Govorilne ure

GOVORILNE URE 2020/21

Tloris šole 2020/21

Za doseganje dobrih in učinkovitih učno-vzgojnih rezultatov je potrebno DOBRO SODELOVANJE med učitelji, šolsko svetovalno službo, ravnateljico in starši. Oblike sodelovanja bodo naslednje: roditeljski sestanki, govorilne ure, pisne informacije in srečanja ob prireditvah.

 

RAZRED RAZREDNIŠTVO DAN ČAS PROSTOR
1. a
A 101
Brigita Robida, prof.  SRE 10:30-11:15 A 102 (kab. 1. r. in OPB)
vzgoj. 1. a Maja Tajnik, dipl. vzg.
JV, OPB
 SRE 11:20-12:05 A 102
1. b
A 104
Hermina Ferme, prof. PET 10:30-11:15 A 102 (kab. 1. r. in OPB)
vzgoj.
1. b
Lilijana Neuvirt, vzg.
SRE  11:20-12:05 A 102
1. c
A 105
Mateja Čokelc, prof.   ČET  07:45-08:30  A 102
vzgoj. 1. c
Saša Kokol, dipl. vzg.
vodja JV, OPB
 ČET  07:45-08:30  A 102
1. d, 2. e
POŠ Topolšica
Helena Urh, prof.  ČET 09:40-10:25 Zbornica POŠ Top
vzgoj. 1. d
Tinka Žohar, dipl. vzg.
 ČET 09:40-10:25 Zbornica POŠ Top
2. a
A 203
Polona Ramšak, prof.
 SRE 09:40-10:25 A 202 (kab. 2. r. in 3. r.)
2. b
A 103 
Alenka Grabner, prof.
 PET 08:35-09:20 A 202 (kab. 2. r. in 3. r.)
2. c
A 201
Polonca Libnik, prof.
PON  10:30-11:15 A 202 (kab. 2. r. in 3. r.)
2. d
A 106
Tasja Srotič, učit. razred. pouka
    A 202 (kab. 2. r. in 3. r.)
3. a
A 206
mag. Mateja Modrej PON 09:40-10:25 3. a
3. b
A 205
Lilijana Ograjenšek, prof.  SRE 08:35-09:20 3. b
3. c
A 204
Anita Plamberger, prof.   PET  10:30-11:15 3. c
3. d
POŠ Topolšica
Breda Korošec, prof. TOR 09:40-10:25
Zbornica POŠ TOP
4. a
A 303
Miša Ovčjak, prof.     4. a
4. b
A 304
Marija Jakopič, prof.
PON 10:30-11:15 4. b
4. c
A 301
Darja Rotovnik, prof. 
SRE 09:40-10:25 4. c
4. d
POŠ Topolšica
Mojca Šabec, prof.     POŠ Top.
4. d
5. a
A 213
Zlatka Hudej, učit. razred. pouka
ČET 09:40-10:25 5. a
5. b
A 211
Darinka Kurnik, učit. razred. pouka     5. b
5. c
A 212
Bojana Turnšek Prah, učit. razred. pouka
 SRE 08:35-09:20 5. c
5. d
A 210
Jožica Dobnik, prof.   SRE 10:30-11:15  5. d
6. a
A 319 Splošna 1
Tejo Torej, prof.
ŠPO, ŠZZ, NŠP6
 PET 09:40-10:25 kab. ŠPO

6. b
TJA/
A 318

Tanja Stropnik, prof.
TIT, GEO 6

 PET  07:45-08:30

A 110 (kab. LUM, TIT in GUM) – dvojna vrata!

6. c
Splošna 2/A 315

Alenka Juršnik, prof.
TJA

PON  08:35-09:20 A 317 (kab. TJ)
6. d
GOS/
A 313
Marija Podvratnik, prof.
MAT, FIZ, EZR
 SRE  09:40-10:25 A 209 (kab. MAT)
7. a
GEO/
A 113

Tomaž Repenšek, prof.
SLJ
 ČET 10:30-11:15 A 216 (kab. SLJ)
7. b
LUM/
A 112

 

 

Magdalena Štelcer, prof.
MAT
 SRE 09:40-10:25 A 209 (kab. MAT)
7. c
GUM/
A 114
mag. Anka Voh
SLJ
 ČET 09:40-10:25 A 216 (kab. SLJ)

7. d
ZGO/
A 107

Danica Verdev, učit. predm. pouka
TIT, ELE
    A 110 (kab. LUM, TIT in GUM) – dvojna vrata! ali TIT/
A 108
8. a
SLJ 2/
A 214
Anica Pudgar, učit. predm. pouka
BIO, GOS, NAR, NPH, SPH
    A 306 (kab. KEM)
8. b
SLJ 1/
A 215
Sabina Žnidar, prof.
ZGO
    A 115 (kab. ZGO/GEO)
8. c
MAT 1/
A 207

Albina Rak, prof.
MAT, FIZ, ZVE
    A 209 (kab. MAT)
9. a
KEM/
A 305
Marica Rožič, učit. predm. pouka
KEM, POK, BIO, NAR
ČET 10:30-11:15 A 306 (kab. KEM)
9. b
FIZ/
A 308
Ana Velički, prof.
TJA
TOR 11:20-12:05 A 317 (kab. TJ) 
9. c
MAT 2/
A 208

Mija Žagar, prof.
LUM, LS1,2,3
 PON 09:40-10:25 LUM/A 112
  UČITELJ,-ICA DAN ČAS PROSTOR
sorazred. 5. a Anka Balant, prof.
TJA
SRE 10:30-11:15  A 317 (kab. TJ)
  Christjein Benčina, prof.
ŠPO, IŠP, NŠP4-6
    kabinet ŠPO
sorazred. 6. a
Metka Berk, prof.
GUM
PON 10:30-11:15 A 110 (kab. LUM, TIT in GUM) – dvojna vrata!
sorazred. 8. b Sonja Bric, prof.
SLJ, DKE
    A 216 (kab. SLJ)
sorazred. 5. d Mateja Drev Sem, prof.
NI, N2N
ČET  11:20-12:05 A 317 (kab. TJ)
sorazred. 8. c

Vesna Ernecl, prof.
TJA

    A 317 (kab. TJ) 
 

Marina Golob, prof.
OPB POŠ Top

SRE  10:30-11:15  zbornica Top.
sorazred. 9. c
Ana Brigita Grobelnik, učit. predm. pouka
SLJ, knjižnica
    A 309 (knjižnica)
sorazred. 6. c
Tomaž Herman, prof.
ŠPO, IŠP, NŠP56
ČET  10:30-11:15 kabinet ŠPO
  Matejka Jeraj Meh, prof.
OPB
 SRE  12:10-12:55 A 102 (kab. 1. r. in OPB)
  Zdenka Klanfer, prof.
TJA
PON 10:30-11:15 pisarna B 204/Klanfer
  Nadja Kotnik, prof.
TJA
     A 317 (kab. TJ)
sorazred. 5. c, 7. c
Nataša Nedeljković, prof.
ŠPO, IŠP, NŠP 45
 ČET  09:40-10:25 kabinet ŠPO
sorazred. 6. b Marko Novak, prof.
ŠPO, NŠP 4, IŠP, ŠSP
 PON  10:30-11:15 kabinet ŠPO
sorazred. 9. a Boris Plamberger, prof.
ŠPO
    kabinet ŠPO
sorazred. 6. d
Lidija Pocajt, prof.
NAR, BIO, GOS, SPH, vodja prehrane
ČET 09:40-10:25 A 307
(kab. FIZ)
sorazred. 5. b Barbara Povše, prof.
TJA
 ČET
SRE (od 5. 2. 2020)
10:30-11:15
11:20-12:05 (od 5. 2. 2020)
A 110 (kab. LUM, TIT in GUM) – dvojna vrata!
sorazred. 7. d Jožica Razbornik Kukovičič, učit. predm. pouka
GEO, ZGO 7. d
ČET
08:35-09:20 A 115 (kab. ZGO-GEO)
  Klementina Rednak Mežnar, prof.
MAT
 ČET 09:40-10:25 pisarna B 201/pomočnica ravnateljice
sorazred. 7. a
Irena Rotovnik Aplinc, univ. dipl. org.
MAT, FIZ
     A 209 (kab. MAT)
  Špela Sovič, prof.
OPB
    Zbornica POŠ TOP
sorazred. 8. a Maja Strmecki Rožič, prof.
LUM, OPB
ČET 11:20-12:05 A 110 (kab. LUM, TIT in GUM) – dvojna vrata!
sorazred. 7. b Vlasta Šuber, prof.
SLJ, GKL
 TOR  08:35-09:20 A 216 (kab. SLJ)
sorazred. 4. abc
mag. Barbara Turinek
/ / A 309 (knjižnica)
  Barbara Vinkler, prof.
projekt SIMS
 /  / /
  Bogomira Vrčkovnik Šopar, prof.
UBE, MME, ROM
PON 11:20-12:05 A 312 (kab. MME)
  Barbara Zupan, prof.
OPB
 ČET 11:20-12:05 A 102 (kab. 1. r. in OPB)
sorazred. 3. abc Jelka Peterlin, prof. vsak dan: 7.00–14.00 pisarna pedagoginje
sorazred. 9. b
Maja A. Požegar, univ. dipl. psih. vsak dan: 7.00–14.00 pisarna psihologinje
  Danica Švarc, učit. predm. pouka odsotna od 1. 9. 2019
  Nada Planinšec, gimn. mat.,
laborantka
/ /  A 307 (kab. FIZ)
  Mateja Acman, spremljevalka 3. d / / /
  , spremljevalec  9. a / / /
  Matejka Jeraj Meh, prof.,
spremljevalka 2. d
/ / /
  , spremljevalka 9. b / / /
Mobilne učiteljice dodatne strokovne pomoči:
Mojca Dvornik, socialni pedagog
Veronika Marovt, specialni pedagog
Marjetica Sonjak, specialni pedagog
Maja Hercog, socialni pedagog
Mateja Jastrobnik, specialni pedagog
Loreta Palčnik, surdopedagog
Tanja Kladnik, spec. ped.
Lea Lah, soc. ped.

RODITELJSKI SESTANKI 2020/21

1. RS

 DATUM AKTIVNOST
Ponedeljek: 7. 9. 2020,  1. SKUPNI RODITELJSKI SESTANEK, 1. r. -17.00, 4. r. -17.30, 5. r. -18.00

Ponedeljek: 7. 9. 2020, 1. SKUPNI RODITELJSKI SESTANEK, POŠ Topolšica: 1. r. – 17.00, 2. r. – 16.30, 3. r. – 17.30, 4. r. – 18.00

Torek, 8. 9. 2020, 1. SKUPNI RODITELJSKI SESTANEK, 2. r. -17.00, 7. r. -17.30. , 6. r. ob 18.00

Sreda: 9. 9. 2020, 1. SKUPNI RODITELJSKI SESTANEK, 3. r. – 17.00, 8. r. 17.30, 9. r. -18.00

 

POPOLDANSKE GOVORILNE URE 2020/21

Popoldanske govorilne ure so ob četrtkih od 17.00 do 18.00 na centralni in podružnični šoli po naslednjem razporedu:

5. 11. 2020

7. 1. 2021

 

3. 2. 2021 razredni roditeljski sestanki od 3. do 6. r. in GU

4. 2. 2021 razredni roditeljski sestanki za 1. in 2. r. ter od 7. do 9. r. in GU

8. 4. 2021

6. 5. 2021

Informacij o učnem uspehu po telefonu ne dajemo.

(Skupno 4.399 obiskov, današnjih obiskov 5)