Izobraževalne aktivnosti

Naša šola je vključena v projekt Šolske sheme že od vsega začetka njenega izvajanja. Stroške nabave sadja in zelenjave, ki jo v letošnjem šolskem letu razdeljujemo učencem ob ponedeljkih in sredah, dobimo povrnjene iz evropskih sredstev. Ena izmed nalog, ki jih v okviru razdeljevanja sadja in zelenjave moramo realizirati je izvajanje spremljevalnih izobraževalnih dejavnosti v vseh razredih naše šole.

Primeri izobraževalnih dejavnosti v šoli so:

  • izdelava plakatov, panojev, razstav risb ipd. na temo sadja in zelenjave,
  • ozaveščanje učencev o pomenu sadja in zelenjave,
  • vključevanje vsebin sadja in zelenjave v medpredmetno povezovanje (možno izvajanje pri vseh predmetih),
  • degustacija sadja in zelenjave ter ostalih kmetijskih proizvodov ob obiskih kmetij oz. pridelovalcev sadja in zelenjave,
  • vključevanje tem o pridelovanju in predelovanju hrane, prehranjevanju, zmanjševanju zavržkov hrane ter s tem povezanim ravnanjem z okoljem v dneve dejavnosti,
  • ogledi kmetij in sadnih nasadov,
  • pisanje sloganov, pesmic, spisov, stripov, pripovedk, pravljic,… na temo sadja in zelenjave,
  • vključevanje lokalnih pridelovalcev sadja in zelenjave, ki lahko s svojim praktičnim znanjem predstavijo pridelavo sadja in zelenjave,
  • razredni natečaj za učence na temo sadja in zelenjave (npr. najboljši plakat, slogan, izdelek,…)…

Vodja projekta: Anica Pudgar, predm. učit.

(Skupno 395 obiskov, današnjih obiskov 1)