Vpis v 1. razred

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

2023/2024

V mesecu februarju 2023 bomo  vpisovali otroke, rojene od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, za naslednje šolsko leto. Starši boste obveščeni z vabilom po pošti.

Predviden termin vpisa: 13.-17. 2. 2023

 

2022/2023

Uvodni roditeljski sestanek za starše bodočih prvošolcev 2022/2023

Ponedeljek, 13. 6. 2022, 17.00, avla šole.
Bodoči prvošolci POŠ Topolšica: ponedeljek, 13. 6. 2022, 17.00, POŠ Topolšica.

V mesecu februarju 2022 bomo tako vpisovali otroke, rojene od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, za naslednje šolsko leto. Starši boste obveščeni z vabilom po pošti.

Poslana dokumentacija
Vabilo

Informacije

Vprašalnik

Prijavnica

Ugotavljanje pripravljenosti

Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Odložitev šolanja

Učencu se med šolskim letom v prvem razredu lahko na predlog šolske svetovalne službe, šolske zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov odloži šolanje za eno leto.

Šolski okoliš

Starši vpišejo otroka v javno ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva.

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), otrok pa sodi v naš šolski okoliš:

  • obvezno vpišete otroka pri nas,
  • na izbrano šolo (v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje.

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

OBRAZCI:

OBVESTILO O PREPISU IZ OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA ŠOŠTANJ NA DRUGO OSNOVNO ŠOLO, za šolsko leto 2022/2023:

ObvestiloPrepisuIzOSKDKNaDrugoSolo

ObvestiloPrepisuIzOSKDKNaDrugoSolo

VLOGA ZA ODLOG VŠOLANJA NA OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA ŠOŠTANJ, za šolsko leto 2022/2023:

VlogaOdlogVsolanja

VlogaOdlogVsolanja

VLOGA ZA VŠOLANJE NA OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA ŠOŠTANJ IZ DRUGEGA OKOLIŠA, za šolsko leto 2022/2023:

VlogaVsolanjeIzDrugegaOkolisa

VlogaVsolanjeIzDrugegaOkolisa

(Skupno 396 obiskov, današnjih obiskov 1)