Šolski sklad

ŠOLSKI SKLAD

Prva (konstitutivna) seja upravnega odbora šolskega sklada je bila  17. novembra 2008. Na njej so mdr. sprejeli pravila o delovanju Šolskega sklada OŠ Šoštanj.

Pravila šolskega sklada

Šolski sklad Z roko v roki 2018_19

PODRAČUN ŠOLSKEGA SKLADA:
Številka transakcijskega računa: 0110 0600 8364 139  (od 1. 6. 2022)

Referenca: 00 291-550

Namen: Šolski sklad

DEJAVNOST SKLADA  je pridobivanje sredstev iz:

·      prispevkov staršev

·      prispevkov občanov

·      donacij

·      zapuščin

·      iz drugih virov, ki so lahko:

– prispevki drugih domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb,

– prihodki od zbiralnih akcij učencev,

– prihodki od prodaje izdelkov učencev,

– prihodki dela tržne dejavnosti šole, ki jih odobri župan.

NAMEN SKLADA:

·      pomoč socialno šibkim učencem,

·      raziskovalna dejavnost na šoli,

·      pomoč nadarjenim učencem po posameznih področjih,

·      financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, udeležba na tekmovanjih,lutkovne in gledališče predstave, okrogle mize, snemanje zgoščenk, izdaja knjig, nabava kostumov za folkloro, pevske zbore…),  da bi bil le-ta dostopen čim večjemu številu učencev.

·      nakup nadstandardne opreme (didaktična sredstva in pripomočki, različna igrala, avdio-video oprema),

·      zviševanje standarda pouka in podobno.

 

ZAGOTAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE S SREDSTVI 

(način pridobivanja sredstev)

Sklad za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega člena pridobiva sredstva tako, da obvešča javnost, predvsem starše učencev o:

·      potrebah po financiranju dejavnosti, ki niso redni program in jih ustanovitelj ne financira,

·      potrebah po nakupu posebne opreme, ki je potrebna pri izvajanju izobraževalnih programov,

·      potrebah po strokovnih ekskurzijah,

·      pomoči socialno šibkim učencem pri udeležbi na ekskurzijah, v šolah v naravi, taborih,

·      potrebah po zvišanju standarda pouka, za kar iz rednih virov ni zadosti sredstev.

Sklad lahko pridobiva sredstva s prostovoljnimi prispevki članov šolskega sklada. Člani šolskega sklada so lahko starši učencev, zaposleni in druge pravne osebe, ki sodelujejo s šolo.

Člani Upravnega odbora Šolskega sklada za obdobje od 2021/22 do 2025/26 so:Uršula Menih Dokl, David De Costa, Boris Plaznik, Gregor Petkovnik, Špela Sovič, Maja Ahtik Požegar, Klementina Rednak Mežnar

Člani Upravnega odbora Šolskega sklada za obdobje od 2016/17 do 2020/21 so bili: Mateja Čokelc, Petra Lipičnik, Urška Menih Dokl, Natalija Novak, Boris Plamberger, Albina Rak in Valentina Verhovnik.

(Skupno 943 obiskov, današnjih obiskov 1)