IP

Astronomija 2. teden 3. teden 4. teden 5. teden 6. teden 7. teden – Ocenjevanje 8. teden – Oddaja referata do 14. 5. 2020 9. teden

Nemščina 3

Poskusi v kemijiUčni list – 1. teden Učni list- 2. teden Učni list – 3. teden
4. teden – Barvila
5. in 6. teden: KEMskoziZGO VelikiPok 7. teden: ANALIZA KEMIJSKEGA VIDEO EKSPERIMENTA
8.-10. teden, Izdelek o znanih kemikih

Računalniška omrežja marec, april, maj – navodila, programi za projektno nalogo, 15. 5. – rok za oddajo projektne naloge

Šport za sprostitev

 

Navodila za delo za Obvezni izbirni predmet nemščina v 9. razredu
1. teden
2. teden
3. teden
4. teden
5. teden
6. teden
7. teden

8. tedenWeimar ist auch schön

 

7. teden:ČETRTEK, 7. 5. 2020

Perfekt pri nepravilnih glagolih

 

Prvomajske počitnice

 

6. teden: ČETRTEK, 23. 4. 2020

 1. Rešitve za prejšnjo uro so v priponki.
 2. Učenci, nadaljevali bomo v interaktivnem učbeniku Maximal 3, stran 22: Jan ist zurück in Weimar

Preberite Janovo sporočilo v forumu in komentarje za njegovo objavo.

Izpišite si nove besede: vorschlagen – predlagati, sich melden – javiti se, sich unterhalten – pogovarjati se

Rešite vajo pod besedilom. Povedi, ki sodijo skupaj prepišite v zvezek.

 1. Prepišite glagole v zelenem okvirčku v zvezek, dopiši tudi prevode in dopolnite manjkajoče besede.

sich sehen – videti se             sich treffen – srečati se          sich unterhalten – pogovarjati se

 

5. teden: NEMŠČINA, 9. RAZRED

ČETRTEK, 16. 4. 2020

9. IN 10. URA

1.Učenci, najprej si preglejte rešitve od zadnje ure. Večina od vas mi pridno pošilja rešene naloge. Za tiste, ki mi jih niste poslali, pa prilagam še rešitve od predzadnje ure.

Nadaljevali bomo s pravilnimi glagoli v pretekliku (Perfekt). Upam, da Perfekt pri pravilnih glagolih vsi razumete. Rešitve za spodnji 2 vaji fotografirajte in mi jih prosim pošljite na moj e-naslov:mateja.drev7@gmail.com.

 1. Še enkrat si preberi razglednico Grüße aus den Ferien v učbeniku Maximal 3 (Rokusova stran, povezava na interaktivni učbenik: https://www.irokusplus.si/vsebine/iMAX3UC/index.html )

na strani 20 / vaja 14 in odgovori na spodnja vprašanja v celih povedih, kot kaže a) primer.

a)Hat Jan gestern (včeraj) eine Fahrradtour gemacht?

Nein, Lena hat gestern eine Fahrradtour gemacht.

b) Hat Jan Surfen gelernt?____________________________________

c) Hat Jan gerappt? _______________________________________

d) Haben die Kinder gegrillt? ________________________________

e) Hat Lena am Lagerfeuer Gitarre gespielt?_______________________

f) Hat Vincent nicht Tschüss gesagt? ____________________________

 

 1. Interaktivni učbenik Maximal 3, stran 21 /16. vaja

Poslušaj in ponovi izgovorjavo za posnetkom.

 

 1. S pomočjo besed v okvirčku zapiši v celih povedih, kaj vse si počel včeraj.

Fußball spielen    Musik hören   Deutsch lernen                      Hausaufgaben machen

 

Spaghetti kochen             ein T-Shirt kaufen      chatten           Spaß haben

 

Volleyball spielen            Fahrradtour machen

Ich habe  Volleyball gespielt.

Ich habe keine Fahrradtour gemacht.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4. teden4. teden

 

3. teden: NEMSCINA, 9. RAZRED  ČETRTEK, 2. 4. 2020

 1. Rešitve za delovni list (četrtek, 26. 3. 2020)
 2. Danes vas čaka še zadnji delovni list za ponovitev 7. modula (1. enota).

Pri 1. vaji zapiši samo številko in ustrezno črko za posamezen poklic.

Pri 2. vaji zapiši z besedo, kateri poklic je opisan.

Pri 3. a in b vaji zapiši v povedi z ustreznim odvisnikom.

Pri 4. vaji lahko zapišeš samo končnice za 2. sklon.

Vaje lahko napišeš v zvezek ali pa rešuješ na računalniku (samo rešitve v siva polja).

Vaje fotografiraj v zvezku ali pa mi v Wordu pošlji rešitve na moj e-naslov: mateja.drev7@gmail.com.

 

2. teden: 2. ura

NEMŠČINA, 9. RAZRED

PONEDELJEK, 23. 3. 2020 – Wiederholung (Ponovitev)

Dragi učenci,

Upam, da ste uspešni pri učenju na daljavo. Če imate kakršno koli težavo pri učenju ali vprašanje, mi lahko pišete na e-naslov: mateja.drev7@gmail.com.

 1. Za današnjo uro si najprej preverite rešitve za slušno razumevanje v delovnem zvezku.
 2. Nato pa za ponovitev 3. enote rešite delovni list in mi ga pošljite na moj e- naslov, ki je zapisan zgoraj.

Vaje lahko rešujete v zvezek tako, da pri 1. vaji zapišete številko in zraven rešitev. Pri vajah 2, 3 in 4. pa zapišite rešitve v celih povedih. Nato pa fotografirajte rešene naloge v zvezku in mi jih pošljete na moj e-naslov.

Delovni list lahko rešujete tudi na vašem računalniku in mi izpolnjenega pošljete v priponki na moj e-naslov.

2. ura – ČETRTEK, 26. 3. 2020

 1. Tisti, ki mi niste poslali vaj po elektronski pošti, si najprej s pomočjo rešitev preverite vaje od ponedeljka.
 1. Tudi današnja ura je namenjena utrjevanju znanja. Prejšnjo uro smo namenili ponovitvi 3. enote. Danes pa boste s pomočjo vaj na delovnem listu ponovili 2. enoto. Vaje lahko rešujete na enak način kot v ponedeljek. Če boste vaje reševali na računalniku, lahko kliknete na sivo polje in vanj direktno vpišete rešitev.

Rešene vaje  v Wordovem dokumentu ali fotografirane v zvezku mi lahko ponovno pošljete na moj e-naslov.

1. teden: ponedeljek, 16. 3. 2020 (1. ura)

V zvezek zapišite naslov Wortschatz wiederholen (ponovitev besedišča)

V učbeniku na strani 70 rešite vaje 16, 17 in 18.

Pri vaji 16 prepišite tudi rešitve z besedo in zraven napišete prevod (lahko si pomagate s slovarjem na zadnjih, modrih straneh v učbeniku.

Pri vaji 17 prepišite besedilo v zvezek in vstavite manjkajoče, kratke besede, ki so zapisane pod besedilom v okvirčku.

Pri vaji 18 prepišite cele povedi z rešitvami v zvezek.

NEMŠČINA, 9.RAZRED 19. 3. 2020 (2. ura na daljavo)

1. V priponki so rešitve za vaje, ki ste jih reševali v ponedeljek. Preglejte si vaše zapise in si popravite, če imate napake.

 1. Če še niste registrirani, se registrirajte na iRokusovo spletno stran in poiščite delovni

zvezek Wir 3.  Odprite ga na strani 54 /vaja 9. Preberite trditve in dvakrat poslušajte intervju. Dopolnite R /F.  Nato poslušate intervju na strani 55 / vaja 11 in naredite enako kot pri vaji 9.

 1. Delovni zvezek, stran 55 / vaja 12 napišite čim več besed, povedi, v zvezi z jezikovnimi

počitnicami.

 1. Delovni zvezek, stran 55 / vaja 13

Izberite 3 primere in napišite vprašanja in odgovore v zvezek, kot kaže primer spodaj. Pri vprašanjih bodite pozorni na odvisnik z »um …zu«, pri odgovorih pa na strukturo odvisnika z »wenn«

Was soll ich tun, um meine Aussprache zu verbessern?

Wenn du deine Aussprache verbessern willst, sollst du viel Deutsch sprechen.

Wenn du deine Aussprache verbessern willst, sollst du eine Sprachreise nach Deutschland machen.

 

Računalniška omrežja

Projektna naloga za oceno: Na povezavi, ki bo aktivna do 28. 4., te čakata Kompozer in GifAnimator. Nov link za zamudnike. Dodaj končnico .exe in ju naloži. Po navodilih naredi spletno stran in mi jo pošlji do 15. 5.

 

Namesto igranja igric pa priporočam:

Code.org

CodeBreak

 

HTML: Programa, ki ju rabite Notepad++ in če nimate 7-Zip prenesite s strani Ninite.com in ju naložite (izberi programa, klik na Get Your …, ko prenese, zaženeš datoteko, počakaš nekaj minut in zaženeš naložen program – zeleni kameleon s svinčnikom na beležki).

Spodnji tekst od <html> do <!– Vnosno polje za besedilo–>  prenesite v Notepad++ in ga shranite kot Ime datoteke: html_vodic  Vrsta datoteke: Hyper Text Markup Language file (.html) – VSI ZAČETNI NAREKOVAJI SO NAPAČNO PRIKAZANI NA STRANI – POPRAVITE V Notepadu.

<html>
<head> <!– Glava z metapodatki –>
<title>Naslov</title> <!– Naslov strani –>
<meta charset=”UTF-8″> <!– Podpora za šumnike –>
</head>
<body> <!– Vsebina strani –>

</body>
</html>

<!– Naslovi –>
<h1>Največji naslov</h1>
<h2>…</h2>
<h3>…</h3>
<h4>…</h4>
<h5>…</h5>
<h6>Najmanjši naslov</h6>

<!– Osnovne značke –>
<p>To je značke za besedilo</p>
<br> <!– Nova vrstica –>
<hr> <!– vertikalna črta –>

<!– Oblikovanje besedila –>
<b></b> <!– odebeljeno besedilo –>
<i></i> <!– poševno besedilo –>

<!– Povezave –>
<a href=”http://www.google.com”>Klikni za povezavo</a>
<a href=”mailto.ime.priimek@gmail.com”>Klikni za mail</a>

<!– Zaznami s povezavami–>
<a href=”#zaznamek”>Klikni za zaznamek</a>
<h2 id=”zaznamek”>Naslov zaznamka</h2>

oz.

<a name=”Sidro”></a>

<a href=”#Sidro”>Povezava do mesta sidra</a>

 

<!– Slike –>
<img src=”http://www.galerija.net/slika_25.jpg” width=”200px” height=”100px”>

<!– Seznami –>
<ul> <!– Neurejeni seznam –>
<li>Vnos 1</li>
<li>Vnos 2</li>
<li>Vnos 3</li>
<li>Vnos 4</li>
</ul>

<ol> <!– Urejeni seznam –>
<li>Vnos 1</li>
<li>Vnos 2</li>
<li>Vnos 3</li>
<li>Vnos 4</li>
</ol>

<!– Tabele –>
<table border=”1″ style=”width:800px; margin:auto;”><!– tabela z obrobo in širino 800px –>
<tr> <!– vrstica –>
<td>Celica 1</td> <!– Celica –>
<td>Celica 2</td>
</tr>
<tr> <!– vrstica –>
<td>Celica 3</td> <!– Celica –>
<td>Celica 4</td>
</tr>
</table>

<!– iframe –>
<iframe src=”http://www.google.com” width=”200px” height=”100px”>

<!– Forme –>
<label>Naslov polja</label> <!– Naslov –>
<input type=”text”> <!– vnosno polje za krajše besedilo –>
<input type=”password”> <!– Vnosno polje za geslo –>
<input type=”checkbox”> <!– Vnosno polje za izbiro–>
<input type=”radio” name=”ime”> <!– Vnosno polje za izbiro–>
<textarea>Vnosno polje za besedilo</textarea> <!– Vnosno polje za besedilo–>

Vaja – Izdelava enostavne HTML strani

Hyper Text Markup Language (slovensko jezik za označevanje nadbesedila, kratica HTML) je označevalni jezik za izdelavo spletnih strani. Predstavlja osnovo spletnega dokumenta. S HTML razen prikaza dokumenta v brskalniku hkrati določimo tudi strukturo in semantični pomen delov dokumenta.

Vaje

Notepad++

Odpri html_vodic, ga popravi – del po </html> izreži in prilepi znotraj  prave značke. Dokument shrani kot osnova.html. Zapri.

naredi mapo Html

v mapo prenesi osnova.html

odpri osnova.html oz. kakor si poimenoval »plonklistek« za čisti html

osnovo preimenuj (Shrani kot) v index oz. če nimaš html končnice v index.html in jo shrani v mapo Html. Podobno naredi za ostale datoteke, ki jih boš naredil.

 • S pomočjo beležnice izdelajte nekaj HTML datotek. Iz glavne datoteke (index.html) naj vodijo povezave na podstrani.
 • Izdelajte svojo predstavitev (vaš profil) kjer naj bodo osnovne informacije o vas, vaša slika in vaši hobiji (s povezavo na posamezen hobi).
 • Za posamezen hobi izdelajte tudi HTML datoteko, kjer bo hobi opisan.
 • Pazite kam shranjujete (struktura map).
 • Končano mapo Html zazipajte in mi jo pošljite na mail do 30. 3. 2020.

 

 • Delo doma v marcu boste nato nagradili s projektno nalogo v aprilu.

Lahko pa s pomočjo preučujete novejše programske jezike.

Literatura

<a name=”Kazalo”></a>

<a href=”#Kazalo”>Na kazalo</a>

Navodila za izvajanje ure Izbirnega predmeta, Šport za sprostitev , za učenke in učence 9. razreda

Učna tema:  Splošna kondicijska priprava

Metodična enota:  Hoja in tek v naravi

Zaradi izredne situacije izjemoma aktivnosti v naravi izvajajte samostojno!

OGREVANJE: cca 5 min hitre hoja do primernega prostora za tek v naravi  , sledijo statične in dinamične raztezne vaje

SPECIALNO OGREVANJE:  Atletska abeceda

GLAVNI DEL:

Tek v naravi v primernem pogovornem tempu (srčni utrip naj ne preseže 120-130 udarcev na minuto), trajanje 15 min.  Po potrebi lahko tek zamenjate s hitro hojo.

Sledi 5 minut počasnejše hoje s sprostilnimi in dihalnimi vajami do umiritve pulza na cca 80 – 90 udarcev na minuto.

Po umiritvi je na vrsti drugi del teka, v enakem obsegu in tempu kot v prvem delu.

Pulz si merite na enak način kot smo to izvajali pri urah ŠVZ. V časovnem intervalu 20 s štejte udarce srca (najlažje začutimo na prsih, pri zapestju, na vratu) , dobljeno številko pomnožite s 3 in dobili boste število udarcev srca na minuto.

ZAKLJUČNI DEL:  Umirjanje in statične raztezne vaje (stretching ), hoja proti domu

(Skupno 1.228 obiskov, današnjih obiskov 1)