NIP

Neobvezni izbirni predmet – šport

NIP ŠPORT 5.razred

Dragi učenci, ker ste ta predmet izbrali tisti, ki imate šport zelo radi, kot veste izvajamo pri NIP ŠPORT take aktivnosti, ki so vam najljubše. Veliko je iger, za katere pa je potrebno več igralcev. Zato v tem času učenja na daljavo, izberite od ponujenih športnih aktivnosti za ure ŠPORTA tisto, ki vam je najljubša in jo izvedite še enkrat. Ko bomo zopet v telovadnici, nadaljujemo skupaj. Bodite čim več v naravi na svežem zraku in soncu.

AKTIV ŠPORTNIH PEDAGOGOV

 

Neobvezni izbirni predmet – nemščina
1. teden
2. teden
3. teden
4. teden
5. teden
6. teden
7. teden
8. teden
9. teden

10. tedenLebensmittel (živila)

 

9. teden:  Mein Stundenplan (Moj Urnik)

 

8. teden: Wichtige Tage (Pomembni dnevi)

 

7. teden: ČETRTEK, 7. 5. 2020

 1. Rešitve (23. 4. 2020): Ich spiele Tennis am Dienstag. Ich schwimme am Mittwoch.

Ich spiele Fußball am Freitag. Ich surfe am Samstag. Ich spiele Volleyball am Sonntag.

 1. Učenci, sedaj že znate poimenovati dneve v tednu po nemško. Naučili se bomo poimenovati še mesece, nato pa boste dneve in mesece utrdili z interaktivnimi vajami.

Zapis v zvezek: Monate

Januar             Februar           März               April                Mai                 Juni

Juli                  August            September     Oktober          November      Dezember

 

Wann hast du Geburtstag? (Kdaj imaš rojstni dan?)  Im _____________ (Na črto zapiši mesec, ko imaš rojstni dan.)

Welcher Tag ist heute? (Kateri dan je danes?)   Es ist _______________ (Današnji dan zapiši po nemško.)

 

 1. Na šolski spletni strani nadaljuj z interaktivnimi vajami:

https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm

Tema številka 26 (dnevi in meseci): vaje 1, 2 in 5

Dodatna navodila za vaje:

Vaja 1: ko klikneš start, boš slišal vprašalnico: »Welcher Tag ist heute?« (Kateri dan je danes?). Napiši dan, ki je obkrožen na koledarju, nato pa »check«, da preveriš, če je zapis pravilen.

Vaja 2: Klikni start, nato pa na 1. zvočnik pod pravokotnikom. Ko zaslišiš mesec, ga zapišeš v pravokotnik nad zvočnikom in s klikom »check« preveriš, če si mesec pravilno zapisal.

Vaja 5 je spomin. Vajo tako dolgo igraj, da najdeš vse pare.

 

Prvomajske počitnice
6. teden: SREDA, 22. 4. 2020

1.Ob poslušanju posnetka Wochentagelied: https://www.youtube.com/watch?v=A7JPo9baLnQ&t=74s

na youtubu še enkrat zapoj refren in ga nato preberi še v zvezku.

 1. Reši kratko vajo v priponki. Lista ni potrebno natisniti, rešitve v povedih lahko napišeš v zvezek.

5. teden: ČETRTEK, 16. 4. 2020

9. IN 10. URA

 1. Večkrat poslušaj pesem Wochentagelied na naslednji povezavi

https://www.youtube.com/watch?v=A7JPo9baLnQ   in zapoj refren ob posnetku.

Refren pesmi si zapiši v zvezek.

Wochentagelied (pesem o dnevih v tednu)

Erst  kommt der Montag                                           Najprej je ponedeljek.

und dann der Dienstag,                                            potem torek,

danach der Mittwoch                                               zatem sreda

und dann der Donnerstag.                                        in potem četrtek.

Dann kommen Freitag, Samstag,                              Nato pa petek, sobota

Sonntag.                                                                    in nedelja.

Und nach dem Sonntag geht                                      Za nedeljo gre

es dann von vorne los.                                              spet vse od začetka.

 

 1. Izberi 4 dni v tednu in napiši eno dejavnost, ki jo ta dan počneš. Pomagaj si z dejavnostmi, ki smo se jih učili pri temi prosti čas.

Na primer:

Ich spiele Fußball am Montag.

Ich fahre Rad am Dienstag.

 

Vajo lahko fotografiraš in mi jo pošlješ na moj e-naslov: mateja.drev7@gmail.com.

 1. Pesem Wochentagelied (refren) večkrat zapoj ob posnetku na youtubu.

 

4. teden: 9. 4. 2020

7. in 8. ura

 1. Delovni list

V zvezek si napiši naslov Nikalnici kein, keine.

Prepiši prva dva primera iz delovnega lista v zvezek.

Pod ta dva primera si zapiši: Samostalnike ženskega spola (določni člen die) v nemščini zanikamo z nikalnico »keine«.

Samostalnike moškega spola (določni člen der) in srednjega spola (določni člen das) pa zanikamo z nikalnico »kein«.

2. Nato reši v zvezek naslednje 3 primere, kot kažeta primer 1 in 2.

 

3. Za konec si v zvezek zapiši naslov Plural (množina) in prepiši v zvezek samostalnike v množini. Obvezno si označi končnice z rdečo barvo (pri Bücher pa še preglas na u)

Nekaj samostalnikov ima enako obliko v množini kot v ednini. Pri tistih ni nič označeno z rdečo barvo. Takšna sta Kugelschreiber in Mäppchen.

4. Oglej si posnetka o šolskih potrebščinah na youtubu (vsako besedo na glas ponovi za posnetkom):

https://www.youtube.com/watch?v=zbE4SHWvRdw

 

https://www.youtube.com/watch?v=PPY3uw_zmVA

3. teden: NEMŠČINA, 5. RAZRED, ČETRTEK, 2. 4. 2020

1. Za ponovitev šolskih potrebščin reši interaktivne vaje na

https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm, in

sicer temo številka 33 (vaje 5, 6, 7 in 10)

Dodatna navodila:

Pri vaji 5 se na levi strani pokaže slika, na desni strani v okencu poiščeš zapis te besede in klikneš nanjo.

Pri vaji 6 natančno zapišeš besedo, ki jo slišiš (bodi pozoren na besedo Lineale, ki je v množini in se ji zato doda še končnica -e)

Pri vaji 7 tudi zapišeš besedo, ki jo slišiš (besedi Filzstift se tudi zaradi množine doda končnica –e).

Pri vaji 10 z miško klikneš na ustrezno sličico na blagajni tolikokrat kot zahteva navodilo.

Nato pa na blagajni pritisni gumb check.

Ich hätte gern pomeni Rad bi imel./ Želim si.  Das macht. – To stane.

Ich brauche. – Potrebujem.

 

2. V zvezek zapiši naslov: Im Schreibwarenladen ( V trgovini s šolskimi potrebščinami)

in prepiši naslednja 2 dialoga v zvezek. Manjkajoče besede dopolni z besedami iz okvirčka.

macht             was kostet das?         hätte gern                  brauche          25,30€

Entschuldigung           kostet das?

 

 

Kunde (stranka): Ich _______________ zwei Bleistifte.

___________________, was  _____________________?

Verkäufer (prodajalec): Das ________ 2,30 €.

Kunde: Ich ______________ einen neuen Schulranzen.

Entschuldigung, __________________?

Verkäufer: Das macht ____________  €.

Dialog fotografiraj in pošlji na e-naslov: mateja.drev7@gmail.com

2. teden:

1. ura: NEMŠČINA, 5. RAZRED, skupina 1 (na urniku ima nemščino, 23. 3. 2020), skupina 2 ( na urniku ima nemščino, 25. 3. 2020)

nemscina_5r_1. ura 2. teden

2. ura: NEMŠČINA, 5. RAZRED, skupina 1 (na urniku ima nemščino 25. 3. 2020, 5. uro) skupina 2 ( petek, 27. 3.2020, 7. uro)

 1. Za začetek še enkrat poslušajte posnetek na youtubu Schulsachen in ponovite besede za šolske potrebščine ( https://www.youtube.com/watch?v=UL50k1tSIgQ)

2. Nadaljujte z interaktivnimi vajami na šolski spletni strani (zavihek Učenci, povezavi, N2N oziroma https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm) pod številko 33, vaje od 1 do 4.

3. Pred reševanjem si v zvezek pod naslov od zadnje ure Schulsachen zapišite še besede:

der Taschenrechner – žepni računalnik

der Schulranzen – šolska torba

der Ordner – mapa

der Textmarker – fluorescentni označevalec

poleg das Mäppchen je peresnica tudi das Federmäppchen

der Terminkalender – rokovnik

das Schulbuch – šolska knjiga

der Kugelschreiber – kuli

Če boste slišali še kakšno novo besedo, si jo dodajte pod ta seznam.

 

1. teden: 2. ura 1. skupina 1. in 2. ura 2. skupina

1. ura 1. skupina – Navodila za delo za Neobvezni izbirni predmet nemščina v 5. razredu

ponedeljek, 16. 3. 2020

Učenci rešujejo interaktivne vaje na šolski spletni strani (pod zavihkom Učenci kliknite na  povezave in nato N2N, 2. povezava so spletne vaje, 1. povezava je slovar)

Ko kliknete 2. povezavo (http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm),

izberite temo pod številko 35 (prostori v stanovanju in pohištvo). Če besede ne zapišete pravilno, si pomagajte z zapisom pod zavihkom glossary, kjer so besede v angleškem in nemškem jeziku. Rešite vaje od 1 do 7 (pod temo številka 35) ter v zvezek zapišite nove, neznane besede. Na spletni strani imate Ponsov slovar in si pri prevodih lahko pomagate tudi s tem slovarjem.

Za naslov v zvezku zapišete: Interaktivne vaje  Räume in der Wohnung und Möbel (Prostori v stanovanju in pohištvo)

Nove besede:

 

2. ura 1. skupina: Navodila za delo za Neobvezni izbirni predmet nemščina v 5. razredu  (Za 1. skupino, ki ima ob sredah nemščino na urniku 5. šolsko uro in je to že njihova 2. ura v tednu.)

sreda, 18. 3. 2020

 1. Učenci si najprej za ponovitev predlogov v zvezek zapišejo naslov Predlogi (Präpositionen) :

auf – na,    an – na, ob,    vor – pred,  über – nad,  in – v,    unter – pod,   hinter – za,  neben – zraven, poleg,  zwischen – med

Zapišite si tudi: in der Schublade – v predalu

zwischen der Lampe und dem Bücherregal –  med lučko in knjižno polico

 

 1. Nato rešite 2 interaktivni vaji na šolski spletni strani (pod zavihkom Učenci kliknite na povezave in nato N2N, 2. povezava so spletne vaje, 1. povezava je slovar).

Ko kliknete 2. povezavo (http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm),

izberite temo pod številko 35 ter rešite vaji številka 8 in 10. Pri vaji 8 bo zraven predloga potrebno zapisati še člen. Večinoma bo dem, razen pred Schublade in pred Lampe bo der. Vsako poved tudi ustno na glas ponovite za posnetkom.

 

1. ura 2. skupina:

Navodilo za delo za Neobvezni izbirni predmet nemščina v 5. razredu (Za 2. skupino, ki ima ob sredah nemščino na urniku 7. šolsko uro in je to njihova 1. ura v tednu.)

Učenci rešujejo interaktivne vaje na šolski spletni strani (pod zavihkom Učenci kliknite na  povezave in nato N2N, 2. povezava so spletne vaje, 1. povezava je slovar)

Ko kliknete 2. povezavo (http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm),

izberite temo pod številko 35 (prostori v stanovanju in pohištvo). Če besede ne zapišete pravilno, si pomagajte z zapisom pod zavihkom glossary, kjer so besede v angleškem in nemškem jeziku. Rešite vaje od 1 do 7 (pod temo številka 35) ter v zvezek zapišite nove, neznane besede. Na spletni strani imate Ponsov slovar (https://sl.pons.com/prevod )in si pri prevodih lahko pomagate tudi s tem slovarjem.

Za naslov v zvezku zapišete: Interaktivne vaje  Räume in der Wohnung und Möbel (Prostori v stanovanju in pohištvo)

2. ura 2. skupina – NEMŠČINA, 5.RAZRED  

petek , 20. 3. 2020

 1. Učenci si najprej za ponovitev predlogov v zvezek zapišejo naslov Predlogi (Präpositionen) :

auf – na,    an – na, ob,    vor – pred,  über – nad,  in – v,    unter – pod,   hinter – za,  neben – zraven, poleg,  zwischen – med

Zapišite si tudi: in der Schublade – v predalu

zwischen der Lampe und dem Bücherregal –  med lučko in knjižno polico

 

 1. Nato rešite 2 interaktivni vaji na šolski spletni strani (pod zavihkom Učenci kliknite na povezave in nato N2N, 2. povezava so spletne vaje, 1. povezava je slovar).

Ko kliknete 2. povezavo (http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm),

izberite temo pod številko 35 ter rešite vaji številka 8 in 10. Pri vaji 8 bo zraven predloga potrebno zapisati še člen. Večinoma bo dem, razen pred Schublade in pred Lampe bo der. Vsako poved tudi ustno na glas ponovite za posnetkom.

(Skupno 1.878 obiskov, današnjih obiskov 1)