Prehrana učencev

PREHRANA UČENCEV

Prehrana učencev obsega zajtrk tistih, ki so v jutranjem varstvu, malico za vse učence, kosilo za tiste, ki se nanj naročijo in popoldansko malico za učence, ki so dlje časa v oddelkih podaljšanega bivanja.
Zajtrk 6.30-6.45, malico delimo v glavnem odmoru (ob 9.20 2.-9. r. oz. ob 8.30 1. r.), kosilo od 11.20 do 14.00, popoldansko malico ob 14.30 (brezplačna). Pripravljamo tudi dietno prehrano.
Stroške šolske prehrane je potrebno poravnati do roka na položnici, sicer se s prvim dnem naslednjega meseca ukine šolska prehrana (zajtrk, kosilo). Učenec pristopi k zajtrku in kosilu ob predložitvi čipa.

CENE OBROKOV (od 1. 4. 2024):

Zajtrk: 0,80 €
Dopoldanska malica 1.-9. r.: 1,10 €
Kosilo 1.-5. r.: 2,80 €
Kosilo 6.-9. r.: 3,10 €
Kosilo zunanji: 7,24 €
popoldanska malica: brezplačna
Op.: Cene zajtrka in kosila je potrdil Svet zavoda OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj na 8. redni seji 5. 3. 2024. Ceno malice določa minister s sklepom pred začetkom vsakega šolskega leta – MIZŠ.

 

NAČIN ODJAVE OBROKOV

V primeru odjave preko telefonskega odzivnika prosimo, da sledite navodilom avtomatske tajnice.
Na telefonski številki 03 89 866 00 so tri možnosti:

  • tajništvo: pritisnite št. 1,
  • odjava obrokov: pritisnite št. 2,
  • računovodstvo: pritisnite št. 3.

Prosimo, da odjavite obroke do 8. ure.

Odjavo obrokov za daljši čas uredite s pisnim zahtevkom.

Morebitne popravke položnic lahko urejate v računovodstvu šole vsak dan od 7.00 do 8.00 in od 12.00 do 14.30 ob predložitvi plačane položnice za pretekli mesec oz. potrdilu plačila iz arhiva plačil spletnih bank (npr. Klik NLB).

Primernost šolske prehrane kontrolira Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano – enota Celje.

POLOŽNICE

Z majem 2023 smo prešli na nov način vročanja položnic. Učenci bodo prejeli položnice za šolske storitve pri razredni uri na začetku meseca.

Obvestilo o izdajanju položnic in možnosti prejemanja položnic na elektronski naslov ali v spletno banko, 31. 5. 2023

Soglasje za direktno obremenitev (trajnik)

Od 1. 9. 2023 naprej:

Pisna izjava o prejemanju e-položnic (ujperacun@ujp.gov.si)

Pisna izjava o pošiljanju položnic v spletno banko  

 

Jedilniki

Vodja šolske prehrane je Lidija Pocajt, obračune obrokov vodi Karmen Klanfer.

(Skupno 5.959 obiskov, današnjih obiskov 1)