Družba

1. teden
2. teden
3. teden
4. teden
5. teden
6. teden
7. teden
8. teden
9. teden

10. tedenSREDNJI VEK

 

9. teden: Izdelava plakata ali powerpoint predstavitve

 

8. tedenSTARI VEK

 

7. tedenPRAZGODOVINA

PRAZGODOVINA NA OZEMLJU DANAŠNJE SLOVENIJE

 

Prvomajske počitnice

 

6. teden: 20. 4. – 24. 4. 2020

POGLEJ V MUZEJ!

5. teden:

5. teden: od 14. – 17. 4. 2020   –  DRUŽBA
Učna vsebina: KAJ SE JE DOGAJALO V PRETEKLOSTI   –    SDZ DRU, str. 86, 87

Cilj: da znaš našteti vrste zgodovinskih virov, da so zgodovinarji strokovnjaki, ki znanstveno proučujejo zgodovinske vire, arheologi se ukvarjajo z izkopaninami,

čeprav miti in legende govorijo o preteklih dogajanjih, je veliko izmišljenega.

Navodilo:

 • Preberi besedilo na zelenem polju. Večkrat. Podčrtaj bistvene podatke.
 • Reši naloge v SDZ str. 86, 87
 • S svojimi besedami obnovi novo snov.
 • V zvezek naredi zapis po svoji zamisli.

 

4. teden:  Datum: 6. 4. – 9. 4. 2020

DRUŽBA

 • KOLIKO ČASA JE MINILO?, ZGODOVINSKA OBDOBJA

 SDZ, str. 84, 85

Dobro si preberi besedilo na  svetlo zelenem polju na str. 84 in 85!

Reši 1. nalogo na str. 84 (v pomoč ti je lahko tudi ogled sličic v prilogi )

 

Če želiš, lahko rešiš še nalogo (Zgodovinska obdobja), ki jo najdeš v interaktivnem gradivu na www.radovednih-pet.si (klikni: prijava, 5. razred, družba, interaktivno gradivo)

 

 • PONOVI

SDZ, str.85

Ravnaj se po navodilih Filipa!

Odgovori na vprašanja na učnem listu in odgovore zapiši v zvezek. Piši v celih povedih. Naslov:    PRETEKLOST – ČAS, KI JE MINIL.

 

DODATNO DELO

 Razporeditev zgodovinskih obdobij in nekaterih dogodkov si lahko pogledaš na spletni strani spodaj in rešuješ kviz.  https://uciteljska.net/Zgodovina6/SpoznavajmoZgodovino/Kronologija/KVIZI/obdobja/KvizObdobja/obdobja.htm

 

3. teden:
DRUŽBA (za učence 5.a in 5.b razreda), 5. cd ŠD

 • UTRJEVANJE ZNANJA Z IGRO

Na spodnjem spletnem naslovu boš našel veliko vaj za utrjevanje snovi pri družbi: Naravne enote Slovenije, Obpanonske pokrajine, Alpski svet, Zemljevidi… Potrudi se in bodi odgovoren in skoncentriran pri reševanju.

https://interaktivne-vaje.si/geografija/druzba_5/druzba_5_1.html

DRUŽBA  (za vse učence)

Učna vsebina: PRETEKLOST

 • PRETEKLOST

SDZ, str. 80, 81

Oglej si fotografije in ustno odgovori na Jakova vprašanja.

SDZ, str. 82, 83

Preberi besedilo Čas, ki je minil. Ustno odgovori na spodnji vprašanji.

Kaj je preteklost? Katera veda se ukvarja s preučevanjem preteklosti človeštva?

 1. naloga

Preberi navodilo in reši nalogo.

Če ne znaš odgovoriti na katero izmed vprašanj oz. ne poznaš določene podrobnosti o dogodku, ki si ga izbral, o tem povprašaj starše.

 

2. teden:

Datum: 23. 3. – 27. 3. 2020

DRUŽBA 

Učna vsebina: OBSREDOZEMSKE, DINARSKOKRAŠKE IN OBPANONSKE POKRAJINE

Navodilo: V zvezek  prepiši miselni vzorec in ga dopolni.

 • Obsredozemske pokrajine – Ponovitev ob miselnem vzorcu – ( SDZ str. 79)

Op.: Učenci 5. c ste te vsebine že predelali, zato učno snov ponavljajte.

 

1. teden: Datum: 16. 3. – 20. 3. 2020

DRUŽBA 

Učna vsebina: OBSREDOZEMSKE POKRAJINE

Navodilo: Delaj po navodilih posameznih nalog.

 • Poselitev (SDZ str. 77)
 • Gospodarstvo v preteklosti (SDZ str. 77, 78)
 • Gospodarstvo in promet danes (SDZ str. 78, 79)

 

Op.: Učenci 5. c ste te vsebine že predelali, zato učno snov (Obsredozemske pokrajine) ponavljajte.

(Skupno 7.160 obiskov, današnjih obiskov 1)