Likovna umetnost

1. teden
2. teden
3. teden
4. teden
5. teden
7. teden
8. teden
9. teden

10. teden: 7. ac – RISANJE

LIKOVNA UMETNOST – 7. razred (7. b)

Smo v zadnjem tednu meseca maja in desetem tednu pouka na daljavo (25. – 29. maj 2020). V tem tednu nadaljujemo delo oz. izdelek po navodilih prejšnjega tedna.

Arhitektura

Arhitekturni prostor in elementi

Kaj je prostor in kaj ga sestavlja?

Osnovni arhitekturni elementi.

Likovna naloga (ponovimo)

 1. S pomočjo primerov v učbeniku ponovimo znanje o prostoru in osnovnih arhitekturnih elementih (učbenik Likovno izražanje 7, str. 80 – 93).
 2. Iz papirnih gradiv, ki jih imate doma (različni papirji, embalažne škatle, karton) oblikujte zanimivo, nevsakdanjo podobo stavbe (zunanja podoba stavbe). Stene stavbe so lahko ravne, nagnjene, zaobljene … Imajo odprtine (vrata, okna). Z različnimi stebri, oboki, stopnicami, balkoni, lahko naredite zunanjo podobo stavbe še bolj razgibano.
 3. Svoje ideje izrazite z izrezovanjem, zgibanjem, sestavljanjem, prepogibanjem, upogibanjem, prepletanjem, lepljenjem papirnih gradiv.
 4. Nalogo oz. izdelek končajte do 29. maja 2020.

Veliko izvirnih in ustvarjalnih zamisli želim.

9. teden: 7. a in 7. c bere navodila za 8. teden

LIKOVNA UMETNOST – 7. razred (7. b)

Čas hitro mineva in že smo v devetem tednu pouka na daljavo (18. – 22. maj 2020).

Arhitektura

Arhitekturni prostor in elementi

Kaj je prostor in kaj ga sestavlja – primeri v učbeniku Likovno izražanje 7, str. 80 – 83.

Osnovni arhitekturni elementi – primeri v učbeniku Likovno izražanje 7, str. 84 – 93.

Za lažje razumevanje likovne naloge si pomagaj s slikovnim gradivom v učbeniku.

Likovna naloga

 1. Iz papirnih gradiv, ki jih imate doma (različni papirji, embalažne škatle, karton) oblikujte zanimivo, nevsakdanjo podobo stavbe. Stene stavbe so lahko ravne, nagnjene, zaobljene … Imajo odprtine (vrata, okna). Z različnimi stebri, oboki, stopnicami, balkoni, lahko naredite zunanjo podobo stavbe še bolj razgibano.
 2. Svoje ideje izrazite z izrezovanjem, zgibanjem, sestavljanjem, prepogibanjem, upogibanjem, prepletanjem, lepljenjem papirnih gradiv.
 3. Izdelek dokončajte do 29. maja 2020.

Vrednotenje in ocenjevanje likovnih izdelkov

V tednu od 18. do 22. maja 2020 bo učencem, ki še nimajo vpisane ocene za izdelek, ki je bil narejen do 13. marca 2020, vpisana ocena (torej tistim učencem, ki so izostali od pouka v času vrednotenja in ocenjevanja likovnih izdelkov).

V mesecu juniju (do 15. junija 2020) boste vsi učenci pridobili oceno za ustvarjanje oz. pouk na daljavo. Ocenjeni bodo likovni izdelki.

Kaj mora biti narejeno do 1. junija 2020?

 • Plakat oz. osnutek plakata, ki vabi na predstavitev tvoje pesmi (1. teden pouka na daljavo).
 • Modna skica za oblačilo; upoštevanje znanja o barvni harmoniji (3. teden pouka na daljavo).
 • Slika ulice z različnimi hišami; upoštevanje kakovostnega (kvalitativnega) barvnega kontrasta (7. in 8. teden).
 • Stavba zanimivih arhitekturnih oblik in elementov (9. in 10 teden pouka na daljavo).

Svoje izdelke fotografirajte in fotografije pošljite v priponki preko eAsistenta ali na e-naslov: mija.zagar@guest.arnes.si

Tisti, ki ste svoje izdelke pošiljali sproti in so bile likovne naloge uspešno opravljene, pošljete samo še tista dela, ki niso bila ovrednotena.

Prijetno ustvarjanje želim.

 

8. teden: 7. a in 7. c: naredi nalogo 7. b za 7. teden, naslednji teden pa nalogo 7. b 8. tedna, 10. teden pošlje navodila mag. Maja Strmecki Rožič. Naredite, a počakate s pošiljanjem fotografij izdelkov 8. in 9. tedna do 27. 5. 2020, ker dobite nov mail. Če fotografij izdelkov do 8. tedna še niste poslali in bi jih morali, to storite obvezno do konca tega tedna na mail ninaplostajner@gmail.com

LIKOVNA UMETNOST – 7. razred (7. b)

Pred nami je nov delovni teden, osmi teden pouka na daljavo (11. – 15. maj 2020). Upam, da nam gre dobro in da vam ustvarjanje po zapisanih navodilih ne povzroča prevelikih težav.

Kakovostni (kvalitativni) barvni kontrast

Ponovimo

Razlaga pojmov:

 • kontrast – različnost, nasprotje
 • harmonija – skladje, ubranost

Z obema pojmoma ste se seznanili, ko smo govorili o barvah.

V kombinaciji toplih in hladnih barv nastane toplo-hladni kontrast.

Kadar svetle in temne barve postavimo drugo ob drugo, nastane med njimi svetlo-temni kontrast.

Barve, ki si v barvnem krogu ležijo nasproti so komplementarne in če jih položimo drugo ob drugo se med njimi pojavi komplementarni kontrast.

O kakovostnem (kvalitativnem) kontrastu pa govorimo takrat, kadar čiste, močne barve nastopajo v kombinaciji z motnimi, nečistimi barvami, nastalimi z dodajanjem črne, bele, sive ali z mešanjem čistih barv.

Za lažje razumevanje si pomagamo z učbenikom Likovno izražanje 7, str. 18 (barvni krog), str. 24 – 32 (slikovno gradivo, primeri in opis kakovostnega barvnega kontrasta).

Likovna naloga

 1. Predstavljaj si dolgo ulico na kateri so hiše postavljene druga ob drugo. Hiše so različno visoke, imajo različno obliko streh, različne oblike oken, različna vhodna vrata. Vsaka hiša je drugačne barve in ima svojo hišno številko.
 2. Pri upodobitvi motiva upoštevaj kakovostni (kvalitativni) kontrast. Uporabi barve, ki jih imaš doma (svinčnik barvice, voščenke, tempera barve).

Naj bo vaše ustvarjanje barvito.

 

7. teden:

7. a in 7. c: ARHITEKTURA: RAZISKUJ ČAROBNOST SENC

LIKOVNA UMETNOST – 7. razred (7. b)

Prvomajske počitnice so za nami in verjamem, da ste si nabrali dovolj ustvarjalne energije za naslednje ure našega predmeta. Smo v prvem tednu meseca maja in v sedmem tednu pouka na daljavo (4. – 8. maj 2020).

Barvna nasprotja (kontrasti)

Kakovostni (kvalitativni) barvni kontrast

Barvni kontrasti, ki jih že poznamo:

 • toplo-hladni kontrast,
 • svetlo-temni kontrast,
 • komplementarni kontrast.

Na kakšen način spremenimo barvi njeno kakovost oz. kvaliteto?

Kvaliteta (lat. qulitas – kakovost) barve je enaka njeni čistosti ali nasičenosti.

Vsaka primarna, sekundarna in terciarna barva, ki ne vsebuje dodatkov bele, črne, sive ali komplementarne, je jasna, sijoča, nasičena oz. čista barva. Čiste, nemešane barve, žarijo v polni moči in pravimo, da so nasičene. Kadar pa barve mešamo med seboj, jim spreminjamo njihovo moč, spreminjamo barvno nasičenost, barvno vrednost. Z mešanjem barv se spreminja čistost, nasičenost, moč ali kakovost barve.

Pod pojmom kakovost oz. kvaliteta barve razumemo stopnjo čistosti (nasičenost) določene barve.

Moč barve lahko oslabimo z dodajanjem bele – primeri v učbeniku na str. 24.

Moč barve lahko slabimo z dodajanjem vode (barva postaja redkejša in zaradi tega svetlejša) – primeri v učbeniku na str. 24.

Moč barve se spreminja z dodajanjem črne – primeri v učbeniku str. 26.

Nasičenost barve se spreminja s hkratnim dodajanjem bele in črne. Barve postanejo zelo motne – primeri v učbeniku str. 26.

Kakovost barv se zmanjša tudi kadar čiste barve mešamo med seboj – primeri v učbeniku str. 27.

Kadar čiste, močne, nasičene barve nastopajo v kombinaciji z motnimi, nečistimi barvami, govorimo o kakovostnem ali kvalitativnem nasprotju (kontrastu).

Likovna naloga

 1. Preberi besedilo in poišči primere v učbeniku Likovno izražanje 7 (str. 24 – 28).
 2. V učbeniku Likovno izražanje 7 na strani 23 s pomočjo miselnega vzorca ponovi znanje o barvnih kontrastih. Pomagaj si tudi z barvnim krogom na strani 18.
 3. V učbeniku Likovno izražanje 7 na straneh od 29 do 32 poglej primere, ki kažejo, kje v naravi lahko opazimo kakovostno barvno nasprotje in kako posebnosti kakovostnega barvnega nasprotja uporabljajo slikarji.

Kreativno razmišljanje ob prelistavanju učbenika želim.

 

Prvomajske počitnice

 

6. teden: Tehniški dan – Promet

/
5. teden:

7. a in 7. c: ARHITEKTURA , notranji in zunanji prostor, “DOMIŠLJIJSKA HIŠKA”

LIKOVNA UMETNOST – 7. razred (7. b)

Pozdravljeni!

Čas hitro mineva in že smo v petem tednu našega dela na daljavo (14. – 17. april 2020).

V tem tednu bomo pogledali, kaj smo do sedaj naredili.

Dve likovni nalogi sta se navezovali na praznik (2. naloga: voščilnica ob materinskem dnevu, primeri industrijske grafike; 4. naloga: velikonočne pisanice, slovenska ljudska umetnost). Verjamem, da ste bili uspešni in ste se ob delu tudi zabavali ter pripravili prijetno praznično vzdušje.

Dve likovni nalogi pa sta se navezovali na področje grafike in slikanja. Pri prvi nalogi ste oblikovali plakat oz. osnutek plakata, ki vabi na predstavitev vaše pesmi. Poleg tega je ta naloga zahtevala razlago sedmih besed oz. izrazov, ki jih pri predmetu likovna umetnost bolj ali manj pogosto uporabljamo. Pri tretji likovni nalogi ste spoznali harmonične barve. Izdelali ste modno skico, kjer ste uporabili pridobljeno znanje o barvni ubranosti (harmoniji).

Vaša naloga tega tedna je, da pregledate in razmislite kako ustvarjalni ste bili. V kolikor je treba katerega od izdelkov dopolniti, dokončati, popraviti, izboljšati, je sedaj čas, da to naredite.

Vaše likovno izražanje naj bo ustvarjalno, domiselno, uresničujte svoje lastne zamisli.

Nekateri fotografirate svoje izdelke in mi jih pošiljate v pogled. Če želite, lahko to storite preko eAsistenta, ni pa nujno. Izdelke vložite v svojo šolsko mapo in počakajte na nadaljnja navodila.

Vse dobro želim in lep pozdrav.

 

4. teden: 7. a in 7. c: SLIKARSTVO, KAKOVOSTNI ALI KVALITATIVNI BARVNI KONTRAST

LIKOVNA UMETNOST – 7. razred (7. b)

Pozdravljeni!

Verjamem, da ste bili uspešni in kreativni pri načrtovanju modne skice. Za teden dni bomo ta izdelek odložili in z njim nadaljevali v tednu od 13. do 17. aprila (po velikonočnih praznikih).

V času delovnih dni, od 6. do 10. aprila, načrtujemo pripravo prazničnega okrasa, ki bo naredil prijetno domače vzdušje.

Slovenska ljudska umetnost. Velikonočne pisanice.

Barvna ubranost (harmonija)

Vsi radi praznujemo in se veselimo praznikov. Takšnih in drugačnih: osebnih, državnih, krajevnih, občinskih, zgodovinskih, etnoloških, verskih, simboličnih, tradicionalnih, kulturnih, sezonskih …

Pred nami je čas velikonočnih praznikov. Če teh praznikov ne praznujete, boste naredili dekoracijo oz. okras, ki bo namenjen pomladnemu času.

Pirhi, poslikana in pobarvana jajca, so simbol velike noči, hkrati pa ena najlepših zvrsti slovenske ljudske umetnosti, ustvarjalnosti in domiselnosti. Slovenske pisanice spadajo med najlepše primerke okrašenih velikonočnih jajc v Evropi.

Način okraševanja velikonočnih pirhov se razlikuje po posameznih slovenskih pokrajinah. Za vse pa je značilna neskončna pestrost vzorcev, od geometrijskih likov do rastlinskih okraskov.

Likovna naloga

Osnovne tehnike okraševanja in praktična izdelava pisanic

Za okraševanje pripravite trdo kuhana jajca, ki jih okrasite s pikami, črtami, geometrijskimi ali cvetličnimi motivi, preprostimi vzorci. Rišete lahko z alkoholnimi flomastri, voščenkami …

Pri okraševanju pisanic bodite domiselni in jih oblikujte po svojih idejah.

Papirnate ptice kot pomladna dekoracija prostora: na papir narišite ptičko in jo izrežite. Krila oblikujete iz papirja, ki ste ga zgibali v harmoniko. Ptico lahko pobarvate in dodate še kakšen okras po lastni zamisli.

Pri ustvarjanju lahko upoštevate znanje barvne harmonije lahko pa se prepustite barvnim kombinacijam, ki so vam na voljo. Uporabljate lahko tudi tradicionalne barvne kombinacije.

Prepustite se domišljiji in ustvarite prijetno domače, praznično vzdušje.

Mija Žagar, prof.

 

3. teden:

LIKOVNA UMETNOST – 7. razred

Pozdravljeni!

Nadaljujemo z našim delom oz. poukom na daljavo. Vem, je delo doma za vas težje, saj imamo ves likovni material v šoli. Zato bodimo iznajdljivi in likovne naloge rešujmo na drugačen, a še vedno ustvarjalen način.

V naslednjih urah bomo ponovili znanje o barvah in spoznali barvno harmonijo.

Barvna ubranost (harmonija)

Beseda harmonija je grškega izvora (gr. harmonia) in pomeni ubranost, sorodnost, podobnost.

Barve, ki so v barvnem krogu blizu skupaj, so skladne oz. harmonične. Prav tako govorimo o harmoniji barv tudi v skupini barvnih odtenkov, ki nastanejo z mešanjem dveh barv.

Harmonične barve vplivajo na ljudi zelo umirjeno. V njihovi prisotnosti se počutimo prijetno in ugodno. Pogosto jih uporabljamo za izboljšanje počutja v bivalnem ali delovnem prostoru. Harmonija barv je pomembna tudi v modnem oblikovanju pri kombiniranju različnih oblačil in modnih dodatkov.

Paziti pa moramo, da z barvno harmonijo ne pretiravamo. Lahko se zgodi, da se prevelika harmoničnost barv spremeni v dolgočasje, enoličnost, monotonijo.

 • Učbenik Likovno izražanje 7, stran 33: preberi besedilo in si oglej primere barvne harmonije. Na straneh od 34 do 38 si poglej primere, kako in kje zasledimo ter uporabljamo harmonijo barv.
 • Učbenik Likovno izražanje 7, stran 18: barvni krog (razvrstitev barv znotraj barvnega kroga).

Likovna naloga

 1. Zamisli si delo modnega oblikovalca, ki načrtuje in kreira oblačila. Takšna za vsak dan, za posebne priložnosti (valeto, maturantski ples, birmo, poroko), za športne aktivnosti, za prosti čas. Oblačila se spreminjajo glede na letne čase.
 2. Razmisli in nariši modno skico za oblačilo. Za kakšno priložnost bo to oblačilo, si izberi sam/sama.
 3. Uporabi dve, tri ali štiri harmonične barve. Pri izboru barv si pomagaj z učbenikom na strani 33.
 4. Za izvedbo likovne naloge uporabi barvne svinčnike. Če imaš doma tempera barve, voščenke, barvni papir, lahko uporabiš tudi ta material. Materiale lahko med sabo kombiniraš.

Bodite ustvarjalni in pazite nase.

2. teden:

LUM, 7. a, 7. c: SIMETRIJA-ASIMETRIJA, 2. TEDEN (osveži povezavo v brskalniku)

 

LIKOVNA UMETNOST – 7. razred (7. b)

Pozdravljeni!

Prvi teden drugačnega dela, dela na daljavo, je za nami. Verjamem, da ste bili uspešni in ustvarjalni ter vam napisana navodila za delo niso povzročala težav.

V tednu od 23. do 27. marca 2020 ostajamo pri likovnem področju grafika. V to likovno zvrst spada tudi industrijska grafika.

Industrijska grafika. Oblikovanje praznične voščilnice.

Voščilnice nam posredujejo vizualno sporočilo (vidno informacijo). So grafična sporočila (besedna in likovna), ki nam omogočajo hitro in učinkovito posredovanje podatkov. To so tudi splošne značilnosti izdelkov industrijske grafike, kamor spadajo reklame, letaki,  plakati, prospekti, voščilnice, vabila …

Učbenik Likovno izražanje 7: na straneh od 45 do 50 si oglej slikovno gradivo estetsko oblikovanih primerov industrijske grafike.

Likovna naloga

 1. Ob prazničnem dnevu (25. marec – materinski dan) oblikuj prav posebno voščilnico. Vsaka mama je ljubeča, skrbna, enkratna in vedno nam stoji ob strani. Razmisli, kako bi se ji zahvalil/zahvalila ob dnevu, ki je namenjen njej.
 2. Izberi si obliko in velikost voščilnice (kvadrat, pravokotnik, krog …). Zamisli si motiv, ki bo ustrezal vsebini besedila. Določi obliko črk (pisane ali tiskane črke, zanimiva, nevsakdanja pisava ter oblika). Nariši, naslikaj, prilepi izrezane oblike in uredi kompozicijo. Dodaj besedilo.
 3. Doma poišči material s pomočjo katerega boš svojo zamisel kreativno izpeljal/izpeljala.
 4. Pri oblikovanju voščilnice bodi izviren/izvirna in ne posnemaj že videnih primerov.
 5. Tudi če pride voščilnica z zamudo, se je vsaka mama zelo razveseli.

Ustvarjalno delo želim in ostanite zdravi.
1. teden:

NAVODILA ZA DELO PRI LIKOVNI UMETNOSTI 7. a, GRAFIKA, visoki tisk
Ker ne moremo nadaljevati z izrezovanjem grafičnih plošč-matric vam pošiljam internetne povezave do vsebin o grafiki. Rešite 3 kvize in rezultate napišite na list. Pregledali jih bomo, ko pridemo nazaj v šolske klopi. En odgovor je napačen.

http://www2.arnes.si/~osngso3s/grafika.htm

http://www2.arnes.si/~osngso3s/zgtehnika.htm

http://www2.arnes.si/~osngso3s/ingrafika.htm

 

LIKOVNA UMETNOST – 7. razred (7. b)

Grafika. Umetniška in industrijska grafika.

Grafika je zvrst likovne umetnosti, kjer izdelek nastane s pomočjo odtisa. Pravimo tudi, da je grafika umetnost tiskanja.

Razlikujemo

 • industrijsko grafiko (tiska in razmnožuje se z avtomatičnimi tiskarskimi stroji v velikem številu izvodov),
 • umetniško grafiko (odtiskuje se ročno ali z ročnimi napravami, kakršna je tiskarska preša).

Grafične tehnike delimo na visoki, ploski in globoki tisk.

V učbeniku Likovno izražanje 7 na strani 39 ponovi kaj si se o grafiki že naučil. Na straneh od 40 do 50 pa si poglej postopek kako izdelamo matrico za visoki tisk in postopek tiskanja umetniške grafike v več barvah.

Likovna naloga

Predstavljaj si, da si napisal svojo pesem in jo uglasbil. Razmisli, kako bi oblikoval plakat, ki bi vabil na predstavitev tvoje pesmi.

Svojo zamisel oblikuj z risali, ki jih imaš v svoji peresnici ali pa z njimi ustvarjaš doma. Poskušaj najti in oblikovati več zanimivih rešitev.

Pri oblikovanju si pomagaj s primeri, ki jih najdeš v učbeniku pod naslovom Oblikovanje industrijske grafike (str. 45 – 50).

 

Poišči in razloži manj znane izraze:

atelje –

dizajn –

estetika –

grafična modelacija –

plakat –

ornament –

vizualen –

LIKOVNA UMETNOST – 7. razred (7. c)

NAVODILA ZA DELO PRI LIKOVNI UMETNOSTI 7. razred, GRAFIKA, visoki tisk
Ker ne moremo nadaljevati z izrezovanjem grafičnih plošč-matric vam pošiljam internetne povezave do vsebin o grafiki. Rešite 3 kvize in rezultate napišite na list. Pregledali jih bomo, ko pridemo nazaj v šolske klopi.

http://www2.arnes.si/~osngso3s/grafika.htm

http://www2.arnes.si/~osngso3s/zgtehnika.htm

http://www2.arnes.si/~osngso3s/ingrafika.htm

(Skupno 4.014 obiskov, današnjih obiskov 1)