Varstvo

Na šoli imamo po pouku organizirano varstvo, v katerem so učenci, ki čakajo na avtobus, pouk ali kako drugo dejavnost. Varstvo je organizirano od 11.20 v učilnicah, kjer lahko učenci delajo tudi domače naloge ali pa se samo družijo. Opažamo, da učenci v času, ko je organizirano varstvo, pogosto odhajajo v mesto in nekateri prečkajo progo tudi pri zaprtih zapornicah. Zaradi varnosti prosimo, da se z otrokom tudi vi pogovorite o tem. Če učenec ne bo vpisan v varstvo, morate poskrbeti, da bo šel domov in se ne bo zadrževal v šoli ali njeni okolici, in v tem primeru šola ne odgovarja zanj.

Prijavnica za varstvo

Razpored

Razširjen program izvaja naša šola glede na potrebe učencev in staršev. Organizacijske oblike vzgojno-izobraževalnega dela z učenci so:

Jutranje varstvo

Za učence 1. razredov, ki morajo s svojimi starši oditi od doma zgodaj zjutraj, je organizirano jutranje varstvo od 5.45 v centralni šoli. Jutranje varstvo se organizira, če je vanj vključenih najmanj 10 učencev 1. razreda.

SPLOŠNI CILJI JUTRANJEGA VARSTVA SO:

 • zagotoviti varno in vzpodbudno okolje, v katerem lahko učenci pričakajo pouk;
 • organizirati počitek ali po izbiri dejavnosti, ki jih veselijo, sprostijo in aktivirajo za pouk;
 • zagotoviti učno pomoč, če izrazijo željo po njej.

Jutranje varstvo je strokovno vodeno in poteka v učilnicah 1. razredov. Zajema:

 • počitek, pogovor
 • sprostitveno dejavnost (individualna ali skupinska)
 • zajtrk, ki je ob 6.30 v jedilnici šole in
 • pripravo na pouk.

Podaljšano bivanje

Učenci razredne stopnje se lahko v času po pouku vključijo v oddelek podaljšanega bivanja od 11.20 do 15.30. Na POŠ Topolšica traja bivanje od 11.20 do 15.20. V tem času se učenci igrajo, pogovarjajo, imajo kosilo, se učijo, pišejo domače naloge in po lastnem interesu zbirajo med pestro ponudbo interesnih dejavnosti.

Učitelji podaljšanega bivanja poskrbijo, da dejavnosti potekajo v sproščenem vzdušju in ob upoštevanju želja otrok.

Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelj v podaljšanem bivanju predčasno izpusti otroka iz šole samo s pisnim potrdilom staršev.

Program OPB

 

Podaljšano bivanje

 • je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga šola organizira po pouku in je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda,
 • prostovoljno se vključujejo učenci s prijavo staršev in v  okviru pravil, ki jih določa šola,
 • cilji se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka,
 • vsebine izhajajo iz pouka in želja učencev in njihovih staršev,
 • podaljšano bivanje mora biti strokovno vodeno.

Podaljšano bivanje ne more biti nadomestilo za starševsko delo z otroki doma. Preglejte otrokove naloge, predvsem pa se pogovarjajte in poslušajte otroka.

Prosimo, če po prihodu, otroka počakate pred vrati.

KAJ POČNEMO?

 • V času podaljšanega bivanja se otroci sprostijo, opravljajo domače naloge, obiskujejo interesne dejavnosti v šoli in izven nje, koristno izrabijo prosti čas
 • V oddelkih PB izpolnjujemo vaša pričakovanja, saj otroci kakovostno in ustvarjalno predvsem pa varno preživijo čas, ko ste v službah.

KAJ VSEBUJE?

 • prehrano,
 • sprostitveno dejavnost,
 • samostojno učenje,
 • ustvarjalno preživljanje časa.

Varstvo

Vsi ostali učenci se pred poukom zbirajo v avli šole. Učence spremljajo  dežurni učitelji. V OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj, POŠ Topolšica je varstvo vozačev od 7.20 do 7.40.

Oddelek varstva  po pouku je namenjen učencem vozačem, ki niso v podaljšanem bivanju in čakajo na šolske avtobuse ter učencem, ki čakajo na posamezne izbirne predmete ali kako drugo dejavnost. Poteka od konca pouka v posameznem oddelku pa do odhoda šolskih avtobusov v vse smeri. Varstvo je organizirano od 11.20 v učilnicah, kjer lahko učenci delajo tudi domače naloge ali pa se samo družijo.

Opažamo, da učenci v času, ko je organizirano varstvo, pogosto odhajajo v mesto in nekateri prečkajo progo tudi pri zaprtih zapornicah. Zaradi varnosti prosimo, da se z otrokom tudi vi pogovorite o tem.

Če učenec ne bo vpisan v varstvo, morate poskrbeti, da bo šel domov in se ne bo zadrževal v šoli ali njeni okolici, in v tem primeru šola ne odgovarja zanj.

 

(Skupno 496 obiskov, današnjih obiskov 1)