4. d

1. teden
2. teden
3. teden
4. teden
5. teden
6. teden
7. teden
8. teden
9. teden

10. teden: 25.-29. 5. 2020: 4. d – 10. teden

TD4acdSvetilnik

 

9. teden: 18.05. – 22.05.2020: 4. d – 9. teden

LUM: Žuželka iz pisanega imena

 

8. teden:

MATEMATIKA (11.05. – 15.05.2020)

Računanje je igra

Pisno množenje z dvojnim prehodom

Pisno množenje z enomestnim številom – vaje

 • DZ – Zbirka osnovnih in zahtevnejših nalog za ponavljanje in utrjevanje str. 54 – delaj po navodilu posameznih nalog.

Utrjevanje in ponavljanje pisnega množenja

 • V zvezek prepiši račune in jih zmnoži. Pazi na pravilni zapis pisnega množenja. Črto rišemo z ravnilom, rezultat dvakrat podčrtamo. Nalogo pošlji do petka, 15.05.2020.

414 ∙ 2 =                                                     4015 ∙ 2 =

3231 ∙ 3 =                                                    1006 ∙ 9 =

2021 ∙ 4 =                                                    2162 ∙ 3 =

138  ∙ 2 =                                                    1208 ∙ 8 =

1408 ∙ 5 =                                                    1137 ∙ 4 =

1006 ∙ 9 =

 

SLOVENSKI JEZIK (11.05. – 15.05.2020)

Utrjevanje in ponavljanje – govorni nastop (opis poklica)

Slavko Pregl: Bojni zapiski mestnega mulca

 • Berilo str. 82,83 – večkrat preberi besedilo.
 • Berilo str. 84 – v zvezek napiši naslov in odgovori na vprašanja (En, dva, tri – odgovori ti).

Slavko Pregl: Bojni zapiski mestnega mulca

 • V zvezek napiši s svojimi besedami, kako se bo književno dogajanje nadaljevalo.

Bina Štampe Žmavc: Oblak želja

 • Berilo str. 58 – večkrat preberi pesem.
 • Berilo str. 58 – v zvezek napiši naslov in odgovori na vprašanja (En, dva, tri – odgovori ti).

 

DRUŽBA (11.05. – 15.05.2020)

Vrste dejavnosti

 • Oglej si posnetek razlage (https://www.youtube.com/watch?v=k1ug4erqXKo).
 • Učbenik str. 60, 61 – preberi, katere vrste dejavnosti poznamo in kako jih delimo.
 • SDZ str. 73, naloga 1,2,3 in str. 74, naloga 4 – delaj po navodilu posameznih nalog.

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA (11.05. – 15.05.2020)

Zmesi lahko ločujemo

 • Oglej si posnetek, kjer boš ponovil snov prejšnjega tedna ter slišal razlago nove snovi (https://www.youtube.com/watch?v=tW0C8kYJSH0 ).
 • Učbenik str. 88, 89 – preberi.
 • V interaktivnem gradivu z multimedijsko vsebino na str. (3-16) si poglej posnetka z naslovom Filtracija in Sejanje.
 • V zvezek naredi miselni vzorec z naslovom Zmesi lahko ločujemo. Ključne beseda naj predstavljajo postopke s katerimi ločujemo zmesi (sejanje, izhlapevanje, filtracija,…). Te ključne besede pa na koncu še pojasni kaj pomenijo. Pomagaj si s posnetki, učbenikom ter internetom.

 

GLASBENA UMETNOST  (11.05. – 15.05.2020)

Opera

 • SDZ (na portalu Radovednih 5) str. 40 – preberi besedilo.
 • V interaktivnem gradivu z multimedijsko vsebino na str. 3-2, poslušaj posnetke. Pri ikoni svinčnik reši nalogo v zvezek.
 • V interaktivnem gradivu z multimedijsko vsebino na str. 3-3, si poglej posnetke opernih pevcev.

 

LUM: “DEŽNIK”, KIPARSTVO, SLIKARSTVO IN RISANJE

Želim vam uspešen teden.
7. teden:

MATEMATIKA (04.05. – 08.05.2020)

Pisno množenje brez prehoda

Pisno množenje brez prehoda – utrjevanje

 • SDZ str. 39, naloga 2 – delaj po navodilu posamezne naloge.
 • SDZ str. 40, naloga 3 – delaj po navodilu posamezne naloge.

Pisno množenje z enim prehodom

Utrjevanje in ponavljanje

 • DZ – Zbirka osnovnih in zahtevnejših nalog za ponavljanje in utrjevanje str. 53 – delaj po navodilu posameznih nalog.

 

SLOVENŠČINA (04.05. – 08.05.2020)

Kako se pogovarjamo po telefonu?

 • SDZ str. 96 – preberi, pogovori se starši in ustno odgovori na vprašanja.
 • SDZ str. 97 – preberi pogovor med Nežo in Filipom ter odgovori na spodnja vprašanja v zvezek (ne pozabi napisati naslova).

Kako se pogovarjamo po telefonu?

 • SDZ str. 98 in 99, naloga 5 – delaj po navodilu posameznih nalog.

Kako se pogovarjamo po telefonu?

 • V interaktivnem gradivu z multimedijsko vsebino (Radovednih 5) klikni na stran 6-27 in si oglej posnetek.
 • SDZ str. 99 – posnetek si še enkrat oglej ter reši 7. in 8. nalogo.
 • SDZ str. 100 in 101 – delaj po navodilu nalog. Na vprašanja ustno odgovori staršem.

Miroslav Košuta: Majhna pravljica?

 • Berilo str. 132 –večkrat preberi pesem sam, nato jo preberi staršem.
 • Berilo str. 132 – v zvezek napiši naslov in odgovori na vprašanja (En, dva, tri – odgovori ti).
 • V zvezek napiši še čisto svojo majhno pravljico.

 

DRUŽBA (04.05. – 08.05.2020)

Dejavnosti – Kaj so dejavnosti?

 • Učbenik str. 60 – preberi kaj so dejavnosti.
 • V interaktivnem gradivu z multimedijsko vsebino na portalu Radovednih 5, klikni na stran 4-1 in pri ikoni svinčnik reši nalogo.
 • SDZ str. 72, 73 – reši naloge 1, 2 in 3. Delaj po navodilu posameznih nalog.

 

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA (04.05. – 08.05.2020)

Čiste snovi in zmesi

 • V interaktivnem gradivu z multimedijsko vsebino na portalu Radovednih 5, klikni na stran 3-15 in si pri ikoni slika poglej, kaj so čiste snovi in zmesi.
 • Nato si na isti strani oglej posnetek z naslovom Zmesi in spojine.
 • S pomočjo posnetka v zvezek naredi miselni vzorec.
 • Naredi poskus in še sam naredi nekaj zmesi in nekaj takšnih, kjer bo potekala kemijska reakcija. Celoten potek kaj si zmešal, kaj se je zgodilo,… napiši v zvezek.

 

GLASBENA UMETNOST  (04.05. – 08.05.2020)

Glasbeni izzivi

 • Na spletni strani šole pod zavihkom pouk na daljavo najdeš glasbeni izziv (3r. – 9.r). Klikneš na povezavo in odpreš okence Zapojmo z Nino Pušlar. S pomočjo besedila in posnetkov poj njeni pesmi.

LUM: RISANJE, črtna risba po opazovanju, “METULJ”

Želim vam uspešen teden.

 

Prvomajske počitnice

 

6. teden:

MATEMATIKA (20.04. – 24.04.2020)

Geometrijska telesa, liki, kvadrat in pravokotnik – utrjevanje znanja

 • DZ – Zbirka osnovnih in zahtevnejših nalog za ponavljanje in utrjevanje str. 57-58 – delaj po navodilu posameznih nalog.

Skladnost in simetrija – utrjevanje znanja

 • DZ – Zbirka osnovnih in zahtevnejših nalog za ponavljanje in utrjevanje str. 59-60 – delaj po navodilu posameznih nalog.

Vzorci

 • Oglej si posnetek razlage (https://youtu.be/R5Czi2w1mv0)
 • SDZ str. 69 – preberi razlago na rumenem polju ter si ponovno poglej primere.
 • SDZ str. 70 – delaj po navodilu posameznih nalog.

Vzorci – utrjevanje znanja

 • DZ – Zbirka osnovnih in zahtevnejših nalog za ponavljanje in utrjevanje str. 61 – delaj po navodilu posameznih nalog.

 

SLOVENŠČINA (20.04. – 24.04.2020)

Preverjanje znanja

 • V zvezek reši preverjanje znanja in mi ga pošlji do 24.04.2020 na moj elektronski naslov.

Alan Alexandre Milne: Hiša na Pujevem oglu

 • Berilo str. 49 – 51 – večkrat preberi besedilo.
 • Berilo str. 51 – v zvezek napiši naslov in odgovori na vprašanja (En, dva, tri – odgovori ti –levi stolpec).

Nadaljevanje zgodbe

 • Berilo str. 51 – staršem ustno odgovori na vprašanja in pripoveduj (En, dva, tri – odgovori ti –desni stolpec).
 • Berilo str. 51 – v zvezek zapiši nadaljevanje zgodbe o Tigru in njegovemu zajtrku (Nič lažjega!)

 

DRUŽBA (20.04. – 24.04.2020)

Ljudje spreminjamo pokrajine

 • Učbenik str. 56, 57 – preberi.
 • SDZ str. 68 in 69 – delaj po navodilu naloge.
 • V zvezek napiši naslov in odgovori na vprašanji v učbeniku str. 57.

 

GLASBENA UMETNOST  (20.04. – 24.04.2020)

Utrjevanje in ponavljanje

 • Ljudsko pesem Kako se polžeku mudi ponovi, da jo boš znal dobro zapeti.
 • Ponovi vse pesmi, ki smo se jih učili.

 

LUM: RISANJE, STRIP, “MOJE SANJE”

 

SREDA: TD PROMET – Navodila

Praktični del: Avtomobilček na balon

 

 

Želim vam uspešen teden in lepe počitnice.

5. teden:

Torek, LUM: ARHITEKTURA , notranji in zunanji prostor, “PRAVLJIČNA HIŠKA”

MATEMATIKA (14.04. – 17.04.2020)

Skladnost likov – naloge

 • SDZ str. 60, nalogi 4 in 5, str. 61 in 62 (Zmorem tudi to) – delaj po navodilu posameznih nalog.

Simetrija

 • Oglej si posnetek razlage (https://youtu.be/MUH4aznxsHM) (do 6:13).
 • SDZ str. 64 – preberi razlago na rumenem polju ter si ponovno poglej primere.
 • SDZ str. 65 in 66 – delaj po navodilu posameznih nalog.

Simetrija – naloge

 • SDZ str. 67 in 68 – delaj po navodilih posameznih nalog.

 

SLOVENŠČINA (14.04. – 17.04.2020)

Kako izrekamo opravičilo?

 • SDZ str. 88, 89 – delaj po navodilu posameznih nalog.
 • SDZ str. 89 – 2. in 3. nalogo naredi ustno.
 • SDZ str. 91 – ustno odgovori na vprašanja, dopolni in pomni.

Kako pišemo opravičilo in kaj vse napišemo v njem?

 • SDZ str. 92 – delaj po navodilu nalog. Pri 1. in 2. nalogi ustno odgovori na vprašanja.
 • SDZ str. 93 – delaj po navodilu naloge. Na vprašanja ustno odgovori.

Pisanje opravičila

 • SDZ str. 94, naloga 4 – opravičilo napiši v zvezek in mi pošlji po elektronski pošti do 17.04.2020.
 • SDZ str. 94, naloga 5 – izpolni pisemsko ovojnico po navodilu naloge. Na vprašanja ustno odgovori.
 • SDZ str. 95 – ustno odgovori na vprašanja in naredi dopolni in pomni.

 

DRUŽBA (14.04. – 17.04.2020)

Utrjevanje znanja

 • Utrjuj svoje znanje s pomočjo vprašanj iz prejšnjega tedna, da boš dobro pripravljen na ocenjevanje znanja.

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA  (14.04. – 17.04.2020)

Poskus

 • SDZ str. 68 in 69 (portal Radovednih 5) – oba poskusa (s starši) delaj po navodilih. Na vprašanja odgovori v zvezek.
 • V zvezek odgovori na tri vprašanja iz učbenika na str. 87.

 

GLASBENA UMETNOST  (14.04. – 17.04.2020)

Ljudska pesem: Kako se polžeku mudi

 • Na portalu Radovednih 5, pod zavihkom dodatna gradiva, glasbena umetnost, pesmarica, besedila – poišči ljudsko pesem Kako se polžeku mudi in jo prepiši v zvezek.
 • V zavihku (Pomlad-posnetki pesmi), najdeš to pesem in se jo s pomočjo posnetka nauči.
 • Na koncu jo ilustriraj.

Želim vam lep in uspešen teden.

 

4. teden:

PETEK,  10. 4. 2020,  Tehnični dan: Šege in navade

MATEMATIKA (06.04. – 09.04.2020)

Preverjanje znanja – ulomki, prostornina

 • V zvezek si napiši naslov in reši naloge (priloga). Preverjanje znanja mi pošlji po mailu do 09.04.2020.

Lastnosti geometrijskih likov

 • S pomočjo posnetka (https://youtu.be/2P0jJX2f0VM) obnovi znanje, ki ga že imaš o geometrijskih likih (posnetek si poglej do 2:33).
 • SDZ str. 55 – preberi si razlago na rumenem polju.
 • SDZ str. 55 – delaj po navodilu naloge.

Pravokotnik in kvadrat

 • SDZ str. 56 in 57 – obe snovi delaj skupaj in sproti delaj primerjavo med pravokotnikom in kvadratom. Pri nujnih lastnostih išči podobnosti in razlike. Pozorno si poglej, kako ju označujemo.
 • SDZ str. 58 – delaj po navodilu posameznih nalog.

Skladnost likov

 • S pomočjo posnetka (https://youtu.be/7HIVJmCQcOQ) obnovi znanje, ki ga že imaš o skladnih likih.
 • SDZ str. 59 – preberi razlago in primere skladnih in neskladnih likov.
 • SDZ str. 59 in 60, naloga 2 in 3 – delaj po navodilu posameznih nalog.

 

SLOVENŠČINA (06.04. – 09.04.2020)

Alice Čop, Klára Veselská – O hudobnem zmaju Koronarju in o tem, kako so ga ljudje s skupnimi močmi premagali

Odgovori na vprašanja

 • V zvezek odgovori na vprašanja v prilogi.

Dokončaj besedilo

 • V pravljici ni točno napisano, kakšen plan sta si Anže in Marjanca naredila že doma (kam vse bosta šla, ko bosta mami in ati zaspala). Tvoja naloga je, da si izmisliš en del zgodbe, kjer boš nadaljeval, kako sta skovala svoj načrt.
 • »Marjanca! Kaj če bi…« je vprašal. »Ja!« se je strinjala sestrica…….

Zahvala Anžetu in Marjanci (Dodatno delo, ki ni obvezno – naredi če želiš)

 • V zvezek napiši zahvalo Anžetu in Marjanci, ki sta rešila ljudi pred zmajem Koronarjem in vojaki Virusarji. (Izhajaj iz besedila.)

 

DRUŽBA (06.04. – 09.04.2020) 

Domača pokrajina ponavljanje

 • V prilogi so vprašanja na katera odgovori v zvezek ali ustno in tako utrjuj svoje znanje.

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA  (06.04. – 09.04.2020)    

Utrjevanje – shranjevanje snovi

 • SZD str. 66 (portal Radovednih 5) – predmete v obeh okencih preriši ter delaj po navodilu nalog. Besedilo prepiši in dopolni v zvezek.

Lastnosti snovi se lahko spreminjajo

 • Na portalu Radovednih 5 si poglej video z naslovom Lastnosti snovi se lahko spreminjajo (str. 3-14).
 • Učbenik str. 86-87 – preberi.
 • Učbenik str. 87 – v zvezek zapiši naslov, prepiši moram vedeti in odgovori na tri vprašanja.

LUM 4. teden: POSODICA ZA PIRHE

Želim vam lep in uspešen teden.

 

3. teden:

PONEDELJEK: Športni dan

MATEMATIKA (31.03. – 03.04.2020)

Ponavljanje in utrjevanje 

 • DZ – Zbirka osnovnih in zahtevnejših nalog za ponavljanje in utrjevanje str. 51– delaj po navodilih posameznih nalog

Geometrijska telesa

 • S pomočjo posnetka (https://m.youtube.com/watch?v=IcnDMAYrJGY) obnovi znanje, ki ga že imaš o geometrijskih telesih (posnetek ni vezan na vaše SDZ).
 • SDZ str. 51 – preberi strip in ustno odgovori na vprašanja.
 • SDZ str. 52 – oglej si razlago.
 • V zvezek si napiši naslov in preriši tabeli za oglata in okrogla telesa. Pri vsakem telesu dopiši, koliko ima robov, oglišč ter mejnih ploskev. Telesa najdi tudi v vsakdanjem življenju, jih poišči v reklamah ter jih prilepi.

Kocka in kvader

 • SDZ str. 53 – preberi tabelo z razlago ter ugotovi podobnosti in razlike med njima.
 • SDZ str. 53, 54 – delaj po navodilih posameznih nalog.

 

SLOVENŠČINA (31.03. – 03.04.2020)

Kako izrekamo zahvalo?

 • SDZ str. 82 – 1. in 2. naloga odgovori ustno staršem.
 • SDZ str. 82, 83 – delaj po navodilu posameznih nalog.

Kako pišemo zahvalo in kaj vse napišemo v njej?

 • SDZ str. 84 in 85 – delaj po navodilu posameznih nalog.
 • SDZ str. 86 – pri 3. nalogi odgovore napiši v zvezek.
 • SDZ str. 86 – 4. naloga

Kako pišemo zahvalo in kaj vse napišemo v njej?

 • V zvezek si napiši naslov in prepiši dopolni in pomni.
 • SDZ str. 86 – 5. nalogo napiši v zvezek. Zahvalo mi pošlji po elektronski pošti.
 • SDZ str. 87 – ustno odgovori na vprašanja.

 

DRUŽBA (31.03. – 03.04.2020)

Relief  in utrjevanje snovi

 • Učbenik str. 53 in 55 – v zvezek odgovori na vprašanja, ki so na zelenem polju.
 • Ponovi celotno snov v učbeniku str.42-55 s pomočjo petih P-jev (ponovi, preleti preberi, ponovi in preglej).

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA  (31.03. – 03.04.2020)

Snovi tudi shranjujemo

 • Učbenik str. 84,85 – preberi.
 • V zvezek si prepiši naslov ter nariši tabelo v kateri boš zapisal vrsto snovi (trdne snovi, tekočine in pline) ter vrsto embalaže oziroma, kako določeno vrsto snovi shranjujemo, prevažamo,… V pomoč ti naj bo učbenik na strani 84.

Dejavnost

 • Učbenik str. 85 – Ena dejavnost. V pomoč ti naj bodo starši, stari straši. Ugotovitve zapiši v zvezek.
 • Učbenik str. 85 – v zvezek odgovori na tri vprašanja.

 

GLASBENA UMETNOST (31.03. – 03.04.2020)

Ponovitev solmizacijskih zlogov

 • Ponovi pesem Pomladna.
 • SDZ str. 70-74 (portal Radovednih 5) – s pomočjo SDZ ponovi solmizacijske zloge.
 • SDZ str. 73 – pesem DO RE MI. Posnetek pesmi najdeš v interaktivnem gradivu z multimedijsko vsebino na strani 4-16 (ikona slušalke). Parkrat jo poslušaj in zraven poj.
 • Interaktivno gradivo z multimedijsko vsebino na strani 4-16 – poglej si oba posnetka ter se pri vrteči ikoni poigraj z mavrično klaviaturo.

LUM: FIGURA IZ PAPIRJA Z GLASBILOM

Želim vam lep in uspešen teden.

 

2. teden: Torek Sreda, četrtek, petek

PONEDELJEK, 23.03.2020

DRUŽBARelief 

 • Učbenik 54-55 – preberi kaj je relief, katere reliefne oblike poznamo in kaj je nadmorska višina.
 • V zvezek prepiši naslov ter prepiši besedilo na rumenem polju.

MATEMATIKAPonavljanje in utrjevanje  

 • DZ – Zbirka osnovnih in zahtevnejših nalog za ponavljanje in utrjevanje str. 50 – delaj po navodilih posameznih nalog.

SLOVENŠČINAKako pišemo prošnjo in kaj vse napišemo v njej? 

 • SDZ str. 78, naloga 1 – v zvezek odgovori na vprašanja.
 • SDZ str. 78, naloga 2, str. 79 (cela stran) in str. 80, nalogi 6 in 7 – preberi besedila (neuradne prošnje) in delaj po navodilih posameznih nalog.

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKADejavnost: Lastnosti snovi 

 • SDZ str. 64 (portal Radovednih 5) – 1. in 2. nalogo reši v zvezek. Pri 1. nalogi naj ti bodo v pomoč slike iz učbenika na strani 80. Te slike preriši v zvezek in delaj po navodilu naloge. Pri 2. nalogi zopet preriši tabelo in delaj po navodilu naloge.
 • Pri 2. nalogi lahko tudi sam narediš poskuse, da preveriš, če si za določeno lastnost izbral pravo snov. Bodi pazljiv in pri tem ti morajo pomagati starši.
 • Učbenik str. 81 – v zvezek odgovori na tri vprašanja.

TOREK, 24.03.2020

MATEMATIKA – Prostornina
• SDZ str. 27 – preberi strip.
• SDZ str. 28 – preberi razlago snovi in si v zvezek zapiši naslov ter prepiši preglednico pretvorb.
• Reši naloge na str. 29 in 30 – naloga 5.

SLOVENŠČINAKako pišemo prošnjo in kaj vse napišemo v njej? 

 • SDZ str. 81 – Razmisli in odgovori – ustno odgovori na zastavljena vprašanja. Preberi si besedilo na rumenem okvirju in ga dopolni. V zvezek si prepiši zapis snovi (priloga).
 • SDZ str. 80, naloga 8 – delaj po navodilih naloge. Pisno prošnjo napiši v zvezek ter pazi na pravilen zapis.
 • V interaktivnem gradivu Radovednih 5 (poglavje 6-6) si poglej primere pisnih neuradnih prošenj (ikona knjiga) ter naredi vaje (ikona svinčnik).

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKANevarne snovi označujemo s posebnimi znaki 

 • Učbenik str. 82-83 – preberi in si v zvezek zapiši naslov ter prepiši besedilo, ki je na rumenem polju.
 • Preriši znake za nevarne snovi v zvezek ter zraven dopiši, kaj pomenijo.

GLASBENA UMETNOSTUčenje nove pesmi

 • Ponovi vse pesmi, ki smo jih peli.
 • S pomočjo posnetka, se nauči pesem od Janeza Bitenca – Pomladna, ki si jo prejšnji teden zapisal v zvezek.

OD SREDE DO PETKA

MATEMATIKA (25.03. – 27.03.2020)
Prostornino lahko izrazimo tudi z manjšimi količinami
• SDZ str. 30-31 – pozorno preglej vse tri primere ter delaj po navodilih posameznih nalog. (Tudi sam poskušaj doma razdeliti 1l vode tako, kot je predstavljeno v SDZ)
• V zvezek prepiši primere v rumenih okvirjih.
• SDZ str. 32 – reši naloge 1, 2 in 3.
Besedilne naloge
• SDZ str. 33-34 – delaj po navodilih posameznih nalog.
Zmorem tudi to
• SDZ str. 35-36 – delaj po navodilih posameznih nalog.

SLOVENŠČINA (25.03. – 27.03.2020)

Utrjevanje pisanja prošnje 

 • V zvezek napiši prošnjo stricu, da te pelje na izlet na Bled. Rad bi se peljal s pletno (čoln) na Blejski otok, ki si ga že tako dolgo želiš ogledati. Pazi na pravilno zapisano prošnjo.

Bina Štampe Žmavc: Krava iz cirkusa 

 • Berilo str. 46 – 48 – večkrat preberi besedilo.
 • Berilo str. 48 – v zvezek napiši naslov in odgovori na vprašanja (En, dva, tri – odgovori ti –levi in desni stolpec).

Bina Štampe Žmavc: Krava iz cirkusa 

 • V zvezek napiši miselni vzorec, kjer boš opisal kravo Elizabeto. Nato si izmisli ter napiši nadaljevanje odlomka. Pomagaj si z berilom na strani 48 – Nič lažjega!

DRUŽBA (25.03. – 27.03.2020)

Relief  

 • SDZ str. 66-67 –delaj po navodilih posameznih nalog.
 • V zvezek si preriši oblike površja ter jih poimenuj (slika v učbeniku str. 54).

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA (25.03. – 27.03.2020)

Nevarne snovi označujemo s posebnimi znaki 

 • SDZ str. 65 (portal Radovednih 5) – pri 1. nalogi preriši tabelo v zvezek in jo reši po navodilu naloge.
 • Učbenik str. 83 – v zvezek odgovori na tri vprašaja.

LIKOVNA UMETNOST (25.03. – 27.03.2020)

Razmišljaj izven okvirja

 • Vzemi bel A4 list in ga obrni vodoravno. Na sredino s svinčnikom nariši zlomljeno črto, kakor kaže primer spodaj. Nato pa uporabi svojo domišljijo in dokončaj sliko. Slikaš lahko z barvicami ali s flomastri.

DODATNI POUK (25.03. – 27.03.2020)

Matematični kenguru

 

RAZREDNA URA (25.03. – 27.03.2020)

Naredimo dobro delo

 • S starši se pogovorite kaj je to dobro delo, kje in komu lahko naredimo dobro delo, če ste že naredili kakšno dobro delo in kako ste se ob tem počutili,…

Želim vam lep in uspešen teden. Zelo bom vesela, kakšnega sporočila in slike, kako vam gre pouk na daljavo.

 

1. teden: Torek Sreda Četrtek Petek
PONEDELJEK, 16.03.2020

DRUŽBANaravni pojavi

 • SDZ str. 62, 63 – poglej ilustracije in preberi besedilo v oblačkih ter delaj po navodilih posameznih nalog.
 • Oglej si video, ki ga najdeš na portalu Radovednih 5 pod naslovom Naravni pojavi. (www.radovednih-pet.si)

 

MATEMATIKAVeč delov celote

 

SLOVENŠČINAKako izrekamo prošnjo?

 • SZD str. 74-75 – delaj po navodilih posameznih nalog.

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKADejavnost: Izdelaj magnetni ribnik

 • SDZ str. 62 – preberi navodilo ter izdelaj magnetni ribnik. Delovni zvezek najdeš na portalu Radovednih 5 (www.radovednih-pet.si).

 

TOREK, 17.03.2020

MATEMATIKAKako izračunamo del celote, če je znana celota?

 • SDZ str. 23 – preberi razlago primera ter reši nalogo 1, kot kaže zgornji primer.

 

SLOVENŠČINAKako izrekamo prošnjo?

 • SZD str. 76-77 – delaj po navodilih posameznih nalog. V zvezek zapiši naslov (Kako izrekamo prošnjo?) ter napiši 5 povedi, s katerimi izraziš prošnjo.

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKASnovi razvrščamo po njihovih lastnostih

 • Učbenik str. 79-81 – preberi besedilo in stripa. Na strani 81 naredi nalogo – Ena dejavnost. V zvezek zapiši naslov (Snovi razvrščamo po njihovih lastnostih) ter iz učbenika prepiši besedilo v rumenem okvirju. Na koncu si še poglej video z naslovom Lastnosti materialov na portalu Radovednih 5 (radovednih-pet.si).

 

GLASBENA UMETNOSTPonavljanje in zapis nove pesmi

 • Ponovi vse pesmi, ki smo se jih do sedaj naučili in v zvezek prepiši novo pesem.

 

POMLADNA

Na polju rožice cveto,

na drevju pa ptički pojo,

z neba nam sveti sonček zlat,

že prišla je k nam pomlad.

Iz gozda sem pa znani glas

naznanja, da prišla je v vas

spet dobra, mila kukavica,

srca moj‘ga ljubica.

SREDA, 18.03.2020

MATEMATIKAKako izračunamo celoto, če je znan del celote? 

 • SDZ str. 24 – preberi razlago primera ter reši nalogo 1, kot kaže zgornji primer in si zapiši učno snov v zvezek (priloga).

 

SLOVENŠČINAMilan Dekleva: A so kremšnite nevarne? 

 • Berilo str. 112-113 – večkrat preberi besedilo.
 • Berilo str. 114 – v zvezek napiši naslov in odgovori na vprašanja (En, dva, tri – odgovori ti).
 • Napiši zgodbo, kako bi bilo, če bi se ti in tvoj prijatelj nekega dne zamenjala.

 

DOPOLNILNI POUKDeli celote

 • Na spletni strani: https://interaktivne-vaje.si, klikni na matematiko 1. – 5. razreda. Nato klikni okence deli celote – deli celote za 4. in 5. razred.
 • Interaktivno rešuj matematične naloge: kolikšen del lika je obarvan, izračunaj del celote in poišči pare. Lahko rešiš tudi vse druge naloge (igre).

ČETRTEK, 19.03.2020

MATEMATIKABesedilne naloge  

 • SDZ str. 25-26 – delaj po navodilih posameznih nalog.

 

SLOVENŠČINAZnanstvena fantastika 

 • »A so kremšnite nevarne?« so znanstvena fantastika. V zvezek, si prepiši miselni vzorec (priloga) ter ga dopolni. Lahko si pomagaš s spletom.
 • Gotovo poznaš kar veliko znanstvenofantastičnih filmov, nadaljevank, nanizank,… Za enega izmed njih izdelaj miselni vzorec (v zvezek) ter zapiši, kako veš, da gre za znanstveno fantastiko. Pri miselnem vzorcu ti bodo v pomoč vprašanja v berilu stran 114 – Mali vseved.

 

DRUŽBANaravna dediščina 

 • SDZ str. 63-65 – delaj po navodilih posameznih nalog.
 • Preberi, kaj pomeni naravna dediščina in pri 1. nalogi s pomočjo spleta in staršev razišči, zakaj so klif, naravni most in barje posebni.
 • Pri 3. nalogi ti naj pomagajo straši ali pa si pomagaj s spletom, katere dele naravne dediščine imamo v naši občini (npr. Arnejčev slap, Rotovnikova jama, Mornova zijalka,…)
 • V zvezek prepiši besedilo v zelenem okvirju (ponovi) in ga dopolni.

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKAStanje snovi 

 • Na portalu Radovednih 5 (radovednih-pet.si), si poglej 3 posnetke.
 • Na podlagi posnetkov izdelaj miselni vzorec (v zvezek), v katerih treh agregatnih stanjih so snovi v naravi.

PETEK, 20.03.2020

MATEMATIKAPonavljanje in utrjevanje  

DZ – Zbirka osnovnih in zahtevnejših nalog za ponavljanje in utrjevanje str. 49 – delaj po navodilih posameznih nalog.

 

SLOVENŠČINAPoustvarjanje besedila 

 • V prilogi imaš učni list, kjer boš poskušal razvozlati zapleteno sporočilo, ki so ga pred leti pustili pri nas »vesoljci«. Razvozlano sporočilo napiši v zvezek.
 • Poskušaj tudi ti sestaviti podobno sporočilo in ga zapiši v zvezek. Lahko uporabiš svoje znake.

 

LIKOVNA UMETNOSTVoščilnica za materinski dan

 • Izdeloval boš voščilnico s tulipanom za materinski dan.
 • Potrebuješ:
 • bel A4 list, ki ga prepogneš na pol,
 • barvni list, za cvet tulipana (če doma nimate barvnega papirja, lahko vzameš časopisni papir ali reklamo),
 • 6 vzorcev tulipana,
 • zeleno barvico,
 • škarje,
 • Poglej si posnetek na povezavi (https://youtu.be/oeERIWSbYck) in delaj cvet tulipana tako, kot je prikazano. Steblo in liste naslikaj z zeleno barvico.

 • Na spletu si poglej verze za materinski dan in najlepšega zapiši v voščilnico.
 • Počakaj do srede in mamici izroči voščilnico ter jo močno objemi.

Predlog, kako narisati cvet tulipana (vzorec):

tulipanovCvet

RAZREDNA URAPogovor s starši o virusu COVID-19 (Coronavirus) in kako se pred virusom zaščititi ter zakaj je pomembno, da se ne družimo in ostajamo doma.  

(Skupno 5.690 obiskov, današnjih obiskov 1)