Razpis

Razpis 52. likovnega natečaja Likovni svet otrok 2020

Šoštanj, 22. 10. 2019

Štev.: 60309-198/10-2019

RAZPIS

LIKOVNEGA NATEČAJA

LIKOVNI SVET OTROK 2020

Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj objavlja razpis za likovni natečaj

52. državne razstave LIKOVNI SVET OTROK na temo:

UPORABA BARVNIH KONTRASTOV NA RAZLIČNIH PODROČJIH

LIKOVNEGA USTVARJANJA.

 

Ljudje se v svojem vsakdanjem življenju srečujemo s svetlobo in z barvami v mnogih odtenkih. Včasih se znajdemo v zadregi, kako naj jih uporabimo, včasih pa se zanje sploh ne zmenimo.

Kadar lahko opazimo določeno razliko med dvema barvnima učinkoma, ki ju med seboj primerjamo, govorimo o barvnem kontrastu. Pri slikanju barvne kontraste pogosto uporabljamo. Kako in kdaj pa jih v grafiki, risbi, kiparstvu, arhitekturi?

Raziskujmo, ustvarjajmo in iščimo vsebini primerne likovne možnosti izražanja.

Razpisni pogoji:

 • Na likovnem natečaju lahko sodelujejo otroci in mladostniki osnovnih šol, vrtcev ter drugih vzgojno-izobraževalnih ustanov iz vse Slovenije.
 • Na posameznem izdelku je lahko naveden samo en avtor.
 • Poslani likovni izdelki so lahko z vseh likovnih področij. Velikost formata slik, risb, grafik na ploskvi pa naj ne presega formata A2. Kiparska dela in prostorske kompozicije naj ne presegajo velikosti pol metra.
 • Vsak mentor naj pošlje likovne izdelke za posamezno šolo, vrtec ali drugo vzgojno-izobraževalno ustanovo v samostojni mapi oz. paketu (npr. če učitelj poučuje na dveh ali več šolah, če poučujeta dva učitelja na eni šoli).
 • Mentor (likovni pedagog, učitelj, vzgojitelj) lahko pošlje največ 20 likovnih del na ustanovo (šolo, vrtec, zavod).
 • Vsak poslan izdelek naj bo razločno opremljen z naslednjimi podatki:
  • ime in priimek avtorja, razred oz. starost;
  • naslov likovnega dela, likovna naloga in likovna tehnika;
  • ime in priimek mentorja (likovnega pedagoga, učitelja, vzgojitelja);
  • elektronski naslov mentorja;
  • naziv, naslov in žig vzgojno-izobraževalne ustanove.
 • Mentorji oz. vzgojno-izobraževalne ustanove poskrbijo za potrebna soglasja staršev za sodelovanje učencev oz. otrok v natečaju ter dovoljenje za javno objavo.
 • Natečaj traja do 15. februarja 2020, ko je zadnji rok za sprejem likovnih del.
 • Likovna dela, ustvarjena na ploskvi, pošljite ali dostavite osebno v mapi in ne v tulcu.
 • Likovna dela pošljite ali dostavite osebno do navedenega datuma na naslov:

OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA ŠOŠTANJ

Koroška cesta 7

3325 Šoštanj

z oznako ZA NATEČAJ “LIKOVNI SVET OTROK”

 

Likovne izdelke, prispele do 15. februarja 2020, bo pregledala komisija, ki jo bodo sestavljali strokovnjaki z likovnega področja. Podelili bodo zlata, srebrna in bronasta priznanja.

Učenec, katerega likovni izdelek je izbran za naslovnico kataloga, prejme knjižno nagrado.

Razstava likovnih izdelkov z zaključno prireditvijo bo v mesecu maju 2020. Vabila bomo vsem sodelujočim mentorjem poslali na šolo po e-pošti.

Neizbrana likovna dela mentorji prevzamejo na dan otvoritve razstave oz. do konca meseca junija 2020.

 

Dodatne informacije o razpisu in razstavi lahko dobite po telefonu na

št.  03-898-66-00.

 

Koordinatorki natečaja:

Nina Ploštajner, prof.

Mija Žagar, prof.

mag. Majda Zaveršnik Puc,

ravnateljica

Razpis 51. likovnega natečaja Likovni svet otrok 2019

Razpis 46. likovnega natečaja Likovni svet otrok 2014

(Skupno 2.960 obiskov, današnjih obiskov 5)