Angleščina

Pozdravljeni učenci,

teden dni drugačnega pouka je za nami. Učiteljice angleščine verjamemo, da smo bili uspešni, seveda pa se bomo učili vsi skupaj še naprej. Potrudile se bomo, da ne boste preobremenjeni z nalogami, zato resnično želimo, da opravite to, kar bomo za vas objavile na spletni strani šole ali v spletni učilnici (Alenka Juršnik). Kot ste lahko zasledili na spletu vas tudi pozivamo, da si uredite dostop do eAsistenta (prijavijo vas starši, navodila so objavljena na spletni strani šole), tako boste lahko dostopali do spletne učilnice Xooltime, v kateri bo potekal pouk na daljavo.

V primeru vprašanj in nerazumevanju navodil se lahko obrnete na vaše učiteljice angleščine:

ana.velicki@os-sostanj.si Spremljajte spletno učilnico na: https://padlet.com/gkv7visecp/hylzpf3d65fl

ankabalant@gmail.com

zdenka.klanfer@os-sostanj.si

e.vesna@gmail.com

alenka.jursnik@os-sostanj.si

Ne moremo usmerjati vetra, lahko pa prilagodimo jadra. Upamo, da boste pri svojem samostojnem delu uspešni. Verjamemo v vas!

vaše učiteljice angleščine

1. teden
2. teden
3. teden
4. teden
5. teden
6. teden
7. teden
8. teden
9. teden
10. teden

11. teden: 1.-5. 6. 2020
1. ura: Irregular verbs

rTJA8r11t1h

10. teden: 25.-29. 5. 2020

1. ura: Coldplay

rTJA8r10t1h

2. ura: My favourite band

rTJA8r10t2h

3. ura: Vaje v delovnem zvezku

rTJA8r10t3h

 

8.r DODATNI POUK – 5. učna ura: PRESENT PERFECT TENSE – READING COMPREHENSION

 

9. teden: 18.-22. 5. 2020

1. ura: We have been here for hours!

rTJA8r9t1h

2. ura: Present perfect + for and since

rTJA8r9t2h

3. ura: Who is it?

rTJA8r9t3h

5. učna ura – DOPOLNILNI POUK 8. razred: UTRJEVANJE: PRESENT PERFECT + EVER, NEVER, JUST

rdopTJA8r9t

 

8. teden:

1. ura: Experiences

rTJA8r8t1h

2. ura: Present perfect + ever, never, just

 1. Napiši naslov Present perfect + ever, never and just. Iz učbenika na strani 81 prepiši vse na modri podlagi (naloga 3 in 5).
 1. Poglej si dva kratka posnetka na spodnjih povezavah. Pomagala ti bosta razumeti uporabo Present perfect + ever, never in Present perfect + just.

https://youtu.be/cQixyD4nsiU

https://youtu.be/mpPVImrOmxA

 1. Nadaljuj delo na strani 81, v učbeniku. 4 A: Make true sentences using I have…. or I have never….. / Pri nalogi 4 zapiši resnične stavke I have… ali I have never…/
 1. Naloga 6: Ask and answer / Napiši vprašanja in odgovore z JUST. Vprašaj (na žalost samega sebe) kaj se je pravkar zgodilo in odgovori na vprašanje.
 1. Reši vse naloge delovnem zvezku, na strani 58.

rTJA8r8t2h

3. ura: Present perfect + ever, never, just – Utrjevanje

rTJA8r8t3h

Dodatni pouk, 4. ura: DESTROY vs. PRESERVE THE ENVIRONMENT

 

7. teden:

1. ura: Utrjevanje snovi

rTJA8r7t1h

2. in 3. ura: Preverjanje znanja

rPreverjanjeTJA8r7t

4. učna ura – DOPOLNILNI POUK 8. razred

 

Prvomajske počitnice

 

6. teden:
1. ura: Have you finished your homework?

rTJA85t2h

2. ura

rTJA86t2h

3. ura: Naredi extra exercises na strani 78. Naloge 1-3 ter nalogi 5 in 7 piši s celimi stavki. Nalogo 4 lahko narediš na lažji način in sicer tako: 1.b,2d…. Pri šesti nalogi zapiši samo slovenski prevod.

DODATNI POUK 8. razred – 3. učna ura

 

5. teden:

1. ura: Changes in our modern life


2. ura:Housework

 

3. učna ura – DOPOLNILNI POUK 8. razred

Na spletni povezavi spodaj vadi tvorbo časa Present perfect tense. Klikni ‘check’ in preveri svoje rešitve.

https://www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-exercise-4.html

4. teden:

1. ura: Our changing world

rtja84t1h

2. ura: PRESENT PERFECT SIMPLE

3.ura (4.teden)

r2h8r4t

 Tvoja naloga danes je, da narediš nekaj spletnih vaj za čase, ki si se jih do sedaj naučil. REŠITVE si sam sproti preveri.

Obišči naslednje spletne strani in vadi:

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/future.htm

https://www.perfect-english-grammar.com/past-simple-past-continuous-exercise-1.html

https://www.perfect-english-grammar.com/present-simple-present-continuous-1.html

DODATNI POUK 8. razred – 2. učna ura
Odpri povezavo: https://agendaweb.org/verbs/present_perfect-tense-exercises.html in rešuj
vaje za Present Perfect Tense. Klikni ‘check’ in preglej rešitve.

 

 

3. teden:

2. učna ura_DOPOLNILNI_8.r_future

1.ura

TJA8r6h2t

 1. Danes boste najprej ponovili vse tri oblike nepravilnih glagolov. Če se tretje oblike nepravilnih glagolov še niste naučili, je sedaj skrajni čas za to. Najdete jih na strani 127 v učbeniku. Morali jih boste znati letos in drugo šolsko leto. Predlagam postopno učenje npr. 10 glagolov se naučit en dan. Naučiti se je potrebno pravilno izgovorjavo in prav tako pravilen zapis. Velikokrat se pojavljajo težave, ker napačno zapišete nepravilne glagole.
 2. Na strani 67 v učbeniku naredite nalogo 3.1 in 3.2 (will, might and probably). Obe nalogi s celimi stavki prepišete v zvezek.
 3. Na spletni strani poslušaj zanimiv tekst o Londonu: https://www.youtube.com/watch?v=16ztSXkbquo – London 10 things you need to know about London.
 4. Nato pa na strani 69 v učbeniku preberite tekst Shopping in London. Če kakšne besede ne razumete jo prepišete v zvezek in poiščete prevod na spletnem slovarju: https://sl.pons.com/prevod.
 5. Pa za danes še ena lahka naloga, ki vsebuje vse tri oblike nepravilnih glagolov. Nalogo prepišete v zvezek in rešite.

Irregular verbs. Fill in all the gaps

(ZA)PUSTITI    ____________   ______________   _________________

POVEDATI    ____________     ________________    ________________

(Z)GRADITI    ____________  ________________   ________________

BITI     ____________  _____________   _______________

BOJEVATI SE    ______________    _______________  _________________

BOLETI, RANITI    ____________   _______________ ___________________

BRATI    ____________   _______________  __________________

DATI    ______________   _________________   _______________

DOBITI    ___________  ________________  _________________

DRŽATI   _________   ____________    ________________

2.ura

r3t1h

 1. Najprej za ponovitev naredite na strani 48 v delovnem zvezku naloge 1, 2 in 3.
 1. Nato vadite vse tri oblike nepravilnih glagolov s pomočjo spletnih strani:
 1. Danes začnemo z novo enoto Achievements. Naslov si zapiši v zvezek. Reši nalogo na spletu. Ta naloga vsebuje novo besedišče. Najprej vsem besedam dodaj angleški prevod, na koncu lahko vse preveriš, če imaš prav. Nato pa vso to novo besedišče prepiši v zvezek.

Spletna stran: http://www2.arnes.si/~osljic1s/TJA/8.%20razred/module%204%20-%208.%20razred/interaktivne%20vaje/besede%20na%20brzino/1-Ourchangingworld.htm

Lep vikend in obilo užitka pri učenju nepravilnih glagolov, drug teden bomo imeli veliko vaj za čas Present Perfect Simple.

 

2. teden:

Dodatni pouk

4. ura: Utrjevanje – COMPOUND NOUNS

tja8resitve3ure

 1. Učenci si prepišejo in rešijo delovni list

5. ura: EXPRESSING YOUR IDEAS – My future prediction

Rešitve (4.učna ura)

1.daybreak  2.dishwasher  3.heartbeat  4.homework  5.honeymoon  6.horsepower  7.jellyfish  8.leftovers  9.lighthouse  10.sideburns  11.sidewalk  12.eyelid  13.egghead  14.bedtime  15.billboard  16.bulldog  17.softball   18.crossroad  19.handbag  20.tugboat  21.rattlesnake  22.toadstool

 1. Učenci napišejo esej z naslovom: My future predictions.

Navodila: What will life be in the future? What sort of things will we be able to do? What are your hopes? What are your worries about the future?

 • Podrobnejša navodila so na strani 63 v učbeniku.
 • Eseje oddate svojemu učitelju ob vrnitvi v šolo.

6.ura – EXTRA EXERCISES

 1. Učenci naredijo Extra exercises na strani 64.
 2. Učenci pišejo s celimi povedmi, ne pa npr. 1.c, 2.a….
 3. Naredijo vse naloge od 1, 3-7.
  Nalogo 2 izpustite, If stavke obravnavate šele v devetem razredu.
 4. Rešitve bodo priložene pri naslednji nalogi

 

1. teden: Torek 2. ura 3. ura

1_učna_ura_DOP_8.razred

 1. RAZRED – 1.ura

TECHNOLOGIES OF THE FUTURE

 1. Učenci si preberejo tekst (Technologies of the future) na strani 62 v učbeniku.
 2. Prepišejo ali prilepijo si novo besedišče.
 3. Naredijo nalogi B in C na strani 63.

Rešitve za naloge bodo dodane pri naslednji učni uri.

TECHNOLOGIES OF THE FUTURE

ENGLISH SLOVENE
accelerator pedal pedal za pospeševanje (gas)
affect vplivati
artificial intelligence umetna inteligenca
average povprečen
babysitter varuška
bomb disposal odstranjevanje bomb
brake pedal pedal za zavore
charge napolniti
coffee maker kavomat
computer chip računalniški čip
create ustvariti
destination cilj potovanja
develop razviti
distant oddaljen
electric current električni tok
environment okolje
expert strokovnjak
explore raziskovati
headphones slušalke
motorway avtocesta
plant rastlina
predict napovedati
repetitive ponavljajoč
solar power sončna energija
steering wheel volan v avtu
store skladiščiti
wave power energija morja (valov)
wind power veterna energija

 

TECHNOLOGIES OF THE FUTURE, VAJE DELOVNI ZVEZEK

Rešitve (1.učna ura)

Naloga B

1 No, he wasn’t.

2 No, they weren’t.

3 In coffee makers, fridges, washing machines, cameras and phones. 4 Yes, it will.

5 On a hard disk in a computer’s memory.

6 Because it will be much stronger and will last much longer. (It will be able to survive a nuclear explosion and temperatures of 1000˚C, and it will last for more than a million years.)

7 They won’t need a driver – a computer will control them with the help of a video camera, special sensors and radar.

8 Because they probably won’t need petrol or diesel.

9 Because photosynthesis produces electrons and we might be able to use these to create an electric current.

Naloga C: 1: b 2: c 3: a 4: a

TECHNOLOGIES OF THE FUTURE – DELOVNI ZVEZEK

 1. Učenci si še enkrat preberejo besedišče na strani 62.
 2. Naredijo nalogi 1 in 2 v delovnem zvezku na strani 46.
 3. Rešijo delovni list.

 1. RAZRED – 3.ura: COMPOUND NOUNS

Rešitve (2.učna ura)

1  Naloga 1 b   2 a   3 a   4 c   5 c   6 b   7 b   8 a   9 c   10 b

2 Naloga (Suggested answers): 1  Oči, mi podaš sol in poper? 2  A: Kaj boste za glavno jed?     B: Ribo s krompirčkom, prosim.

3  Če ne bom ujel zadnjega avtobusa, ne bom mogel priti domov. 4  A: Pogrešal/-a bom Lizo, če se bo odselila v       Avstralijo.     B: Nikoli ne veš. Morda pa ne bo šla.

Delovni list (rešitve)

1 Naloga 1 constructed 2believe 3 prediction 4 nowadays 5 chips 6 coffee 7 machines 8 phones 9 computers 10 distant 11 repetitive 12 tasks 13 disposal 14 store 15 hard disc

Delovni list (rešitve)

2 Naloga

far  – DISTANT

a device that makes a car go faster – ACCELERATOR

unnatural – ARTIFICIAL

destroying a bomb- BOMB DISPOSAL

somebody who knows everything about something- EXPERT

liquid that makes our cars run – PETROL and DIESEL

Monotonous, repeating itself many times – REPETITIVE

a process in plants that changes light into food – PHOTOSYNTHESIS

3 Naloga

 1. a) Washing machines, cameras, phones…
 2. b) Cleaning, ironing, cooking…
 3. c) They will be able to “think” .
 4. d) Robots will never get tired or angry.
 5. e) Solar power, wind power, wave power

COMPOUND NOUNS – SESTAVLJENI SAMOSTALNIKI

 1. Učenci si preberejo razlago
 2. Učenci naredijo nalogo 3 A in B nalogo na strani 63 v učbeniku.
 3. Prepišejo si dodatno besedišče na strani 124 (Compound nouns). Napišejo si besedo v angleščini in dodajo slovenski prevod.
 4. Naredijo vajo 3 v delovnem zvezku na strani 46.

Sestavljeni samostalniki v angleščini

 Načeloma so sestavljeni iz dveh delov. Prvi del določa drugega, torej nam pove, za kakšno stvar gre, jo natančneje opiše. Pogosto se zgodi, da imajo sestavljeni samostalniki pomen, ki je drugačen, bolj specifičen od tistega, ki ga imata dve  enaki besedi, ki pa sta ločeni.

Oglejmo si najprej nekaj primerov.

Prvi del: tip ali namen  Drugi del: kdo ali kaj     Sestavljen samostalnik

Police                           man                            policeman

Boy                              friend                          boyfriend

Fish                             tank                             water tank

Dining                        table                             dining-table

Opazili ste lahko, da se sestavljeni pridevniki lahko pišejo kot ena beseda, kot beseda z uporabo vezaja ali kot dve ločeni besedi. Jasnih pravil tukaj ni. Načeloma se ravnamo po pravilu, da večino sestavljenih samostalnikov pišemo kot eno besedo, ostale pa z dvema ločenima.

Sestavni deli zloženih samostalnikov so lahko različni.

SESTAVLJENE STRUKTURE

samostalnik + samostalnik

bedroom

motorcycle

samostalnik + glagol

rainfall

haircut

samostalnik + prislov

hanger-on

passer-by

glagol + samostalnik

washing machine

driving licence

swimming pool

pridevnik + samostalnik

greenhouse

software

(Skupno 5.181 obiskov, današnjih obiskov 1)