Stik z učitelji

STIKI MED ŠOLO IN STARŠI

Sodelovanje med starši in šolo je nujno potrebno za uspešno delo učencev in za odpravljanje ter preprečevanje marsikaterih težav. Zato vas vabimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker boste samo tako lahko spremljali otrokov napredek v šoli ter preprečili in rešili morebitne težave.

Učenec mora biti prisoten pri pouku in dejavnostih obveznega programa. V primeru njegove odsotnosti morajo starši najkasneje v petih dneh po izostanku razredniku sporočiti vzrok izostanka. Odsotnost učenca morajo opravičiti osebno ali v pisni obliki. Če razrednik v omenjenem roku ne prejme opravičila, se izostanki štejejo za neopravičene.

Kadar učenec izostane več kot 5 delovnih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško potrdilo o opravičenosti izostanka. Uradno zdravniško potrdilo izda zdravnik na predpisanem obrazcu, ki mora biti opremljen z žigom izvajalca zdravstvene dejavnosti in žigom ter podpisom zdravnika.

Če razrednik dvomi o verodostojnost opravičila, o tem obvesti starše.

Popoldanske govorilne ure so vsak prvi četrtek v mesecu od 17.00 do 18.00 na centralni in podružnični šoli, razen v februarju.

5. 10. 2017  7.12.2017 1. 2. 2017 razredni roditeljski sestanki od 1. do 9. r. 5. 4. 2018
9. 11. 2017
(2. 11. – počitnice)
4. 1. 2018 1. 3. 2018 3. 5. 2018

Na pogovor z učiteljem lahko pridete tudi v času dopoldanskih govorilnih ur. Govorilne ure vseh strokovnih delavcev so objavljene na spletni strani šole.

Informacij o učnem uspehu po telefonu ne dajemo.

(Skupno 4.756 obiskov, današnjih obiskov 1)