Biologija

1. teden
2. teden
3. teden
5. teden
7. teden
8. teden

9. teden: BIOLOGIJA: (9. a in 9. b v petek), 18. 5. – 22. 5. 2020: EVOLUCIJSKA ZGODOVINA PRIMATOV
IzvorRazvojCloveka

9. teden (18. 5.-22. 5. 2020) – samo 9. c razred

Pozdravljeni učenci!

Zaenkrat kaže, da se drug teden ponovno vidimo. Nekateri učenci ste dokazali, da ste do sedaj pridno delali, drugi pa boste to še morali dokazali.

Opozorim naj tiste učence, ki ste med oceno, da boste še ustno ocenjeni.

Najprej preverite svoje odgovore na vprašanja o FOSILIH.

Ta teden boste samostojno spoznavali še enega od dokazov evolucije: PRIMERJANJE ANATOMSKE ZGRADBE.

Še eden od dokazov, ki potrdi, da so se vrste organizmov spreminjale in razvijale v dolgi evolucijski zgodovini, je primerjava zgradbe različnih organov pri organizmih. Poznamo organizme, ki so si med seboj bolj sorodni (npr. vretenčarji), a so njihove okončine na zunaj precej različne in opravljajo različne naloge (npr. roka pri človeku, prhut pri netopirju, perut pri ptiču). Ko pa pogledamo zgradbo notranjega ogrodja (kosti), vidimo podobnosti med posameznimi vretenčarji.

Na drugi strani imamo vrste organizmov, pri katerih se je podobnost med njimi razvila kot posledica prilagajanja na podobne življenjske razmere in si niso tako zelo v sorodu. Tudi notranja zgradba organov ni podobna (npr. krilo pri čebeli in perut pri ptiču).

 1. Preberite poglavje v učbeniku str. 80, 81.
 2. S pomočjo učbenika in koščkov tabele na drugi strani razporedite povedi v pravi stolpec. Napišite naslov. Spodnjo tabelo narišite v zvezek. Shem in fotografij ni treba prerisovati.

Tabela

Lep pozdrav

 

8. teden: BIOLOGIJA: (9. a in 9. b v petek), 11. 5. – 15. 5. 2020: PRIMERJANJE ANATOMSKE ZGRADBE rFosili9r8t   TabelaDivergentniKonvergentniRazvoj

8. teden (11. 5.-15. 5. 2020) – samo 9. c razred

Pozdravljeni učenci!

Veliko vas je takšnih, ki mi še niste poslali naloge iz prejšnjega tedna (naravni izbor). Storite to čim prej, saj si vaše opravljene naloge beležim.

Navodila za ta teden dobite na tej povezavi.

Kot kaže se bomo kmalu spet videli.

Lep pozdrav7. teden: BIO 9.a in 9. b (4. 5. do 8. 5.) Fosili

BIO 9. c (4. 5. do 8. 5.)  EvolucijskaDarwin NaravniIzborClPopulacijah

Naravni/Umetni izbor

 

Prvomajske počitnice

 

6. teden: TD Domača pokrajina

5. teden:

BIOLOGIJA: (9. a in 9. b v petek), 5. teden: 13. 4. – 17. 4. 2020

UMETNI IZBOR

 

5. teden (14.4-17.4.2020)- samo za 9.c razred

7. ura: EVOLUCIJSKA TEORIJA

 • Najprej ponovite zgodovino raziskovanja življenja.

Še enkrat ponovite, kako si je Lamarck razlagal razvoj vratu, pri žirafah.

 • Ali se kdaj vprašate, kako je nastalo prvo življenje na Zemlji?

Kliknite na naslednjo povezavo Evolucijska teorija in sledite navodilom.

 

8. ura: DARWINOVA SPOZNANJA

Spoznali ste že Charlesa Darwina in ugotovili, da je znan kot oče evolucije.

 • Še enkrat preberite poglavje v učbeniku od strani 70 do 71 (do naravnega izbora).
 • Sledite navodilom na povezavi.

 

Pomembno obvestilo! Dva učenca še nimata teme za seminarsko nalogo (za ocenjevanje). Čim prej mi pišita, da se dogovorimo za temo.

Želim vam uspešno delo

 

3. teden: 3. teden 9. c

BIOLOGIJA: (9. a in 9. b v petek): 30. 3. – 3. 4. 2020

Najprej poglejmo kratek povzetek prejšnje ure. Preverite, če ste pravilno razmišljali.

Darwin je menil, da vse oblike življenja izvirajo iz skupnega prednika. Predstavljal si je, da je zgodovina življenja na Zemlji podobna velikemu drevesu.

Razlike, po katerih se danes živeči organizmi razlikujejo od prednikov, so nastale na temelju dedovanja lastnosti in s postopnim spreminjanjem skozi čas, v spreminjajočih se dejavnikih okolja.

 

Kako je Darwin razlagal razvoj vratu pri žirafah? Iz neznanega vzroka se je nekaj žiraf skotilo z daljšim vratom. Tiste z daljšimi vratovi so si našle hrano laže od svojih tekmecev, s tem pa tudi preživele (»naravni izbor«) in zapustile naraščaju daljše vratove.

 

Darwinova spoznanja:

 • raznolikost organizmov: primer: leglo mladičev istih staršev
 • čezmerno potomstvo: primer: ličinke komarjev ali npr. semena storžev
 • tekmovanje med organizmi: primer: mladič kukavice v tujem gnezdu
 • prenašanje lastnosti s staršev na potomce: primer: petje

 

Darwinova sklepanja:

 • Posamezniki, katerih lastnosti jim omogočajo večjo možnost preživetja in razmnoževanja v določenih življenjskih razmerah, po navadi za sabo pustijo več potomcev kot drugi organizmi.
 • Posledica tega je, da se prek več generacij v neki populaciji kopičijo tiste lastnosti, ki pomenijo za organizme prednost pri preživetju in razmnoževanju.

 

Tako, malo smo ponovili. Sedaj pa nadaljujmo. Pa se na začetku za spremembo preselimo v sedanjost.

 

 1. NALOGA: PANDEMIJA KORONAVIRUSA

 

Pandemija koronavirusa je v celoti spremenila naše življenje. Zaradi velike nalezljivosti se moramo držati doma, ker želimo razširjanje bolezni čimbolj omejiti.

 

Koronavirus COVID – 19 je novonastali virus, zato naš imunski sistem še ni razvil procesov, da bi se obranil okužbe z njim. Virusi COVID – 19 lahko nemoteno vstopajo v in iz celic. V notranjosti celic nastajajo s kopiranjem virusne DNA novi in novi virusi, ki zapustijo celice in okužijo mnoge druge celice.

V tem času smo priča začetku evolucije ali razvoja novega virusa. Virus se bo spreminjal, spreminjal se bo tudi naš imunski sistem s ciljem, da se ubrani pred okužbo.

Proces soodvisnega prilagajanja in spreminjanja organizma dveh vrst skozi daljše časovno obdobje imenujemo koevolucija.

Proces je opisal utemeljitelj teorije Charles Darwin že leta 1859 v knjigi Nastanek vrst z naravnim izborom.

 

 1. Oglejte si posnetek o koronavirusu na spletnem naslovu: https://www.youtube.com/watch?v=NJLXdsO1GBI.

Posnetek ima tudi slovenske podnapise, ki pa jih najdete, če pod posnetkom izberete ikono s kolesom (settings), nato subtitles/CC in izmed ponujenih izberete Slovene.

 1. V zvezke napišite naslov: EPIDEMIJA KORONAVIRUSA V SLOVENIJI in odgovorite na naslednja vprašanja. Odgovarjajte v celih povedih.

Nekatere odgovore lahko najdete na: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov, rubrika POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.

a) Kaj so koronavirusi? Nariši virus in označi njegove dele.

b) Kako imenujemo virus, ki povzroča bolezen COVID-19? Kakšni so znaki bolezni? Kako se bolezen zdravi?

c) Opiši najverjetnejši vzrok, zakaj je prišlo do izbruha te bolezni (predstavljen v posnetku). Kako se virusi spreminjajo? Kaj jim omogoči, da »preskočijo« na drugo vrsto gostitelja?

č) Napiši, kako se pred boleznijo najučinkoviteje zaščitimo in zakaj so bili sprejeti tako strogi ukrepi (zaprtje šol, vrtcev, ustavitev javnega življenja, odpoved družabnih dogodkov, sv. maš, nastopov …)

d) Napiši, kaj doživljaš ob tem dogodku.

 

 1. NALOGA: NARAVNI IZBOR

Precej ste izvedeli o kruti bolezni, ki jo povzroča koronavirus COVID – 19.

 

V razmislek vam pred obravnavo naravnega izbora pošiljam tekst, preberite ga.

 

Naravni izbor v človeških populacijah:

Primer naravnega izbora v človeških populacijah so bolezni, ki povzročajo visoko smrtnost med otroki in mladimi, torej med osebami, ki se bi lahko še razmnoževale in prenesle svoje gene v generacijo potomcev. Primer takšne bolezni je črna kuga, ki je v srednjem veku v Evropi močno vplivala na človeško populacijo. V epidemiji leta 1348 je zbolelo skoraj 70 % ljudi in skoraj vsi so umrli. Približno 10 let pozneje, leta 1361, se je epidemija ponovila. Zbolelo je 50 % ljudi in skoraj vsi so umrli. Potem se je epidemija pojavila spet čez 10 let, leta 1371, in takrat je zbolelo le 10 % ljudi, številni izmed teh so preživeli. V zadnji epidemiji je bilo prizadetih le 5 % Evropejcev in skoraj vsi oboleli so preživeli. Možno je, da je bila manjša smrtnost ob ponovnih epidemijah povezana s povečanjem pogostosti določenega alela ali alelov v človeški populaciji zaradi naravnega izbora v prvih epidemijah.

Vendar pa razlogi za zmanjšanje smrtnosti še niso znanstveno pojasnjeni.

Verjetno ni potreben dodaten komentar. Pa raziščimo, kaj je značilno za naravni izbor.

 

Preberite poglavje v učbeniku na str. 71, 72 in 73. Odgovorite na vprašanja. Pomagajte si z učbenikom.

 

Napišite naslov: NARAVNI IZBOR

 

Dobro premislite in skrbno zapišite popolne odgovore na vsa vprašanja.

 1. 1. Kaj je naravni izbor?
 2. Kaj vpliva na potek naravnega izbora?
 3. Opišite primer naravnega izbora med hrošči! Kako pri njih poteka naravni izbor zaradi plenilcev?
 4. Kateri hrošči na sliki v učbeniku na str. 72 so homozigoti in kateri so heterozigoti?
 5. Zaradi naravnega izbora se pogostost posameznih alelov v populaciji spreminja. V spreminjajočih ekoloških razmerah imajo navadno prednost heterozigoti. Razmislite, kdaj in zakaj? Zapišite.

Odgovore na obe nalogi slikajte in mi jih še danes (3. 4.) pošljite na naslov:

anica.pudgar@gmail.com

Utrjevanje BIO 9ab

3. teden: 30.3.2020-3.4.2020 (samo za 9. c razred)

5. ura PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA

Pozdravljeni! Sedaj smo se že navadili pouka na daljavo in vidim, da ste nekateri zelo pridni. Pridno mi pošiljate svoje naloge, kar si tudi beležim. Prosim, da to naredite še ostali. Poslikajte mi naloge, ki ste jih do sedaj naredili in mi jih pošljite na lidija.pocajt@gmail.com.  Za morebitna vprašanja sem vam vedno na voljo.

Zadnje ure smo obravnavali poglavje o BIOTEHNOLOGIJI. Odprite učbenik na strani 64. Najprej preberite povzetek obravnavanega poglavja. Pošiljam vam tudi snov, predstavljeno v powerpointu. Preverite lahko svoje odgovore na vprašanja, ki ste jih dobili v teh dveh tednih.

V zvezke zapišite naslov: PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA

Pisno odgovorite na vseh pet vprašanj na strani 64 in 65. Če imate pri odgovarjanju težave, si pomagajte s tekstom v učbeniku. Preberite celotno poglavje. Naučite se vse pojme na strani 64 in 65.

Pošiljam vam še navodila za izdelavo seminarske naloge, za delno oceno!

6. ura ZGODOVINA RAZISKOVANJA NASTANKA ŽIVLJENJA

Preberite poglavje v učbeniku na strani 68 in 69. V zvezke napišite naslov: Zgodovina raziskovanja nastanka življenja

V zvezek odgovorite na zastavljena vprašanja.

 1. Kako so sprva mislili, da je nastalo življenje?
 2. Kdaj so začeli iskati vzroke nastanka življenja?
 3. Opišite poskus, kako je italijanski zdravnik Francesco Redi hotel dokazati, da življenje ni nastalo spontano.
 4. Kako pa je Louis Pasteur ovrgel hipotezo o spontanem nastanku življenja?
 5. Kdo je pustil prve zapise o njihovi predstavi življenja?
 6. O čem je učil Anaksimander?
 7. Kakšne so bile trditve Empedokleja?
 8. Kaj je sklepal Aristotel?
 9. Kako je nastanek življenja opisal Hipokrat?
 10. Kakšno je mišljenje Lukrecija?
 11. Razložite teorijo Lamarcka!

 

 

2. teden: 4. ura 9. ab 9. c: 3. in 4. ura
Pozdravljeni devetošolci. Tudi v tem tednu se bomo učili na daljavo. Če imate kakršnokoli vprašanje, kaj ne razumete in bi radi dodatno pojasnilo, mi napišete sporočilo na moj naslov: anica.pudgar@gmail.com

Z veseljem vam bom odgovorila.

Prav tako pa želim, da mi čimprej pošljete svoje elektronske naslove. Če bodo izredne razmere še kar trajale, bo potrebno vaše znanje tudi preveriti in pregledati, kako ste uspešni pri svojem delu.

In recimo, da bomo tudi to morali opraviti na daljavo. Vaši naslovi mi bodo v pomoč, da bomo lahko med seboj komunicirali in tudi na tak način usklajevali naše skupno delo.

3. ura: EVOLUCIJSKA TEORIJA (9. a v ponedeljek, 9. b v sredo)

a) Za začetek ponovite zgodovino raziskovanja nastanka življenja.

b) V mislih poskusite pojasniti naslednjo trditev: Nastanek in razvoj življenja na Zemlji – uganka narave

Konec 19. stoletja sta Charles Darwin in Alfred Russel Wallace na osnovi spoznanja, da se vrste živih bitij od generacije do generacije ves čas spreminjajo, oblikovala evolucijsko teorijo. Charles Darwin velja danes za očeta evolucijske teorije.

Evolucija je proces, s katerim se je postopno razvila raznovrstnost vrst skozi mnoge generacije.

c) Preberite poglavje v učbeniku od strani 70 do 72.

č) S pomočjo učbenika in spleta izdelajte v zvezke osebno izkaznico obeh znanstvenikov.

Osebna izkaznica naj za vsakega znanstvenika vsebuje sliko, kratek življenjepis in njegovo evolucijsko teorijo. Ne pozabite na njune znanstvene dosežke.

V pomoč prilagam naslove parih osnovnih spletnih strani. Podatke pa najdete tudi drugje.

In ne pozabite na iRokus učbenik Dotik življenja 9, str. 60, 61. Poglejte si tudi filmčke in zemljevid Darwinovega potovanja z ladjo Beagle.

https://sl.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin

https://dijaski.net/gradiva/biologija/referati-seminarske-naloge

https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Russel_Wallace (podatke prevedite v slovenski jezik)

4. ura: EVOLUCIJSKA TEORIJA – DARWINOVA SPOZNANJA (9. a v sredo, 9. b v četrtek)

Charles Darwin danes velja za očeta evolucijske teorije.

Še enkrat preberite poglavje v učbeniku od strani 70 do 71 (do naravnega izbora).

V zvezke zapišite naslov Darwinova spoznanja.

V Darwinovih zapiskih najdemo skico, ki predstavlja prvi preprost prikaz evolucijskega drevesa življenja. Na vrhu strani je Darwin zapisal »Mislim« (ang. »I think«). Svojo idejo o evoluciji živih bitij je razvijal dolgo časa in jo nato objavil v knjigi.

 • S pomočjo spleta in slike v učbeniku razložite in pojasnite Darwinovo drevo življenja. Zapišite v zvezke.
 • Poiščite, zapišite in pojasnite podatke o tem, kako je Darwin razlagal razvoj vratu pri žirafah (slika v učbeniku str. 70).

Darwin je teorijo o razvoju vrst utemeljeval na opazovanju dinamike organizmov.

 • Iz učbenika prepišite odstavek o njegovih spoznanjih.
 • K vsakemu opisanemu pojavu dodajte primer. Pojasnite svoj odgovor.
 • Zapišite, kaj je Darwin na osnovi svojih spoznanj sklepal.

2. teden: četrtek, 26.3.2020 in petek, 27.3.2020 BIOLOGIJA 9 (samo za 9.c razred)

Ta teden nadaljuješ s samostojnim delom pri  BIOTEHNOLOGIJI. V zvezek odgovori na vprašanja, pomagaj si z učbenikom na strani 60-62.

3.ura: KLONIRANJE IN MATIČNE CELICE

Svetujem ti, da si najprej pogledaš kratek film o kloniranju,  na internetni strani  https://www.irokusplus.si/izbirka/biologija-9  (moraš se registrirati).

1) Kakšen način razmnoževanja je kloniranje?

2) Kdo se še razmnožuje na takšen način? Naštej 3 primere.

3) Pojasni, kaj je klon?

4) Zakaj človek uporablja kloniranje? Pojasni  2 primera.

5) Pojasni: razmnoževalno kloniranje, terapevtsko kloniranje.

6) Zapiši, kakšne etične dileme (pozitive in negativne strani) prinaša kloniranje!

V nadaljevanju ti svetujem, da si pogledaš 2 kratka filma na internetni strani  https://www.irokusplus.si/izbirka/biologija-9  (moraš se registrirati) in sicer poišči naslova zarodne celice ter zarodne matične celice v medicini.

7) Kaj so matične (izvorne) celice? Kje jih še lahko najdemo?

Za bolj radovedne: lahko si pogledaš posnetek https://www.biobanka.si/maticne-celice/    

8) Kakšne celice se razvijejo iz zarodnih matičnih celic?

9) Kakšno posebno sposobnost pa imajo matične celice?

10) Opiši, kako se matične celice delijo.

11) Zakaj se v medicini uporabljajo matične celice?

12) Kje lahko zdravniki dobijo mlade matične celice, ki so najbolj primerne za zdravljenje nekaterih bolezni ali poškodb?

Za boj radovedne: lahko si pogledaš posnetek (kako lahko starši v Sloveniji shranjujejo popkovnično kri svojega otroka).  https://www.youtube.com/watch?v=56oIZmhlJoE

4. ura BIOTEHNOLOGIJA V PRIHODNOSTI

Najprej ustno ponovi snov o BIOTEHNOLOGIJI (str.56-63). Nato preberi snov in odgovori na vprašanja (pomagaj si z učbenikom in internetom).

 • Napiši pozitivne in negativne vplive biotehnologije na razvoj življenja na Zemlji.
 • Opiši projekt Človeški genom. Kaj so znanstveniki uspeli analizirati?
 • Katera je nova veja biologije? S čim se ukvarja?
 • Razišči in napiši, kako nam lahko še pomaga biotehnologija v prihodnosti? Najprej razmisli s kakšnimi težavami se ljudje srečujemo (recimo na področju ekologije, medicine, agronomije,…).

 

1. teden: 2. ura 9.a b 9. c 2. ura 9. c

BIO 9 za 1. uro: 9. a ponedeljek, 9. b sreda:

Devetošolci (9. a in 9. b) lepo pozdravljeni tudi pri pouku biologije. V prihodnjih dveh tednih boste samostojno predelali poglavje o evoluciji.

Za delo potrebujete učbenik in zvezek za biologijo. Lahko pregledate tudi gradiva, ki so vam v tem obdobju brezplačno na razpolago na spletu.

 

Zadnje ure smo obravnavali poglavje o BIOTEHNOLOGIJI.

Odprite učbenik na strani 64. Najprej preberite povzetek obravnavanega poglavja.

V zvezke zapišite naslov: PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA

Pisno odgovorite na vseh pet vprašanj na strani 64 in 65. Če imate pri odgovarjanju težave, si pomagajte s tekstom v učbeniku. Preberite celotno poglavje.

Naučite se vse pojme na strani 64 in 65.

2. ura: ZGODOVINA RAZISKOVANJA NASTANKA ŽIVLJENJA (9.a v sredo, 9. b v četrtek)

Preberite poglavje v učbeniku na strani 68 in 69.

V zvezke napišite naslov: Zgodovina raziskovanja nastanka življenja

Pisno odgovorite na zastavljena vprašanja.

 1. Kako so sprva mislili, da je nastalo življenje?
 2. Kdaj so začeli iskati vzroke nastanka življenja?
 3. Opišite poskus, kako je italijanski zdravnik Francesco Redi hotel dokazati, da življenje ni nastalo spontano.
 4. Kako pa je Louis Pasteur ovrgel hipotezo o spontanem nastanku življenja?
 5. Kdo je pustil prve zapise o njihovi predstavi življenja?
 6. O čem je učil Anaksimander?
 7. Kakšne so bile trditve Empedokleja?
 8. Kaj je sklepal Aristotel?
 9. Kako je nastanek življenja opisal Hipokrat?
 10. Kakšno je mišljenje Lukrecija?
 11. Razložite teorijo Lamarcka!

BIOLOGIJA 9 (samo za 9.c razred), teden od 16.3-20.3.2020

Pozdravljeni učenci. Zaključili smo s poglavjem dedovanje, zato v tem času ponavljajte snov (vprašanja ste dobili). Velika večina vas je nazadnje manjkala pri pouku, zato morate najprej odgovoriti na vprašanja, v učbeniku na str. 52,53 (utrjevanje snovi). Odgovore zapišite v zvezek.

 

V teh dveh tednih boste sami predelali poglavje o BIOTEHNOLOGIJI (učbenik stran 55-65).

1.ura, četrtek 19.3.2020

Preberite snov v učbeniku, na strani 55-57.

Zapišete naslov v zvezek: PRIDOBIVANJE NOVIH PROIZVODOV Z BIOTEHNOLOGIJO

Odgovorite na vprašanja (v zvezek):

 1. Kaj je koevolucija? Zapiši kakšen primer.
 2. Kdaj se je človek prvič začel ukvarjati z biotehnologijo?
 3. Kaj so udomačili in začeli gojiti? Zakaj?
 4. Kakšne lastnosti smo ljudje izbirali pri gojenju nekaterih rastlin in živali?
 5. Kako smo ljudje začeli spreminjati živali in rastline?
 6. Kaj je biotehnologija? Kaj združuje?
 7. Kje vse se uporablja (področja) biotehnologija? Naštej jih vsaj 8.
 8. Kdo je Louis Pasteur? Kaj je odkril?
 9. Pojasni, kako so ljudje že v preteklosti uporabljali kvasovke, čeprav niso poznali mikroorganizmov!
 10. Pojasni, kako je človek vzgojil pšenico, primerno za peko kruha.
 11. Kako je na nekatere ljudi vplivala večja količina glutena v žitih?
 12. Kakšna motnja je celiakija?
 13. Kakšne proizvode še pridobivamo s pomočjo biotehnologije? (pomagaj si z učbenikom ter internetom in poišči vsaj 5 proizvodov).

2.ura, petek 20.3.2020

Preberite snov v učbenik, na strani 57-60.

Zapišete naslov v zvezek: GENSKO  SPREMINJANJE ORGANIZMOV

 1. Pojasni, kako je človek načrtno začel spreminjati izbrane vrste rastlin ali živali?
 2. Kaj je genski inženiring?
 3. Na katera področja delijo znanstveniki biotehnologijo? Kako jih označujejo?
 4. S čim se ukvarja zelena biotehnologija?
 5. S čim se ukvarja rdeča biotehnologija?
 6. Pojasni uporabo mikroorganizmov v industriji.
 7. S čim se ukvarja moderna biotehnologija?
 8. Kako nastanejo gensko spremenjeni organizmi? S kakšno kratico jih označimo?
 9. Kakšne gene lahko vsebuje gensko spremenjeni organizem? (poglej sliko na str.60-prenos gena v DNA gostiteljsko celico).
 10. Pojasni trditev: Pri genskem spreminjanju organizmov ni dovolj samo, da dele DNA vnesemo v celico.
 11. Na spletu poišči nekaj (vsaj 5) gensko spremenjenih organizmov! Pojasni, kakšne »izboljšane« lastnosti imajo.

Za boljše razumevanje snovi, si lahko na Rokusovi strani, preberete še snov v učbeniku Dotik življenja 9. Na njihovi spletni strani si lahko ogledate tudi nekaj interaktivnih filmov o biotehnologiji, kloniranju, matičnih celicah, itd. Prej se morate registrirati.

Povezava do njihove strani je na https://www.irokusplus.si/izbirka/biologija-9  . Kliknete na interaktivno učno gradivo (za biologija 9) in poiščete filmčke. Veliko je tudi takšnih, da lahko ponovite snov o zgradbi DNA, celica, kromosomi, aleli, itd.

(Skupno 7.528 obiskov, današnjih obiskov 1)