Angleščina

Pozdravljeni učenci,

teden dni drugačnega pouka je za nami. Učiteljice angleščine verjamemo, da smo bili uspešni, seveda pa se bomo učili vsi skupaj še naprej. Potrudile se bomo, da ne boste preobremenjeni z nalogami, zato resnično želimo, da opravite to, kar bomo za vas objavile na spletni strani šole ali v spletni učilnici (Alenka Juršnik). Kot ste lahko zasledili na spletu vas tudi pozivamo, da si uredite dostop do eAsistenta (prijavijo vas starši, navodila so objavljena na spletni strani šole), tako boste lahko dostopali do spletne učilnice Xooltime, v kateri bo potekal pouk na daljavo.

V primeru vprašanj in nerazumevanju navodil se lahko obrnete na vaše učiteljice angleščine:

ana.velicki@os-sostanj.si Spremljajte spletno učilnico na: https://padlet.com/gkv7visecp/hylzpf3d65fl

ankabalant@gmail.com

zdenka.klanfer@os-sostanj.si, naloge, ki jih morate oddati pa oddajate v spletni učilnici eAsistenta

e.vesna@gmail.com

alenka.jursnik@os-sostanj.si

Ne moremo usmerjati vetra, lahko pa prilagodimo jadra. Upamo, da boste pri svojem samostojnem delu uspešni. Verjamemo v vas!

vaše učiteljice angleščine

1. teden
2. teden
3. teden
4. teden
5. teden
6. teden
7. teden
8. teden
9. teden

10. teden naprej: 25. 5. – 15. 6. 2020: pouk v živo

 

9. teden: Torek: ŠD – Pohod

Sreda: Jobs

DO vs MAKE Potreben prenos wordovega dokumenta: DOvsMAKE

DOPOLNILNI POUK, 9. ura: Jobs

 

8. teden:

Torek: INVITATIONS

Chapel of Love by The Dixie Cups

Invitations

 

 

Sreda: PHRASAL VERBS WITH LOOK; Writing – Invitations

 

Dodatni pouk, 4. ura: MIXED TENSES

 

DOPOLNILNI POUK, 8. ura: PHRASAL VERBS WITH ‘LOOK’

 

7. teden:

Torek: Ponavljanje in utrjevanje

Sreda: Special occasions – A wedding

 

9. r. DOPOLNILNI POUK – 7. ura: FUTURE tenses:

Ponovi tvorbo in rabo slovničnih časov, ki jih v angleščini uporabljamo za prihodnost.

Reši interaktivne naloge na spodnjih povezavah (povsod imaš možnost preveriti pravilnost svojih odgovorov).

https://www.english-4u.de/en/tenses-exercises/future.htm

http://baladre.info/english/sedaviwebfront/goingtowill.htm

https://english.lingolia.com/en/grammar/tense-comparison/future-tenses/exercises

 

Prvomajske počitnice

 

6. teden:

1. ura: First Conditional (“pogojni stavki, tip 1”)

2. ura: FUTURE with WILL and GOING TO

 

9. r DOPOLNILNI POUK – 6. ura: First conditional (Pogojni odvisnik, tip1)

Za utrjevanje prvega tipa pogojnika reši primere na spodnji interaktivni povezavi (preveri rešitve):
https://www.perfect-english-grammar.com/first-conditional-exercise-1.html

 

DODATNI POUK ANGLEŠČINE – 3. učna ura
FIRST CONDITIONAL:
The first conditional has the present simple after ‘if’, then the future simple in the other
clause:
 if + present simple, … will + infinitive
It’s used to talk about things which might happen in the future. Of course, we can’t know
what will happen in the future, but this describes possible things, which could easily come
true.
 If it rains, I won’t go to the park.
 If I study today, I’ll go to the party tonight.
 If I have enough money, I’ll buy some new shoes.
 She’ll be late if the train is delayed.
 She’ll miss the bus if she doesn’t leave soon.
 If I see her, I’ll tell her.
Na spletni strani preizkusi svoje znanje o poznavanju prvega pogojnika:
https://www.perfect-english-grammar.com/first-conditional-exercise-1.html

5. teden:
1. in 2. ura

3. ura: FIRST CONDITIONAL (1. pogojnik) WITH IF AND UNLESS

 

9. r. DOPOLNILNI POUK – 5. ura: Grammar practice

Za vajo in ponovitev različnih slovničnih prvin (največ je primerov iz časov, so pa tudi predlogi, zaimki ipd.) lahko rešite testa na spodnjih povezavah:

http://www.english-room.com/6a_2544b.htm

http://www.english-room.com/6b_2543.htm

 

4. teden:
1. in 2. ura

3. ura: PRACTICE (UTRJEVANJE 6. enote)

r3htja4t

DODATNI POUK ANGLEŠČINE – 2. učna ura
Pri dodatnem pouku se aktivno pripravljamo na letošnje nacionalno preverjanje znanja, ki bo letos na naši šoli potekalo tudi pri predmetu angleščine.
Na spletni strani republiškega izpitnega centra najdete povezave do vseh preteklih
nacionalnih preizkusov znanja. Za leti 2019, 2018 in 2017 smo pri dodatnem pouku že rešili naloge.
Odprite spodnjo povezavo in rešite naloge iz leta 2016. V navodilih za vrednotenje lahko
najdete vse pravilne rešitve.
https://www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/ostali_predmeti/2011120909530285/

 

DOPOLNILNI POUK4. ura: Vocabulary revision

Za ponovitev besedišča reši naloge na spodnjih povezavah:

https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-96829.php

https://www.english-grammar.at/online_exercises/open-cloze/newspapers-media.htm

Za ponovitev časa Present Perfect reši vaje na spodnji povezavi:

https://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/present-perfect-simple-1

 

3. teden:

1. ura: TJA9 – 3. teden

rtja93t1
2. ura:   TJA9 3. t.

Media_vocabulary

DOPOLNILNI POUK
2. teden:

1. ura: Tja9 – 2. teden

Posnetek Yellowstone:

resitve1teden3ura

2. ura: TJA 2. ura

resitve2teden1ura

3. ura: TJA 3. ura

r2ura2teden

 

1. učna ura – DODATNI POUK ANGLEŠČINE 9. RAZRED

Pri dodatnem pouku se aktivno pripravljamo na letošnje nacionalno preverjanje znanja, ki bo letos na naši šoli potekalo tudi pri predmetu angleščine.

Na spletni strani republiškega izpitnega centra najdete povezave do vseh preteklih nacionalnih preizkusov znanja. Za leti 2019 in 2018 smo pri dodatnem pouku že rešili naloge.

Odprite spodnjo povezavo in rešite naloge iz leta 2017. V navodilih za vrednotenje lahko najdete vse pravilne rešitve.

https://www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/ostali_predmeti/2011120909530285/

9. r. DOPOLNILNI POUK – 2. ura: PRESENT PERFECT

Zdaj imaš čas, da ZARES ponoviš (in se naučiš!) vse oblike NEPRAVILNIH GLAGOLOV (v učbeniku zadaj).

Zapiši stavke na spodnji povezavi v času Present Perfect (imaš možnost preveriti pravilnost svojih odgovorov).

https://www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-exercise-4.html

 

1. teden: 2. ura 3. ura Dopolnilni pouk

1. ura: 1., 2. in 5. skupina

1)Vocabulary – Electrical and electronic equipment (priloga Household Appliances 1)

V priponki imaš izraze za  elektronsko in električno opremo, ki jo uporabljamo doma.

Izraze, ki še niso del tvojega aktivnega besedišča, prepiši v zvezek.

2) WEEE Man

Oglej si skulpturo, ki je narejena iz odpadne električne in elektronske opreme na strani 60 v učbeniku.

Zapiši nekaj podatkov o njej:

WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment) Man: a sculpture; designed by the London designer Paul Bonomini; built by a team of people in York; 7 meters tall; weighs 3 tons; it represents the amount of electrical equipment that the average person throws away in a lifetime.

3) We haven’t finished its head yet (učbenik stran 60/ naloga 2)

– Poslušaj posnetek 41 in sledi besedilu v učbeniku, nato še sam/a enkrat preberi besedilo. 

– Zapiši naslednje besede in njihove razložene pomene – ti niso po vrstnem redu:

1 interview

2 progress

3 tube

4 recycle

5 equipment

a) to put used objects or materials through a

process so that they can be used again;

b) the things that are used for a particular activity;

c) an occasion when someone is asked questions;

d) the process of getting better at something or

getting closer to finishing something;

e) a pipe made of glass, rubber, metal etc. especially one that liquids or gases go through.

-Odgovori na naslednja vprašanja in jih zapiši v zvezke:

1 Who are Paul and Martha?

2 What have they finished yet?

3 What haven’t they finished yet?

4 Where have they found most of the equipment?

4) Preveri, če imaš rešene naloge v delovnem zvezku na straneh 42 in 43.

Vse rešitve, da si boste lahko pregledali naloge, bodo priložene pri naslednji uri.

 1. ura: 3. in 4. skupina

1) Preglej, kaj imajo pri 1. uri ostale skupine. Česar nimaš rešenega ali napisanega zapiši in dopolni svoje zapiske.

2) Present perfect + yet, already (učbenik str. 61 / nalogi 3, 4).

a) Prepiši razlago pri 3. nalogi v modrem okvirju.

b) Reši nalogi 4 A in B – cele povedi.

3) Offers and suggestions – ponudbe in predlogi ( učbenik str. 61 /5):

  • Preberi primere.
  • Poglej si spodnje zapise in napiši ponudbe ali predloge.

Uporabi: Shall I/we…?; Why don’t we/you…? or I / You / We could… .

4) Reši naloge v delovnem zvezku na strani 44 / 1 – 3

Vse rešitve, da si boste lahko pregledali naloge, bodo priložene pri naslednji uri.

 

Angleščina 2. ura: 1., 2. in 5. skupina

resitveTJA91

1. Ponovi besedišče 1. ure – hišni aparati. Lahko si poiščeš kakšno križanko na spletu: household appliances crosswords slike in jo rešiš.

2. Present perfect + yet, already (učbenik str. 61 / nalogi 3, 4).

a) Prepiši razlago pri 3. nalogi v modrem okvirju.

b) Reši nalogi 4 A in B – cele povedi.

3. Offers and suggestions – ponudbe in predlogi ( učbenik str. 61 /5):

– Preberi primere.
– Poglej si spodnje zapise in napiši ponudbe ali predloge.

Uporabi: Shall I/we…?; Why don’t we/you…? or I / You / We could… .

4. Reši naloge v delovnem zvezku na strani 44 / 1 – 3

 

Vse rešitve, da si boste lahko pregledali naloge, bodo priložene pri naslednji uri.

 

 2. ura: 3. in 4. skupina

resitveTJA91

1) Ponovi besedišče 1. ure – hišni aparati. Lahko si poiščeš kakšno križanko na spletu: household appliances crosswords slike in jo rešiš.

2) Utrjevanje časov, ki smo jih do sedaj obravnavali. Na naslednji povezavi imaš nalogo s časi. Najprej samostojno reši nalogo, v zvezek napiši samo rešitve, nato pa preveri, kako dobro razlikuješ med vsemi 7 časi.

https://www.eslprintables.com/grammar_worksheets/verbs/verb_tenses/mixed_tenses/Mixed_tenses_240607

3) Napiši članek za lokalni časopis o pomembnem dogodku, ki se je nedavno zgodil (šolsko tekmovanje, zabava, izlet, praznovanje…). Pomagaj si z vprašanji.

  • What has happened?
  • When /Where did it happen?
  • Why was it important / interesting?

Napiši 80 – 100 besed. Pazi na besedišče, slovnico in odstavke.

_____________________

(title)

4) Reši nalogi v delovnem zvezku na strani 44, 45 / 4, 6.

 

5) Vse rešitve, da si boste lahko pregledali naloge, bodo priložene pri naslednji uri.

3. ura:

Angleščina 3. ura

resitveTJA2h

 

9.r. DOPOLNILNI POUK

  1. ura: PRESENT PERFECT+ever/never/just/already/yet

Ponovi tvorbo in rabo časa Present Perfect ter katere časovne izraze/prislove pogosto uporabljamo s tem časom.

Reši interaktivne naloge na spodnjih povezavah (povsod imaš možnost preveriti pravilnost svojih odgovorov).

 

(Skupno 3.344 obiskov, današnjih obiskov 1)