Govorilne ure

GOVORILNE URE 2023/24

Tloris šole 2023/24

Za doseganje dobrih in učinkovitih učno-vzgojnih rezultatov je potrebno DOBRO SODELOVANJE med učitelji, šolsko svetovalno službo, ravnateljico in starši. Oblike sodelovanja bodo naslednje: roditeljski sestanki, govorilne ure, pisne informacije in srečanja ob prireditvah.

e-naslovi: ime.priimek@os-sostanj.si  oz. ime.priimek-priimek@os-sostanj.si (*izjeme, v mailih ni šumnikov)

RAZREDRAZREDNIŠTVODANČASPROSTOR
1. a
A 106
Nina Lambizer, prof.SRE7.45-8.30A 102 (kab. 1. r. in OPB)
vzgoj. 1. aSaša Kokol, dipl. vzg.
vodja JV, OPB
   
1. b
A 104
Hermina Ferme, prof.ČET7.45-8.30A 102 (kab. 1. r. in OPB)
vzgoj. 1. bLilijana Neuvirt, vzg.
JV, OPB
ČET7.45-8.30kab. 1. r. in OPB
1. c
A 101
Brigita Robida, prof.ČET11.20-12.05 kab. 1. r. in OPB
vzgoj. 1. cMaja Tajnik, dipl. vzg.
JV, OPB
ČET11.20-12.05kab. 1. r. in OPB
1. d
A 105
Mateja Čokelc, prof. PET7.45-8.30 kab. 1. r. in OPB
vzgoj. 1. dSaša Kokol, dipl. vzg.
vodja JV, OPB
PET7.45-8.30kab. 1. r. in OPB
1. t
POŠ Topolšica
Helena Urh, prof.TOR11.20-12.05Zbornica POŠ Top.
vzgoj. 1. tTinka Žohar, dipl. vzg.TOR11.20-12.05Zbornica POŠ Top.
2. a
A 103 
Alenka Grabner, prof.ČET8.35-9.202. a
2. b ex JedilnicaTasja Srotič, učit. razred. poukaPON11.20-12.05A 202 (kab. 2. r. in 3. r.)
2. c
A 203
Maja Sevčnikar, dipl. vzg.*SRE9.40-10.25A 202 (kab. 2. r. in 3. r.)
2. d
B 101
Ana Dvornik, mag. prof.TOR10.30-11.152. d
2. t in 4. t
POŠ Topolšica
Mojca Šabec, prof.PET7.45-8.30POŠ Top24
3. a
A 201
Tanja Ferk, prof.TOR10.30-11.15A 202 (kab. 2. r. in 3. r.)
3. b
A 204
Sara Lah, prof. (od 13. 5. dalje)
Anita Plamberger, prof. 
TOR7.45-8.30A 202 (kab. 2. r. in 3. r.)
3. c
A 205
Polona Libnik, prof.TOR8.35-9.20A 202 (kab. 2. r. in 3. r.)
3. d
A 206
mag. Mateja ModrejPET8.35-9.20A 202 (kab. 2. r. in 3. r.)
3. t
POŠ Topolšica
Breda Korošec, prof.ČET9.40-10.25Zbornica POŠ Top.
4. a
A 214
Lilijana Ograjenšek, prof.SRE10.30-11.15A 216 (kab. 4. in 5. r.)
4. b
A 215
Marija Jakopič, prof.TOR9.40-10.254. b
4. c
A 213
Tanja Kompan, prof.SRE9.40-10.254. c
5. a
A 210
Darja Rotovnik, prof. ČET7.45-8.305. a
5. b
A 212
Miša Ovčjak, prof.SRE8.35-9.205. b
5. c
A 211
Eva Lampret, mag. prof.ČET7.45-8.30 5. c
5. d
A 208
 Jožica Dobnik, prof. SRE7.45-8.305. d
6. a
A 301
SLJ 2
Anka Balant, prof.
TJA
PON8.35-9.20A 317 (kab. TJ)
6. b
A 303
SLJ 1
Barbara Zupan, prof.
MAT
PON10.30-11.15A 209 (kab. MAT)
6. c
A 304
SLJ 3
Marko Novak, prof.
ŠPO, NŠP
PON8.35-9.20kabinet ŠPO
6. d
A 305 KEM
Tejo Torej, prof.
ŠPO, IŠP, IŠP, ŠZZ
ČET8.35-9.20kabinet ŠPO
7. a
A 308 FIZ
Boris Plamberger, prof.
ŠPO, NŠP, IŠP, ŠŠP
PON11.20-12.05kabinet ŠPO
7. b
A 319
Splošna 2
Magdalena Štelcer, prof.
MAT, ŠHO (feb.-jun.)
SRE9.40-10.25
A 209 (kab. MAT)
7. c
A 318
TJA 1
Vesna Videmšek, mag. prof.
GEO
PET8.35-9.20A 115 (kab. ZGO/GEO)
7. d
A 315
TJA 2
mag. Barbara Turinek
DKE 7, knjižnica
SRE9.40-10.25A 309 (knjižnica)
8. a
A 112 LUM
Mija Žagar, prof.
LUM, LS1,2
TOR9.40-10.25A 110 (kab. LUM, TIT in GUM) – dvojna vrata!
8. b
A 207 
MAT 1
Sabina Žnidar, prof.
ZGO
SRE11.20-12.05A 115 (kab. ZGO/GEO)
8. c
Splošna 1
Sonja Bric, prof.
SLJ, DKE 8
ČET7.45-8.30A 302 (kab. SLJ)
8. d
(ex Zborn.)
MAT 2
Albina Rak, prof.
MAT, FIZ, ZVE
SRE11.20-12.05A 209 (kab. MAT)
9. a
A 108 TIT
Špela Plavše, prof.
NAR, BIO, KEM
ČET8.35-9.20A 307
(kab. FIZ)
9. b
A 113 GEO
Matejka Jeraj Meh, prof.
GEO
PET10.30-11.15A 115 (kab. ZGO-GEO)
9. c
A 114 GUM
Ana Velički, prof.
TJA
TOR11.20-12.05A 317 (kab. TJ) 
9. d
A 107 ZGO
Anica Pudgar, učit. predm. pouka
BIO, NAR, SPH, NPH 
SRE8.35-9.20A 306 (kab. KEM)
UČITELJ,-ICADANČASPROSTOR
sorazred.
9. d
Kristina Bele Pajk,* prof.
SLJ
SRE10.30-11.15A 302 (kab. SLJ)
sorazred.
7. b
Metka Berk, prof.
GUM
PON12.10-12.55A 110 (kab. LUM, TIT in GUM)
 Mojca Bevcar, prof.
OPB Top
SRE10.30-11.15POŠ Top. Splošna
sorazred.
2. abcd
Mojca Čas, prof.
ZGO 6
SRE7.45-8.30pisarna pedagoginje
 Katja Drev, mag. prof. soc. ped.
OPB Top
SRE9.40-10.25Zbornica POŠ Top.
 Mateja Drev Sem, prof.
NI, N2N
ČET10.30-11.15A 317 (kab. TJ)
sorazred.
5. d
Vesna Ernecl, prof.
TJA, N1A
ČET8.35-9.20A 317 (kab. TJ)
 sorazred.
7. d
Dolores Gjergjek, prof.
SLJ, OPB
PON9.40-10.25A 302 (kab. SLJ)
sorazred.
8. a
Ana Brigita Grobelnik, učit. predm. pouka*
SLJ, knjižnica
PON9.40-10.25A 309 (knjižnica)
sorazred.
6. ab
Tomaž Herman, prof.
ŠPO, NŠP, ŠZZ TK
SRE10.30-11.15kabinet ŠPO
sorazred.
5. a
Alenka Juršnik, prof.
TJA
PET8.35-9.20A 317 (kab. TJ)
 Zdenka Klanfer, prof.
TJA
PON10.30-11.15pisarna B 204/Klanfer
Nadja Kotnik, prof.
TJA, N1A
SRE8.35-9.20A 317 (kab. TJ)
sorazred.
5. bc
Nataša Nedeljković, prof.
ŠPO, NŠP, IŠP
PET9.40-10.25kabinet ŠPO
 Natalija Novak, dipl. vzg.
OPB
PON11.20-12.05A 102 (kab. 1. r. in OPB)
sorazred.
9. a
Jerneja Pirnat, prof.
OPB, dodatne ure slov. –  tujci
 PET9.40-10.25A 102 (kab. 1. r. in OPB)
 Lidija Pocajt, prof.
GOS, SPH, vodja prehrane
SRE9.40-10.25A 307
(kab. FIZ)
sorazred.
8. c
Marija Podvratnik, prof.
MAT, FIZ, TIT6, ELE
SRE10.30-11.15A 209 (kab. MAT)
Ninoslava Rastović Beznik, prof.
OPB
PET10.30-11.15A 102 (kab. 1. r. in OPB)
 Klementina Rednak Mežnar, prof.
MAT
ČET8.35-9.20pisarna B 201/pomočnica ravnateljice
sorazred.
9. c
Irena Rotovnik Aplinc, univ. dipl. org.
MAT
ČET11.20-12.05 A 209 (kab. MAT)
sorazred.
9. b
Marica Rožič, učit. predm. pouka
KEM, BIO, POK
ČET10.30-11.15A 306 (kab. KEM)
 Alexander Span, prof.
TJA
PON10.30-11.15A 317 (kab. TJ)
sorazred.
6. cd
mag. Maja Strmecki Rožič
LUM, LS3, OPB
SRE11.20-12.05A 110 (kab. LUM, TIT in GUM) – dvojna vrata!
sorazred.
7. a
Vlasta Šuber, prof.
SLJ
SRE9.40-10.25Mala SLJ
sorazred.
8. d
Danica Verdev, učit. predm. pouka
TIT, ELE
PON9.40-10.25TIT/
A 108
sorazred.
7. c
Barbara Vinkler, prof.
SLJ, GKL
ČET10.30-11.15A 302 (kab. SLJ)
sorazred.
8. b
Bogomira Vrčkovnik Šopar, prof.*
UBE, MME, ROM
TOR12.10-12.55A 312 (kab. MME)
sorazred.
2. abcd
Mojca Čas, prof.vsak dan:7.00–14.00pisarna pedagoginje
sorazred.
3. abcd
Jelka Peterlin, prof.vsak dan:7.00–14.00pisarna pedagoginje
sorazred.
4. abc
Maja A. Požegar, univ. dipl. psih.*vsak dan:7.00–14.00pisarna psihologinje
     
 Polona Ramšak, prof.///
Anita Plamberger, prof. ///
 Barbara Povše, prof.///
 Ajda Hudej, prof. (do feb.)///
 Andreja Šumer, prof. (feb.-apr.)///
 Jasmina Kamberović, prof. (do nov. 2023)///
 Bojana Turnšek Prah, učit. rp do jan. 2024///
 Nada Planinšec, gimn. mat.,
laborantka
// A 307 (kab. FIZ)
 Mateja Acman, spremljevalka///
 Blaženka Knežević, spremljevalka . t///
 Nina Lukner, spremljevalka///
 Nataša Turinek, spremljevalka///
 Smiljana Vrčkovnik, spremljevalka . t///
 Anja Švener, spremljevalka///
Mobilne učiteljice dodatne strokovne pomoči:
Mojca Dvornik, socialni pedagog
Veronika Marovt, specialni pedagog
Marjetica Sonjak, specialni pedagog
Melanie Ojsteršek, tiflopedagog
Vesna Pikl, specialni pedagog
Špela Kaiser, specialni pedagog
Loreta Palčnik, surdopedagog

RODITELJSKI SESTANKI 2023/24

1. SKUPNI RS

Datum/Ura16.3017.00, športna dvorana
sre., 6. 9. 2023 3. triada
čet., 7. 9. 2023 1. triada
pon., 11. 9. 2023 2. triada
tor., 12. 9. 2023POŠ Topolšica 

POPOLDANSKE GOVORILNE URE 2023/24

Popoldanske govorilne ure so ob četrtkih od 15.00 do 17.00 na centralni in podružnični šoli po naslednjem razporedu:

9. 11. 2023
4. 1. 2024
31. 1. 2024 razredni roditeljski sestanki od 1. do 5. r. in GU1. 2. 2024 razredni roditeljski sestanki od 6. do 9. r. in GU18. 4. 2024

Informacij o učnem uspehu po telefonu ne dajemo.

(Skupno 13.632 obiskov, današnjih obiskov 1)