Svet staršev

SVET STARŠEV

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 1. roditeljskem sestanku oddelka. Obenem izvolijo njegovega namestnika.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

procelje

Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike v svet šole,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Seznam predstavnikov staršev 2019/2020:

razred Predstavnik
1. a ga. Anja Stropnik
1. b g. Boris Praznik
1. c g. Damjan Slapnik
1. d g. Marko Kodrun
2. a ga. Diana Ramšak
2. b ga. Monika Roškar
2. c ga. Nina Obreza
3. a ga. Anja Švener
3. b g. Boris Kodrun
3. c ga. Nina Krt
4. a ga. Sabina Štrigl
4. b ga. Marta Ročnik
4. c ga. Danica Sovič
4. d ga. Janina Goršek
5. a ga. Vida Turnšek Mazej
5. b g. Milan Hribar
5. c g. Marko Hamer
5. d ga. Petra Podkrižnik
6. a ga. Urška Kumar
6. b ga. Špela Menih Novak
6. c ga. Valentina Kovač
6. d ga. Anja Jezernik
7. a ga. Helena Čopi
7. b g. Janez Gavez
7. c g. Tomaž Imperl
8. a ga. Maja Zager
8. b g. Zoran Ostojić
8. c g. Miran Lamot
9. a g. Jože Turinek
9. b ga. Uršula Menih Dokl
9. c g. Andrej Koželjnik
1. e/ 2. d Top ga. Mateja Tamše
3. d Top ga. Anita Potočnik
 4. e Top. ga. Nives Hajdukovič

Predsednica Sveta staršev za šol. leto 2019/20 je Janez Gavez,  namestnik je _.

(Skupno 513 obiskov, današnjih obiskov 3)