4. b

1. teden
2. teden
3. teden
4. teden
5. teden
6. teden
7. teden
8. teden
9. teden

10. teden: 25-29. 5. 2020: 4. b – 10. teden

 

9. teden: 18.05. – 22.05.2020: 4. b – 9. teden

LUM: Domišljijska žuželka

 

8. teden: Teden od 11. 5. do 15. 5.

MATEMATIKA

 • Pisno množenje z enomestnim številom z dvojnim prehodom

Na interaktivnem gradivu Radovednih 5 si oglej postopek pisnega množenja z dvojnim prehodom po korakih (modra ikona)

Reši naloge na strani 41 (1. naloga) ter besedilno nalogo  strani 42. Rešitve preveri s pomočjo rešitev. Računaj

pisno.

 • Utrjevanje pisnega množenja

Reši naloge v zbirki nalog za matematiko na strani 53. Rešitve preveri.

 

 • Utrjevanje pisnega množenja

Reši naloge v zbirki nalog za matematiko na strani 54. Pri 3. nalogi se spomni sestavljenih računov (množenje ima prednost pred seštevanjem in odštevanjem, oklepaj…). Rešitve preveri.

 

 • Ponavljanje

Ob nalogah na strani 56, v zbirki ponovi celotno snov.

 

SLOVENŠČINA

 

 • Kako se pogovarjamo po telefonu

SDZ stran 96 – 98, razmisli in ustno odgovori na vprašanja pri 1. in 2. nalogi na strani96. Reši 3. nalogo na strani 97, odgovore napiši v zvezek. V SDZ na strani 98 pri 4. nalogi zapiši pogovor.

 

 • Kako se pogovarjamo po telefonu

Na portalu radovednih 5 si oglej posnetek in reši naloge v SDZ na strani 99 in 100. Odgovore pri 9.  in 11. nalogi napiši v zvezek. Če imaš težave pri 11. nalogi mi napiši. Dopolni tudi rumeni okvirček na strani 101.

 

 • Dim Zupan: Tri zvezdice Drekca Pekca in Pukca Smukca, str. 68

Preberi odlomek v berilu. Izberi si nalogo (en, dva, tri odgovori ti ali nič lažjega) in jo reši.

 

DRUŽBA

 • Potrebujemo različne dejavnosti (učbenik stran 60)

Preberi snov, oglej si interaktivna gradiva Radovednih 5. Reši naloge v SDZ stran 72, 73 (3. nalogo). V zvezek napiši naslov Kaj so dejavnosti, reši nalogo na Radovednih 5(poveži dejavnost, pridelek, storitev, izdelek) ikona svinčnik. Nalogo pošlji.

 

NIT

 • Ločevanje snovi

Oglej si interaktivna gradiva Radovednih 5 (dva posnetka). V zvezek pisno dgovori na tri vprašanja v učbeniku stran 89.

 

GUM

 • Opera

Interaktivno gradivo Radovednih 5: Opera Čarobna piščal, preberi kratko vsebino, v zvezek prepiši Papagenovo predstavitveno pesem (interaktivno gradivo DZ stran 44) in jo ob posnetku zapoj.

LUM: “DEŽNIK”, KIPARSTVO, SLIKARSTVO IN RISANJE

 

7. teden: Teden od 4. 5. do 8. 5.

MATEMATIKA

 • Pisno množenje z enomestnim številom brez prehoda

Preden začneš ponovi poštevanko. Preberi strip v SDZ str. 37. Zelo natančno in večkrat si preberi razlago snovi v SDZ na strani 38, zelo pomembna so sporočila v oblačkih. Nato si na interaktivnem gradivu Radovednih 5 oglej postopek pisnega množenja po korakih (modra ikona-spirala).

Reši naloge na strani 39 (1. in 2. nalogo) ter na strani 40 (3. nalogo), rešitve preveri.

 • Račune prepiši v zvezek in jih reši. Ne pozabi: črte rišemo z ravnilom, rezultat dvakrat podčrtaj. Nalogo  pošlji.

 

2131 ∙ 3                4021 ∙ 2                   8425 ∙ 1                     414 ∙ 2                      321 ∙ 3

 

 • Pisno množenje s prehodom (enojni prehod)

Zelo natančno in večkrat si preberi razlago snovi v SDZ na strani 40. Nato si na interaktivnem gradivu Radovednih 5 večkrat oglej postopek pisnega množenja s prehodom po korakih ( modra ikona-spirala)

Reši 1. nalogo na strani 41. Rešitve preveri.

 

 • Račune prepiši v zvezek in jih reši. Nalogo pošlji.

 

4 3 5 1 ∙ 2                3 2 3 9 ∙ 3                       2 4 1 7 ∙ 4                                 1 0 7 6 ∙ 8

 

7 2 5 5 ∙ 1                 1 4 0 8 ∙ 5                        1 0 0 6 ∙ 9                               1 5 9 0 ∙ 6

 

 

SLOVENŠČINA

 

 • Utrjevanje in ponavljanje: govorni nastop (opis poklica)
 • Ocenjevanje

 

DRUŽBA

 • Ljudje smo največji preoblikovalci pokrajine (učbenik stran 57)

Preberi snov, oglej si interaktivna gradiva Radovednih 5. Reši naloge v SDZ stran 68, 69. Pomagaj si s sliko na Radovednih 5 (ikona svinčnik)

 

 

NIT

 • Zmesi lahko ločujemo

Oglej si interaktivna gradiva Radovednih 5 (posnetek). V zvezek napiši naslov, izpiši ključne besede in napiši, kaj pomenijo (npr. zmes je lahko mešanica plinov, tekočin ali trdnih snovi, če  med različnimi snovmi v zmesi poteče kemična reakcija nastane nova snov- marmelada….). Nalogo  pošlji.

 

GUM

 • Opera

Interaktivno gradivo Radovednih 5: SDZ str. 40-preberi besedilo. Nato poslušaj posnetek, v zvezek reši nalogo (ikona svinčnik). Poslušaj še posnetka pod rubriko operni pevci. Nalogo pošlji.

 
LUM: RISANJE, črtna risba po opazovanju, “METULJ”

 

Prvomajske počitnice

 

6. teden:

MATEMATIKA

 • Vzorci, SDZ stran 69,70

Na interaktivnem gradivu Radovednih 5 poišči povzetek o simetriji in vzorcih (moram vedeti, zelena tabla) in povzetka prepiši v zvezek.

 • Ponavljanje in utrjevanje (telesa in liki): zbirka nalog str. 57, 58
 • Ponavljanje in utrjevanje (skladnost): zbirka nalog str. 59
 • Ponavljanje in utrjevanje (simetrija): zbirka nalog str. 60

SLOVENŠČINA

 • Vandot: Kekec nad samotnim breznom (Odlomek besedila najdeš v berilu na Portalu radovednih 5). Najprej reši dejavnosti pred branjem in preberi besedilo o avtorju.
 • Preberi odlomek v berilu (stran 136,137) in reši naloge v rubriki dejavnosti po branju. Odgovore v celih povedih napiši v zvezek.
 • Preverjanje znanja (prošnja, zahvala, opravičilo)

DRUŽBA

 • Del pokrajine smo tudi mi (Učbenik str. 56): preberi besedilo, oglej si fotografijo.

V interaktivnem gradivu z multimedijsko vsebino poišči zgornji naslov, ga napiši v zvezek reši nalogo (ikona svinčnik).

 

GLASBENA UMETNOST

 • Na šolski spletni strani pod zavihkom pouk na daljavo poišči glasbeni izziv 3 .r – 9.r, preglej povezave

(reši križanko, zapleši..)

 

LUM: RISANJE, STRIP, “MOJE SANJE”

 

 

SREDA: TD PROMET – Navodila

Praktični del: Avtomobilček na balon

 

 

5. teden:

Torek, LUM: ARHITEKTURA , notranji in zunanji prostor, “PRAVLJIČNA HIŠKA”

SLOVENŠČINA (14. 4. – 17  .4.)

 • Kako izrekamo opravičilo? SDZ str. 88 -91

Natančno preberi besedila v oblačkih in kratko odgovori na vprašanja pri 1. nalogi.

 1. in 3. nalogo reši ustno. Pri 4. nalogi pod vsako fotografijo napiši, kaj izražajo osebe. Preberi besedilo v oblačkih in ustno odgovori. Dopolni rumeni okvirček.
 • Kako pišemo opravičilo in kaj vse napišemo v njem? SDZ stran 92,93
 1. nalogo reši ustno. Pri 2. nalogi odgovore napiši v zvezek. Pri 3. nalogi upoštevaj navodila junakov v oblačkih, na vprašanja kratko odgovori v DZ.
 • Kako pišemo opravičilo in kaj vse napišemo v njem? SDZ stran 94 – 95
 1. nalogo reši v zvezek (opravičilo mi pošlji). Na vprašanja pri 5. nalogi kratko odgovori v DZ.

Na strani 95 ponovi vse, kar si se o opravičilu naučil.

 Vse rešitve preveri na spletnem gradivu radovednih 5.

 

MATEMATIKA  (14. 4. – 17  .4.)

 • Skladnost likov, načrtovanje SDZ str. 60,61

Najprej ponovi načrtovanje vzporednic in pravokotnic, (pri teh vsebinah smo v zvezku  že načrtovali pravokotnik) nato načrtaj like pri posamezni nalogi (od 5. do 8.) z vzporednicami in pravokotnicami.

 • Simetrija SDZ str. 64,65

Oglej si razlago: kaj je simetrija in kaj simetrala. Ne pozabi na besedila v oblačkih. Reši 1. nalogo na strani 65. Rešitev preveri na spletnem gradivu radovednih 5.

 • Simetrija SDZ str. 66,67

Ponovi pojma simetrija in simetrala. Reši naloge od 2. do 7. Rešitev preveri na spletnem gradivu radovednih 5.

 

NIT (14. 4. – 17  .4.)

 • Lastnosti snovi se lahko spreminjajo U str. 86,87

Preberi snov, oglej si fotografije, če želiš, lahko narediš tudi poskus (spomni se poskusov iz 3. razreda).

 • Če bi rad opravil še kakšen poskus poglej v SDZ stran 67,69 (spletno gradivo radovednih 5), vendar  naj  ti pri poskusih pomaga odrasla oseba.

 

DRU  (14. 4. – 17  .4.)

 • Nadaljuj delo iz prejšnjega tedna

 

GUM  (14. 4. – 17  .4.)

 • Na spletnem gradivu Radovednih 5 poišči posnetke pesmi, ponovi pesmico Ti pomladno sončece.

Iz zbirke pomladnih pesmi si izberi še eno po svojem okusu, besedilo prepiši v zvezek, pesem ob posnetku tudi zapoj.
4. teden:

PETEK,  10. 4. 2020,  Tehnični dan: Šege in navade

 

SLOVENŠČINA:

 

MATEMATIKA:

 • Preverjanje znanja: deli celote, prostornina
 • Lastnosti geometrijskih likov, SDZ stran 55
 • Pravokotnik, kvadrat SDZ stran 56 do 59

Natančno preberi lastnosti pravokotnika in kvadrata, razmisli o Jakovem vprašanju v oblačku na strani 57, ( o tem smo se pogovarjali), reši naloge na strani 58.

 • Skladnost likov, SDZ stran 59 1. naloga, stran 60 2. ,3., 4. naloga

 

DRUŽBA:

 • Ponavljanje in utrjevanje

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA:

 • Stanja snovi, spletna stran radovednih 5, oglej si vse tri video vsebine (tekočine, plini, trdne snovi). Posnetke si večkrat oglej in bodi pozoren na ključne besede. V zvezek napiši miselni vzorec z naslovom stanja snovi, razdeli ga na tri dele ( trdne snovi, tekočine, plini), ob vsaki nato napiši ključne besede( npr. tekočine, nimajo oblike, viskoznost, se pretakajo, jih ne stiskamo….)
 • Snovi lahko shranjujemo, učbenik stran 84, 85. Pogledaš lahko tudi naloge v DZ (Radovednih 5) stran 66. Razmisli ob dejavnosti (stran 85).

LUM 4. teden: POSODICA ZA PIRHE

PETEK:   TD – Šege in navade velikonočnega časa
3. teden:
Ponedeljek, 30. 3. : Športni dan

SLOVENŠČINA od 31. 3. do 3. 4.

 • B. A. Novak : Dolgčas, berilo str. 6

Razmisli, kdaj ti je dolgčas, zakaj, kje, kako preženeš dolgčas. Pesem večkrat preberi, ponovi, kaj o zgradbi pesmic že veš (kitica, verz, tema…), ustno odgovori na vprašanja v berilu.

 • V zvezek napiši recept, kako pregnati dolgčas. Nalogo mi pošlji po  elektronski pošti.
 • B. Š. Žmavc: Krava v cirkusu, berilo str. 42

Pred branjem razmisli ob vprašanjih. Si že bil-a, kdaj v cirkusu? Kdaj? Kje? Kdo je nastopal? Katere živali? Kakšno je cirkuško življenje? Zgodbo večkrat preberi.

 • Ustno odgovori na vprašanja v berilu (en, dva tri…)

 

MATEMATIKA od 31. 3. do 3. 4.

 • Lastnosti geometrijskih teles

Preberi strip na str. 51 in odgovori na vprašanja. Na strani 52 zgoraj si oglej razlago.

 • Vrste geometrijskih teles, SDZ str.52

V zvezek naredi preglednico in jo reši.

Telo KOCKA KVADER PIRAMIDA VALJ KROGLA STOŽEC
Št. robov
Št. oglišč
Št. mejnih ploskev

 

 • Kocka in kvader, oglej si preglednico v SDZ str. 53 in ugotovi podobnosti in razlike med njima
 • Utrjevanje: reši naloge v SDZ str. 53 in 54

 

NIT od 31. 3. do 3. 4.

 • Nevarne snovi označujemo s posebnimi znaki

Snov v učbeniku na strani 82 in 83 natančno preberi in si pozorno oglej fotografije.  V zvezek odgovori na vprašanja. (rešitve preveri na Radovednih 5)

 • V zvezek reši nalogo(preglednico), v SDZ stran 65 (SDZ najdeš na portalu radovednih 5), po navodilu, ki je zapisano v oblačku. Pri nalogi prosi starše za pomoč. Rešene naloge mi pošlji na elektronski naslov. Če najdeš znak, za nevarne snovi, ki ga v učbeniku ni, ga preriši v zvezek in na spletu poišči, kaj pomeni.

 

DRUŽBA OD 31. 3. DO 3. 4.

 • Ponavljanje

Ob fotografijah na Radovednih 5, ponovi o oblikah površja. V zvezek prepiši miselni vzorec (zelena tabla), vanj napiši, kaj posamezne ključne besede pomenijo: gorovje, nižina, kotlina…… Miselni vzorec slikovno opremi (prilepi ali nariši).

LUM: FIGURA IZ PAPIRJA Z GLASBILOM

GUM 3. 4.

Na portalu radovednih 5 poišči pesem z naslovom Pomladno sončece, besedilo prepiši v zvezek. S pomočjo posnetka se pesem nauči tudi zapeti.

Pesem najdeš pod zavihkom dodatna gradiva, glasbena umetnost, besedila pesmi in pesmarica.

Želim ti uspešno delo.

 

2. teden:

SLOVENŠČINA: 23. 3 .- 27.3.

 • Kako izrekamo zahvalo? SDZ stran 82, 83
 • Kako pišemo zahvalo in kaj vse napišemo v njej? SDZ 84, 85
 • SDZ stran 86, 87: Odgovore pri 3. nalogi napiši v zvezek. V zvezek prepiši nalogo dopolni in pomni.
 • Še enkrat preglej vse naloge v SDZ na straneh od 82 do 87 in ponovi  znanje o zahvali
 • V berilu na strani 49 preberi besedilo: ALAN ALEXANDRE MILNE: HIŠA NA PUJEVEM OGLU in v zvezek odgovori na vprašanja (en, dva, tri odgovori…)

MATEMATIKA: 23. 3. – 27 3.

 • Reši na naloge v SDZ na strani 36 in ponovi pretvarjanje merskih enot za prostornino.
 • Zbirka nalog za ponavljanje in utrjevanje stran 51, 1. in 2. naloga
 • Zbirka nalog za ponavljanje in utrjevanje stran 52, 4. naloga
 • Zbirka nalog za ponavljanje in utrjevanje stran 51, 3. naloga in stran 52, 5 naloga
 • Ponovi še dele celote – zbirka nalog za ponavljanje in utrjevanje stran 50

**opomba: Če zbirke nalog nimaš doma, jo najdeš na spletni strani Radovednih 5 (dodatno gradivo). Rešuj v zvezek. Pri besedilnih nalogah v zvezek napiši račun in odgovor.

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA: 23 . 3. – 27. 3.

 • Preberi snov v učbeniku na strani 81 in reši dejavnost in ugotovitve zapiši v zvezek
 • V zvezek odgovori na vprašanja na strani 81 in reši 2. nalogo v SDZ na strani 64 (SDZ najdeš na spletni strani Radovednih 5)
 • S pomočjo petih P-jev ponovi snov v učbeniku od strani 60 do strani 81

DRUŽBA: 23. 3. – 27. 3.

Različne oblike površja

 • Kaj je relief? Preberi snov v učbeniku na strani 54. Reši nalogi v SDZ na strani 66, 67
 • Kaj je nadmorska višina ? Preberi snov v učbeniku na strani 55 in v zvezek prepiši »rumeni okvirček«.

GLASBENA UMETNOST: 23.3. – 27. 3.

 • S pomočjo nalog v SDZ na straneh 70 -74 (SDZ najdeš na spletni strani Radovednih 5), ponovi solmizacijske zloge.

LIKOVNA UMETNOST: 23.3. – 27. 3.

 • S poljubno tehniko (risanje, slikanje, lepljenka, oblikovanje iz papirja..), nariši, naslikaj, izdelaj šopek rož. Če želiš lahko likovni izdelek fotografiraš in mi ga pošlješ.

RAZREDNA URA:

 • Razmisli o dobrih delih (kako, kdaj, kje, komu…)

 

1. teden: Torek Sreda Četrtek Petek
SLOVENŠČINA, 16.3.

Učna enota: Kako izrekamo prošnjo?

 • Izrečena prošnja
 • Prosim
 • Vljudnost

SDZ: naloge stran 74 -77

 

MATEMATIKA, 16.3.

Učna enota: Prostornina

 • Preberi strip na strani 27
 • Preberi razlago snovi  v SDZ str.23
 • V zvezek prepiši pretvorbe (preglednica)

1 l = 10 dl           1 hl = 100 l           1 hl = 1000 dl

 • Reši naloge na strani 29, ter na strani 30, nalogo
 • Pravilnost rešenih nalog preveri s pomočjo rešitev , ki jih najdeš na spletni strani Radovednih 5

 

DRUŽBA, 16.3.

 • Oglej si posnetek Naravni pojavi (gradivo na Radovednih 5).
 • S pomočjo UL v zvezku ponovi naravne pojave v domači pokrajini
 • Reši naloge v SDZ stran 63 – 65
 • Preberi, kaj pomeni naravna dediščina in s pomočjo spleta razišči pojme: klif, barje, naravni most.
 • Pri 3. nalogi na strani 65, si pomagaj s spletom oz. povprašaj starše ali stare starše . Skoraj v vsaki krajevni skupnosti je del naravne dediščine v naši občini. Npr.: Arnejčev slap, Lipa pri Žlebniku, Mornova zijalka, Ocepkov dren, Rotovnikova jama ……
 • V zvezek prepiši besedilo v rubriki ponovi (zelena tabla) in ga dopolni.

 

Želim ti uspešno delo.

 

Torek, 17. 3

SLJ

Kako pišemo prošnjo in kaj vse napišemo v njej SDZ, str. 78 – 80

 • Pisno odgovori v zvezek na vprašanja pri 1. nalogi na strani 78
 • Reši naloge : 78 2. naloga, str.79, 3. 4. in 5. naloga ter na str.80, 6. in 7. naloga.

Pravilnost rešenih nalog preveri v rešitvah na spletni strani Radovednih 5.

MAT

Prostornino lahko izrazimo tudi z manjšimi količinami     SDZ str. 30 -31

 • Oglej si razlago in rešene primere (modro polje) na straneh 30 in 31
 • Reši 1. na straneh 30 in 31
 • V zvezek prepiši »rumene okvirčke« na straneh 30 in 31

NIT

Snovi lahko razvrščamo po njihovih lastnostih

 • Na spletni strani radovednih 5 si oglej posnetek,
 • Na podlagi posnetka izdelaj miselni vzorec, pomagaj si snovjo v učbeniku,
 • V zvezek reši nalogo na spletni strani (ikona svinčnik).

GUM

Ponovi besedila pesmi. Uredi  zvezek.

 

Sreda, 18. 3.

SLJ

 • Reši 8. nalogo na strani 81, piši v zvezek

MAT

 • Preglej, ponovi vse rumene okvirčke (stran 28 – 31)
 • Reši naloge na strani 32 – 33 do 7. naloge

NIT

 • Preglej miselni vzorec in ga po potrebi dopolni z naslednjimi ključnimi besedami:

Lastnosti snovi: steklo (prozorno, trdo, gladko),

Volna, guma (mehka, upogljiva)

Brusni papir (grob, upogljiv)

Jeklo (močno, trdo, trdno)

Najlon (vodoodporen – dežniki,)

Bombaž (porozen, vpojen – brisače)

Materiale lahko razvrščamo glede na njihove lastnosti)

 • Učbenik stran 79 – dejavnost: po navodilih v zvezek nariši preglednico: napiši čim več snovi in lastnosti
 • Razmisli v čem je razlika med besedama TRDO in TRDN

 

DDP

 

Četrtek, 19. 3.

SLJ

 • Razmisli in odgovori: SDZ stran 81
 • Ponovi: Kaj je prošnja?

Kdaj je prošnja neuradna?

Katere dele vsebuje prošnja?

MAT

 • Reši besedilne naloge v SDZ na strani 33, 7. nalogo ter naloge na strani 34

NIT

 • Preberi snov v učbeniku na strani 80 (Kaj je razenje in kdaj nastane raza),
 • V zvezek reši nalogo pod rubriko dejavnost (razvrsti snovi, glede na trdoto),
 • Če nisi prepričan o trdoti naredi poskus in med seboj razi dve snovi.

DRU

 • S pomočjo petih P- jev ponovi in utrjuj snov.

Petek, 20.3.

SLJ

 • Sovica Oka – dramatizacija

Ponovi besedilo po vlogah

MAT

 • Ponovi pretvarjanje prostorninskih enot
 • Reši naloge v SDZ na strani 35

LUM

 • Z likovnimi potrebščinami, ki imaš doma ustvarjaj po želji.

RU

 • Naredimo dobro delo doma (pomagaj staršem, bratom, sestram …)
(Skupno 2.927 obiskov, današnjih obiskov 1)