3. c

1. teden
2. teden
3. teden
4. teden
5. teden
6. teden
7. teden

8. teden: Teden od 11. 5. 2020. – 15. 5. 2020, Anita Plamberger, prof.

 PONEDELJEK, 11. 5.

SLJ: O. Župančič: O Indiji Koromandiji (berilo, str. 57)

SLJ: Zdravilne rastline (DZ, str. 60, 61) diferenciacija

MAT: Računam do 100 (DZ, stran 96, 97)

MAT: Računam do 100 (DZ, stran 97, 98)

 

TOREK, 12. 5.

SPO: Gibanje (učbenik, str. 66, 67)

MAT: Preverim svoje znanje, miselni orehi (DZ, stran 107 – 109)

 

SREDA, 13. 5.

SLJ: Čemu moramo piti vodo (DZ, str. 62, 63)

SLJ: Feri Lainšček: Mišek Miško in Belamiška

Zgodba

potreben prenos projekcije: MisekBelamiska

Razmisli

LUM: Risanje živali

 

 

ČETRTEK, 14. 5.

MAT:  Simetrija

MAT: Skladni liki

 

PETEK, 15. 5.

SLJ: Preverim svoje znanje

SLJ: Preverim svoje znanje (DZ, str. 65, 66)

GUM: potreben prenos projekcije (25,5 MB): ZivalskaPiramida

 

7. teden: Teden od 4. 5. 2020. – 8. 5. 2020, Anita Plamberger, prof.

 PONEDELJEK, 4. 5.

SLJ: Palčica (berilo, str. 85)

SLJ: Palčica

MAT: Zakon o združevanju pri množenju (DZ, stran 89, 90)

MAT: Številski izrazi (DZ, stran 91)

 

TOREK, 5. 5.

SPO: Kolesar v prometu

MAT: Številski izrazi (DZ, stran 92, 93)

 

SREDA, 6. 5.

SLJ: Besede z ožjim in besede s širšim pomenom (DZ, str. 57)

SLJ:  Miška si kuje srečo

LUM: RISANJE, STRIP, “MOJE SANJE”

 

ČETRTEK, 7. 5.

MAT:  Številski izrazi (DZ, stran 93, 94)

MAT: Reši, saj zmoreš (DZ, stran 95)

 

PETEK, 8. 5.

SLJ: Izpeljava pridevnika iz samostalnika za snovnost

SLJ: ŠOLSKI JEDILNIK izpeljava pridevnika iz samostalnika za snovnost (DZ, str. 58, 59)

GUM: ZBRALE SO SE KUKARAČE

potreben prenos projekcije: Kukarače (13 MB)

 

Prvomajske počitnice

 

 

6. teden: Teden od 20. 4. – 24. 4. 2020, Anita Plamberger, prof.

 PONEDELJEK, 20. 4.

SLJ: književnost Bina Štampe Žmavc: Popravljalnica igrač

potreben prenos projekcije: Popravljalnica igrač

Vprašanja

MAT: Poštevanka števila 1 (DZ, str. 83)

MAT: Deljenje z 1 (DZ, str. 84)

 

TOREK, 21. 4.

SPO: O prometu (učbenik, str. 14, 15)

MAT:  Množenje in deljenje z 0 (DZ, str. 85, 86)

 

SREDA, 22. 4.

DAN DEJAVNOSTI: TD Promet

 

ČETRTEK, 23. 4.

MAT:  Preverim svoje znanje (DZ, stran 87)

MAT: Miselni orehi (DZ, stran 88)

 

PETEK, 24. 4.

SLJ: Skrb za zdravje (DZ, str. 54, 56)              diferenciacija

SLJ: Skrb za zdravje (DZ, str. 55, 56)

GUM: Ljudska glasba

 

5. teden:Teden od 13. 4. – 17. 4. 2020, Anita Plamberger, prof.

PONEDELJEK, 13. 4.

PRAZNIK

 

TOREK, 14. 4.

SPO: Vremenski pojavi in padavine

MAT:  Poštevanke števil 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (DELOVNI ZVEZEK, str.  80)

 

SREDA, 15. 4.

SLJ: Jure, Jurček (DELOVNI ZVEZEK, stran 49)

SLJ – RESNI LJUDJE

2. del – od vstopil si v smehasto deželo

ResniLjudje

ResniLjudje.ppsx (10 MB)

LUM: RISANJE, ČLOVEŠKA FIGURA, naslov: “VOZIM KOLO”

 

ČETRTEK, 16. 4.

MAT:  Poštevanke števil 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (DELOVNI ZVEZEK, str. 81, 82)

 

PETEK, 17. 4.

SLJ: Preverim svoje znanje (DELOVNI ZVEZEK, stran 51)

SLJ: Varčujemo (DELOVNI ZVEZEK, stran 52, 53) DIFERENCIACIJA

GUM: Godala (20 MB)

 

 

4. teden: Teden od 6. 4. – 10. 4. 2020, Anita Plamberger, prof.

PONEDELJEK, 6. 4.

SLJ: Žabe ne pridejo do cilja (DELOVNI ZVEZEK, stran 42, 43)

SLJ: Utrjevanje (vejica pri naštevanju)

MAT: Poštevanka števila 7

MAT: Delimo s 7

 

TOREK, 7. 4.

SPO: Dediščina domačega kraja

MAT:  Utrjevanje poštevanke števila 7 in deljenja s 7 (DELOVNI ZVEZEK, str. 76, 77, 78)

 

SREDA, 8. 4.

SLJ: Na ekskurziji (DELOVNI ZVEZEK, str. 46, 47)

SLJ – RESNI LJUDJE

ResniLjudje

ResniLjudje.ppsx (10 MB)

 

LUMZAJČEK IZ TULCA

 

 

ČETRTEK, 9. 4.

MAT:  Dan, teden (DELOVNI ZVEZEK, str. 79)

 

PETEK, 10. 4.

DAN DEJAVNOSTI: ŠPORTNI DAN

 

 

 

3. teden:

Teden od 30. 3. – 3. 4. 2020, Anita Plamberger, prof.

PONEDELJEK: KD 3. r. – Šege in navade velikonočnega časa

TOREK, 31. 3.

SPO: Dediščina (učbenik, stran 50, 51)

MAT:  Orientacija (DZ, str. 70, 71 )

 

SREDA, 1. 4.

SLJ: Poročilo (DZ, stran 33, posnetek 10., 11.)

SLJ 2. uri: Možiček med dimniki

LUM

 

 

ČETRTEK, 2. 4.

MAT: Mreža (DZ, stran 72, 73)

Načrt (DZ, stran 74, 75)

 

PETEK, 3. 4.

SLJ: V živalskem vrtu (DZ stran 38, 39)

Vejica pri naštevanju

GUM

 

2. teden: Torek  Sreda Četrtek Petek

PONEDELJEK, 23. 3. 2020,  3. C, Anita Plamberger, prof.

SLOVENŠČINA

MESTO (DELOVNI ZVEZEK, stran 40, 41)

Učenci berejo  besedilo o mestu, ko ga znajo gladko prebrati, pisno odgovorijo na vprašanja v 1. nalogi. V zvezek za šolsko delo napišejo naslov MESTO, odgovore ustrezno označijo s črkami. Odgovarjajo v celih povedih, pišejo čitljivo in natančno.

Nato rešijo še 2. nalogo in nalogo Ponovim. Pri nalogi ponovim najprej  obkrožijo imena krajev, gora, voda  v besedah (npr. IZOLATOR), nato tvorijo povedi. Naj se potrudijo in tvorijo bogate, zanimive povedi. Povedi so lahko tudi vprašalne (?) ali vzklične (!).

Učenci morajo vsak dan vaditi tehniko branja.

MATEMATIKA

POŠTEVANKE ŠTEVIL 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, in 10 (DELOVNI ZVEZEK, stran 67)

Učenci ponovijo znane poštevanke.

 Korakajo in za vsak korak povedo  večkratnik števila 3 (po vrsti),

poskakujejo in za vsak poskok povedo večkratnik števila 6,

delajo počepe in za vsak počep povedo večkratnik števila 8,

ploskajo in za vsak plosk povedo večkratnik števila 9.

Rešijo 1. in 2.  nalogo v delovnem zvezku.

V zvezek napišejo naslov VAJA

                             DELOVNI ZVEZEK, stran 67

 1. naloga: Pri 3. nalogi zapišejo račun in odgovor v zvezke. Nalogo ustrezno oštevilčijo.
 2. naloga: Preden vstavijo ustrezen znak, nad račun naredijo skledico in vanj vpišejo rezultat:

   

 

GLASBENA UMETNOST

Učenje pesmi: MAMICA JE KAKOR ZARJA

V zvezek za glasbeno umetnost prepišejo pesem. Razložimo neznane besede:

zarja: rdečkasta svetloba na nebu ob sončnem vzhodu ali zahodu,

dete: deček ali deklica v prvih letih življenja; otrok.

 

MAMICA JE KAKOR ZARJA

Mamica je kakor zarja,

zjutraj se smehlja,

ko še dete v postelji se

s sanjami igra.

 

In zato nikdar

nikomur je ne dam,

eno le na svetu širnem

mamico imam.

 

Mamica je kakor luna,

vse noči bedi,

da počiva njeno dete

mirno brez skrbi.

 

In zato nikdar …

Mamica je kakor sonček,

srček njen je zlat,

kakor žarek, ki posije

iz nebeških vrat.

 

In zato nikdar…

Večkrat poslušajo pesem in jo zapojejo.

https://www.youtube.com/watch?v=DSm5RBwPv0A

SPOZNAVANJE OKOLJA

PRAZNIKI

Otroci imajo o praznikih že veliko predznanja iz 1. in 2. razreda ter vsakdanjega življenja, zato :

 • naj ob pogovoru pridejo do spoznanja oziroma ponovijo, da je praznik dan, posvečen pomembnemu dogodku ali spominu nanj,
 • se pogovorimo o vrstah praznikov (državni, kulturni, verski, mednarodni, lokalni, osebni).

Ogled PP projekcij.

Prazniki

SLOVENSKI_PRAZNIKI Učenci ob projekcijah spoznavajo različne praznike v Sloveniji.

https://www.google.si/search?q=infodrom+dan+upora+proti+okupatorju&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gws_rd=cr&dcr=0&ei=bFB4Wo2FDpGQkwXS3pKwAQ

TOREK, 24. 3. 2020,  3. C, Anita Plamberger, prof.

 SLOVENŠČINA

HIŠICA NA JASI (DELOVNI ZVEZEK,  stran 32, 1. posnetek)

Učenci 2x poslušajo posnetek, da se dobro seznanijo z vsebino in si zapomnijo podatke.

Po poslušanju rešujejo naloge.

Ko rešijo 1. nalogo, posnetek poslušajo še enkrat, da preverijo svoje delo.

Po opravljeni nalogi naredijo 2 ∙ 5 poskokov, 5 ∙ 3 počepov in pošljejo mamici 3 ∙ 6 poljubčkov.

Nato rešijo še preostali nalogi na tej strani.

 

VOŠČILA, ČESTITKE (DELOVNI ZVEZEK, stran 35, 2. posnetek)

Ogledajo si naloge in so pozorni na podatke, ki jih potrebujejo pri reševanju nalog.

Po poslušanju rešujejo naloge.

 

MATEMATIKA

REŠI, SAJ ZNAŠ

Učenci v zvezek zapišejo naslov VAJA. Nato oštevilčijo nalogo, ki jo rešujejo, navodil ne prepisujejo.

 1. Po vrsti zapiši večkratnike števila 3.

rdečo barvico obkroži SODE večkratnike, z modro barvico pa LIHE večkratnike števila 3.

 1. Napiši račune množenja.

12 =  ____ ∙ ____

12 =  ____ ∙ ____

12 =  ____ ∙ ____

12 =  ____ ∙ ____

30 = ____ ∙ ____

30 = ____ ∙ ____

30 = ____ ∙ ____

30 = ____ ∙ ____

24 = ____ ∙ ____

24 = ____ ∙ ____

24 = ____ ∙ ____

24 = ____ ∙ ____

 

 1. Indijanec Mokro koleno je dobil 54 peres. Pravično jih je razdelil 9 prijateljem. Koliko peres je dobil vsak?

ZA VSE BESEDILNE NALOGE VELJA: Z rdečo barvo podčrtajo podatke, z zeleno barvo pa vprašanje.  Zapišejo račun in odgovor.

 1. Pred reševanjem te naloge ponovimo, kaj pomeni npr.

ZA 8 VEČ (2 + 8),  8 KRAT VEČ (8 x 2),

ZA 8 MANJ (11 8), 8 KRAT MANJ (16 : 8).

Miha ima 6 frnikol, Jure pa jih ima 8 krat več. Koliko frnikol ima Jure? Koliko frnikol imata skupaj?

REŠI, SAJ ZNAŠ (DELOVNI ZVEZEK, stran 68)

Učenci rešijo besedilne naloge.

 

SPOZNAVANJE OKOLJA

PRAZNIKI (UČBENIK, stran 48, 49)

Obseg snovi oziroma dela je za 2 šolski uri. Kar ne naredijo danes, dokončajo jutri.

Učenci ponovijo o praznikih: Kaj je praznik? Katere vrste praznikov poznamo? Kateri prazniki so dela prosti dnevi?… Zopet si lahko pogledajo projekcije/posnetke iz prejšnje ure.

Preberejo besedilo v učbeniku, stran 48, 49.

V zvezek za spoznavanje okolja napišejo naslov PRAZNUJEMO in s pisanimi črkami prepišejo naslednje besedilo o praznikih:

Praznik je dan, posvečen pomembnemu dogodku ali spominu nanj. Ljudje praznujemo različne praznike. Nekatere praznujemo v več državah hkrati, druge le v posamezni državi. Nekateri prazniki so dela prosti dnevi, drugi ne.

Vrste praznikov: državni, kulturni, verski, mednarodni, lokalni, osebni.

V nadaljevanju učenci po vrsti zapišejo praznike in dopišejo ključne besede, ki so povezane s tem praznikom (nekatere asociacije so že zapisane z zeleno barvo), lahko dodajo svoje asociacije:

1.    in 2. januar

novo leto

nov koledar

8. februar

Prešernov dan

umrl France Prešeren, obisk kulturnih ustanov

prvo nedeljo po prvi pomladni polni luni

velikonočna nedelja in velikonočni ponedeljek

pirhi, žegen

27. april

dan upora proti okupatorju

osvobodilna fronta

1.    in 2. maj

praznik dela

mlaj, kres, budnica

25. junij

dan državnosti

rojstni dan Slovenije, državna proslava

15. avgust

Marijino vnebovzetje – veliki šmaren

romanja

31. oktober

dan reformacije

Primož Trubar, 1. knjiga

1.    november

dan spomina na mrtve

obisk grobov, prižigamo sveče

25. december

božič

jaslice, adventni venček, božično drevesce

26. december

dan samostojnosti in enotnosti

plebiscit, državna proslava

SREDA, 25. 3. 2020,  3. C, Anita Plamberger, prof.

SLOVENŠČINA

Danes boste prebrali pravljico MODRA MAMA GOSKA, ki jo boste našli na spletu http://cankarzna.splet.arnes.si/

 • Izberite 1. do 5. razred
 • Sledite jezičku
 • Izberite 3. razred
 • SLOVENŠČINA
 • E – pravljice
 • Kliknite na MODRA MAMA GOSKA

Ko boste pravljico prebrali, napišite v zvezke za šolsko delo naslov MODRA MAMA GOSKA.

Napišite odgovore na naslednja vprašanja (vprašanj NE prepisujte, odgovore oštevilčite).

 1. Kaj pomeni, da je goska modra mama?
 2. Kaj se je dogajalo vsako noč?
 3. Koga je imela mama goska za najčudovitejše bitje?
 4. Kdo je Fido?
 5. Kako je mama goska prelisičila lisico?
 6. Kaj misliš, kje je bil Fido ves ta čas? Zakaj?

Ker je pripravljena vsebina za 2 uri slovenščine, sem urnik prilagodila in bodo učenci imeli spoznavanje okolja jutri.

 

MATEMATIKA

REŠI, SAJ ZNAŠ  (DELOVNI ZVEZEK, stran 69)

V zveze napišejo naslov VAJA

DZ, stran 69

 1. in 2. nalogo rešijo v zvezek, v delovni zvezek napišejo rezultate 2. naloge.

V 3. nalogi ponovijo dele celote, del celote zapišejo z ulomkom in besedo (npr. 1/2,  polovica).

LIKOVNA UMETNOST

Ob ogledu PRILOGE PORTRET spoznajo, kaj je portret in katere vrste portretov poznamo.

Likovna naloga:

Nariši ali naslikaj doprsni portret svoje mame (pomagaj si s kakšno fotografijo).

Danes je materinski dan. Ne pozabi voščiti svoji mamici, zapoj ji pesmico Mamica je kakor zarja in ji podari portret, ki si ga narisal/naslikal.

                    NE POZABI MAMICI POVEDATI, DA JO IMAŠ RAD!!!

 

DOPOLNILNI POUK

VAJA V BRANJU IN PISANJU

Učenci preberejo pravljico, ki so jo brali pri slovenščini. Odgovorijo na vprašanja, na katera niso uspeli odgovoriti pri uri slovenščine.

 

ČETRTEK, 26. 3. 2020,  3. C, Anita Plamberger, prof.

 SLOVENŠČINA

BRANJE NA SNEŽEN/DEŽEVEN DAN

Branje knjige, pravljic po izboru učencev.

MATEMATIKA

UTRJEVANJE ZNANIH POŠTEVANK

 Z različnimi vajami utrjujejo poštevanko.

SPOZNAVANJE OKOLJA

UTRJEVANJE

Učenci dokončajo delo, ki ga niso opravili v torek.

GLASBENA UMETNOST

CEL SVET IMAŠ NA DLANI

Učenci se naučijo novo pesem.

ŠPORT

Nogomet: vodenje, podajanje, sprejemanje
PETEK, 27. 3. 2020,  3. C, Anita Plamberger, prof.

SLOVENŠČINA

OPIS SLIK

Učenci opišejo niz slik.

MATEMATIKA

UTRJEVANJE DELJENJA

Z različnimi vajami utrjujejo deljenje/poštevanko.

 

1. teden: Torek Sreda Četrtek Petek

Ponedeljek, 16. 3. 2020, 3. C, Anita Plamberger, prof.

SLOVENŠČINA

Stavba na železniški postaji (DELOVNI ZVEZEK, stran 30, 31)

Učenci berejo  besedilo, ko ga znajo gladko prebrati, rešujejo naloge.

Učenci morajo vsak dan vaditi tehniko branja.

 

MATEMATIKA

Računam do 100 (DELOVNI ZVEZEK, stran 60)

Učenci vsak dan vadijo znane poštevanke, računanje do 100. Naloge s te strani rešijo v zvezek za matematiko , rezultate vpišejo v delovni zvezek.

SPOZNAVANJE OKOLJA

Slovenci po svetu (UČBENIK, stran 77)

Učenci ponovijo vse, kar že vedo o celinah, Sloveniji, nato preberejo besedilo v učbeniku.

 

GLASBENA UMETNOST

Adlešičko kolo

Ponovi besedilo, zapoj pesem, zapleši.

https://veselaglasbena.si/notes/0142_ADLESICKO_KOLO.pdf

TOREK, 17. 3. 2020, 3. C, Anita Plamberger, prof.

 

SLOVENŠČINA

Pravljica PUNČKA V TRAVI (berilo, stran 74 – 77)

Učenci preberejo odlomek v berilu, besedilo morajo  znati gladko prebrati. Pravljico pripovedujejo.

Učenci morajo vsak dan vaditi tehniko branja.

Učenec ima na koncu 3. razreda usvojeno tehniko branja s tiskanimi in pisanimi črkami, če:

 • bere tekoče, z ustreznimi poudarki in stavčno intonacijo,
 • je izgovorjava razločna,
 • predlog pravilno prebere skupaj z naslednjo besedo,
 • pravilno prebere črke in besede, ki se drugače pišejo kot izgovarjajo.

 

MATEMATIKA

Računam do 100 (DELOVNI ZVEZEK, stran 61)

Učenci vsak dan vadijo znane poštevanke, računanje do 100. Naloge s te strani rešijo v zvezek za matematiko , rezultate vpišejo v delovni zvezek.

 

SPOZNAVANJE OKOLJA

Slovenci po svetu (UČBENIK, stran 77)

Učenci ponovijo vse, kar že vedo o celinah, Sloveniji, nato preberejo besedilo v učbeniku. V zvezek za spoznavanje okolja napišejo naslov SLOVENCI PO SVETU in pisno odgovorijo na vprašanja.

SLOVENCI PO SVETU

Poišči podatke v učbeniku in odgovori na vprašanja. Odgovore napiši v zvezek.

 1. Kdo so izseljenci?
 2. Napiši, kateri so bili najpogostejši razlogi za izselitev Slovencev v druge države.
 3. Kako Slovenci po svetu ohranjajo slovenski jezik in pripadnost domovini?
 4. V katerih državah so slovenske narodne manjšine?
 5. Kdo so pripadniki slovenskih narodnih manjšin?
 6. Katere narodne manjšine so v Sloveniji?
 7. Kdo so pripadniki narodnih manjšin v Sloveniji?
 8. V katerih jezikih so dvojezični napisi ob italijanski meji, kjer živijo pripadniki italijanske manjšine v Sloveniji?
 9. Kaj je značilno za dvojezične šole?

SREDA, 18. 3., 3. C, Anita Plamberger, prof.

SLOVENŠČINA

Preverim svoje znanje (DELOVNI ZVEZEK, stran 36, 37)

Učenci po navodilih rešujejo naloge.

Učenci morajo vsak dan vaditi tehniko branja.

 

MATEMATIKA

Poštevanka števila 9 (DELOVNI ZVEZEK, stran 62, 63)

V zvezek za matematiko napišejo naslov POŠTEVANKA ŠTEVILA 9.

 

Po vrsti zapišejo poštevanko števila 9  (do 10×9), račune, ki jih že znajo rešiti (zamenjava faktorjev), pripišejo.

POŠTEVANKA ŠTEVILA 9

Učenci narišejo veliko št. 9 in vanjo vpišejo večkratnike (poglejte, kako smo to naredili pri prejšnjih poštevankah).

Nazadnje učenci rešijo naloge v delovnem zvezku. Poštevanko števila 9 se naučijo na pamet. Čimprej jo morajo avtomatizirati.

 

SPOZNAVANJE OKOLJA

Ponavljamo (zvezek za okolje, UČBENIK)

Preberejo zapise v zvezku in besedila v učbeniku  (razmnoževanje, rast in razvoj živih bitij, soodvisnost, oko, svetloba, zvok, uho, čas, celine, Slovenija, Slovenija v EU, Slovenci po svetu).

UČBENIK, str. 26 – 29, 31; str. 40 – 41;   str. 44 -47;  str. 74 – 79

 

LIKOVNA UMETNOST

Oblikujejo čestitko. Izmislijo si, komu in za kaj bodo čestitali. Naj ne pozabijo, kaj mora čestitka vsebovati. Čestitko ilustrirajo z ustreznim motivom. Če imajo možnost, jo lahko oblikujejo na računalniku s programom Slikar.

ČETRTEK, 19. 3. 2020, 3. C, Anita Plamberger, prof.

SLOVENŠČINA

Narcisa (DELOVNI ZVEZEK, stran 48)

Učenci berejo  besedilo o narcisi, ko ga znajo gladko prebrati, pisno odgovorijo na vprašanja. V zvezek za šolsko delo napišejo naslov NARCISA, odgovore ustrezno oštevilčijo. Odgovarjajo v celih povedih, pišejo čitljivo in natančno.

V besedilu je kar nekaj učencem neznanih besed. Pogledajo skico narcise v delovnem zvezku, ki jim bo prikazala, kaj besede pomenijo.

MATEMATIKA

Deljenje z 9 (DELOVNI ZVEZEK, stran 64)

Učenci ponovijo večkratnike števila 9, poštevanko števila 9.

Zapis v zvezek za šolsko delo:

DELJENJE Z 9

90 : 9 = 10, ker je 10 ∙ 9 = 90           (Ostale primere učenci rešijo sami.)

18 : 9 =

72 : 9 =

81 : 9 =

63 : 9 =

9 : 9 =

36 : 9 =

54 : 9 =

45 : 9 =

27 : 9 =

Učenci rešijo naloge v delovnem zvezku.

Učenci vsak dan vadijo znane poštevanke, računanje do 100.

GLASBENA UMETNOST

Ponovimo plese in pesmi

Učenci zapojejo pesmi, ki smo se jih letos naučili. Nato zapojejo in zaplešejo plese, ki smo se jih naučili: PLES. IGRAJ KOLO, ADLEŠIČKO KOLO. Na YouTubu ali kakšni zgoščenki poiščejo glasbo, na katero lahko plešemo polko, polko v paru s staršem tudi zaplešejo.

Posnetek pesmi Adlešičko kolo najdete v navodilih za delo za ponedeljek (GLASBENA UMETNOST), Igraj kolo pa na naslednji povezavi:

https://www.youtube.com/watch?v=aE5yaMGyL5Q

ŠPORT

Podajanje in lovljenje žoge

Ogrej se (gimnastične vaje), nato vodi žogo z eno, nato drugo roko, si jo podajaj z bratom, sestro, starši, meči žogo v steno in jo ulovi…

PETEK, 20. 3. 2020, 3. C, Anita Plamberger, prof.

SLOVENŠČINA

Opis slik

Oglej si slike. Ustno se pripravi na opis slik (pripoved zgodbe ob slikah), upoštevaj priporočila:

Pripoved ob slikah (opis)

Natančno si oglej slike. Izmisli si pripoved. Bodi pozoren na naslednje stvari:

Zgodbi  izberi primeren naslov.

Zgodba mora biti ustrezno dolga in vsebinsko bogata.

Besedilo naj ima začetek (uvod), nadaljevanje (jedro), zaključek.

V zgodbi si dogajanja smiselno sledijo.

Zgodba ima glavni dogodek, lahko tudi stranske dogodke.

Celotna zgodba se dogaja v istem času.

Zgodbo pripoveduj v 3. osebi.

Govori čim bolj razločno in primerno glasno, knjižno, tekoče in sproščeno.

Zgodbo zapiši v zvezek za šolsko delo.

 

MATEMATIKA

Preverim svoje znanje (DELOVNI ZVEZEK, stran 65)

Po navodilih rešujejo naloge.

Miselni orehi ( DELOVNI ZVEZEK, stran 66)

Naloge rešijo tisti, ki to zmorejo in znajo.

Učenci v šolsko delo zapišejo naslov VAJA in rešijo še naslednje naloge (NALOGE OŠTEVILČIJO, NAVODIL NE PREPISUJEJO):

 1. Prepiši spodnja števila. Večkratnike števila 9, ki so večji od 50, obkroži z rdečo barvo; večkratnike števila 9, ki so manjši od 50, pa z modro barvo.

16, 45, 27, 9, 90, 72, 36, 81, 54, 48, 63,73, 18, 48, 56

 1. Nariši razpredelnico, zmnoži.
× 4 9 5 7 3 6 2 8 1
8
6
9

 

 1. Napiši račune, deli in naredi preizkus.

72 : 9 = ___, ker je ___________                      81 : 9 = ___, ker je __________

 

45 : 9 = ___, ker je ___________                     36 : 9 = ___, ker je __________

 

 1. Reši besedilni nalogi.

 

a) Devetim otrokom so razdelili 54 kock tako, da so jih vsi imeli enako število.

Koliko kock je imel vsak?

Račun: _______________________

Odgovor: ­­­­­­­_______________________________________________________

b) Miha je v cvetličarni kupil 3 šopke. V vsakem šopku je bilo 9 rož.

Koliko rož je kupil?

Račun: _______________________

Odgovor: ­­­­­­­______________________________________________________

 

 

(Skupno 5.084 obiskov, današnjih obiskov 1)