Vpis v SŠ

Elektronski Kam in kako: https://www.ess.gov.si/ncips/kam-in-kako (registracijsko številko dobite pri svetovalni delavki)

 

Vprašalnik o poklicni poti (eVPP): https://www.zadelodajalce.si/evpp/eVPPUcenecPrijava.aspx (šifro učenca in geslo dobite devetošolci pri svetovalni delavki)

Informativni_dan: Šolski center Velenje, 14. 2. 2020

 

Spletni portal Moja izbira.si

 

Vseživljenjska karierna orientacija – Vem kam grem

 

Zaposlitev ali nadaljnje izobraževanje 2019

 

Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva, 28. 11. 2019

 

Leta 2020 bodo pri velikem številu poklicev potrebe delodajalcev presegle ponudbo na trgu dela.
Poklicni barometer je raziskava, ki za naslednje leto za 177 poklicev napoveduje predvidena razmerja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Več

 

Informiranje in kariero svetovanje Zavoda RS za zaposlovanje

 

Kviz projekta Inženirke in inženirji bomo!, ki mlade navdušuje za inovativnost in osvetljuje priložnosti njihovega razvoja v inženirskih, tehnoloških in naravoslovnih poklicih.  Namen  kviza je na poljuden in humoren način ozaveščati o dosežkih slovenskih podjetij, inovatorjev in ostalih slovenskih pionirjev na posameznih področjih ter mladim posredno pomagati pri izbiri študija oziroma njihove poklicne poti:

Inženirji bomo – slovenski kvIZUM

 

Svetovalni in izobraževalni center obrtno-podjetniške zbornice Slovenije

 

GOV.SI – Sektor za srednje šolstvo: Vpis v srednjo šolo

 

MIZŠ – vpis v SŠ  2018/19

Priloga I  Koroška regija str. 15; Savinjska regija str. 25/26

 

ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2018/19

Rokovnik 9. r. 2018/19

Informativni dnevi v srednjih šolah (pouka prost dan za devetošolce, gredo s starši) 15. in 16. 2. 2019
Seznanjanje učencev in staršev  z vsebinami iz Razpisa za vpis v SŠ do 14. 2. 2019
Prijava za opravljanje preizkusa posebnih nadarjenosti do 4. 3. 2019
Preverjanje posebnih nadarjenosti na nekaterih srednjih šolah (objavljeno v razpisu) med  11. in 23. 3. 2019
Posredovanje prijav srednjim šolam (učenci izpolnijo prijavo v šoli) do 2. 4. 2019
Javna objava stanja prijav v srednjih šola (Internet) 8. 4. 2019 do 16. ure
Možnost prenosa prijav do 23. 4. 2019
Nacionalni preizkusi znanja 7., 9., 13. maj 2019
Objava informacije o omejitvah vpisa (internet) do 22. 5. 2019
Seznanitev učencev z dosežki na nacionalnih preizkusih znanja  od 3. 6. do 5. 6. 2019
Razdelitev spričeval 14. 6. 2019
Učenci odnesejo dokumente na srednje šole med 18. in 21. 6. 2019 (do 14. ure)
Rezultati 1. kroga (omejitev vpisa) 21. 6. 2019 do 16. ure
Prijava učencev za 2. krog izbirnega postopka (za tiste, ki niso bili sprejeti v 1. krogu) do 26. 6. 2019 do
15. ure
Rezultati 2. kroga (omejitev vpisa) 28. 6. 2019 do 15. ure
Objava prostih mest (Internet) 3. 7. 2019 do 15. ure
Vpis  na srednje šole, ki še imajo prosta mesta do 30. 8. 2019

MERILA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

Za vpis v srednjo šolo  se bodo upoštevale:

– zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole.

Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk.

Učenci, ki se bodo vpisali v program Umetniška gimnazija, bodo opravljali tudi poseben preizkus nadarjenosti.

Posebna merila veljajo tudi za učence, ki se bodo vpisali v športne oddelke programa Gimnazija.

 ŠTIPENDIJE

Državne štipendije (republiške) so namenjene socialno šibkejšim dijakom. Kandidati vloge oddajo kadarkoli, sami na Center za socialno delo, kjer ugotavljajo materialne pogoje za štipendijo.

Kadrovske štipendije dodeljujejo delodajalci, ki tudi določajo pogoje. Vloge oddajo kandidati sami, po objavljenem razpisu.

Zoisove štipendije so namenjene nadarjenim in nadpovprečno uspešnih dijakom. Pogoje izpolnjujejo kandidati, ki imajo izjemne dosežke v osmem in devetem razredu (zlato ali srebrno priznanje, umetniško delo z vsaj dvema pozitivnima strokovnima kritikama) in povprečno oceno najmanj 4,7 ali več v zaključnem razredu osnovne šole.

Ostale štipendije, dodeljene s strani organov javne uprave, posebnih fundacij in delodajalcev, ki bodo prav tako objavljene v razpisu Javnega sklada RD za razvoj kadrov in štipendije.

Koristne povezave:

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije: www.sklad-kadri.si

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve: www.mddsz.gov.si

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: www.mizs.gov.si/

Svetovalna služba:

 Jelka Peterlin, prof.

 Maja A. Požegar, univ. dipl. psih.

(Skupno 215 obiskov, današnjih obiskov 1)