Šolska svetovalna služba

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Vstop v šolo je ena od pomembnih prelomnic v otrokovem življenju. Čeprav je šola  prvenstveno namenjena pridobivanju znanja, pa za otroka obenem predstavlja prostor, kjer se uči živeti z drugimi tudi drugače kot v domačem okolju. Med šolanjem otrok postopno prehaja iz obdobja igre v življenje z obveznostmi, potrebe po prilagajanju in osamosvajanju pa z njimi rastejo vse do trenutka, ko je pred njimi odločitev – kam po osnovni šoli. Šolska svetovalna služba je na tej poti spremljevalec, ki poskuša pristopiti, ko zmanjka moči, ali usmeriti pogled v pravo smer, ko se zazdi, da se vse rešitve izmikajo. Prizadeva si, da skupaj z ostalimi delavci omogoči vsem otrokom optimalen razvoj in oblikovanje psihično in socialno zdrave osebnosti.

Delo šolskega svetovalnega delavca obsega: delo z učenci, delo z učitelji, delo s starši, delo z vodstvom ter delo z zunanjimi ustanovami.

Svetovalno delo z učenci:

 • pomoč učencem s težavami – z odnosi, odraščanjem, socialnimi veščinami, komunikacijo, učenjem, prilagajanjem,
 • poklicna orientacija – neposredna priprava na poklicno odločitev in individualno svetovanje za poklic, priprava na informativni dan, izvedba vpisa v srednje šole, informacija o štipendijah, delo z učenci, ki zaključujejo šolsko obveznost,
 • delo s šolskimi novinci,
 • koordinacija dela z otroki s posebnimi potrebami.

Sodelovanje s starši:

 • individualno svetovalno in posvetovalno delo s starši v zvezi z učnimi, vedenjskimi, vzgojnimi in osebnostnimi težavami otrok,
 • pomoč pri vzpostavljanju konstruktivnih odnosov v trikotniku šola-učenec-starši,
 • svetovanje pri iskanju pomoči zunanjih institucij,
 • pomoč v socialno-ekonomskih stiskah.

Sodelovanje z učitelji in vodstvom šole

 • timsko delo na raznih področjih življenja in dela šole in ŠSD,
 • vodi, koordinira ali sodeluje v projektih in programih, s katerimi želimo izboljšati kvaliteto dela in življenja v šoli,
 • sodelovanje na pedagoških konferencah.

Svetovalni delavki sva na voljo staršem in učencem vsak delovni dan med 7.00 in 14.30 uro in v času skupnih govorilnih ur. Lažje je, če se na razgovor naročite po telefonu ali elektronski pošti.

V šolsko svetovalno službo sporočite vsako spremembo osebnih podatkov (naslov, telefon, priimek …) najkasneje v štirinajstih dneh po spremembi. Prav tako sporočite morebitni prepis otroka na drugo šolo vsaj teden dni pred odhodom  oziroma najkasneje do 1. julija.

Jelka Peterlin, prof., pedagoginja

898 66 10 oz. jelka.peterlin@os-sostanj.si in

Maja A. Požegar, univ. dipl. psih., psihologinja

898 66 12 oz. maja.a.pozegar@os-sostanj.si

(Skupno 1.531 obiskov, današnjih obiskov 1)