Knjižnica

KNJIŽNICA

Šolska knjižnica s svojim delom podpira vzgojno-izobraževalno dejavnost šole. Knjižnica je prvenstveno namenjena učenkam in učencem ter delavcem šole.

Učenci si lahko v knjižnici izposodijo knjige, berejo revije, pišejo seminarske naloge in pripravljajo plakate. Učenci si lahko izposodijo največ 5 knjig za 14 dni, nato lahko čas izposoje enkrat podaljšajo (knjig za domače branje in bralno značko ne podaljšujemo). Izgubljeno ali poškodovano knjigo morajo nadomestiti z enako novo ali drugo knjigo enake vrednosti, ki je primerna za šolsko knjižnico.

V okviru šolske knjižnice potekajo v posameznih oddelkih ure knjižničnih informacijskih znanj.

Navodila Cobiss

 

COBISS+ PRIJAVA

 

Projekt rastem s knjigo – anketa 2022

 

Prosimo, da pri obisku knjižnice upoštevate naslednja navodila NIJZ:

 • Uporabniki naj se čim manj dotikajo različnih površin, predmetov, med drugim naj se izogibajo listanju knjig.
 • Zadrževanje v knjižnici ob prevzemu gradiva naj bo čim krajši.
 • Uporabniki naj dosledno izvajajo vsa splošna higienska priporočila, vključno z ohranjanjem zadostne medosebne razdalje najmanj 2 metra.
 • V knjižnico lahko vstopajo samo učenci, ki knjige vračajo ali si jih izposodijo, drugo zadrževanje v knjižnici ni dovoljeno.
 • Hkrati je lahko v knjižnici največ deset obiskovalcev, zato prosiva, da iz posameznih razredov prihajajo največ po trije učenci hkrati glede na urnik izposoje.

Prosti dostop do knjig Založbe Genija, kjer je dostopnih 80 del. Večinoma gre za klasična dela slovenske književnosti (med njimi tudi ljudske pravljice, pesmi …).

Seznam knjig za domače branje in bralno značko 2022/23

Cobiss

 

 Biblos – spletna eKnjižnica in eKnjigarna

 

Mega kviz

K branju vas vabita knjižničarki: mag. Barbara Turinek  in Brigita Grobelnik, predm. učit.

KNJIŽNIČNI RED ŠOLSKE KNJIŽNICE OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA ŠOŠTANJ

(Poslovanje knjižnice za učence in delavce šole)

 

 1. Članstvo, članska izkaznica, izposoja
 • Ob vpisu na našo šolo postanejo vsi učenci člani šolske knjižnice.
 • Članarine ni.
 • Izposoja je možna z izkaznico.
 • Uporabnikom knjižnice je vse knjižnično gradivo dostopno brezplačno.
 1. Izposoja gradiva
 • Knjige si bralci lahko izposodijo za 14 dni. Izposojo vsake knjige, razen za domače branje, je možno po poteku izposojevalnega roka podaljšati še za 14 dni.
 • Če učenec kljub večkratnim opozorilom knjižničarke ne vrne knjige, se zamudnina ne zaračuna, ampak si ta učenec v naslednjih treh mesecih ne sme izposoditi knjige v šolski knjižnici, lahko pa jo nemoteno obiskuje.
 • Referenčno gradivo je možno uporabljati samo v prostorih knjižnice ali razredih, le izjemoma je možna izposoja na dom. Multimedijsko gradivo se ne izposoja na dom.
 • Gradivo si izposoja vsak uporabnik osebno s svojo izkaznico.
 1. Delovni čas
 • Knjižnica je za uporabnike odprta od ponedeljka do petka 11.00 do 14.00, za učitelje pa tudi od 7.30 do 8.30.
 1. Odškodnine za poškodovano ali izgubljeno gradivo
 • Poškodovano ali izgubljeno gradivo, ki ga je mogoče nadomestiti z novim, uporabnik nadomesti z enako enoto.
 • Gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti, povzročitelj nadomesti z vsebinsko enakovrednim gradivom po dogovoru s knjižničarko.

 

 1. Pravila obnašanja v knjižnici
 • Vstop v knjižnico s čevlji, hrano in pijačo ni dovoljen.
 • Torbe in jakne se odlaga v garderobi šole ali pred knjižnico.
 • Pogovarja se tiho.
 • Uporaba mobilnih telefonov ni dovoljena.
 • Računalnik lahko uporablja posameznik samo za potrebe pouka.

(Skupno 2.291 obiskov, današnjih obiskov 1)