠITVE 2. URA 4 t

Naslov v zvezek

OBSEG KVADRATA IN PRAVOKOTNIKA

Preriši in zapiši v zvezek

ZAPIS PRAVIL

 

 

 

 

 

Reši še naloge 2, 3. a, 3.b, 4.a, 4.c, 8, 9.a. in 10. a  na strani 146

Za konec še reši učni list.  PRETVARJANJE – DOLŽINSKE ENOTE

In oboje pošlji v pregled učitelju mitjapranjic@gmail.com

DOPOLNILNI POUK

https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Matematika/Merske_enote_za_dolzino.htm

https://interaktivne-vaje.si/matematika/merske_enote_6_9/6_9_dolzina.html

Izbereš   ZBRIKO NALOG O DOLŽINSKIH ENOTAH, si naložiš excellov dokument in lahko vanj rešuješ.

Izbiraš lahko med različnimi delovnimi listi (izbira spodaj).

 

DODATNI POUK

Reševanje nalog iz učbenika: str. 143/ 10, 11 in str. 146/5, 6, 7, 11, 12, 13

https://interaktivne-vaje.si/matematika/merske_enote_6_9/6_9_dolzina.html

Izbereš   ZBRIKO NALOG O DOLŽINSKIH ENOTAH, si naložiš excellov dokument in lahko vanj rešuješ.

Izbiraš lahko med različnimi delovnimi listi (izbira spodaj).

 

3. teden:

MATEMATIKA 6. RAZRED

Spoštovani šestošolci!

Pred vami so navodila za 3. teden pouka na daljavo. Upam, da ste delo v 2. tednu opravili vestno in odgovorno. V prejšnje tednu mi nekateri še niste poslali rešenega učnega lista. Lahko mi pošljete še v tem tednu. Navodila so za vse 6. razrede enaka. Pripravljene so 3 ure pouka. Čas po dnevih si lahko razporedite sami.

V 2. tednu mi še nekateri niste poslali v pregled rešenega učnega lista. Prosim, če mi pošljete v tem tednu, saj bomo v šoli le tako vedeli, če ste delo opravili.

Tudi v 3. tednu mi lahko pošiljate vaše delo in postavljate vprašanja. Najbolj enostavno je, da fotografirate zapise v zvezku in jih pošljete po elektronski pošti na moj naslov mitjapranjic@gmail.com.

 

1. URA – KROŽNICA IN PREMICA

Pregled snovi v učbeniku str. 191. Natančno preberite zapisano snov.

V zvezek nariši po spodnjih navodilih.

  1. Krožnica in premica se ne dotikata. Nimata skupnih točk.

Tako premico imenujemo MIMOBEŽNICA.

  1. Krožnica in premica se dotikata. Imata eno skupno točko.

Tako premico imenujemo TANGENTA ali DOTIKALNICA.  Tangenta je pravokotna na polmer.

Nariši po naslednjih navodilih: Najprej krožnico, nato poljuben polmer, na polmer nariši pravokotnico in označi pravokotnost.

  1. Krožnica in premica se sekata. Imata dve skupni točki.

Tako premico imenujemo SEKANTA.  Daljica, ki povezuje dve točki na krožnici

Nariši po naslednjih navodilih: Najprej krožnico, nato premico, ki krožnico seka in označi točki AB.

Vse označi.

 

Za konec reši še naloge 1, 2, 3, 7, 8 in 9.

Pri reševanju teh nalog si pomagaj tako, si ogledaš rešene primer na straneh 192 in 193.

 

2. URA – DELI KROŽNICE

Rešitve nalog iz prejšnje ure: 1. ura 3. teden – Rešitve

Pregled snovi v učbeniku str. 194. Natančno preberite zapisano snov.

V zvezek nariši po spodnjih navodili.

  1. (slika na levi)

Narišeš krožnico, označiš središče in dve točki na krožnici.

Del krožnice, ki povezuje dve točki na krožnici je KROŽNI LOK. (narisano z rdečo).

Nariši dva polmera (modri črti na sliki) in pobarvaj del kroga, ki ga omejujeta polmera in krožni lok. Nastane KROŽNI IZSEK.

(slika na desni)

Narišeš krožnico in poljubno tetivo. Nastane KROŽNI ODSEK.

ZAPIS V ZVEZEK:

KROŽNI LOK je del krožnice, ki povezuje dve točk na krožnici.

KROŽNI IZSEK je del kroga, ki ga omejujeta dva polmera in krožni lok.

SREDIŠČNI KOT je kot med polmeroma.

KROŽNI ODSEK je del kroga, ki ga omejujeta tetiva in krožni lok.

S pomočjo naslednjih dveh primerov  REŠENA PRIMERA

reši naloge 1, 2, 3, 4 na strani 194.

 

3. ura – UTRJEVANJE – KOT,  KROG

Rešitve nalog iz prejšnje ure:  2. ura 3. teden – Rešitve

Za konec poglavja o Kotu in krogu reši še naloge pri Špela se preizkusi, ki so strani 195, 196.

Rešitve bodo pri prvi uri naslednjega tedna.

 

DOPOLNILNI POUK

 

DODATNI POUK

Poskusi se v reševanju katere o iger s števili na naslednji povezavi.

https://interaktivne-vaje.si/matematika/dodatni_mat/dodatni_pouk_6_9_1.html

 

2. teden:
PONEDELJEK, 23. 3. 2020: DODATNI POUK
Zaradi trenutne situacije je bilo prestavljeno tudi tekmovanje Mednarodni matematični kenguru.
Da bi čas do tekmovanja hitreje minil in se bodo učenci na tekmovanje lahko še bolje pripravili, so na DMFA omogočili spletno reševanje nalog z nekaterih izmed preteklih tekmovanj
Spletna stran:
https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx

DOPOLNILNI POUK
Za utrjevanje snovi iz poglavja kot lahko rešuješ naslednje naloge.
1. Merjenje kotov
https://www.thatquiz.org/sl-C/?-j8-l8-nk-p2kc0
2. Sokoti in sovršni koti
https://www.thatquiz.org/sl-C/?-j1-l8-nk-p2kc0

MATEMATIKA 6. RAZRED

Spoštovani šestošolci!

Pred vami so navodila za 2. teden pouka na daljavo. Upam, da ste delo v 1. tednu opravili vestno in odgovorno. Navodila so za vse 6. razrede enaka. Pripravljene so 4 ure pouka. Čas po dnevih si lahko razporedite sami.

V 2. tednu vas prosim, da pošiljate vaše delo in postavljate vprašanja. Tako bom imel pregled nad vašim delom in vam bom lahko svetoval. V 2. tednu je obvezno, da pošljete sliko reševanja učnega lista iz 2. ure, lahko pa tudi ostale dejavnosti. Najbolj enostavno je, da fotografirate zapise v zvezku in jih pošljete po elektronski pošti na moj naslov mitjapranjic@gmail.com.

Lepo preživite naslednji teden.

1. URA – SOKOTI IN SOVRŠNI KOTI

4. ura – rešitve

Pregled snovi v učbeniku str. 184 zgoraj. Natančno preberite zapisano snov.

V zvezek nariši obe zgornji sliki (spodaj so navodila).

Sliko na levi nariši tako, da najprej narišeš iztegnjeni kot (1800)  in označiš vrh. V učbeniku izmeriš velikost kota α in ga narišeš, kot je na sliki. Dobiš tudi kot β. Izmeri še kot β in preveri ali res skupaj merita 1800.

Ob sliko zapiši, da sta taka kota SOKOTA.

Nato še zapis: SOKOTA sta kota, ki imata en krak skupen, druga kraka pa sta dopolnilna poltraka. Njuna vsota meri 1800.

Sliko na desni nariši tako, da naprej izmeriš enega od kotov, ga narišeš in nato podaljšaš oba kraka. Izmeri tako dobljene kote in primerjaj njihove velikosti.

Nasprotna kota sta enako velika, imenujemo ju SOVRŠNA KOTA.

Nato še zapis: SOVRŠNA kota sta kota, ki imata skupen vrh, oba para krakov pa se dopolnjujeta v premici.  Sovršna kota sta skladna kota.

V zvezek po navodilih nariši še 3. rešeni primer n strani 184 in 4. rešeni primer na strani 185.

Za konec reši še nalogo 4. na strani 185.

Rešuješ pa lahko tudi naloge na https://www.thatquiz.org/sl-C/?-j1-l8-nk-p2kc0

               Po opravljenem delu mi lahko sliko iz zvezka pošlješ na mitjapranjic@gmail.com

 

2. URA – UTRJEVANJE ZNANJA O KOTU

V zvezek reši naloge, ki so na učnem listu.

Po končanem delu slikaj rešeno in pošlji na naslov mitjapranjic@gmail.com.

 

3. URA – KROŽNICA IN KROG

Pregled snovi v učbeniku str. 186. Natančno preberite zapisano snov in preglejte geometrijske postopke.

Zapis v zvezek.

Nariši krožnico s pomočjo šestila. (opisan postopek v učbeniku).

Zapis v zvezek:

Krožnica je množica vseh točk, ki so od izbrane točke (središča) enako oddaljene.

Krog je geometrijski lik, ki ga krožnica omejuje. Je množica vseh točk, ki so od središča oddaljene za polmer ali manj.

Preglej rešena primera na strani 187.

Za konec reši še naloge 2. 4, 5, 7 in 8 na strani 188.

 

4. URA – DVE KROŽNICI

Pregled snovi v učbeniku str. 189. Natančno preberite zapisano snov in preglejte geometrijske postopke.

Zapis:

Dve različni krožnici sta lahko v naslednjih medsebojnih legah:

  1. Krožnici se sekata – imata dve skupni točki.

Nariši sliko (glej učbenik str. 189)

 

  1. Krožnici se dotikata – imata eno skupno točko.

Nariši sliko (glej učbenik str. 189)

 

  1. Krožnici se ne dotikata – nimata skupnih točk.

Nariši sliko (glej učbenik str. 189)

Za konec reši še naloge 1, 2 in 4 na strani 190.

rešitve 3. in 4. ure 2. tedna

 

1. teden  – MATEMATIKA 6. RAZRED

Spoštovani šestošolci!

Na tem mestu so objavljena gradiva s podrobnimi navodili za učenje snovi, ki jo moramo v skladu z učnim načrtom predelati pri MATEMATIKI.

Upam, da delo opravite vestno in odgovorno. Zagotovo pa je želja vseh nas, da se čimprej spet vsi zdravi vrnemo v šolske klopi. Preživite prijetne urice z vašimi družinskimi člani, predvsem pa ostanite zdravi.

Navodila so za vse 6. razrede enaka. Za en teden bodo pripravljene 4 ure pouka. Čas po dnevih si lahko razporedite sami.

Za vsa vprašanja sem vam na voljo na e-pošti mitjapranjic@gmail.com.

1. teden: 1. URA

SKLADNI KOTI  (naslov v zvezek)

Pregled snovi v učbeniku str. 176 in 177. Natančno preberite zapisano snov in preglejte geometrijske postopke.

Zapis v zvezek.

Po opisanem postopku po 4. korakih na strani 176 spodaj si enako sliko narišite v zvezek.

 

Oglejte si oba rešena primera na strani 177.

Za samostojno delo v zvezek rešite naloge na strani 178.

Dodatno razlago si lahko ogledate na povezavi https://www.e-um.si/ .

V meniju na levi strani po vrsti izberite: devetletka, 6. razred, geometrija, PRIMERJAMO KOTE.

Dodatne naloge iz poglavja KOT pa so na povezavi:

https://interaktivne-vaje.si/matematika/koti/koti.html

2. URA

1. ura: Analiza in rešitve

SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE KOTOV (grafično)

Pregled snovi v učbeniku str. 179. Natančno preberite zapisano snov in preglejte geometrijske postopke.

Zapis v zvezek.

Vsota kotov 890 in 670 : 890 + 670.

Po opisanem postopku v 3. korakih na strani 179  si enako sliko narišite v zvezek.

Razlika kotov 890 in 670: 890 – 670.

Po opisanem postopku v 2. korakih na strani 179  spodaj si enako sliko narišite v zvezek.

Dodatno razlago si lahko ogledate na povezavi https://www.e-um.si/ .

V meniju na levi strani po vrsti izberite: devetletka, 6. razred, geometrija, VSOTA IN RAZLIKA KOTOV.

Za samostojno delo v zvezek rešite nalogo 5. na strani 182.

 

3. URA

2. ura – analiza in rešitve

SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE KOTOV (računsko)

Zapis v zvezek:

Za merjenje kotov uporabljamo naslednje enote:

  • Kotna stopinja ( 10 dobimo, če krog razdelimo na 360 enakih delov.)
  • Kotna minuta ‘   velja: 10 = 60 ‘
  • Kotna sekunda ” velja: 1′ = 60 ”

V zvezek si prepiši 1. in 2. rešeni zgled na strani 181. V 1.a zgledu je prikazano pretvarjanje kotnih stopinj v kotne minute. V 1. b zgledu je prikazano pretvarjanje iz kotnih minut v stopinje.

V 2.a zgledu je prikazano seštevanje kotov. V 2.b pa odštevanje kotov.

Za samostojno delo v zvezek rešite naloge na strani 182. Reši jih toliko kot sam presodiš, da zadostuje, da to snov znaš.

 

4. URA

3. ura – rešitve

VRSTE KOTOV

V učbeniku na strani 183 so prikazane vrste kotov, glede velikost kota.

S pomočjo spodnje slike si vrste kotov zapiši v zvezek.

Za samostojno delo v zvezek rešite nalogi 2 in 3 na strani 185.

Za prvi teden je to vse. V navodilih za naslednji teden bodo tudi rešitve nalog iz učbenika, ki ste jih morali rešiti.

Uspešno delo vam želim!

(Skupno 13.084 obiskov, današnjih obiskov 1)