Razpis

Razpis 56. državnega likovnega natečaja Likovni svet otrok 2024

Štev.:  60309-155-9/2023

Datum: 20. 9. 2023

RAZPIS

56. DRŽAVNEGA LIKOVNEGA NATEČAJA

LIKOVNI SVET OTROK 2024

Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj objavlja razpis za

likovni natečaj

56. razstave LIKOVNI SVET OTROK na temo:

IZRAZNOST LIKOVNIH SPREMENLJIVK.

“Likovne spremenljivke so lastnosti, ki pomembno vplivajo na celoto likovnega dela in na doživljanje oblik.”

Pri likovnem upodabljanju se trudimo oblike različnih predmetov in živih bitij predstaviti urejeno. Pri tem si lahko pomagamo z določenimi pravili. Na ta način nekatere oblike pri gledalcu vzbudijo posebno pozornost, različne občutke in razpoloženja.

Upodabljamo oblike različnih velikosti. V format ali v prostor jih umeščamo na sredino, pa tudi levo, desno, zgoraj, spodaj, spredaj, zadaj. Z namenom jim določimo njihov položaj. Pomembna je smer: vodoravno, navpično, poševno, krožno. Število upodobljenih oblik je različno. Na primer ena sama, dve ali pa več. Razporejamo jih enakomerno ali neenakomerno, z različno gostoto. Uporabimo različne barve. Tako se nam zdijo ene oblike navidezno težje, druge lažje. Govorimo o likovni teži. Pozorni smo na strukturne značilnosti površin. Prikažemo teksturo površine.

Naj bodo likovne spremenljivke ali variable izhodiščna misel za likovno ustvarjanje v prepletu realnega in domišljijskega sveta.

 

Razpisni pogoji:

 • Na likovnem natečaju lahko sodelujejo otroci in mladostniki osnovnih šol, vrtcev ter drugih vzgojno-izobraževalnih ustanov iz vse Slovenije.
 • Mentor (likovni pedagog, učitelj, vzgojitelj) lahko pošlje največ 20 likovnih del na ustanovo (šolo, vrtec, zavod).
 • Vsak mentor naj pošlje likovne izdelke za posamezno šolo, vrtec ali drugo vzgojno-izobraževalno ustanovo v samostojni mapi oz. paketu.
 • Poslani likovni izdelki so lahko z vseh likovnih področij. Risbe in slike naj bodo brez okvirja (paspartuja). Velikost formata slik, risb, grafik na ploskvi naj ne presega formata A2. Kiparska dela in prostorske kompozicije pa naj ne presegajo velikosti pol metra.
 • Na posameznem izdelku je lahko naveden samo en avtor in en mentor.
 • Vsak poslan izdelek naj bo razločno opremljen z naslednjimi podatki:
  • ime in priimek avtorja, razred (za šole) oz. starost (za vrtce);
  • naslov likovnega dela, likovna naloga in likovna tehnika;
  • ime in priimek mentorja (likovnega pedagoga, učitelja, vzgojitelja);
  • elektronski naslov mentorja;
  • naziv, naslov in žig vzgojno-izobraževalne ustanove.
 • Mentorji oz. vzgojno-izobraževalne ustanove poskrbijo za potrebna soglasja staršev za sodelovanje učencev oz. otrok v natečaju ter dovoljenje za javno objavo.
 • Natečaj traja do 5. marca 2024, ko je zadnji rok za sprejem likovnih del.
 • Likovna dela, ustvarjena na ploskvi, pošljite ali dostavite osebno v mapi in ne v tulcu.
 • Likovna dela pošljite ali dostavite osebno do navedenega datuma na naslov:

OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA ŠOŠTANJ

Koroška cesta 7

3325 Šoštanj

z oznako ZA NATEČAJ “LIKOVNI SVET OTROK”.

Likovne izdelke, prispele do 5. marca 2024, bo pregledala komisija, ki jo bodo sestavljali strokovnjaki z likovnega področja. Podelili bodo zlata, srebrna in bronasta priznanja.

Učenec, katerega likovni izdelek bo izbran za naslovnico kataloga, prejme knjižno nagrado.

Razstava likovnih izdelkov z zaključno prireditvijo bo v mesecu maju 2024. Vabila bomo vsem sodelujočim mentorjem poslali na šolo po e-pošti.

Neizbrana likovna dela mentorji prevzamejo na dan otvoritve razstave oz. do konca meseca maja 2024.

Dodatne informacije o razpisu in razstavi lahko dobite po telefonu na št. 03 898 66 00.

 

Koordinatorka natečaja:                                                                                          

Mija Žagar, prof.                                                                 mag. Majda Zaveršnik Puc,

                                                                                                      ravnateljica

 

Razpis 55. državnega likovnega natečaja Likovni svet otrok 2023

Razpis 46. likovnega natečaja Likovni svet otrok 2014

(Skupno 9.362 obiskov, današnjih obiskov 2)