Matematika

Z majem bomo stopili v 7. teden pouka na daljavo. Čaka vas le še en mesec dela. V mesecu maju in juniju bomo vaše delo tudi ocenjevali in na koncu ocene zaključili.
Prva ocena bo projektna naloga, ki jo morate oddati do ponedeljka, 11. 5. 2020, na mail klementinameznar@gmail.com. Vsa navodila so podana v urah za 7. teden.
Če morate popraviti negativne ocene za nazaj, stopite v kontakt preko e-Asistenta vsak s svojim učiteljem, ki vas je v razredu poučeval matematiko.
Pri zaključevanju bomo upoštevali tudi vaše delo na daljavo, napredek in vztrajnost.
Delo je gotovo drugačno kot pri klasičnem pouku v šoli. Iz vsake nove situacije v življenju se lahko nekaj naučimo in poskušamo pridobiti pozitivne izkušnje, napake pa se naučimo popraviti.
Večina vas zelo lepo dela, pošilja nazaj zahtevane izdelke, popravo, sprašuje, če kaj ne razume. Zdržite še en mesec, da vam bo jeseni lažje prestopiti prag srednje šole.
Še vedno pa bodite zdravi!

1. teden
2. teden
3. teden
4. teden
5. teden
6. teden
7. teden
8. teden

9. teden: 18. 5. – 22. 5. 2020

28. in 29. ura – PONAVLJANJE – procenti

30. ura – PONAVLJANJE – racionalna števila

31. ura – PONAVLJANJE – Pitagorov izrek

5. ura DOP MATPONAVLJANJE IN UTRJEVANJE:

Reši naloge na spodnjih povezavah:

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/NPZ_2015/NPZ_2015.htm

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/Geometrija_2/

https://uciteljska.net/naloge/kviz/

 

8. teden: 11. 5. 2020 do 15.5. 2020

Do ponedeljka, 11. 5. 2020, je potrebno oddati Projekno nalogo- ocenjevanje znanja.

24. ura: ŠTEVILSKA PREMICA

25. in 26. ura: PRAVOKOTNI KOORDINATNI SISTEM V RAVNINI

27. uraPOLRAVNINE V PRAVOKOTNEM KOORDINATNEM SISTEMU

5.URA DODATNI POUK MATEMATIKA: OMEJENO OBMOČJE

 

7. teden:

20. ura: PRIPRAVA NA PROJEKTNO NALOGO
21.-23. ura: PROJEKTNA NALOGA – ocenjevanje znanja iz teles, meril za srednjo vrednost in verjetnosti
OBVEZNO ODDATI DO ponedeljka 11. 5. 2020 na mail klementinameznar@gmail.com.

 

DOP 4. ura MATEMATIKA 9. razred Teden: 4. 5. 2020 do 8. 5. 2020
Teden je namenjen reševanju projektne naloge. Če potrebujete pomoč, vam niso jasna navodila, potrebujete kakšno usmeritev,  me kontaktirajte na mail klementinameznar@gmail.com

 

Prvomajske počitnice

 

6. teden:

18. in 19. ura: TEMA: VERJETNOST + PREVERJANJE ZNANJA

PREVERJANJE ZNANJA O MERILIH ZA SREDNJO VREDNOST IN VERJETNOSTI
Reši preverjanje v zvezek (lahko ga tudi skopiraš, če imaš možnost – dodan poseben dokument brez barvnih zapisov) in nato slikaj svoje rešitve in mi jih pošlji na mail klementinameznar@gmail.com najkasneje do petka 24. 4. 2020. Podala vam bom povratno informacijo. Pri izbirnih nalogah (1,2,3,4a,6,9,10) zapišeš samo črko pravilnega odgovora, pri nalogah z računanjem(4b,c,d,e,5,7,8) napišeš postopek računanja. Navodil nalog ne prepisuješ.

Preverjanje znanja

NAČRTOVANO OCENJEVANJE ZNANJA (Projekt: TELESA, MERILA ZA SREDNJO VREDNOST in VERJETNOST): oddaja ponedeljek, 11. 5. 2020
Navodila sledijo.

 

4.URA DOD MATEMATIKA 9. razred Teden: 20. 4. 2020 do 24.4. 2020
TEMA: UTRJEVANJE ZNANJA – reševanje NPZ
Na spletni povezavi RIC rešuj stara nacionalna preverjanja znanja. Pri vsakem preverjanju imaš tudi rešitve.
https://www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/matematika3/
5. teden:

15. in 16. ura: OBDELAVA PODATKOV – SREDNJE VREDNOSTI

17. ura: Poskus, dogodek

dopolnilni pouk, 3. ura:  13. 4. 2020 do 17. 4. 2020
Na naslednji povezavi vadi izraze aritmetična sredina, modus in mediana.
https://www.thatquiz.org/sl-5/?-j4sh-l1-mpnv600-p3t0

 

4. teden:

dodatni pouk, 3. ura

 

12. in 13. ura: Utrjevanje znanja + PREVERJANJE ZNANJA

PREVERJANJE ZNANJA O STOŽCU – DELOVNI LIST (ura 13)
Reši preverjanje znanja o stožcu-delovni list (delo lahko razporediš v dva dneva) v zvezek in nato slikaj svoje rešitve in mi jih pošlji na mail klementinameznar@gmail.com najkasneje do petka 10. 4. 2020. Podala vam bom povratno informacijo.

14. ura: KROGLA (+ utrjevanje)

 

3. teden:

dopolnilni pouk mat9_2

mat9_9 TEMA: STOŽEC

mat9_10 TEMA: STOŽEC – površina, prostornina

mat9_11 TEMA: STOŽEC – utrjevanje znanja
2. teden:

dodmat9_2

Mat9_5 TEMA: Pravokotni trikotniki v pravilni 6-strani piramidi

mat9_6,7 TEMA: Utrjevanje znanja

mat9_8  TEMA: Projektno delo

 

1. teden:

1. ura: mat9_1 – razlaga, učni list

2.URA MATEMATIKA 9. razred Teden: 16. 3. 2020 do 20. 3. 2020
TEMA: Pravokotni trikotniki v pravilni 4-strani piramidi

3. URA  3.URA MATEMATIKA 9. razred Teden: 16. 3. 2020 do 20. 3. 2020
TEMA: Utrjevanje znanja

4.URA MATEMATIKA 9. razred Teden: 16. 3. 2020 do 20. 3. 2020
TEMA: Utrjevanje znanja

Dopolnilni pouk

NAVODILA ZA devetošolce – MATEMATIKA
Spoštovani učenke in učenci!
Glede na situacijo nastalo v državi, bomo izvajali pouk na daljavo. Pri matematiki boste imeli pripravljene datoteke posameznih ur. Za vsak teden bodo pripravljene 4 ure, ki jih predelate v tekočem tednu.
V posamezni uri bo natančno opredeljeno, kaj si prepišete v zvezek, kaj lahko rešite ustno, kje lahko najdete še dodatne vaje. Konec vsake ure bo podana naloga in v naslednji uri tudi njene rešitve. Posredovali vam bomo dodatne povezave za vaje na spletu.
Če boste imeli probleme z razumevanjem, lahko vprašanja posredujete preko Easistenta ali na mail Klementini Rednak Mežnar, ki bo odgovarjala devetošolcem.
Mail: klementinameznar@gmail.com
Glede na dano situacijo se vsak naj potrudi čim bolj, da bomo kljub težavam lahko speljali šolsko leto do konca.
Bodite zdravi!znanja

(Skupno 5.826 obiskov, današnjih obiskov 1)