Vzgojni načrt

VZGOJNI NAČRT ŠOLE

Državni zbor je sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (UL RS ŠT. 102/2007), ki v 2. čl. določa cilje osnovnošolskega izobraževanja. Iz ciljev zakona je razvidno, da je poleg izobraževalne pomembna tudi vzgojna razsežnost pedagoškega dela osnovnih šol.

Tako si morata vzgoja in izobraževanje prizadevati, da bi vsak posameznik znal živeti v skupnosti in reševati svoje probleme, kakor tudi kritično in ustvarjalno razmišljati in delati.

Vzgojni načrt šole smo začeli izvajati s 1. 9. 2009 in vsebuje:

  • temeljne vrednote in vzgojna načela,
  • vzajemno sodelovalni odnos s starši,
  • vzgojne dejavnosti šole,
  • vzgojne postopke in ukrepe.

Na podlagi vzgojnega načrta naše šole so določena Pravila šolskega reda, ki opredeljujejo dolžnosti, odgovornosti in pravice učencev.

Da je vse to zagotovljeno, lahko največ prispevajo učenci tako, da:

  • poslušajo, sodelujejo v času pouka (vse dejavnosti, ki jih organizira šola), so pripravljeni na pouk,
  • imajo v času pouka izklopljen telefon in ga ne uporabljajo,
  • spoštljivo ravnajo s svojo, šolsko in tujo lastnino,
  • med seboj in do delavcev šole vodijo prijazno, sproščeno komunikacijo (niso fizično in verbalno nasilni),
  • ne zapuščajo šolskih površin v času odmorov.

 

 

 mag. Majda Zaveršnik Puc, ravnateljica

(Skupno 29 obiskov, današnjih obiskov 1)
Ta vnos je bil objavljen v Informacije o šoli. Zaznamek za trajno povezavo.