Pravilniki

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti  (Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti ureja postopek za pridobitev statusa in način prilagajanja šolskih obveznosti za učence perspektivni/vrhunski športnik in perspektivni/vrhunski umetnik.)

Pravila šolskega reda

 EVAKUACIJSKI NAČRT

Namen evakuacijske akcije je, da vsi učenci in zaposleni na šoli spoznajo in preizkusijo izhodne poti iz šole v primeru kakršne koli nesreče: požar, potres, …  Nesreča se lahko pripeti v vsakem trenutku, zato je potrebno vedeti, kako ravnati v takem primeru in kako najbolj varno in hitro zapustiti šolo.

PO ZVOČNEM SIGNALU VSAK UČITELJ SPREMLJA SVOJE UČENCE PO VARNIH POTEH DO IZHODA IZ ŠOLE. SKUPNI ZBIRALIŠČI STA PRED GLAVNIM VHODOM IN NA ŠPORTNEM IGRIŠČU.
UČENCI GREDO IZ RAZREDA V OBUVALIH, KI JIH IMAJO NA SEBI. ŠOLSKE STVARI PUSTIJO V RAZREDIH. UČITELJ VZAME podatke o prisotnih učencih.
UPOŠTEVATI JE TREBA NAVODILA IN NASVETE GASILCEV. NE USTVARJATI NEPOTREBNE PANIKE. NE SE PRERIVATI.

RAZPORED VARNIH POTI:

2. NADSTROPJE

 • Učenci, ki so v KNJ, MME, GOS, TJA 2, MALA TJA, TJA 1 in SPL 2  gredo po glavnih stopnicah v avlo in skozi glavni izhod pred šolo.
 • Učenci, ki so v SLJ 1, SLJ 2, Mala SLJ, SLJ 3, FIZ, KEM gredo po stopnicah v klet in skozi izhod na igrišče.

1. NADSTROPJE

 • Učenci, ki so v MAT1, MAT2, mala MAT, 4. a, 4. b, 4. c, 5. a, 5. b, 5. c, 5. d gredo na požarne stopnice na koncu hodnika.
 • Učenci 3. a, 3. b, 3. c in učitelji iz zbornice gredo po stopnicah v klet in skozi izhod na igrišče.
 • Učenci SPL 1, 2. c, 3. d in pisarniško osebje gredo po stopnicah v avlo in nato po hodniku do požarnih  stopnic.

PRITLIČJE

 • Učenci iz GUM, GEO in LUM gredo po požarnih stopnicah.
 • Učenci iz ZGO in TIT gredo skozi glavni izhod pred šolo.
 • Osebje iz kuhinje in jedilnice gredo skozi glavni izhod pred šolo.
 • Učenci, ki so v garderobah gredo skozi glavni izhod.
 • Učenci 2. b in 2. d gredo skozi glavni izhod pred šolo.
 • Učenci 1. a, 1. d in 1. b gredo skozi razredne izhode.
 • Učenci 1. c gredo skozi 1. b  razred, učenci 2. a skozi 1. a razred.

ŠPORTNA DVORANA

Učenci gredo skozi izhode v športni dvorani.

Učitelji in učenci po kabinetih, hodnikih in ostalih prostorih zapustijo šolo po najbližji poti.

BODITE PREVIDNI, ODGOVORNI IN PAZITE NASE IN NA DRUGE.

Učitelji na zbirnih mestih  preštejejo vse svoje učence in oddajo podatke pristojnim. Podatke o evakuaciji oddajo tudi ostali zaposleni.

ŠOLA MORA BITI NEKAJ MINUT PRAZNA!

(Skupno 1.740 obiskov, današnjih obiskov 1)